Organigrama UBB

Organigrama UBB

LEGENDA ORGANIGRAMEI UBB CLUJ-NAPOCA

 

1 *       RO: SENAT

2 *       RO: RECTOR

  *         RO: Consiliul de Administrație   

3 *       RO: Centrul de Strategie Universitară

 *         RO: Biroul Audit Public Intern

4 *       RO: Centrul U.B.B. de Industrii Creative

 *         RO: Institutul STAR U.B.B.    

*          RO: Colegiul Terțiar Nonuniversitar ”E.M.” C.U.U.B.B.R

*          RO: Grădina Botanică ”A.B.” 

*          RO: Institute/Centre Culturale 

 *         RO: Institutul “E.R.” pt. Studierea Vieții în Condiții Extreme

 *         RO: Laborator Ecotoxicologie

*          RO: Laborator I.A.S.

*          RO: Centrul Bioetică

 *         RO: Centrul Studii Biblice

*          RO: I.C.C. ”R.R.”

*          RO: I.C.D.I.Ș.N.A

*          RO: I.C.I.Bio-Nano-Științe

5. *      RO: Facultățile             * Facultățile                 * Facultățile                 * Facultățile                
* Facultățile                 * Facultățile                 * Facultățile                 * Facultățile
* Facultățile

6. *      RO: PRORECTOR 1    *  PRORECTOR 2                    *  PRORECTOR 3                   
*  PRORECTOR 4                    *  PRORECTOR 5                    *  PRORECTOR 6
*  PRORECTOR 7                    *  PRORECTOR 8                    *  PRORECTOR 9

7. *      RO: Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă

*          RO: Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă

*          RO: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității

*          RO: Centrul QUALITAS

*         RO: Consiliul Didactic U.B.B.

*          RO: Biroul Curriculum

*          RO: Serviciul Acte de Studii    

*          RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-economică)

*          RO: Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv

*          RO: Secretariatul General

*          RO: Secretar General

*          RO: Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații           

*          RO: Centrul Programelor Europene

*          RO: Centrul de Comunicații de Date  

*          RO: Centrul de Comunicații de Date  

*          RO: Centrul de Sisteme Informatice 

*          RO: Director General Administrativ

*          RO: Direcția Comunicare și Relații Publice  

*          RO: Serviciul Comunicare Internă

*          RO: Serviciul Comunicare Externă   

*          RO: Centrul de Cooperări Internaționale

*          RO: Biroul Mobilități, Studenți Internaționali, Programe Comunitare

*          RO: Biroul Acorduri Interuniversitare

*          RO: Biroul ERASMUS +

*          RO: Biroul Protocol

*          RO: Direcția Patrimoniu Cultural Universitar

*          RO: Serviciul Arhivă 

*          RO: Serviciul Muzee

*          RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-culturală)

*          RO: Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți         

*          RO: Centrul de Învățare ”STUDHUB”

*          RO: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni

*          RO: Centrul de Consiliere ”Student Expert”

*          RO: Biroul pentru Voluntariat

*          RO: Biroul pentru Studenți cu Dizabilități

*         RO: Consiliul Științific U.B.B.

*          RO: Alte unități C.D.I. din subordinea Rectoratului 

*          RO: Serviciul Multiplicare

*          RO: Birou”Editura Presa Universitară Clujeană”

*          RO: Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice

*          RO: Birou ”Revistele Studia Universitatis Babeș-Bolyai”

*          RO: Director .C.S.U.D

*          RO: Serviciul Secretariat al ICD       

8. *     RO: Extensiile U.B.B.

*          RO: Centrul Universitar U.B.B. Reșița

*          RO: Directorul Centrului Universitar U.B.B. Reșița 

*          RO: Director General Adjunct 1

*          RO: Director General Adjunct 2

*          RO: Director General Adjunct 3

*          RO: Serviciul Intern de Protecție și Pază

*          RO: Biroul Control Intern de Gestiune

*          RO: Serviciul Social

*          RO: Casa Universitarilor

9. *     RO: Structura Didactic-Auxiliară de Deservire a Activităților Academice ale Centrului Universitar U.B.B. Reșița **

*          RO: Structura Administrativă a Centrului Universitar U.B.B. Reșița*

*          RO: Direcția Financiar-Contabilă

*          RO: Direcția Juridică și Achiziții Publice

*          RO: Direcția Tehnică

*          RO: Direcția Administrativă

            RO: Direcția Resurse Umane

10. *   RO: Serviciul Contabilitate

*          RO: Serviciul Financiar

*          RO: Biroul Juridic

*          RO: Serviciul Achiziții Publice

*          RO: Serviciul Investiții

*          RO: Serviciul Reparații și Întreținere

*          RO: Serviciul Parc Auto

*          RO: Serviciul Administrativ

*          RO: Serviciul Pază

*          RO: Serviciul Parc Complex ”I.H.”

*          RO: Serviciul Complex ”Arcalia”

*          RO: Serviciul Restaurante și Cafeterii

*          RO: Serviciul Resurse Umane

*          RO: Serviciul Salarizare

11.       RO: Biroul Financiar-Contabil C.U.U.B.B.R

*          RO: Biroul Contabilitate Granturi

*          RO: Biroul Fonduri Europene           

*          RO: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări

*          RO: Biroul Aprovizionare     

*          RO: Biroul Conducători Auto

*          RO: Biroul Spații Verzi

*          RO: Biroul Spații Cazare

*          RO: Biroul Bază Natație

RO: LEGENDĂ

RO: Relații instituționale conform reglementărilor legale

RO: Relații de subordonare direct

RO: Relații de coordonare