Consiliul de administrație

PREZENTARE

Consiliul de Administraţie (CA) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (UBB), respectiv după propriile reglemetări interne.

Consiliul de Administraţie al UBB este structura universitară care asigură conducerea şi administrarea operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului universitar.

Consiliul de Administraţie este constituit din rector, prorectori, decani, directorul general adminsitrativ şi prefectul studenţilor.

La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, preşedintele şi vicepreşedinţii Senatului UBB. La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei UBB, precum şi pe bază de invitaţie adresată de rectorat din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.

MEMBRII CA

1.

Prof. univ. dr. Daniel DAVID

Rector, președinte CA

2.

Prof. univ. dr. Corin BRAGA

Prorector

3.

Prof. univ. dr. Dan LAZĂR

Prorector

4.

Conf. univ. dr. Cristian LITAN

Prorector

5.

Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

Prorector

6.

Conf. univ. dr. Alexandra MUȚIU

Prorector

7.

Prof. univ. dr. Adrian PETRUȘEL

Prorector

8.

Prof. univ. dr. Călin RUS

Prorector

9.

Conf. univ. dr. Christian SĂCĂREA

Prorector

10.

Conf. univ. dr. Anna SOÓS

Prorector

11.

Acad. prof. univ. dr. Ioan BUCUR

Director
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

12.

Ec. Simona TATOMIR

Director
Direcția Generală Administrativă

13.

Tudor MUREȘAN

Prefectul studenților

14.

Prof. univ. dr. Anca ANDREICA

Decan
Facultatea de Matematică și Informatică

15.

Conf. univ. dr. Monica BAIA

Decan interimar
Facultatea de Fizică

16.

Conf. univ. dr. Gabriela NEMEŞ

Decan
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

17.

Conf. univ. dr. Manuela BANCIU

Decan
Facultatea de Biologie și Geologie

18.

Conf. univ. dr. Iuliu VESCAN

Decan interimar
Facultatea de Geografie

19.

Conf. univ. dr. Rareș MOLDOVAN

Decan
Facultatea de Litere

20.

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

Decan
Facultatea de Drept

21.

Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Decan
Facultatea de Istorie și Filosofie

22.

Conf. univ. dr. Răzvan MUSTAȚĂ

Decan
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

23.

Prof. univ. dr. Adrian OPRE

Decan
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

24.

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

Decan
Facultatea de Business

25.

Prof. univ. dr. Călin HINŢEA

Decan
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

26.

Conf. univ. dr. Adrian CORPĂDEAN

Decan
Facultatea de Studii Europene

27.

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

Decan
Facultatea de Educație Fizică și Sport

28.

Conf. univ. dr. Teodor HĂRĂGUȘ

Decan
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

29.

Lect. univ. dr. Nicolae AJTAI

Decan
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

30.

Prof. univ. dr. Liviu MALIŢA

Decan
Facultatea de Teatru și Film

31.

Arhim. prof. univ. dr. Teofil TIA

Decan
Facultatea de Teologie Ortodoxă

32.

Conf. univ. dr. Sorin MARȚIAN

Decan interimar
Facultatea de Teologie Greco-Catolică

33.

Pr. conf. univ. dr. Ioan VIK

Decan
Facultatea de Teologie Romano-Catolică

34.

Pr. conf. univ. dr. Olga LUKÁCS

Decan
Facultatea de Teologie Reformată

 

 

CONSILIERI ONORIFICI AI RECTORULUI

  • Dr. Tudor VLAD – Universitatea din Georgia, S.U.A., director adjunct al James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research
  • Prof.dr. Michael METZELTIN – Universitatea din Viena, Austria, membru al Academiei de Științe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române
  • Prof.dr. Cesare ALZATI – Universitatea Catolică din Milano, Italia, membru de onoare al Academiei Române
  • George ROTH – consul onorific al României în Statele Unite ale Americii