Mesajul rectorului

Ioan Aurel POP
Cred sincer într-o viitoare UBB, adevărată cetate a democraţiei academice, loc al valorificării spiritului creator şi al respectului pentru diferenţă. Sunt convins că, pentru realizarea acestui proiect, avem nevoie împreună doar de curaj asumat, de ieşirea din inerţie, de solidaritate şi de un efort comun, condus în acord cu o strategie pe care o construim împreună prin consultarea cadrelor didactice, a studenţilor, a specialiştilor în servicii etc. Este vorba aici despre implicarea tuturor, fiindcă avem un lucru fundamental care ne uneşte: iubim Alma Mater Napocensis şi ne pasă! "
Acad. Prof. univ. dr. IOAN-AUREL POP