Programe de formare continuă

Universitatea Babeş-Bolyai oferă programe postuniversitare în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durata Limba de predare Forma de învățământ Aprobat de Senatul UBB prin
Facultatea de Istorie și Filosofie Program de formare și dezvoltare profesională în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit 60 1500 Română IF HS Nr. 7263/ 25.05.2020
Facultatea de Istorie și Filosofie Biblioteconomie și știința informării 30 750 Română IF HS Nr. 8327/ 22.06.2020
Facultatea de Matematică și Informatică Informatică 95 2375 Română IF HS Nr. 9485 / 13.07.2020