Consiliul de administrație

PREZENTARE

Consiliul de Administraţie (CA) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (UBB), respectiv după propriile reglemetări interne.

Consiliul de Administraţie al UBB este structura universitară care asigură conducerea şi administrarea operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului universitar.

Consiliul de Administraţie este constituit din rector, prorectori, decani, directorul general adminsitrativ şi prefectul studenţilor.

La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, preşedintele şi vicepreşedinţii Senatului UBB. La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei UBB, precum şi pe bază de invitaţie adresată de rectorat din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.

MEMBRII CA

1. Acad. Prof. IOAN-AUREL POP Rector, preşedinte CA
2. Prof.univ.dr. IOAN BOLOVAN Prorector
3. Prof.univ.dr. DANIEL DAVID Prorector
4. Prof.univ.dr. RUDOLF GRÄF Prorector
5. Prof.univ.dr. DAN LAZĂR Prorector
6. Conf. univ. dr. CRISTIAN MARIUS LITAN Prorector
7. Prof.univ.dr. MIHAELA LUŢAŞ Prorector
8. Conf. univ. dr. MARKÓ BÁLINT Prorector
9. Prof.univ.dr. CĂLIN RUS Prorector
10. Conf.univ.dr. SOÓS ANNA Prorector
12. Acad. Prof.univ.dr. Ioan BUCUR Director
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat
13. Ec. IOAN NEAG Director
Direcţia Generală Administrativă
14. Andrei Francisc TECSI Prefectul studenţilor
15. Prof. dr. Adrian-Olimpiu PETRUŞEL Decan
Facultatea de Matematică şi Informatică
16. Conf. dr. Alexandru MARCU Decan interimar
Facultatea de Fizică
17. Conf. dr. Gabriela-Nicoleta NEMEŞ Decan
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică
18. Acad. prof. univ. dr. Octavian POPESCU Decan
Facultatea de Biologie şi Geologie
19. Prof. dr. Dănuţ PETREA Decan
Facultatea de Geografie
20. Prof. dr. Corin BRAGA Decan
Facultatea de Litere
21. Prof. dr. Florin STRETEANU Decan
Facultatea de Drept
22. Prof. dr. Augustin Ovidiu GHITTA Decan
Facultatea de Istorie şi Filosofie
23. Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ Decan
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
24. Prof. univ. dr. Adrian Nicolae OPRE Decan
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
25. Conf. dr. Ioan Alin NISTOR Decan
Facultatea de Business
26. Prof. dr. Călin HINŢEA Decan
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
27. Prof. dr. Nicolae PĂUN Decan
Facultatea de Studii Europene
28. Conf. univ. dr. Leon GOMBOȘ Decan
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
29. Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ Decan
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
30. Prof. dr. ing. Alexandru OZUNU Decan
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
31. Prof. dr. Liviu MALIŢA Decan
Facultatea de Teatru şi Film
32. Pr. prof. dr. Vasile STANCIU Decan
Facultatea de Teologie Ortodoxă
33. Pr. prof. dr. Cristian BARTA Decan
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
34. Lect. univ. dr. Ioan VIK Decan
Facultatea de Teologie Romano-Catolică
35. Lect. univ. dr. Olga LUKÁCS Decan
Facultatea de Teologie Reformată
36. Reprezentant sindicat Invitat
Sindicatul UBB

 

CONSILIERI ONORIFICI AI RECTORULUI

  • Dr. Tudor VLAD – Universitatea din Georgia, S.U.A., director adjunct al James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research
  • Prof.dr. Michael METZELTIN – Universitatea din Viena, Austria, membru al Academiei de Științe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române
  • Prof.dr. Cesare ALZATI – Universitatea Catolică din Milano, Italia, membru de onoare al Academiei Române
  • George ROTH – consul onorific al României în Statele Unite ale Americii