Facultatea de Biologie și Geologie

Facultatea de Biologie și Geologie este una dintre cele mai cunoscute şi apreciate facultăţi de profil din România. În prezent, circa 1000 de studenţi sunt înscrişi la specializările (nivel licenţă) de Biologie, Biochimie, Biotehnologii Industriale, Ecologie şi Protecţia Mediului, Geologie şi Inginerie Geologică, precum şi la cele cinci specializări de masterat. Facultatea este organizată în patru departamente (Departamentul de Biologie Moleculară şi Biotehnologii, Departamentul de Taxonomie şi Ecologie, Departamentul de Geologie şi Departamentul Liniei Maghiare) şi două şcoli Doctorale (Biologie Integrativă şi Geologie).

În cadrul facultăţii există şi o linie de studiu maghiară cu specilaizările Biologie, Ecologie şi protecţia mediului, Geologie (nivel licenţă), precum şi două specializări de master.

Facultatea de Biologie şi Geologie coordonează ştiinţific şi colecţiile Muzeelor de Zoologie, Botanică, Mineralogie şi Paleontologie-Stratigrafie, precum şi expoziţia permanentă cu exponate vii a Vivarium-ului. Un număr de cinci biblioteci filiale ale Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga” deservesc cu numeroase volume, cărţi și periodice nevoia de documentare a studenţilor şi cadrelor didactice. Pregătirea şi experienţa celor 60 de cadre didactice şi cercetători este una de nivel internaţional, validată de publicaţii ştiinţifice cu impact, proiecte de cercetare naţionale şi internaționale, precum şi prin organizarea de conferinţe ştiinţifice cu participare internaţională.

În cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie, pe lângă activitatea didactică se desfăşoară şi o intensă activitate de cercetare. Aceasta, prin obiectivele vizate, conţinutul ştiinţific, metodologia aferentă se încadrează în strategia Universităţii. Cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Facultăţii de Biologie şi Geologie are misiunea de a susţine, dezvolta şi promova inovarea în domeniul cercetării, dezvoltării şi transferului de cunoştiinţe, precum şi dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare. Baza logistică a cercetării este asigurată atât de laboratoarele departamentelor, cât şi de cele ale unor instituţii colaboratoare.

DEPARTAMENTE

  • Departamentul de  Biologie Moleculara si Biotehnologie
  • Departamentul de Taxonomie şi Ecologie
  • Departamentul de Geologie
  • Departamentul de Biologie şi Ecologie al liniei maghiare

 

 

Acest conținut este găzduit de o terță parte. Afișând conținutul extern acceptați termenii și condițiile de la www.youtube.com.

Acest conținut este găzduit de o terță parte. Afișând conținutul extern acceptați termenii și condițiile de la www.youtube.com.