Consiliul de administrație

PREZENTARE

Consiliul de Administraţie (CA) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (UBB), respectiv după propriile reglemetări interne.

Consiliul de Administraţie al UBB este structura universitară care asigură conducerea şi administrarea operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului universitar.

Consiliul de Administraţie este constituit din rector, prorectori, decani, directorul general adminsitrativ şi prefectul studenţilor.

La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, preşedintele şi vicepreşedinţii Senatului UBB. La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei UBB, precum şi pe bază de invitaţie adresată de rectorat din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.

MEMBRII CA

1.

Prof. univ. dr. Daniel DAVID

Rector, președinte CA

2.

Prof. univ. dr. Dan LAZĂR

Prorector

3. Prof. univ. dr. Cristian LITAN Prorector

4.

Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

Prorector

5.

Conf. univ. dr. Alexandra MUȚIU

Prorector

6.

Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL

Prorector

7. Prof. univ. dr. Horia POENAR Prorector

8.

Prof. univ. dr. Călin RUS

Prorector

9.

Conf. univ. dr. Christian SĂCĂREA

Prorector

10.

Prof.univ.dr. Levente SZÁSZ

Prorector

11.

 

Director
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

12.

Simona TATOMIR

Director General
Direcția Generală Administrativă

13 Alexandru BRAȘOVEANU Director General Adjunct
Direcția Generală Administrativă
14 Cosmin-Vasile IRIMIEȘ Director General Adjunct
Direcția Generală Administrativă
15 Nătălița-Mihaela FRUMUȘANU Director General Adjunct
CUUBB Reșița

16

Denisa Maria MĂLAN

Prefectul studenților

17

Conf. univ. dr. Marcel Adrian ȘERBAN

Decan Facultatea de Matematică și Informatică
17

Prof. univ. dr. Daniel-Aurelian ANDREICA

Decan Facultatea de Fizică

19

Prof. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ

Decan Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

20

Prof. univ. dr. Manuela BANCIU

Decan Facultatea de Biologie și Geologie

21

Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

Decan Facultatea de Geografie

22

Conf. univ. dr. Nicolae AJTAI

Decan Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

23

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

Decan Facultatea de Drept

24

Conf. univ. dr. Ioan Rareș MOLDOVAN

Decan Facultatea de Litere

25

Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Decan Facultatea de Istorie și Filosofie

26

Lect. univ. dr. Anca SIMIONCA

Decan Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

27

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE

Decan Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

28

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

29

Conf. univ. dr. Adrian-Gabriel CORPĂDEAN

Decan Facultatea de Studii Europene

30

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

Decan Facultatea de Business

31

Prof. univ. dr. Călin Emilian HINȚEA

Decan Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

32

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

Decan Facultatea de Educație Fizică și Sport

33

Arhim. prof. univ. dr. Cristian Teofil TIA

Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă

34

Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA

Decan Facultatea de Teologie Greco-Catolică

35

Prof. univ. dr. Olga LUKÁCS

Decan Facultatea de Teologie Reformată

36

Prof. univ. dr. Dávid DIÓSI

Decan Facultatea de Teologie Romano-Catolică

37

Conf. univ. dr. Claudiu TURCUȘ

Decan Facultatea de Teatru și Film

38 Prof. univ. dr. ing. Gilbert-Rainer GILLICH Decan Facultatea de Inginerie

 

CONSILIU CONSULTATIV STRATEGIC