Organigrama UBB

Organigrama UBB

LEGENDA ORGANIGRAMEI  UBB CLUJ-NAPOCA

 • ICCRR- INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN CHIMIE „RALUCA RIPAN”
 • INST-  INSTITUTE
  • I1-  INSTITUTUL DE CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN BIO-NANO-ȘTIINTE
  • I2-  INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE
  • I3-  INSTITUTUL CONFUCIUS
  • I4-  INSTITUTUL CULTURII CLUJENE IN EUROPA                                        
 • API- BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN
 • SIPP- SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE SI PROTECŢIE
 • LIAS -   LABORATORUL DE INCERCARI APA SI SEDIMENTE
 • LECO - LABORATORUL DE ECOTOXICOLOGIE
 • CU- CENTRE UNIVERSITARE
  • CU1-  CENTRUL DE BIOETICA
  • CU2-  CENTRUL DE STUDII BIBLICE
  • CU3-  AMFITEATRUL CULTURAL CLUJEAN
  • CU4-  CENTRUL DE CARIERĂ, ALUMNII ŞI RELAŢIA CU MEDIUL DE AFACERI
  • CU5-  CENTRUL PENTRU STRATEGIE UNIVERSITARĂ
  • CU6-  CENTRUL QUALITAS
  • CU7- CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ŞI CU F.R.
 • GB- GRADINA BOTANICĂ ”ALEXANDRU BORZA”
  • CCD- COLECTIVUL DE CERCETARE ŞI DIDACTIC AUXILIAR
  • SAIH-  SERVICIUL AMENAJARE ȘI ÎNTREȚINERE HORTICOLĂ
  • STA-  SERVICIUL TEHNIC-ADMINISTRATIV

             
DGA DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ

 • A1 -DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ
  • B2- SERVICIUL RESTAURANTE ŞI CAFETERII
  • B3- SERVICIUL ADMINISTRATIV
  • B4- SERVICIUL DE  PAZĂ
  • B5- SERVICIUL COMPLEX SPORTIV IULIU HAŢIEGANU 
   • C4 – BIROUL SPATII VERZI SI BAZE SPORTIVE
   • C5 – BIROUL SPATII CAZARE
   • C6 – BIROUL BAZA NATATIE      
  • B6- SERVICIUL MULTIPLICARE
  • B7- SERVICIUL COMPLEX ARCALIA
  • B25- SERVICIUL PARC AUTO
   • C16 - BIROUL CONDUCĂTORI AUTO
   • C7 – CASA UNIVERSITARILOR
 • A2 -DIRECŢIA TEHNICĂ
  • B8- SERVICIUL INVESTIȚII
  • B9- SERVICIUL REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE 
   • C8 - BIROUL CONTROL INTERN DE GESTIUNE           
 • A3 - DIRECŢIA PATRIMONIU CULTURAL UNIVERSITAR                                   
  • B10-  SERVICIUL ARHIVĂ
  • B11-  SERVICIUL MUZEE
 • A4 - DIRECŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ
  • B12-  SERVICIUL FINANCIAR
   • C9 -  BIROUL FINANCIAR – FONDURI EUROPENE
  • B13-  SERVICIUL CONTABILITATE
   • C10 -  BIROUL CONTABILITATE – CONTRACTE DE CERCETARE
  • B14- SERVICIUL SOCIAL
 • A5 – DIRECŢIA  RESURSE UMANE
  • B15- SERVICIUL RESURSE UMANE
  • B16- SERVICIUL SALARIZARE
 • A6 DIRECŢIA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR
  • B17 - CENTRUL DE SISTEME INFORMATICE                                  
  • B18 - CENTRUL DE COMUNICAŢII DE DATE
 • A7 - SECRETARIATUL GENERAL AL UNIVERSITĂŢII
  • B19- SERVICIUL ACTE DE STUDII
  • B20- SERVICIUL SECRETARIAT AL INSTITUTULUI DE STUDII DOCTORALE
   • C11 -  OFICIUL PROGRAMELOR EUROPENE
 • A8 – DIRECȚIA COMUNICARE ŞI RELAȚII PUBLICE
  • B21 -  SERVICIUL COMUNICARE EXTERNĂ
  • B22 -  SERVICIUL COMUNICARE INTERNĂ
 • A9 - EDITURA  PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ

 

  • B23 - CENTRUL DE COOPERĂRI  INTERNAŢIONALE                             
   • C12 -  BIROUL MOBILITĂŢI, STUDENŢI INTERNAŢIONALI ŞI PROGRAME COMUNITARE
   • C13 - BIROUL ACORDURI  INTERUNIVERSITARE
   • C14 - BIROUL ERASMUS+
  • B24 - CENTRUL PENTRU MANAGEMENTUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
   • C15- OFICIUL DE MANAGEMENT, TRANSFER TEHNOLOGIC ȘI COGNITIV.

 •  A10 -DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   • C1- BIROUL  JURIDIC
  • B1 - SERVICIUL DE ACHIZIŢII PUBLICE
   • C2 – BIROUL ACHIZIŢII DE PRODUSE, SERVICII ȘI LUCRĂRI
   • C3 -  BIROUL APROVIZIONARE
 • FAC1 - FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ 
 • FAC2 - FACULTATEA DE FIZICĂ
 • FAC3 - FACULTATEA DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ                     
 • FAC4 - FACULTATEA DE BIOLOGIE ŞI GEOLOGIE
 • FAC5 - FACULTATEA DE GEOGRAFIE                     
 • FAC6 - FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI
 • FAC7 - FACULTATEA DE DREPT                    
 • FAC8 - FACULTATEA DE LITERE       
 • FAC9 - FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE                     
 • FAC10 - FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 • FAC11 - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI                     
 • FAC12 - FACULTATEA DE ŞTIINŢE  ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
 • FAC13 - FACULTATEA DE STUDII EUROPENE                    
 • FAC14 - FACULTATEA DE BUSINESS       
 • FAC15 - FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII                    
 • FAC16 - FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
 • FAC17 - FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ                     
 • FAC18 - FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ
 • FAC19 - FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ                     
 • FAC20 - FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
 • FAC21 - FACULTATEA DE TEATRU ŞI FILM