Programe de formare continuă

Universitatea Babeş-Bolyai oferă programe de studiu de formare şi dezvoltare profesională continuă în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Facultatea de Geografie

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
G.I.S. în administrație și instituții publice 224 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 11.06.2018, avizat MEN nr. 32606; 214/E/DGIU; 41477 / 21.11.2018 
Modelarea și analiza datelor hidrologice și climatice folosind tehnici statistice, satelitare și G.I.S. (GIS&MODELHIDROCLIM) 280 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 3.12.2018, avizat MEN nr. 44032/27.12.2018
Modelare şi analiză spaţială în mediile ArcGIS şi HecRAS (HecGeoRAS) folosind date hidrologice, topometrice, imagini satelitare și tehnică UAV (GIS&MODELWATER) 90 ore aprobat în Ședința Senatului din 10.06.2018, avizat MEN nr. 33789/28.06.2019

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Biblioteconomie şi ştiinţa informării 192 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 22.02.2012, avizat MECTS nr.38125/07.05.2012 
Profesor documentarist 288 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 22.02.2012, avizat MECTS nr.38125/07.05.2012 
Mangementul arhivei curente 144 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 22.02.2012, avizat MECTS nr.38125/07.05.2012 
Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale 192 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 22.02.2012, avizat MECTS nr.38125/07.05.2012 
Reabilitarea monumentelor istorice 586 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 22.02.2012, avizat MECTS nr.38125/07.05.2012 

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Produse farmaceutice şi cosmetice 100 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 11.06.2012, avizat MECTS nr.53019/11.09.2012 
Produse farmaceutice şi cosmetice - în limba maghiară 100 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 11.06.2012, avizat MECTS nr.53019/11.09.2012 
Produşi chimici inflamabili. Managementul riscurilor de incendiu şi analiza lor 100 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 3.11.2014, avizat MEN nr.64723/08.12.2014
Gestiunea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase 100 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 4.02.2013, avizat MEN 66304/15.11.2013

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Managementul Administraţiei Publice 144 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 04.10.2012, avizat MECTS nr.65266/05.11.2012 
Managementul comunicării în sectorul public 108 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 13.05.2013, avizat MEN nr.52763/12.07.2013
Metode aplicate de cercetare socială 168 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 03.03.2014, avizat MEN nr.33932/24.03.2014
Proiectarea și managementul campaniilor electorale 168 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 03.03.2014, avizat MEN nr.33932/24.03.2014
Integritate publică și politici publice anti-corupție 144 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 7.04.2014, avizat MEN nr. 47084/24.06.2014
Managementul conflictelor în relații de muncă 108 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 7.10.2014, avizat MEN nr. 60421/28.10.2014
Branding și brand design 108 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 08.06.2015, avizat MECS nr. 43716/02.07.2015
Jurnalism în media digitală 144 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 08.06.2015, avizat MECS nr. 46776/14.09.2015
Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat 126 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 17.11.2016, avizat MEN nr. 24141/11.01.2017
Fiscalitate și audit financiar 161 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 12.12.2016, avizat MEN nr. 24560/26.01.2017

Facultatea de Studii Europene

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Evaluarea dezvoltării regionale 245 ore  aprobat în Şedinţa Senatului din 03.12.2012, avizat MECTS nr.26064/21.01.2013 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Terapia și activitățile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale 188 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 8.07.2013, avizat MEN nr.60951/3.10.2013
Intervenții psihopedagogice  pentru copiii cu dizabilități și familiile acestora 238 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 7.10.2014, avizat MEN nr. 62606/19.11.2014
Instrumente și strategii pentru optimizarea performanței profesionale (în limba maghiară) 294 ore aprobat în Ședința Senatului din 10.06.2018, avizat MEN nr. 33789/28.06.2019

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Explorarea și vizualizarea datelor complexe 122 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 6.06.2017, avizat MEN nr.35193/11.07.2017

Facultatea de Business

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Sustainable Business Models 160 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 13.05.2013, avizat MEN nr. 66299/15.11.2013

Facultatea de Drept

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Probleme de executare silită în noul cod de procedură civilă   386 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 13.05.2013, avizat MEN nr. 68150/28.11.2013

Facultatea de Matematică şi Informatică

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Matematica gimnazială prin metode IBL (bazate pe investigări și pe curiozitate) - limba română280 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 25.07.2016, avizat MENCȘ nr. 42278/29.09.2016.
Matematica gimnazială prin metode IBL (bazate pe investigări și pe curiozitate) - limba maghiară280 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 25.07.2016, avizat MENCȘ nr. 42278/29.09.2016.
Predarea matematicii prin activități IBL (bazate pe investigări și pe curiozitate) - limba română 280 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 25.07.2016, avizat MENCȘ nr. 42278/29.09.2016.
Predarea matematicii prin activități IBL (bazate pe investigări și pe curiozitate) - limba maghiară 280 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 25.07.2016, avizat MENCȘ nr. 42278/29.09.2016.
Informatică - limba romană 924 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 25.07.2016, avizat MENCȘ nr. 42278/29.09.2016.
Informatică și dezvoltare software 720 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 24.09.2018, avizat MEN nr. 38820; 42818 din 10.12.2018
Securitatea sistemelor informatice 320 orepropus de către Facultatea de Matematica si Informatica. Programul a fost aprobat în Şedinţa Senatului din 3.12.2018, avizat MEN nr. 44031/27.12.2018

Facultatea de Teologie Romano Catolică

Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
Consiliere spirituală centrată pe valori 436 ore aprobat în Şedinţa Senatului din 4.02.2013, avizat MENCȘ nr. 36080/13.06.2016