Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii "Babeș-Bolyai" şi asigură pregătirea în probleme de mediu – la nivel de licenţă, masterat şi doctorat – în cele mai noi, atractive şi în acelaşi timp căutate  specializari - Ştiinţa mediului (l. română și maghiară), Geografia mediului, Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice (nivel licență); Evaluarea riscului şi securitatea mediului, Gestiunea şi protecţia mediului, Calitatea mediului şi surse energetice, Ingineria valorificării deșeurilor și Sustainable development and envrionmental management.

De-a lungul anilor, facultatea s-a dezvoltat şi s-a adaptat permanent priorităţilor promovate în cadrul politicilor educaționale şi a strategiilor de mediu, încercând în acelaşi timp să răspundă solicitărilor tot mai exigente de pe piaţa forţei de muncă.

Viziunea facultăţii poate fi sintetizată astfel:

  • educaţie concentrată spre cele două domenii convergente, de Ştiinţa Mediului şi de Ingineria Mediului;
  • cercetare avansată, care excelează în cele trei direcţii specifice - evaluarea calităţii factorilor de mediu; radioactivitatea mediului; hazarde naturale, tehnologice şi managementul dezastrelor.
  • servicii aduse comunității.

DEPARTAMENTE