Informații pentru Personal UBB

Resurse Umane

Date de contact Directia Resurse Umane

Cadrele didactice și de cercetare care doresc să continue activitatea după împlinirea vârstei de pensionare vor depune dosarul/ solicitarea pentru continuarea activității până la data de 27 martie 2024, la secretariatul facultății/ unității de cercetare/ școlii doctorale.

Anexele necesare întocmirii dosarului se regăsesc mai jos:

Continuarea activității după împlinirea vârstei de pensionare este reglementată, la nivelul UBB, prin Metodologia privind continuarea activității cadrelor didactice și de cercetare după împlinirea vârstei de pensionare.


Munca la domiciliu/telemunca pentru salariații care au în întreținere copii cu vârsta de până la 11 ani.

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic

Fișe de post

Formulare utile

Secțiune din care se pot descarca formularele tip utilizate în activitatea Direcției Resurse Umane.

Acces FORMULARE UTILE

Recrutarea, selecția și promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic

Secțiune privitoare la recrutarea, selecția și promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Acces RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC

Deducerea personala

Deducerea personala potrivit Legii nr.227 din 2015, Codul fiscal 01.01.2018

Concedii

Programarea mașinilor din Parcul-Auto UBB

  • Pentru programarea mașinilor din Parcul-Auto UBB vă rugăm să completați următorul formular - descarcă formular .
  • După ce aveți avizele solicitate formularul se va trimite la Serviciul Parc-Auto prin Registratura DGA.