Programe de formare continuă

Universitatea Babeş-Bolyai oferă programe postuniversitare în strânsă legătură cu dinamica pieţei de muncă, pentru deprinderea competenţelor şi abilităţilor cu care universitatea contemporană este chemată să-i înzestreze pe indivizi. Programele postuniversitare vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecţionarea unei/unor competenţe ori unităţi de competenţă/competenţe din una sau mai multe calificări universitare ori din unul sau mai multe standarde ocupaţionale, aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durata Limba de predare Forma de învățământ Aprobat de Senatul UBB prin
Facultatea de Matematică și Informatică Informatică 95 2375 Română IF HS Nr. 9485 / 13.07.2020
Facultatea de Matematică și Informatică Activități matematice bazate pe investigări și curiozitate 30 750 Maghiară IF HS Nr. 9485 / 13.07.2020
Facultatea de Matematică și Informatică Metode alternative în predarea matematicii 30 750 Maghiară IF HS Nr. 9485 / 13.07.2020
Facultatea de Geografie G.I.S. în administrație și instituțiile publice 22 550 Română IF HS Nr. 9485 / 13.07.2020
Facultatea de Geografie Modelare şi analiză spaţială în mediile ArcGIS şi HecRAS (HecGeoRAS) folosind date hidrologice, topometrice, imagini satelitare și tehnică UAV (GIS&ModelWater) 9 225 Română IF HS Nr. 9485 / 13.07.2020
Facultatea de Geografie Identificarea și evaluarea impactului teritorial a riscurilor naturale, sociale și tehnogene pe baza modelelor GIS de analiza spațială 22 550 Română IF HS Nr. 38 / 15.03.2021
Facultatea de Istorie și Filosofie Program de formare și dezvoltare profesională în protejarea și reabilitarea patrimoniului construit 60 1500 Română IF HS Nr. 7263/ 25.05.2020
Facultatea de Istorie și Filosofie Biblioteconomie și știința informării 30 750 Română IF HS Nr. 8327/ 22.06.2020

Programe postuniversitare de educație permanentă, de calificare și recalificare

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durata Limba de predare Forma de învățământ Aprobat de Senatul UBB prin
Facultatea de Matematică și Informatică Informatică și Dezvoltare Software 90 2250 Maghiară IF HS Nr. 17337 / 23.11.2020

Programe postuniversitare de educație permanentă, de perfecționare

Facultatea Denumirea programului Nr. de credite ECTS Durata Limba de predare Forma de învățământ Aprobat de Senatul UBB prin
Facultatea de Istorie și Filosofie Cultură umanistă și mediul digital - Modulul I 8 200 Română IF HS nr. 123 / 23.09.2021
Facultatea de Istorie și Filosofie Cultură umanistă și mediul digital - Modulul II 9 225 Română IF HS nr. 123 / 23.09.2021
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihopedagogie universitară: reconsiderarea paradigmei psiho-educaționale pentru generația contemporană 6 150 Română IF HS Nr. 64 / 17.05.2021
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Psihopedagogie: metode de transmitere a cunoștințelor adaptate Generației Z 6 150 Română IF HS Nr. 64 / 17.05.2021
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Magister Plus - program de dezvoltare a expertizei didactice universitare 5 125 Română IF HS Nr. 101 / 29.07.2021