Taxele (tarifele) practicate de centre şi institute din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în anul universitar 2023-2024

Centrele și institutele din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor acorda reduceri de 50% pentru studenții și angajații UBB.

SERVICIUL OFERIT

TAXA

OBSERVAŢII

Cursuri de perfecționare în predarea românei ca limbă străină

 

Număr participanți

Modul de 30 ore

Modul de 10 ore

1-2 participanți

500 Euro/ participant

175 Euro/ participant

3-6 participanți

335 Euro/ participant

110 Euro/ participant

7-9 participanți

270 Euro/ participant

80 Euro/ participant

9-12 participanți

225 Euro/ participant

70 Euro/ participant

Cursuri de Limba Română în regim special

cursuri individuale (1 la 1)

85 lei/oră/persoană

 

2 persoane/grupă

55 lei/oră / persoană

 

3-6 persoane/grupă

40 lei/oră / persoană

 

7-10 persoane/grupă

30 lei/oră/persoană

 

în grupe de peste 10 persoane

20 lei/oră / persoană

 

Module de limbă română, în grupe mai mari de 4 persoane

Modul de 30 de ore

450 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 50 de ore

600 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 100 ore în regim special

1.200 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 200 de ore

2.000 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 280 de ore

2.500 lei/ persoană/ modul

 

Taxă cursuri speciale de limbă română pentru studenții UBB de la liniile maghiară și germană

Modul de 50 de ore

500 lei /persoană / modul

Minimum 10 persoane în grupă

Taxă pentru cursuri practice de limba română on-line

Curs individual

15 Euro/ oră/ persoană

 

2 persoane/grupă

12 Euro/oră/ persoană

 

3-6 persoane/grupă

10 Euro/oră/ persoană

 

7-10 persoane/grupă

8 Euro/oră/ persoană

 

în grupe de peste 10 persoane

5 Euro/oră/ persoană

 

Taxă pentru administrarea testelor de nivel A1, A2, B1, B2

100 Euro/persoană

Prin Consorțiul UBB-ICR pentru testarea Românei ca limbă străină.


Cursuri de limbi străine

 

individual

110 lei/oră/ persoană

 

2 persoane

60 lei/oră/persoană

 

3 persoane

40 lei/oră/persoană

 

4-6 persoane

30 lei/oră/persoană

 

7-12 persoane

25 lei/oră/persoană

 

Cursuri desfășurate în afara UBB

+ 20%

Prin contracte cu instituții/firme ce prevăd desfășurarea cursului la sediul beneficiarului

Testarea și certificarea competenţei lingvistice

Afiliați UBB

175 lei

 

Neafiliați UBB

350 lei

 

Administrare în afara UBB

+20%

Prin contracte cu instituții/firme ce prevăd desfășurarea cursului la sediul beneficiarului

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

20 lei

 

Contestaţii (re-evaluare lucrare test Alpha)

40 lei

 

Duplicate

50 lei

 


Cursuri modul standard

 

a) pachet complet de cursuri de pregătire pentru examene internationale (CAE, FCE, BEC HIGHER)

990 lei / cursant

70 ore

b) pachet complet de cursuri de pregătire pentru examene internaţionale (DELF, DALF, DFA1, DFA2, CELI, IT, DELE, ZD)

990 lei / cursant

 70 ore

c) modul cursuri – limbaj general/afaceri (limba engleză)

690 lei / cursant

50 ore

d) modul cursuri – limbaj general/afaceri (limbile germană, franceză, spaniolă, italiană, română pentru stăini)

690 lei/cursant

50 ore

Traduceri (scrise)

a) traduceri din limba română într-o limbă străină

60 lei/ pagină

 

b) traduceri dintr-o limbă străină în limba română

55 lei/ pagină

 

Atestate de competenţă lingvistică

toate categoriile de public

350 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

în regim de urgență

500 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

Eliberări duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică (48 de ore)

50 lei

 


Mențiune: calculul se face la CIL şi se transmite printr-o adresă Serviciului Financiar în vederea încasării.

Servicii profesionale: redactare,  prelucrare terminologică şi traducere generală şi specializată

Traducere dintr-o limbă străină în limba română

8 Euro/pagină standard1 cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării2.

1 Pagina standard: 1500 caractere fără spaţii.
2 Se asigură revizie, corectură, colaţionare, tehnoredactare

Traducere din limba română  într-o limbă străină

10 Euro/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Traducere dintr-o limbă străină în altă limbă străină:

12 Euro/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Traducere acte de studii.

Începând de la 20 lei lei/pagină

Transcriere şi traducere de înregistrări audio şi video (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA).

0,03 Euro/ cuvânt, cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării

Localizare (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA).

0,03 Euro/ cuvânt, cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Subtitrare (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA).

0,03 Euro/ cuvânt, cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Glosare/vocabulare plurilingve de specialitate (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA)

12 Euro/ pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Cercetare terminologică (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA)

8 Euro/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Relectură, revizie, corectură, adaptare şi tehnoredactare

5 Euro/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Servicii profesionale de interpretariat de conferinţă:

Traducere simultană (la cască) şi traducere consecutivă

Preţurile încep de la 400 lei/zi (8 ore) sau 50 lei/oră

 

700 lei/oră pentru un program de lucru de peste 8 ore.

Cursuri: practica intensivă a limbii (cursuri de limbi moderne pentru comunicare multiprofesională multilingvă oferite exclusiv pentru profilul specializării universitare LMA)

Modul PIL (practica intensivă a limbii) cu durată variabilă

50 lei / oră (tarif individual pentru 1 persoană)

Se tarifează în funcție de numărul persoanelor care formează o grupă și de numărul de ore contractat (minimum 20 de ore și maximum 40 de ore)

 40 lei/ oră (tarif individual pentru grup de 2 persoane)

30 lei/oră (tarif individual pentru grup de 3-4 persoane)

20 lei/oră (tarif individual pentru grup de 5-9 persoane)

Modul PIL de 40 de ore

500 lei / modul (minimum 10 persoane)

PIL (Practică Intensivă a Limbii)

Modul PIL de 20 de ore

300 lei/ modul (minimum 10 persoane)

PIL (Practică Intensivă a Limbii)

Modul de Limba D: 168 ore/ an

1.300 lei/an (tarif individual pentru grupă de 5-7 persoane)

 

 

1.150 lei/an (tarif individual pentru grupă de 8-9 persoane)

1.000 lei/an (de la 10 persoane în sus)

Cursuri acreditate de forţele de muncă sau în colaborare cu companii/instituții partenere profesionale ale CIL/LMA

22 lei /oră/cursant (sau cum se negociază cu instituția parteneră) 3

Cursul poate să se desfăşoare dacă se formează grupe a cel puţin 10 cursanţi; cursul se poate desfăşura şi cu un număr mai mic de cursanţi dacă aceştia îşi asumă diferenţa de taxă.
3 În acest caz, dacă se convine cu instituția parteneră asupra unor servicii reciproce, sau sprijin tehnic, logistic etc., tariful poate fi chiar mai mic.

1 ECTS (la Limba D)

45 lei4

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei
Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite (conform taxelor de la Facultatea de Litere)
4 Se păstrează taxa valabilă pentru Facultatea de Litere

Taxă de reînscriere

50 lei

Se aplică în cazul solicitărilor de reînscriere a cursanților care au întrerupt modulul de Limbă D din motive personale

Testări și alte servicii (pentru orice alte servicii de secretariat sau lingvistice specifice care nu au fost trecute în acest tabel, CIL va practica și respecta tarifele în vigoare pentru același tip de servicii de la Facultatea de Litere)

Testări de nivel (diagnostic) pentru plasarea într-o grupă compatibilă și omogenă pentru elevi și studenții LMA

50 lei

 

Testări de nivel (diagnostic) pentru plasarea într-o grupă compatibilă și omogenă pentru adulți

60 lei

 

Testarea şi certificarea nivelului de competenţă lingvistică pentru admitere la specializarea LMA

250 lei

Test bilingv cu o componentă scrisă și una orală. Se planifică periodic, pe toată durata anului universitar.

Teste BULATS pentru copii, adolescenți și adulți sau diferite teste ocupaționale (franceză, engleză, germană, spaniolă, rusă) în parteneriat cu institutele culturale străine partenere LMA.

Tarifele variază între 80 şi 100 Euro/test şi se fixează de comun acord cu instituția parteneră / consorțiul care le produce şi ni le încredințează spre administrare 80 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru elevi şi studenţi şi 100 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru adulţi.

 

Teste ECL pentru copii, adolescenți și adulți sau diferite teste ocupaționale (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă) în parteneriat cu institutele culturale străine partenere LMA.

Tarifele variază între 80 şi 100 Euro/test şi se fixează de comun acord cu instituția parteneră / consorțiul care le produce şi ni le încredințează spre administrare 80 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru elevi şi studenţi şi 100 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru adulţi.

 

Certificat de participare la cursuri CIL

50 lei

Se pot elibera oricând, la cererea cursantului, pe durata cursului sau la încheierea acestuia și certifică numărul de ore parcurse și, dacă este cazul, numărul de credite acumulate

Duplicate

50 lei

 

Eliberare certificate CIL în regim de urgență (48 de ore)

+ 50% taxă certificat

 


Curs de limba germană pentru studenți și angajați UBB

200 lei/an

100 lei/semestru, scutire de taxă pentru studenții liniei germane a UBB

Traduceri scrise în și din limba germană, în combinație cu limbile română și engleză

40 lei/pagină

 

Cursuri de limbă germană, în grupe separate, pentru cursanții din afara UBB

Organizate la cerere

Individual

80 lei/oră

2 persoane/grupă

45 lei/oră

3 persoane/grupă

30 lei/oră

4 persoane/grupă

25 lei/oră

5-8 persoane/grupă

20 lei/oră

9-15 persoane/grupă

15 lei/oră

mai mult de 15 persoane/grupă

10 lei/oră

 

Cursuri de limbă germană, în regim intensiv, pe perioada unui an de studiu

pentru cetățeni non UE

250 euro/lună

 

pentru cetățeni UE

3.000 lei/an

 

Cursuri de programare

7.500 lei/modul

 

Cursuri de Executive Education

7.500 lei/modul

 


Curs de limba chineză

300 lei

12 întâlniri, pentru grupe mai mari de 5 persoane, cursul este gratuit pentru angajații UBB.
50% reducere pentru studenții UBB; Gratuit pentru studenții UBB care aleg limba chineză în regim facultativ

Curs de caligrafie

 • începători
 • avansați

 

300 lei
400 lei

 

10 întâlniri
10 întâlniri

Curs de arte marţiale

300 lei

10 întâlniri

Curs de Tai Chi

300 lei

10 întâlniri

Curs de muzică tradițională chinezească

600 lei

10 întâlniri

Curs de muzică tradițională chinezească - suplimentar repetiții

200 lei

10 întâlniri

Curs de pictură tradițională

500 lei

10 întâlniri

Taxă permis de bibliotecă

50 lei

Cursanții institutului și studenții UBB cu permis de bibliotecă la BCU sau la bibliotecile facultăților UBB beneficiază de gratuitate.

Curs de limba chineză unu-la-unu

700 lei

12 întâlniri, pentru nivel HSK 3-6, online

Curs de limbă chineză VIP

500 lei

12 întâlniri, pentru nivel HSK 1-2, grupe de 2-5 persoane online

Taxă examen de competență lingvistică în limba chineză HSK

 • HSK nivel 1
 • HSK nivel 2
 • HSK nivel 3
 • HSK nivel 4
 • HSK nivel 5
 • HSK nivel 6
 • HSKK nivel începător
 • HSKK nivel intermediar
 • HSKK nivel avansat

 

65 lei
65 lei
130 lei
130 lei
195 lei
195 lei
55 lei
65 lei
80 lei

 


Curs de limba coreeană

100 lei / semestru / participant

Notă: taxele de înscriere la cursuri se vor aplica doar studenților/cursanților din afara UBB.


Curs limbă japoneză pentru începători (include materiale)

200  lei/semestru

Curs conversațional limbă japoneză  (include materiale)

200 lei/semestru

Curs limbă japoneză pentru copii (include materiale)

150 lei/semestru

Curs de cultură japoneză (arte marțiale, arta îmbrăcării kimono-ului, muzică japoneză etc.)

150 lei/semestru


Curs de limbă portugheză braziliană

200 lei/semestru (400 lei/an)

Studenții și angajații UBB beneficiază de reducere de 50%

Curs de cultură și civilizație braziliană

200 lei/semestru (400 lei/an)

Curs de limbă spaniolă

200 lei/semestru (400 lei/an)

Cursuri specializate pe teme interculturale

200 lei/semestru (400 lei/an)

Taxă acces bibliotecă – Biblioteca de Studii Latino-Americane (BSLA)

20 lei/permis


Curs de limbi clasice si orientale

350 lei

 

Examen

150 lei

(cei care sustin numai examen, fără curs)


Cursuri de formare profesională

 

Agent de turism
6 luni (6 luni pregătire teoretică și practică)

1.600 lei

Calificare – nivel 3 (720 ore)

Ghid naţional de turism  – 1 lună

500 lei

Specializare  (156 ore)

Administrator pensiune turistică (6 luni)

1.500 lei

Calificare – nivel 2 (720 ore)

Cursuri de pregătire limba engleză (pentru licență și disertație)

45 lei/oră

 

Open Courses (Tehnica activității de ghid de turism)
Cursuri de formare personalizate pentru profesii în turism (agent de turism, ghid turistic, recepționer)

600 lei

20 ore

Reduceri de taxe care se aplică la toate cursurile organizare de CTT, cu excepția cursurilor de Ghid național de turism:

 • pentru angajații UBB o reducere de 50% a taxei de studiu (în baza Anexei nr. 10 la contractul de muncă, formular care se completează împreună cu contractul de studii).
 • pentru copiilor angajaților UBB o reducere de 50% (pe baza unui act doveditor).
 • pentru colaboratorii externi (formatori, tutori de practică, cadre didactice UBB) o reducere de 50%.
 • pentru studenții și masteranzii UBB o reducere de 50%, în baza unei adeverințe doveditoare.
 • pentru studenții și masteranzii universităților de stat și particulare o reducere de 25 %, în baza unei adeverințe doveditoare.
 • pentru absolvenții CTT o reducere 25% din taxa de studiu.

Gratuități în cazuri excepționale:

 • pentru formatorii CTT și/sau cadre didactice ale Facultății de Geografie;
 • pentru acordarea de premii la concursurile, sesiunile științifice și alte evenimente academice-studențești, pentru studenți, organizate în cadrul UBB.

Formare profesionala (Maseur nivel specializare)

1.800 lei / curs

preţ întreg

1.200 lei / curs

preţ redus pentru studenţi

Şcoala de vară

180 lei / săptămână

abonament săptămânal(1) Pentru studenții / angajații UBB taxele pentru serviciile psihologice (consiliere/psihoterapie) sunt gratuite oferindu-se un număr de 6 ședințe individuale gratuite/semestru

(2) În unele studii clinice psihologice derulate în cadrul Clinicii, în care se oferă gratuit servicii de psihologie, angajatii UBB, familiile acestora și studenții UBB pot accesa un număr mai mare de ședințe gratuite de consiliere psihopedagogică/psihoterapie, în funcție de protocolul de inițiere utilizat.

Pregătire pentru admitere

Actorie

50 lei/şedinţă

 

Regie de teatru

50 lei/şedinţă

 

Cinematografie, Fotografie, Media

-

 

Taxă participare workshop-uri

Taxă participare workshop-uri

100 lei

Pentru studenții UBB (fac excepție studenții Facultății de Teatru și Film)

Taxă participare workshop-uri

200 lei

pentru alte categorii de persoane

Închiriere echipamente audio-video

a) Camere video

Panasonic P2

420 lei/zi,
55 lei/oră

 

Sony NX5

210 lei/zi,
26 lei/oră

 

FX1

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

b) Stative video

 

 

Stative CARTONI

120 lei/zi,
15 lei/oră

 

Stative MANFROTTO

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Stative VINTEN

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

c) Lumini

Lampă P2

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Trusă lumini DEDO

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Kinoflo cu 4 tuburi

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

Proiector ARRI 800 w

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Kit 3x COSMOLIGHT 800W

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Stative lumini

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

d) Traveling

Traveling șină curbă

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Dolly platformă Traveling

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Slider

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Kit macara (10 m)

1.200 lei/zi,
150 lei/oră

 

Steady-cam profesional

480 lei/zi,
60  lei/oră

 

e) Aparate foto

Canon 5D MkII

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Canon 7D

150 lei/zi,
l20 ei/oră

 

f) Obiective foto

Canon 24-70 f/2.8 II L USM

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 50mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 35mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 24mm f/1.4 USM

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 85mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 70-200mm f/1.4

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

g) Microfoane

Seinheiser G2 Lavalieră

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Boom + prăjină

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

Microfon AKG cardio/hipercardio

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Microfon AKG CBL99 omnidirecțional

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

h) Accesorii

Acumulatori Anton Bauer

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Mate Box

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Follow Focus

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Husa Ploaie P2

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Monitor Kroma 9inch

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Blenda

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

i) Carduri

Card CF 32G

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Card CF 64G

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Card P2 32G

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Card P2 64G

240 lei/zi,
30 lei/oră

 

Card Memory Stick PRO-HG Duo 32G

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

j) Mixere

Masă de mixaj (Datavideo SE 900) SD și HD

900 lei/zi,
115 lei/oră

 

Mixer audio *Yamaha 01V96 Digital

300 lei/zi,
38 lei/oră

 

k) Servicii specializate

Asistență tehnică video

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Cameraman

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

Operator macara

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

Operator steady-cam

390 lei/zi,
50 lei/oră

 


Abonament lunar

60 lei

Studenți și angajaţii UBB

100 lei

Alte persoane


Fitness

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

125 lei
90 lei

30 zile

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

75lei
45 lei

15 zile

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

100 lei
65 lei

10 ședințe


Cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)
•  Manager Resurse Umane (40 de ore)
•  Inspector Resurse Umane (60 de ore)
•  Consilier pentru Dezvoltare personală (42 de ore)

 

 

 

1.000 lei

1.100 lei

1.000 lei

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru companiile care instruiesc în cadrul unui curs mai mult de 3 persoane
 • cu 20% pentru absolvenții UBB
 • cu 50% pentru studenții și angajații UBB
 • cu 50 lei pentru participanții care recomandă alte persoane care participă la curs*

*reducerile de taxe nu se cumulează

Alte cursuri/traininguri
Tematici:
- Inteligență emoțională
- Managementul stresului
- Strategii de învățare
- Public Speaking
- Negociere și comunicare
- Strategii de luare a deciziilor
- Operare în REVISAL

100 lei pentru persoane externe UBB

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru companiile care instruiesc în cadrul unui curs mai mult de 2 persoane.

Se acordă diploma de participare, eliberată de FSEGA.

50 lei pentru angajați, studenți și absolvenți ai UBB

Workshop-uri

30 lei pentru persoane externe UBB

 

Gratuit pentru studenți, absolvenți și angajați ai UBB

Ședințe individuale de orientare și dezvoltare a carierei

100 lei/ședință

*Testarea CASS++ este gratuită

Gratuit pentru studenții și absolvenții UBB/FSEGA*

Ședințe de coaching

50 lei/ședință

Reduceri de taxă:

 • cu 50% pentru studenții și angajații UBB

Grup de dezvoltare personală

20 lei pentru persoane externe UBB

Gratuit pentru studenți și absolvenți UBB

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate

20 - 310 lei în funcție de tipul testului

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru absolvenți UBB
 • cu 50% pentru studenții și angajații UBB

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate

Test Torrance tests of creative thinking

90 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
100 lei/persoane externe UBB

Test Barron‐welsh art scale

20 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
30 lei/persoane externe UBB

Test Survey of work styles

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test Achievement motivation inventory

60 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
70 lei/persoane externe UBB

Test of motivational orientation

40 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
50 lei/persoane externe UBB

Test d'evaluation dynamique de l'educabilite

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test Multidimensional aptitude battery ‐ II

60 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
70 lei/persoane externe UBB

Test Intelligenz‐struktur‐test

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test California psychological inventory

50 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
60 lei/persoane externe UBB

Test Emotional quotient inventory

250 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
260 lei/persoane externe UBB

Test Mayer‐salovey‐caruso emotional intelligence test

170 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
180 lei/persoane externe UBB

Test A shortened stress evaluation tool

95 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
100 lei/persoane externe UBB

Test Job stress survey

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test Employee screening questionnaire

120 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
130 lei/persoane externe UBB

Test Leadership opinion questionnaire

50 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
60 lei/persoane externe UBB

Test Jackson vocational interest survey

95 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
100 lei/persoane externe UBB

Test Revised NEO Personality InventoryNEO PI-R

300 lei/ persoană angajați și studenți ai UBB
310 lei/persoane externe UBB

Test Revised NEO Personality InventoryNEO PI-R LD (Raportul de leadership al NEO PI-R)

100 lei/ persoană angajați și studenți ai UBB
110 lei/ persoane externe UBB

Test CASS

30 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
35 lei/persoane externe UBB


Taxă de procesare nerambursabilă a dosarului de aplicare a studenților NON-UE, licență/master

50 euro

pentru toti studenții din state terțe care aplică pentru anul pregatitor de limbă română sau studii complete de nivel licență sau masterat

Taxă procesare a dosarului de aplicare pentru stagii de cercetare/practică la UBB în afara acordurilor inter-universitare

50 Euro/persoană

 

Taxă pentru cursurile internaționale de vară de Limbă și Civilizație românească (ediția 53, iulie 2024)

 • formă de organizare online
 •  595 Euro – pachet de 60 ore de cursuri de limbă română, seară multiculturală de bun venit și petrecere de rămas bun;
 •  12 Euro/oră – în cazul în care participanții se înscriu la cursurile de vară și optează pentru un număr mai mic de ore;
 •  230 Euro – pachet activități culturale;
 •  29 Euro / activitate la alegere din oferta inclusă în program.
 • formă de organizare față în față (cu prezență fizică)
 •  595 Euro – pachet de 60 ore de cursuri de limbă română, seară multiculturală de bun venit și petrecere de rămas bun;
 •  12 Euro/oră – în cazul în care participanții se înscriu la cursurile de vară și optează pentru un număr mai mic de ore;
 •  295 Euro – pachet activități culturale;
 •  295 Euro – pachet activități culturale însoțitor;
 • 33 Euro/ activitate culturală la alegere din oferta inclusă în program;
 • 33 Euro/ activitate culturală la alegere din oferta inclusă în program pentru însoțitor;
 •  280 Euro – 20 nopți cazare în cameră dublă;
 •  560 Euro – 20 nopți cazare în cameră single;
 •  155 Euro – mic dejun (20 dimineți); 
 •  220 Euro – excursie de două zile (varianta 1), pentru participant și/sau însoțitor;
 •   300 Euro – excursie de două zile (varianta 2), pentru participant și/sau însoțitor;
 •  50 Euro – excursie de o zi, pentru participant și/sau însoțitor.

Consultanță individuală

80 lei/oră

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Workshop pe o temă specifică

160 lei/ workshop/ cursant

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Program de training specializat (in house)

2.000 lei/cursant

Se adresează companiilor

Cursuri deschise

Conform H.S. nr. 444 din 15.01.2018 se calculează: nr_ore_curs*x, unde x este plata unitară orară, iar nr_ore_curs este numărul de ore stabilite de către organizator pentru cursul în cauză.
Valoarea lui x poate fi aleasă în unul dintre următoarele intervale, pe baza cheltuielilor ocazionate de organizarea cursului precum și de complexitatea conceptelor predate:
x în intervalul [30 ron, 200 ron) pentru cursuri de bază;
x în intervalul [225 ron, 500 ron) pentru cursuri de avansate; specific.

Cursuri autorizate de Agenția Națională pentru Calificări – ANC)*,**, ***

Formator

1.400 lei/cursant

*Cadrele didactice UBB și studenții înscriși la UBB vor beneficia de reducere de 50%.
**Taxele pot suferi modificări, prin aplicarea de reduceri la nivel de program, la solicitarea coordonatorului cursului, pentru alte categorii de cursanți decât cei menționați la *. Această solicitare trebuie aprobată de Conducerea Facultății.
***La cursurile unde există mai multe autorizații de funcționare în UBB, CFCIDFR poate aproba, la cerere, comasarea grupelor pentru atingerea numărului minim de cursanți

Manager de proiect

1.200 lei/cursant

Competențe antreprenoriale

1.400 lei/cursant


Cursuri de limbă poloneză în regim facultativ (2 ore/săptămână)

Gratuit (60 de ore)

Pentru cursanți care au calitatea de studenții, doctoranzi și cadre didactice UBB sau ai altor universități.

600 lei/ an (60 de ore)

Pentru cursanți care nu au calitatea de studenții UBB sau ai altor universități

Cursuri de limbă poloneză pentru copii (1 ședință de 1,5 ore/săptămână)

600 lei/ an (60 de ore)

Cursul are loc la Centrul de Limbă și Cultură Poloneză

Consultanță/cursuri/seminarii de limbă sau cultură poloneză

400 lei/lector/oră

La solicitarea unor firme / alte entități


Consiliere psihologică individuală

100 lei/şedinţă

Studenţii UBB beneficiază de gratuitate pentru primele 5 ședințe şi de 50% reducere pentru următoarele şedinţe.
Studenţii UBB din categoria cazurilor sociale beneficiază de gratuitate

Consiliere psihologică de grup

100 lei/şedinţă

Studenţii UBB beneficiază gratuitate pentru primele 3 ședințe și de 50% reducere pentru următoarele ședințe.
Studenţii UBB din categoria cazurilor sociale beneficiază de gratuitate.

Training-uri

200 lei – 500 lei, în funcţie de complexitatea trainingului şi de timpul alocat acestuia

Studenţii angajații UBB beneficiază de 50 % reducere

Informare educațională și profesională pentru elevi și studenți

gratuit

 

Cursuri autorizate de către Autoritatea Națională de Calificări (ANC)

500 lei -1200 lei, în funcție de tipul cursului

Studenţii angajații UBB beneficiază de 50 % reducere


Servicii de promovare Mediul de Afaceri

Promovarea companie on site (intrare curs etc) fără afișe și distribuire pliante

4000 lei/ prezentare

pentru companiile noi

3000 lei/ prezentare

pentru companiile cu care se dorește un parteneriat strategic

2000 lei/ prezentare

pentru partenerii instituționali

Gratuit

pentru partenerii strategici

Promovarea companie on site (intrare curs etc) cu afișe și distribuire pliante

5500 lei/ prezentare

pentru companiile noi

4500 lei/ prezentare

pentru companiile cu care se dorește un parteneriat strategic

3500 lei/ prezentare

pentru partenerii instituționali

Gratuit

pentru partenerii strategici

Promovarea companie prin amplasare de stand on site

6000 lei/stand /lună/locație

pentru companiile noi

5000 lei/stand/ lună/locație

pentru companiile cu care se dorește un parteneriat strategic

4000 lei/stand/ lună/locație

pentru partenerii instituționali

Gratuit

pentru partenerii strategici


Cursuri, traininguri și workshop-uri

Cursuri de formare profesională acreditate Autoritatea Națională pentru Calificare

1.500 lei

Pentru persoane externe UBB.
50 % reducere
pentru studenții și angajații UBB

Cursuri de formare competențe profesionale

750 lei

Pentru persoane externe UBB,
50 % reducere
pentru studenții și angajații UBB

Workshop-uri

100 lei

Pentru persoane externe UBB
50 % reducere
pentru studenții și angajații UBB

Servicii de consiliere

Consiliere vocațională și orientare în carieră

100 lei/şedinţă

Pentru persoane externe UBB
50 % reducere
pentru elevii (din școli fără acord de parteneriat semnat cu UBB), pentru angajații UBB și pentru alumni (în limita 6 ședințe de consiliere)

Gratuit

Studenți UBB și elevii în ani terminali (din școli ce au acord de parteneriat semnat cu UBB)

Taxă de deplasare la sediul solicitantului

100 lei/deplasare

Pentru workshop-uri și cursuri în afara municipiului Cluj-Napoca, dar în județul Cluj


Taxă procesare dosar student internațional

50 euro

Pentru toți candidații din state terțe care aplică la orice specializare la nivel doctorat

Taxă pentru verificare antiplagiat pentru persoane din afara UBB

5.000 lei

Include taxa de procesare a dosarului, analiza similitudinii și analiza la nivelul Comisiei de Etică a UBB


Taxă pentru participare la Concursul Mate Info

300 lei


Taxă pentru participare la Concursul Oeconomicus Napocensis

200 lei


Taxă pentru participare la concursul de cunoștințe

120 lei pentru fiecare participare

Pentru candidații care se înscriu în sesiunea iulie/septembrie, taxa achitată pentru participarea la concurs se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere


Curs practic de limba română – nivel elementar

400 lei/semestru

4h/săptămână

Curs practic de limba română – nivel A1

1.200 lei/semestru

25h/săptămână

Limba străină facultativ

250 lei/semestru

2h/săptămână

Test de limbă
Afiliați UBB
Neafiliați UBB

 

50 lei
100 lei

Test de limbă pentru potențialii candidați la specializările Facultății de Litere, nivel licență

 

FACULTATEA DE LITERE - DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ, CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ

Module de limbă română, în grupe de peste 4 persoane

 

 

Modul de 56 ore

600 lei/persoană /modul

 

Modul de 350 ore

2.500 lei/persoană/ modul

 

Modul de 700 ore

5.000 lei/persoană /modul

 

Taxă pentru administrarea testelor de nivel A1, A2, B1, B2

100 Euro/persoană

Prin Consorțiul UBB-ICR pentru testarea Românei ca limbă străină.


Limba străină facultativ

250 lei/semestru

2h/săptămână


 • A. PRELUCRARE TEXT ANTERIOR FAZEI DE PAGINARE

Redactare text

6 lei/pag

Culegere text, verificarea exprimării cursive în limba română și a corectitudinii gramaticale, inclusiv diacritice

Ajustări text

12  lei/pag

Introducerea corecturilor gramaticale, reformulări stilistice, cursivitate logică, refrazare

Introducere diacritice limba română – ășțîâ, ĂȘȚÎÂ

6 lei/pag

Aplicarea diacriticelor limbii romăne pe întreaga lucrare în cazul în care acestea lipsesc cu desăvărșire din întreaga lucrare sau într-o proporție mai mare de 50%

Crearea referatului științific

320 lei/referat

Tariful pentru care, la solicitarea autorului, Editura execută, prin colaboratori cadre universi-tare, unul sau ambele referate științifice, de a că-ror existență este condiționată publicarea operei

Traduceri din română în limbă străină

25 lei/pagină

Valabil pentru limbile: engleză, franceză, germană, maghiară. Pentru alte limbi străine tariful poate varia.

Proofreading

50 lei/pagină

Consultanță științifică referitoare la traducere. Corectarea traducerii materialului, verificarea adecvării stilistice, științifice și conceptuale a textelor traduse.

Verificare şi raport în cazuri de similitudine de text

50 lei/pagină

Reformularea textului pentru diminuarea riscu-lui de plagiat. Identificarea sectiunilor plagiate.

B. PAGINARE PÂNĂ LA „BUN DE TIPAR” (E-BOOK, EPUB)
* La aceste tarife se aplică următoarele discounturi (nu se cumulează):
- 25% pentru personalul angajat cu CM la UBB
- 35% pentru lucrările de doctorat susținute în cadrul UBB
Observații:
1.  Referință: 1 pag = 2000 caractere cu spații/cca 330 cuvinte;
2.  Tarifele de mai sus se mențin fixe, indiferent de numărul corecturilor solicitate de autor, de necesitatea redesenării graficelor, a tabelelor și a eventualelor prelucrări de imagine
3.  Varianta EPUB este o operațiune de tehnoredactare completă, chiar dacă lucrarea a fost finalizată în format PDF (e-book) „bun de tipar”

Tehnoredactare text

Complexitate mică

8 lei/pag*

Doar text

Complexitate medie

10 lei/pag*

Tabele, grafice, organigrame etc

Complexitate mare

16 lei/pag*

Formule matematice / chimice, termeni tehnici / de specialitate etc

Creație coperți exterioare

600 lei*

Creația grafică a coperților lucrării

Tarif acordare ISBN

Gratuit

ISBN-ul Editurii se acordă gratuit, pentru lucrări care se vor tipări exclusiv prin intermediul Editurii

Verificarea tehnică prealabilă tipăririi prin intermediul Editurii

200 lei

Tarif valabil doar pentru lucrări „bun de tipar” cu tehnoredactarea făcută de autor

Inserarea în catalogul titlurilor Editurii (include acordarea de ISBN)

100 lei

Tarif valabil pentru lucrări format PDF (ebook) cu tehnoredactarea făcută de autor. Inserarea se face în catalogul online de pe site-ul editurii

Taxă de urgență (factor de multiplicare)

50%

Pentru personal UBB

Procentul se aplică pentru multiplica-rea tarifelor în cazul comenzilor cu regim de finalizare sub 5 zile lucrătoare și majorează tarifele operațiunii de ”tehnoredactare text”, pe nivele de complexitate

75%

Pentru personal non-UBB

 • C. COMERCIALIZARE PRIN MAGAZINUL ONLINE libraria.ubbcluj.ro

Pe site-ul libraria.ubbcluj.ro se comercializează exclusiv cărțile publicate la Editura Presa Universitară Clujeană pentru care există un contract de consignație încheiat în condițiile alineatului D, sau pe baza unei solicitări aprobate de rectoratul UBB, ale altor universități de prestigiu din țară.

 • D. COMERCIALIZARE LA RAFT ÎN LIBRĂRIA UBB, ÎN REGIM DE CONSIGNAȚIE
 • Observații:
  -   Comercializarea la raft în librăria UBB necesită încheierea unui contract de consignație cu deținătorului drepturilor de autor, contract care stipulează termenii serviciului prestat.
  -   Adaosul se aplică peste prețul de vânzare stabilit de autor

Titluri publicate la P.U.C.

35 %

Adaosurile se aplică indiferent dacă autorii sunt sau nu personal UBB

Titluri publicate la alte edituri

 • prețul de vânzare este stabilit de librărie, adaos
 • prețul de vânzare este stabilit de editura respectivă, librăria - câștig din prețul de vânzare

 

53,85%

35%

E.  PACHET DE SERVICII DE PROMOVARE

Pachet de promovare 1

2.500 lei/lucrare*

- elaborarea și implementarea unui plan de comunicare online și offline privitor la anunțul apariției lucrării pe site-ul editurii, pe rețeaua Facebook (în paginile editurii și librăriei, grupul Editurii), pe contul de Instagram al editurii, în Librăria UBB și la târgurile de carte
- crearea unui material video de prezentare a conținutului cărții (cu imagini din cadrul lansării de carte online sau offline, interviu cu autorul, etc.)
- realizarea elementelor vizuale de marketing și comunicare online sar offline.

Pachet de promovare 2

Pe bază de ofertă, în funcție de complexitatea evenimentului și costurile implicate

 • Organizarea evenimentelor de lansare de carte, a conferințelor, dezbaterilor cu sau fără public, a concursurilor cu premii, etc.

Pentru autorii UBB tariful va fi diminuat cu 25%


Cursuri de limbă turcă

50 ron/semestru


* la temperatură joasă
**la temperatura camerei sau mai mare

 • 1) Spectre de masă ESI și APCI

27 lei cu TVA/ analiză

 

2) Spectre de masă MALDI

54 lei cu TVA/ analiza

 

3) Experimente MS/MS

16 lei cu TVA/ analiza

 

4) Experimente HPLC-MS

162 lei cu TVA/analiză

 

5) Determinare masă moleculară proteine cu sursa NANO-SPRAY ESI

216 lei cu TVA/analiză

 

6) Determinare compoziție amestecuri complexe

270-1080 lei cu TVA/ probă

 

7) Instruire personal

540 lei cu TVA/ zi

 

8) Consultanță de specialitate

540 lei cu TVA/ zi

 

9) 1H-RMN

114 lei cu TVA/ probă

 

10) 13C-RMN

276 lei cu TVA/ probă

 

11) Analiză elementală

72 lei cu TVA/element

 

12) Analiză elementală oxigen

96 lei cu TVA/ probă

 

13) Analiza TEM

250 lei/probă

 

14) Analiza dimensiune și distribiție particule

119 lei/probă

 

15) Spectru UV-VIS

36 lei/probă

 

16) Determinare elemente din probe de mediu, alimentare și materiale

150 lei element/probă

 

17) Determinare de mercur – tehnica valorilor reci

250 lei element/probă

 

18) Determinare arsen/ stibiu/ bizmut/ seleniu/ telur – generare hidrură

250 lei element/probă

 

19) Determinare umiditate

50 lei/probă

 

20) Prețuri servicii cristalografice (Centrul Național de Difractometrie de Raze X)

Servicii complete

Determinare structură moleculară:

 1. determinare parametrii celulă elementară;
 2. colectare date (la temperatură joasă)*/la temperatura camerei sau mai mare**;
 3. prelucrare primară date;
 4. rezolvare și rafinare structură moleculară, determinare configurație absolută

73,5 euro (fix)+ 2,5 euro/h*
73,5 euro (fix)+ 1,5 euro/h**

Preț unitar beneficiar UBB

87,5 euro (fix)+ 3 euro/h*
87,5  euro (fix)+ 1,5 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern universități și institute

112,5 euro (fix)+ 3 euro/h*
112,5  euro (fix)+ 1,5 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Servicii parțiale

Determinare parametrii celulă elementară

21 euro

Preț unitar beneficiar UBB

25 euro

Preț cu TVA beneficiar extern universități și institute

31,5 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

 1. Colectare date (la temperatură joasă)*/la temperatura camerei sau mai mare**
 2. Prelucrare primară date

21 euro (fix)+ 2,5 euro/h*
21 euro (fix)+ 1,25 euro/h**

Preț unitar beneficiar UBB

25 euro (fix)+ 3 euro/h*
25  euro (fix)+ 1,5 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern universități și institute

31,5  euro (fix)+ 3 euro/h*
31,5  euro (fix)+ 1,5 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Rezolvare și rafinare structură moleculară

31,5 euro

Preț unitar beneficiar UBB

45 euro

Preț cu TVA beneficiar extern universități și institute

60 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Servicii auxiliare

Prelucrarea suplimentară a structurii moleculare determinate  la CNDRX

75,6 euro

Preț unitar beneficiar UBB

90 euro

Preț cu TVA beneficiar extern universități și institute

96 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Prelucrarea suplimentară a structurii moleculare determinate în alte centre de cristalografie

79 euro

Preț unitar beneficiar UBB

94 euro

Preț cu TVA beneficiar extern universități și institute

120 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie


Curs tip A (42 ore)

1.920 lei

12 h față în față (12 h x 60 lei/oră = 720 lei)
30 h online (30 h x 40 lei/oră = 1.200 lei)

Curs tip B (84 ore)

3.840 lei

24 h față în față (24 h x 60 lei/oră = 1.440 lei)
60 h online (60 h x 40 lei/oră = 2.400 lei)

Executive Education Unit

100 euro/participant/ 1 unitate

Ore față în față/ore online/acces la resurse online/ costuri administrative

Pentru personalul Universității Babeș-Bolyai titular se acordă o reducere de 25% din tariful cursului


 1. Transcrieri de documente și texte istorice referitoare la Transilvania în secolele XIII-XVI, în limbile latină, maghiară, germană, română cu caractere chirilice.

70 RON/pagină

*1 pagină= 2000 de caractere cu spații
** textele care au în total mai puțin de 2000 de caractere cu spații vor fi considerate 1 pagină.

 1. Traduceri din limbile   latină, maghiară și germană în limba română ale documentelor istorice referitoare la Transilvania emise în secolele XIII-XVI.

70 RON/ pagină

*1 pagină= 2000 de caractere cu spații
** textele care au în total mai puțin de 2000 de caractere cu spații vor fi considerate 1 pagină

 1. Redactarea de regeste științifice ale documentelor istorice referitoare la Transilvania emise în secolele XIII-XVI.

60 RON/regest

 

 1. Identificarea de surse  primare edite, privind diverse teme referitoare la Transilvania medievală și premodernă.

15 RON/ sursă edită
identificată

 

 1. Identificarea de surse primare inedite privind diverse teme referitoare la Transilvani medievală și premodernă.

25 RON/ sursă inedită identificată

 

NOTĂ:

 1. Este obligatorie menționarea contribuției Centrului TRANS.SCRIPT în lucrările științifice și/sau de popularizare care folosesc materiale prelucrate prin aceste servicii.
 2. Este obligatorie obținerea unui acord scris al Centrului TRANS.SCRIPT în vederea publicării parțiale sau integrale a materialelor prelucrate prin aceste servicii.

Determinări, analize de laborator, măsurători de radon în factorii de mediu şi consultanţă

Determinarea concentrației de activitate de radon în aer prin metoda pasivă

150-400**

Intervalul de preţ cuprinde 5 pachete de servicii pentru măsurările de depistare a concentraţiei de radon în interiorul clădirilor, în funcţie de cantitatea detectorilor de radon, la un preţ estimativ, fără TVA, per detector:

Pachetul 1. 1-10 detectori la 400 lei / detector
Pachetul 2. 11-20 detectori la 300 lei / detector
Pachetul 3. 21-50 detectori la 250 lei / detector
Pachetul 4. 51-100 detectori la 200 lei / detector
Pachetul 5. > 100 detectori la 150 lei / detector

Fiecare pachet include detectori de radon pentru expunere timp de 3 luni, documente informative, analiza și buletinul de analiză.
În funcţie de numărul de detectori solicitaţi, se pot personaliza şi alte oferte la cerere.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

Determinarea concentraţiei de activitate de radon din probe de apă necarbogazoasă

100-300**

În funcţie de numărul de analize solicitate, se pot personaliza oferte la cerere.

Pachetul 1. 1-10 probe la 300 lei / probă
Pachetul 2. 11-20 probe la 275 lei / probă
Pachetul 3. 21-50 probe la 250 lei / probă
Pachetul 4. 51-100 probe la 200 lei / probă
Pachetul 5. > 100 probe la 100 lei / probă

Oferta include o probă de apă, documente informative şi instrucțiuni pentru prelevare, analiza și buletinul oficial cu rezultate.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

Determinarea fluxului de exhalaţie a radonului din suprafeţe

300-500**

În funcţie de numărul de analize solicitate, se pot personaliza oferte la cerere.

Pachetul 1. 1-2 suprafețe la 500 lei / suprafață
Pachetul 2. 3-6 suprafețe la 400 lei / suprafață
Pachetul 3. > 7 suprafețe la 300 lei / suprafață

Oferta include o determinare a fluxului de exhalaţie a radonului de pe o suprafaţă dată, documente informative, analiza și buletinul oficial cu rezultate.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

Metodă de determinare a  potenţialului de radon din sol în perimetrul unei clădiri

600-800**

În funcţie de numărul de analize solicitate şi de suprafaţa terenului, se pot personaliza oferte la cerere.

Pachetul 1. 1 teren cu suprafață standard la 800 lei/ teren
Pachetul 2. 2 terenuri cu suprafață standard suprafețe la 700 lei / teren
Pachetul 3. > 3 terenuri cu suprafață standard suprafețe la 600 lei / suprafațăteren

Oferta include estimarea riscului de radon din sol în perimetrul unei clădiri pe un teren cu suprafaţa standard de 800 mp, prin măsurarea concentraţiei de radon din sol şi permeabilitatea solului, determinarea potenţialului de radon din sol şi a categoriei de risc de radon pentru locul/solul pe care este amplasată o anumită clădire, documente informative, analiza și buletinul de analiză.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

Metodă de măsurare continuă a concentraţiei de activitate de radon din aerul din interiorul clădirilor 

500**

Oferta include un detector activ pentru monitorizarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor timp de 5 zile, documente informative, analiza și buletinul de analiză.
În funcţie de numărul de detectori şi aparate active  solicitate, se pot personaliza oferte la cerere.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

Determinarea coeficientului de difuzie din materiale prin măsurarea concentraţiei de activitate de radon

500-1000**

În funcţie de numărul de analize solicitate, se pot personaliza oferte la cerere.

Pachetul 1. 1-2 probe la 1000 lei / probă
Pachetul 2. 3-6 probe la 750 lei / probă
Pachetul 3. > 7 probe la 500 lei / probă

Oferta include o determinare, documente informative, analiza și buletinul oficial cu rezultate.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

Investigaţii privind concentraţiile de radon pre şi post remediere în clădiri

3000-5000**

Pachetul 1. Diagnostic complet pentru o suprafață standard de 150 m2 la 5000 lei
Pachetul 2. Diagnostic fără sol (atunci când nu permit condițiile) pentru o suprafață standard de 150 m2 la 4200 lei
Pachetul 3. Diagnostic complet pentru o suprafață < 150 m2 la 3700 lei
Pachetul 4. Diagnostic fără sol (atunci când nu permit condițiile) pentru o suprafață < 150 m2 la 3000 lei

Oferta standard include un pachet de bază pentru un diagnostic complet de radon într-o clădire cu suprafaţa standard de 150 m2, prin măsurări de control pentru identificarea surselor şi căilor de acces ale radonului în clădire şi proiectarea adecvată a soluţiilor de remediere.
Oferta include: cartografierea clădirii şi identificarea surselor de radon şi a traseelor de intrare prin măsurarea concentraţiei de radon în aerul din sol, din fisuri aparente sau din jurul conductelor, măsurarea fluxului de exalaţie a radonului de la suprafeţe (pereţi, podea, pământ, pereţi îngropaţi, podea îngropată, materiale de construcţii); identificarea căilor de transfer ale radonului prin evaluarea şi inspecția completă in situ cu echipamentele de măsurare, buletinul de analiza şi raportul de încercare, conţinând secţiunea de recomandări privind soluţia de remediere şi planul de remediere propus.
Pentru alte tipuri de clădiri cu variate suprafeţe şi utilizări, oferta se calculează personalizat, raportat la suprafaţă şi numărul încăperilor.
**Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru solicitări din afara zonei metropolitane Cluj, nu sunt incluse şi vor fi suportate de către client.

NOTE:
1. În structura tarifelor au fost prevăzute şi cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului dacă transmiterea probelor de către clienţi se realizează prin servicii de curierat, cu excepţiile precizate la punctele 1, 3, 4 şi 7. Intervalul de preţ estimat pentru fiecare categorie de servicii va permite particularizarea unor oferte pentru clienţi la cerere, precum şi posibilitatea de a oferi un preţ mai mic pentru un anumit tip de serviciu/ analiză dacă se solicită o cantitate mai mare de măsurători sau adaptarea unor pachete cu oferte de preţ promoţionale pentru persoane fizice.
2. Prețurile estimate pentru fiecare determinare sunt considerate minimale.
3. Preţul final se stabileşte în funcţie de cantitatea de măsurători/ numărul de probe/ punctele de recoltare aferente fiecărei solicitări.
4. Cheltuielile aferente deplasării (cazare si transport) pentru prelevare probe sau anumite servicii de încercare pentru personalul LiRaCC vor include cazarea, diurna şi decontarea transportului, cu preţul combustibilului variabil în funcţie de tipul autovehiculului la valoarea în lei din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativelor în vigoare. Aceste cheltuieli se vor comunica în cadrul ofertei.
5. Toate analizele, determinările şi măsurătorile cuprinse în oferta se pot organiza şi desfăşura numai la solicitarea operatorilor economici/ instituţiilor/ persoanelor fizice interesate, şi numai în baza unui/unei confirmări de comandă/ comandă/ contract sau a altei înţelegeri oficiale între operatorul economic/ persoana fizică/ instituţia şi Laboratorul LiRaCC.
6. În cazul în care efectuarea şi evaluarea prelevării / măsurătorii implică şi alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari şi vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între Universitatea Babeş-Bolyai ca Reprezentant Legal al Laboratorul LiRaCC şi beneficiari.
7. Lista de tarife se adresează beneficiarilor finali.