Consiliul de administrație

PREZENTARE

Consiliul de Administraţie (CA) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale Cartei Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (UBB), respectiv după propriile reglemetări interne.

Consiliul de Administraţie al UBB este structura universitară care asigură conducerea şi administrarea operativă a universităţii şi aplică deciziile Senatului universitar.

Consiliul de Administraţie este constituit din rector, prorectori, decani, directorul general adminsitrativ şi prefectul studenţilor.

La lucrările Consiliului de Administraţie sunt invitaţi permanenţi, fără drept de vot, preşedintele şi vicepreşedinţii Senatului UBB. La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei UBB, precum şi pe bază de invitaţie adresată de rectorat din oficiu sau la cererea persoanei care justifică un interes legitim.

MEMBRII CA

1.

Acad. prof. Ioan-Aurel POP

Rector, președinte CA

2.

Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN

Prorector

3.

Prof. univ. dr. Daniel DAVID

Prorector

4.

Prof. univ. dr. Rudolf GRÄF

Prorector

5.

Prof. univ. dr. Dan Tudor LAZĂR

Prorector

6.

Conf. univ. dr. Cristian Marius LITAN

Prorector

7.

Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ

Prorector

8.

Prof. univ. dr. Bálint MARKÓ

Prorector

9.

Prof. univ. dr. Călin RUS

Prorector

10.

Conf. univ. dr. Anna SOÓS

Prorector

11.

Acad. prof.univ.dr. Ioan BUCUR

Director
Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat

12.

Ec. Ioan NEAG

Director
Direcția Generală Administrativă

13.

Tudor MUREȘAN

Prefectul studenților

14.

Prof. univ. dr. Adrian-Olimpiu PETRUŞEL

Decan
Facultatea de Matematică și Informatică

15.

Prof. univ. dr. Ladislau NAGY

Decan
Facultatea de Fizică

16.

Conf. univ. dr. Gabriela-Nicoleta NEMEŞ

Decan
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

17.

Acad. prof. univ. dr. Octavian POPESCU

Decan
Facultatea de Biologie și Geologie

18.

Prof. univ. dr. Dănuț PETREA

Decan
Facultatea de Geografie

19.

Prof. univ. dr. Corin BRAGA

Decan
Facultatea de Litere

20.

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

Decan
Facultatea de Drept

21.

Prof. univ. dr. Augustin Ovidiu GHITTA

Decan
Facultatea de Istorie și Filosofie

22.

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Decan
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

23.

Prof. univ. dr. Adrian Nicolae OPRE

Decan
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

24.

Conf. univ. dr. Ioan Alin NISTOR

Decan
Facultatea de Business

25.

Prof. univ. dr. Călin HINŢEA

Decan
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

26.

Prof. univ. dr. Nicolae PĂUN

Decan
Facultatea de Studii Europene

27.

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

Decan
Facultatea de Educație Fizică și Sport

28.

Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ

Decan
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

29.

Prof. univ. dr. ing. Alexandru OZUNU

Decan
Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

30.

Prof. univ. dr. Liviu MALIŢA

Decan
Facultatea de Teatru și Film

31.

Pr. prof. univ. dr. Vasile STANCIU

Decan
Facultatea de Teologie Ortodoxă

32.

Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA

Decan
Facultatea de Teologie Greco-Catolică

33.

Pr. conf. dr. Ioan VIK

Decan
Facultatea de Teologie Romano-Catolică

34.

Pr. conf. univ. dr. Olga LUKÁCS

Decan
Facultatea de Teologie Reformată

35.

Reprezentant sindicat

Invitat 
Sindicatul UBB

 

 

CONSILIERI ONORIFICI AI RECTORULUI

  • Dr. Tudor VLAD – Universitatea din Georgia, S.U.A., director adjunct al James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research
  • Prof.dr. Michael METZELTIN – Universitatea din Viena, Austria, membru al Academiei de Științe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române
  • Prof.dr. Cesare ALZATI – Universitatea Catolică din Milano, Italia, membru de onoare al Academiei Române
  • George ROTH – consul onorific al României în Statele Unite ale Americii