Programe de formare continuă

Universitatea Babeş-Bolyai oferă programe postuniversitare în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durata (activitate didactică și pregătire individuală) Limba de predare Forma de învățământ Înregistrat în RNPP la poziția
Facultatea de Matematică și Informatică Informatică 95 2375 ore, din care 966 ore de activitate didactică Română IF 106
Facultatea de Matematică și Informatică Activități matematice bazate pe investigări și curiozitate 30 750 ore, din care 329 ore de activitate didactică Maghiară IF 170 
Facultatea de Matematică și Informatică Metode alternative în predarea matematicii 30 750 ore, din care 329 ore de activitate didactică Maghiară IF 169
Facultatea de Matematică și Informatică Calcul cuantic și comunicații (în limba engleză) / Quantum Computing and Communication 20 500 ore, din care 240 ore de activitate didactică Engleză IF 454
Facultatea de Geografie în colaborare cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Expert dezvoltare durabilă 20 500 ore, din care 220 ore de activitate didactică Română IF 512
Facultatea de Geografie G.I.S. în administrație și instituțiile publice 22 550 ore, din care 224 ore de activitate didactică Română IF 163
Facultatea de Geografie Modelare şi analiză spaţială în mediile ArcGIS şi HecRAS (HecGeoRAS) folosind date hidrologice, topometrice, imagini satelitare și tehnică UAV (GIS&ModelWater) 9 225 ore, din care 90 ore de activitate didactică Română IF 164 
Facultatea de Geografie Identificarea și evaluarea impactului teritorial a riscurilor naturale, sociale și tehnogene pe baza modelelor GIS de analiza spațială 22 550 ore, din care 224 ore de activitate didactică Română IF 310
Facultatea de Istorie și Filosofie Program de formare și dezvoltare profesională în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit 60 1500 ore, din care 604 ore de activitate didactică Română IF 95
Facultatea de Istorie și Filosofie Biblioteconomie și știința informării 30 750 ore, din care 350 ore de activitate didactică Română IF 99

Programe postuniversitare de educație permanentă, de calificare respectiv recalificare

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durată (activitate didactică şi pregătire individuală) Limba de predare Forma de învățământ Înregistrat în RNPP la poziția
Facultatea de Matematică și Informatică Informatică și Dezvoltare Software 90 2250 ore, din care 900 ore de activitate didactică Maghiară IF 278

Programe postuniversitare de educație permanentă, de perfecționare profesională a adulților

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durată (activitate didactică şi pregătire individuală) Limba de predare Forma de învățământ Înregistrat în RNPP la poziția
Facultatea de Istorie și Filosofie Cultură umanistă și mediul digital - Modulul I 8 200 ore, din care 96 ore de activitate didactică Română IF 367
Facultatea de Istorie și Filosofie Cultură umanistă și mediul digital - Modulul II 9 225 ore, din care 96 ore de activitate didactică Română IF 368
Facultatea de Litere Multiculturalitate și multilingvism 5 125 ore, din care 55 ore de activitate didactică Română IF 432
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihopedagogie universitară: reconsiderarea paradigmei psiho-educaționale pentru generația contemporană 6 150 ore, din care 60 ore de activitate didactică Română IF 328
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihopedagogie: metode de transmitere a cunoștințelor adaptate Generației Z 6 150 ore, din care 60 ore de activitate didactică Română IF 329
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Magister Plus - program de dezvoltare a expertizei didactice universitare 5 125 ore, din care 55 ore de activitate didactică Română IF 357
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Strategii de predare-învățare a limbii germane la clasele primare (în limba germană) 5 125 ore, din care 50 de ore activitate didactică Germană IF 491
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Copiii în justiția civilă: Divorț, audiere, alienare parentală 3 75 ore, din care 30 de ore activitate didactică Română IF 492
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihologie judiciară: Tehnici de intervievare a copiilor, martorilor și suspecților 3

75 ore, din care 30 de ore activitate didactică

Română IF 493