Organigrama UBB

Organigrama UBB

LEGENDA ORGANIGRAMEI UBB CLUJ-NAPOCA

  • RO: SENAT
  • RO: RECTOR
  • RO: Consiliul de Administrație
  • RO: Centrul de Strategie Universitară
  • RO: Biroul Audit Public Intern
  • RO: Centrul U.B.B. de Industrii Creative
  • RO: Institutul STAR U.B.B.
  • RO: Colegiul Terțiar Nonuniversitar ”E.M.” C.U.U.B.B.R
  • RO: Grădina Botanică ”A.B.”
  • RO: Institute/Centre Culturale
  • RO: Institutul “E.R.” pt. Studierea Vieții în Condiții Extreme
  • RO: Laborator Ecotoxicologie
  • RO: Laborator I.A.S.
  • RO: Centrul Bioetică
  • RO: Centrul Studii Biblice
  • RO: I.C.C. ”R.R.”
  • RO: I.C.D.I.Ș.N.A
  • RO: I.C.I.Bio-Nano-Științe
  • RO: Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • RO: PRORECTOR 1
  • PRORECTOR 2
  • PRORECTOR 3
  • PRORECTOR 4
  • PRORECTOR 5
  • PRORECTOR 6
  • PRORECTOR 7
  • PRORECTOR 8
  • PRORECTOR 9
  • RO: Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă
  • RO: Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă
  • RO: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
  • RO: Centrul QUALITAS
  • RO: Consiliul Didactic U.B.B.
  • RO: Biroul Curriculum
  • RO: Serviciul Acte de Studii
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-economică)
  • RO: Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv
  • RO: Secretariatul General
  • RO: Secretar General
  • RO: Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații
  • RO: Centrul Programelor Europene
  • RO: Centrul de Comunicații de Date
  • RO: Centrul de Comunicații de Date
  • RO: Centrul de Sisteme Informatice
  • RO: Director General Administrativ
  • RO: Direcția Comunicare și Relații Publice
  • RO: Serviciul Comunicare Internă
  • RO: Serviciul Comunicare Externă
  • RO: Centrul de Cooperări Internaționale
  • RO: Biroul Mobilități, Studenți Internaționali, Programe Comunitare
  • RO: Biroul Acorduri Interuniversitare
  • RO: Biroul ERASMUS +
  • RO: Biroul Protocol
  • RO: Direcția Patrimoniu Cultural Universitar
  • RO: Serviciul Arhivă
  • RO: Serviciul Muzee
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-culturală)
  • RO: Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți
  • RO: Centrul de Învățare ”STUDHUB”
  • RO: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni
  • RO: Centrul de Consiliere ”Student Expert”
  • RO: Biroul pentru Voluntariat
  • RO: Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
  • RO: Consiliul Științific U.B.B.
  • RO: Alte unități C.D.I. din subordinea Rectoratului
  • RO: Serviciul Multiplicare
  • RO: Biroul ”Editura Presa Universitară Clujeană”
  • RO: Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice
  • RO: Biroul ”Revistele Studia Universitatis Babeș-Bolyai”
  • RO: Director .C.S.U.D
  • RO: Serviciul Secretariat al ICD
  • RO: Extensiile U.B.B.
  • RO: Centrul Universitar U.B.B. Reșița
  • RO: Directorul Centrului Universitar U.B.B. Reșița
  • RO: Director General Adjunct 1
  • RO: Director General Adjunct 2
  • RO: Director General Adjunct 3
  • RO: Serviciul Intern de Protecție și Pază
  • RO: Biroul Control Intern de Gestiune
  • RO: Serviciul Social
  • RO: Casa Universitarilor
  • RO: Structura Didactic-Auxiliară de Deservire a Activităților Academice ale Centrului Universitar U.B.B. Reșița
  • RO: Structura Administrativă a Centrului Universitar U.B.B. Reșița
  • RO: Direcția Financiar-Contabilă
  • RO: Direcția Juridică și Achiziții Publice
  • RO: Direcția Tehnică
  • RO: Direcția Administrativă
  • RO: Direcția Resurse Umane
  • RO: Serviciul Contabilitate
  • RO: Serviciul Financiar
  • RO: Biroul Juridic
  • RO: Serviciul Achiziții Publice
  • RO: Serviciul Investiții
  • RO: Serviciul Reparații și Întreținere
  • RO: Serviciul Parc Auto
  • RO: Serviciul Administrativ
  • RO: Serviciul Pază
  • RO: Serviciul Parc Complex ”I.H.”
  • RO: Serviciul Complex ”Arcalia”
  • RO: Serviciul Restaurante și Cafeterii
  • RO: Serviciul Resurse Umane
  • RO: Serviciul Salarizare
  • RO: Biroul Financiar-Contabil C.U.U.B.B.R
  • RO: Biroul Contabilitate Granturi
  • RO: Biroul Fonduri Europene
  • RO: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
  • RO: Biroul Aprovizionare
  • RO: Biroul Conducători Auto
  • RO: Biroul Spații Verzi
  • RO: Biroul Spații Cazare
  • RO: Biroul Bază Natație

RO: LEGENDĂ

RO: Relații instituționale conform reglementărilor legale

RO: Relații de subordonare direct

RO: Relații de coordonare