Taxele (tarifele) practicate de centre şi institute din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în anul universitar 2021-2022

Centrele și institutele din cadrul Universității Babeș-Bolyai vor acorda reduceri de 50% pentru studenții și angajații UBB.

Cursuri de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină

 

Număr participanți

Modul de 30 ore

Modul de 10 ore

1-2 participanți

500 Euro/participant

175 Euro/participant

3-6 participanți

335 Euro/participant

110 Euro/participant

7-9 participanți

270 Euro/participant

80 Euro/participant

9-12 participanți

225 Euro/participant

70 Euro/participant

Cursuri de Limba Română în regim special

a) cursuri individuale (1 la 1)

85 lei/oră/persoană

 

b) 2 persoane/grupă

55 lei/oră / persoană

 

c) 3-6 persoane/grupă

40 lei/oră / persoană

 

d) 7-10 persoane/grupă

25 lei/oră/persoană

 

e) în grupe de peste 10 persoane

15  lei/oră / persoană

 

Module de limbă română, în grupe mai mari de 4 persoane

Modul de 30 de ore

450 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 50 de ore

600 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 120 de ore

1.000 lei/ persoană / modul

 

Modul de 200 de ore

1.200 lei/ persoană / modul

 

Modul de 280 de ore

1.400 lei/ persoană / modul

 

Taxă cursuri speciale de limbă română pentru studenții UBB de la liniile maghiară și germane

Modul de 50 de ore

450 lei /persoană /modul

Minimum 10 persoane în grupă

Taxă pentru cursuri on-line

15 Euro/ participant

 

Taxă pentru administrarea testelor de nivel A1, A2, B1, B2

100 Euro/persoană

Prin Consorțiul UBB-ICR pentru testarea românei ca limbă străină.

Şcoala de vară:  Romania and Central Europe summer study program

1.405 Euro/participant

 

include costul cursurilor de lb. română şi al conferinţelor de după-masa, activităţile complementare, cazarea în cameră dublă, mesele şi cheltuilelile cu transportul în cele două excursii complementare: Bucureşti-Constanţa-Bran-Sighişoara-Cluj-Napoca şi Cluj-Napoca-Budapesta-Viena-Praga-Budapesta-Cluj-Napoca). (3 săptămâni)


Cursuri de limbi străine

 

a) individual

90 lei/oră/persoană

 

b) 2 persoane

45 lei/oră/persoană

 

c) 3 persoane

30 lei/oră/persoană

 

d) 4-6 persoane

25 lei/oră/persoană

 

e) 7-12 persoane

20 lei/oră/persoană

 

Cursuri desfășurate în afara UBB

+ 20%

Prin contracte cu instituții/firme ce prevăd desfășurarea cursului la sediul beneficiarului

Testarea și certificarea competenţei lingvistice

toate categoriile de public

250 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

15 lei

 

Contestaţii (re-evaluare lucrare test Alpha)

35 lei

 

Duplicate

50 lei

 


Cursuri modul standard

 

a) pachet complet de cursuri de pregătire pentru examene internationale (CAE, FCE, BEC HIGHER)

990 lei / cursant

70 ore

b) pachet complet de cursuri de pregătire pentru examene internaţionale (DELF, DALF, DFA1, DFA2, CELI, IT, DELE, ZD)

990 lei / cursant

 70 ore

c) modul cursuri – limbaj general/afaceri (limba engleză)

690 lei / cursant

50 ore

d) modul cursuri – limbaj general/afaceri (limbile germană, franceză, spaniolă, italiană, română pentru stăini)

690 lei/cursant

50 ore

Traduceri (scrise)

a) traduceri din limba română într-o limbă străină

45 lei/ pagină

 

b) traduceri dintr-o limbă străină în limba română

40 lei/ pagină

 

Atestate de competenţă lingvistică

toate categoriile de public

250 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

în regim de urgență

350  lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

15 lei

 

a) în regim de urgenţă (48 de ore)

+ 50%

 

Eliberări duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică

50 lei

 

a)  în regim de urgenţă (48 de ore)

+ 50%

 


Mențiune: calculul se face la CIL şi se transmite printr-o adresă Serviciului Financiar în vederea încasării.

Servicii profesionale: redactare,  prelucrare terminologică şi traducere generală şi specializată

Traducere dintr-o limbă străină în limba română

8 EURO/pagină standard (1) cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării (2).

(1) Pagina standard: 1500 caractere fără spaţii.
(2) Se asigură revizie, corectură, colaţionare, tehnoredactare

Traducere din limba română  într-o limbă străină

10 EURO/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Traducere dintr-o limbă străină în altă limbă străină:

12 EURO/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Traducere acte de studii.

Începând de la 20 lei lei/pagină

Transcriere şi traducere de înregistrări audio şi video (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA).

0,03 EURO/ cuvânt, cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării

Localizare (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA).

0,03 EURO/ cuvânt, cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Subtitrare (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA).

0,03 EURO/ cuvânt, cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Glosare/vocabulare plurilingve de specialitate (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA)

12 EURO/ pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Cercetare terminologică (pentru persoane fizice sau juridice partenere LMA)

8 EURO/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Relectură, revizie, corectură, adaptare şi tehnoredactare

5 EURO/pagină standard cu plata în lei, la cursul zilei din data contractării lucrării.

Servicii profesionale de interpretariat de conferinţă:

Traducere simultană (la cască) şi traducere consecutivă

Preţurile încep de la 400 lei/zi (8 ore) sau 50 lei/oră

 

700 lei/oră pentru un program de lucru de peste 8 ore.

Cursuri: practica intensivă a limbii (cursuri de limbi moderne pentru comunicare multiprofesională multilingvă oferite exclusiv pentru profilul specializării universitare LMA)

Modul PIL (practica intensivă a limbii) cu durată variabilă

50 lei / oră (tarif individual pentru 1 persoană)

Se tarifează în funcție de numărul persoanelor care formează o grupă și de numărul de ore contractat (minimum 20 de ore și maximum 40 de ore)

 40 lei/ oră (tarif individual pentru grup de 2 persoane)

30 lei/oră (tarif individual pentru grup de 3-4 persoane)

20 lei/oră (tarif individual pentru grup de 5-9 persoane)

Modul PIL de 40 de ore

500 lei / modul (minimum 10 persoane)

PIL (Practică Intensivă a Limbii)

Modul PIL de 20 de ore

300 lei/ modul (minimum 10 persoane)

PIL (Practică Intensivă a Limbii)

Modul de Limba D: 168 ore/ an

1.300 lei/an (tarif individual pentru grupă de 5-7 persoane)

 

 

1.150 lei/an (tarif individual pentru grupă de 8-9 persoane)

1.000 lei/an (de la 10 persoane în sus)

Cursuri acreditate de forţele de muncă sau în colaborare cu companii/instituții partenere profesionale ale CIL/LMA

22 lei /oră/cursant (sau cum se negociază cu instituția parteneră) (3)

Cursul poate să se desfăşoare dacă se formează grupe a cel puţin 10 cursanţi; cursul se poate desfăşura şi cu un număr mai mic de cursanţi dacă aceştia îşi asumă diferenţa de taxă.
(3) În acest caz, dacă se convine cu instituția parteneră asupra unor servicii reciproce, sau sprijin tehnic, logistic etc., tariful poate fi chiar mai mic.

1 ECTS (la Limba D)

45 lei (4)

Tarif unitar pe credit x numărul de credite al disciplinei
Tarif unitar pe credit = Taxa anuală de şcolarizare/ 60 de credite (conform taxelor de la Facultatea de Litere)
(4) Se păstrează taxa valabilă pentru Facultatea de Litere

Taxă de reînscriere

50 lei

Se aplică în cazul solicitărilor de reînscriere a cursanților care au întrerupt modulul de Limbă D din motive personale

Testări și alte servicii (pentru orice alte servicii de secretariat sau lingvistice specifice care nu au fost trecute în acest tabel, CIL va practica și respecta tarifele în vigoare pentru același tip de servicii de la Facultatea de Litere)

Testări de nivel (diagnostic) pentru plasarea într-o grupă compatibilă și omogenă pentru elevi și studenții LMA

50 lei

 

Testări de nivel (diagnostic) pentru plasarea într-o grupă compatibilă și omogenă pentru adulți

60 lei

 

Testarea şi certificarea nivelului de competenţă lingvistică pentru admitere la specializarea LMA

250 lei

Test bilingv cu o componentă scrisă și una orală. Se planifică periodic, pe toată durata anului universitar.

Teste BULATS pentru copii, adolescenți și adulți sau diferite teste ocupaționale (franceză, engleză, germană, spaniolă, rusă) în parteneriat cu institutele culturale străine partenere LMA.

Tarifele variază între 80 şi 100 Euro/test şi se fixează de comun acord cu instituția parteneră / consorțiul care le produce şi ni le încredințează spre administrare 80 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru elevi şi studenţi şi 100 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru adulţi.

 

Teste ECL pentru copii, adolescenți și adulți sau diferite teste ocupaționale (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă) în parteneriat cu institutele culturale străine partenere LMA.

Tarifele variază între 80 şi 100 Euro/test şi se fixează de comun acord cu instituția parteneră / consorțiul care le produce şi ni le încredințează spre administrare 80 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru elevi şi studenţi şi 100 Euro/test, cu plata în lei, la cursul zilei pentru adulţi.

 

Certificat de participare la cursuri CIL

50 lei

Se pot elibera oricând, la cererea cursantului, pe durata cursului sau la încheierea acestuia și certifică numărul de ore parcurse și, dacă este cazul, numărul de credite acumulate

Duplicate

50 lei

 

Eliberare certificate CIL în regim de urgență (48 de ore)

+ 50% taxă certificat

 


Curs de limba germană pentru studenți și angajați UBB

200 lei/an

100 lei/semestru, scutire de taxă pentru studenții liniei germane a UBB

Traduceri scrise în și din limba germană, în combinație cu limbile română și engleză

40 lei/pagină

 

Cursuri de limbă germană, în grupe separate, pentru cursanții din afara UBB

 

Organizate la cerere

Individual

80 lei/oră

2 persoane/grupă

45 lei/oră

3 persoane/grupă

30 lei/oră

4 persoane/grupă

25 lei/oră

5-8 persoane/grupă

20 lei/oră

9-15 persoane/grupă

15 lei/oră

mai mult de 15 persoane/grupă

10 lei/oră

 

Cursuri de limbă germană, în regim intensiv, pe perioada unui an de studiu

pentru cetățeni non UE

250 euro/lună

 

pentru cetățeni UE

3.000 lei/an

 

Cursuri de programare 7.500 lei/modul  

Curs de limba chineză

300 lei

Gratuit pentru angajații UBB.
50% reducere pentru studenții UBB; Gratuit pentru studenții UBB care aleg limba chineză în regim facultativ

Curs de caligrafie

 • începători
 • avansați

 

200 lei
300 lei

 

10 întâlniri
10 întâlniri

Curs de arte marţiale

200  lei

10 întâlniri

Curs de Tai Chi

200 lei

10 întâlniri

Curs de muzică tradițională chinezească

500 lei

10 întâlniri

Curs de muzică tradițională chinezească - suplimentar repetiții

200 lei

10 întâlniri

Curs de pictură tradițională

300  lei

10 întâlniri

Curs de dans tradițional

300 lei

12 întâlniri

Taxă permis de bibliotecă

50 lei

Cursanții institutului și studenții UBB cu permis de bibliotecă la BCU sau la bibliotecile facultăților UBB beneficiază de gratuitate.

Curs de limba chineză unu-la-unu

600 lei

12 întâlniri

Taxă examen de competență lingvistică în limba chineză HSK

 • HSK nivel 1
 • HSK nivel 2
 • HSK nivel 3
 • HSK nivel 4
 • HSK nivel 5
 • HSK nivel 6
 • HSKK nivel începător
 • HSKK nivel intermediar
 • HSKK nivel avansat

 

 

50 lei
50 lei
100 lei
100 lei
150 lei
150 lei
40 lei
50 lei
60 lei

 


Curs de limba coreeană

100 lei / semestru / participant

Notă: taxele de înscriere la cursuri se vor aplica doar studenților/cursanților din afara UBB.


Curs limbă japoneză pentru începători (include materiale)

200  lei/semestru

Curs conversațional limbă japoneză  (include materiale)

200 lei/semestru

Curs limbă japoneză pentru copii (include materiale)

150 lei/semestru

Curs de cultură japoneză (arte marțiale, arta îmbrăcării kimono-ului, muzică japoneză etc.)

150 lei/semestru


Curs de limbă portugheză braziliană

300 lei/an

 

Curs de cultură și civilizație braziliană

300 lei/an

 

Curs de limbă spaniolă

300  lei/an

 

Cursuri specializate pe teme interculturale

300 lei/curs

 

Taxă acces bibliotecă – Biblioteca de Studii Latino-Americane (BSLA)

15 lei/permis

 


Curs de limbi clasice si orientale

350 lei

 

Examen

150 lei

(cei care sustin numai examen, fără curs)


Cursuri de formare profesională

 

Manager în activitatea de turism
6 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni practică)

2.000 lei

Perfecţionare – studii superioare (720 ore)

Agent turism / Ghid
6 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni practică)

1.600 lei

Calificare – nivel 3 (1080 ore)

Ghid naţional de turism  – 2 săptămâni

500 lei

Specializare – (156 ore)

Administrator pensiune turistică/agroturistică  6 luni

1.000 lei

Calificare – nivel 2 (720 ore)

Formator – 2 săptămâni

500 lei

Perfecţionare – studii superioare (90 ore)

Cursuri de pregătire limba engleză (pentru licență și disertație)

45 lei/oră

 

Director centru de informare turistică* - 2 săptămâni

1.600 lei

Specializare – (216 ore)

Tehnician în hotelărie (Recepționer, Concierge)* 9 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni practică)

1.500 lei

Calificare – nivel 3 (1080 ore)

Cursuri de formare personalizate pentru profesii în turism (agent, ghid turistic, recepționer)

45 lei/oră

 

Evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale în turism* - evaluare (o lună) – în cadrul unui centru de evaluare acreditat de Autoritatea Națională a Calificărilor

900 lei

Calificare – (maximum 30 de zile)

Evaluarea și recunoșterea competențelor achiziționate informal și non-formal

35 lei/oră

 

Certificate /Atestate de competență lingvistică LCCI

English for Tourism

450 lei

Nivel 1

Scris

450 lei

Vorbit

520 lei

Nivel 2

Scris

520 lei

Vorbit

*cursuri sau activități de evaluare care sunt propuse pentru a fi acreditate
Reduceri de taxe care se aplică la toate cursurile organizare de CTT, cu excepția cursurilor de Ghid național de turism și Formator:

 • pentru angajații UBB o reducere de 50% a taxei de studiu (în baza Anexei nr. 9 la contractul de muncă, formular care se completează împreună cu contractul de studii); aceeași reducere se aplică și copiilor angajaților UBB, pe baza unui act doveditor.
 • pentru colaboratorii externi (formatori, tutori de practică, cadre didactice UBB) o reducere de 50%
 • pentru studenții și masteranzii UBB, universităților de stat și particulare o reducere de 25 %, în baza unei adeverințe doveditoare
 • pentru absolvenții CTT o reducere 25% .

Gratuități în cazuri excepționale:

 • pentru formatorii CTT și/sau cadre didactice ale Facultății de Geografie;
 • pentru acordarea de premii la concursurile, sesiunile științifice și alte evenimente academice-studențești, pentru studenți, organizate în cadrul UBB.

Formare profesionala (Maseur nivel specializare)

1.800 lei / curs

preţ întreg

1.200 lei / curs

preţ redus pentru studenţi

Şcoala de vară

180 lei / săptămână

abonament săptămânal


Diagnostic și evaluare clinică

140  lei /evaluare/ persoană

Consiliere psihologică/ genetică – psiholog principal

160  lei / şedinţă/ persoană

Consiliere psihologică/genetică – psiholog specialist

120 lei / şedinţă/ persoană

Consiliere psihologică/genetică – psiholog practicant

90 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie individuală – psiholog principal

180  lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie individuală – psiholog specialist

140 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie individuală – psiholog practician

100 lei / şedinţă/ persoană

Coaching psihologic

200 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie de grup/consiliere de grup

40  lei / şedinţă/ persoană

Condiții speciale:
(1) Pentru studenții / angajații UBB taxele pentru serviciile psihologice (consiliere/psihoterapie) se reduc cu 50% pentru serviciile oferite de către un psiholog practician sau specialist; studenții și angajații UBB pot fi complet scutiți de taxe pentru aceste servicii dacă cer acest lucru explicit Clinicii, argumentând clar lipsa resurselor financiare. Tarifele cu reducere sunt după cum urmează:

Diagnostic și evaluare clinică

200 lei /evaluare/ persoană

Consiliere psihologică/genetică – psiholog specialist

60 lei / şedinţă/ persoană

Consiliere psihologică/genetică – psiholog practicant

45 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie individuală – psiholog specialist

70 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie individuală – psiholog practician

50 lei / şedinţă/ persoană

Coaching psihologic

200 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie de grup/consiliere de grup

80 lei / şedinţă/ persoană

(2) În unele studii clinice psihologice derulate în cadrul Clinicii, în care se oferă gratuit servicii de psihologie, angajatii UBB, familiile acestorași studenții UBB vor avea un acces preferențial.


Pregătire pentru admitere

Actorie

30 lei / şedinţă

 

Regie de teatru

40 lei / şedinţă

 

Cinematografie, Fotografie, Media

40 lei / şedinţă

 

Taxă participare workshop-uri

Taxă participare workshop-uri

100 lei

Pentru studenții UBB (fac excepție studenții Facultății de Teatru și Film)

Taxă participare workshop-uri

200 lei

pentru alte categorii de persoane

Închiriere echipamente audio-video

a) Camere video

Panasonic P2

420 lei/zi,
55 lei/oră

 

Sony NX5

210 lei/zi,
26 lei/oră

 

FX1

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

b) Stative video

 

 

Stative CARTONI

120 lei/zi,
15 lei/oră

 

Stative MANFROTTO

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Stative VINTEN

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

c) Lumini

Lampă P2

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Trusă lumini DEDO

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Kinoflo cu 4 tuburi

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

Proiector ARRI 800 w

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Kit 3x COSMOLIGHT 800W

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Stative lumini

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

d) Traveling

Traveling șină curbă

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Dolly platformă Traveling

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Slider

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Kit macara (10 m)

1.200 lei/zi,
150 lei/oră

 

Steady-cam profesional

480 lei/zi,
60  lei/oră

 

e) Aparate foto

Canon 5D MkII

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Canon 7D

150 lei/zi,
l20 ei/oră

 

f) Obiective foto

Canon 24-70 f/2.8 II L USM

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 50mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 35mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 24mm f/1.4 USM

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 85mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 70-200mm f/1.4

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

g) Microfoane

Seinheiser G2 Lavalieră

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Boom + prăjină

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

Microfon AKG cardio/hipercardio

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Microfon AKG CBL99 omnidirecțional

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

h) Accesorii

Acumulatori Anton Bauer

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Mate Box

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Follow Focus

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Husa Ploaie P2

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Monitor Kroma 9inch

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Blenda

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

i) Carduri

Card CF 32G

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Card CF 64G

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Card P2 32G

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Card P2 64G

240 lei/zi,
30 lei/oră

 

Card Memory Stick PRO-HG Duo 32G

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

j) Mixere

Masă de mixaj (Datavideo SE 900) SD și HD

900 lei/zi,
115 lei/oră

 

Mixer audio *Yamaha 01V96 Digital

300 lei/zi,
38 lei/oră

 

k) Servicii specializate

Asistență tehnică video

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Cameraman

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

Operator macara

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

Operator steady-cam

390 lei/zi,
50 lei/oră

 


Abonament lunar

60 lei

Studenți și angajaţii UBB

100 lei

Alte persoane


Dans de societate

Abonament 30 zile (copii)

80 lei

 

Abonament 30 zile (copiii angajaților UBB/ studenți UBB)

60 lei

 

O ședință (copii)

10 lei

 

O ședință (copiii angajaților UBB/ studenți UBB)

7,50 lei

 

Fitness

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

100 lei
70 lei

30 zile

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

60 lei
35 lei

15 zile

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

80 lei
50 lei

10 ședințe

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

60 lei
30 lei

6 ședințe

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

12 lei
6 lei

1 ședință


Cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)
- Manager Resurse Umane
- Inspector Resurse Umane
- Consilier pentru Dezvoltare personal

 

600 – 900 lei în funcție de tipul cursului

Reduceri de taxă:

- cu 10% pentru companiile care instruiesc în cadrul unui curs mai mult de 3 persoane.

- cu 20% pentru studenții și absolvenții UBB

- cu 10% pentru angajații UBB

- cu 50 lei pentru participanții care recomandă alte persoane care participă la curs.

Alte cursuri/traininguri
Tematici:
- Inteligență emoțională
- Managementul stresului
- Strategii de învățare
- Public Speaking
- Negociere și comunicare
- Strategii de luare a deciziilor
- Operare în REVISAL

100 lei pentru persoane externe UBB

Reduceri de taxă:

 • - cu 10% pentru companiile care instruiesc în cadrul unui curs mai mult de 2 persoane.

Se acordă diploma de participare, eliberată de FSEGA.

50 lei pentru angajați, studenți și absolvenți ai UBB

Workshop-uri

30 lei pentru persoane externe UBB

 

Gratuit pentru studenți, absolvenți și angajați ai UBB

Ședințe individuale de orientare și dezvoltare a carierei

50 lei/ședință

Testarea CASS++ este gratuită

Gratuit pentru studenții și absolvenții UBB/FSEGA

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate

20 - 310 lei în funcție de tipul testului

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru absolvenți UBB

Ședințe de coaching

50 lei/ședință

Grup de dezvoltare personală

20 lei pentru persoane externe UBB

Gratuit pentru studenți și absolvenți UBB

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate

Test Torrance tests of creative thinking

90 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
100 lei/persoane externe UBB

Test Barron‐welsh art scale

20 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
30 lei/persoane externe UBB

Test Survey of work styles

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test Achievement motivation inventory

60 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
70 lei/persoane externe UBB

Test of motivational orientation

40 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
50 lei/persoane externe UBB

Test d'evaluation dynamique de l'educabilite

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test Multidimensional aptitude battery ‐ II

60 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
70 lei/persoane externe UBB

Test Intelligenz‐struktur‐test

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test California psychological inventory

50 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
60 lei/persoane externe UBB

Test Emotional quotient inventory

250 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
260 lei/persoane externe UBB

Test Mayer‐salovey‐caruso emotional intelligence test

170 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
180 lei/persoane externe UBB

Test A shortened stress evaluation tool

95 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
100 lei/persoane externe UBB

Test Job stress survey

70 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
80 lei/persoane externe UBB

Test Employee screening questionnaire

120 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
130 lei/persoane externe UBB

Test Leadership opinion questionnaire

50 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
60 lei/persoane externe UBB

Test Jackson vocational interest survey

95 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
100 lei/persoane externe UBB

Test Revised NEO Personality InventoryNEO PI-R

300 lei/ persoană angajați și studenți ai UBB
310 lei/persoane externe UBB

Test Revised NEO Personality InventoryNEO PI-R LD (Raportul de leadership al NEO PI-R)

100 lei/ persoană angajați și studenți ai UBB
110 lei/ persoane externe UBB

Test CASS

30 lei/persoană angajați și studenți ai UBB
35 lei/persoane externe UBB


Taxă de procesare a dosarului de aplicare a studenților NON-UE

50 euro

pentru toti studenții din state terțe care aplică pentru anul pregatitor de limbă română sau studii complete de nivel licență sau masterat

Taxă procesare dosar stagii de cercetare la UBB în afara acordurilor universitare

50 Euro/persoană

 

Taxă pentru cursurile internaționale de vară de Limbă și Civilizație românească (ediția 51)

 • formă de organizare online
 • - 560 Euro – pachet de 60 ore de cursuri de limbă română, seară multiculturală de bun venit și petrecere de rămas bun;
 • - 11 Euro/oră – în cazul în care participanții se înscriu la cursurile de vară și optează pentru un număr mai mic de ore;
 • - 210 Euro – pachet activități culturale;
 • - 29 Euro / activitate la alegere din oferta inclusă în program.
 • formă de organizare față în față (cu prezență fizică)
 • - 500  Euro – pachet de 60 ore de cursuri de limbă română, seară multiculturală de bun venit și petrecere de rămas bun;
 • - 9 Euro/oră – în cazul în care participanții se înscriu la cursurile de vară și optează pentru un număr mai mic de ore;
 • - 270 Euro – pachet activități culturale;
 • - 29 Euro/ activitate la alegere din oferta inclusă în program;
 • - 280 Euro – 20 nopți cazare în cameră dublă;
 • - 560 Euro – 20 nopți cazare în cameră single;
 • - 140 Euro – mic dejun (20 dimineți); 
 • - 190 Euro – program cultural;
 • - 240 Euro – excursie de două zile (varianta 1);
 • - 250 Euro – excursie de două zile (varianta 2);
 • - 30 Euro – excursie de o zi.
 • - 200 Euro – pachet program cultural pentru însoțitori;
 • - 20 Euro – tarif unic pentru fiecare activitate din programul cultural de după-amiaza (la alegerea participantului/însoțitor)

Consultanță individuală

80 lei/oră

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Workshop pe o temă specifică

160 lei/ workshop/ cursant

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Program de training

450 lei/
program/ cursant

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Program de training specializat (in house)

2.000 lei/cursant

Se adresează companiilor

Cursuri deschise

Conform H.S. nr. 444 din 15.01.2018 se calculează: nr_ore_curs*x, unde x este plata unitară orară, iar nr_ore_curs este numărul de ore stabilite de către organizator pentru cursul în cauză.
Valoarea lui x poate fi aleasă în unul dintre următoarele intervale, pe baza cheltuielilor ocazionate de organizarea cursului precum și de complexitatea conceptelor predate:
x în intervalul [30 ron, 200 ron) pentru cursuri de bază;
x în intervalul [225 ron, 500 ron) pentru cursuri de avansate; specific.

Curs autorizat (Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC)*,**, ***

Agent de securitate

1.500 lei/cursant

*Cadrele didactice UBB și studenții înscriși la UBB vor beneficia de reducere de 50%.
**Taxele pot suferi modificări, prin aplicarea de reduceri la nivel de program, la solicitarea coordonatorului cursului, pentru alte categorii de cursanți decât cei menționați la *. Această solicitare trebuie aprobată de Conducerea Facultății.
***La cursurile unde există mai multe autorizații de funcționare în UBB, CFCIDFR poate aproba, la cerere, comasarea grupelor pentru atingerea numărului minim de cursanți

Formator

1.200 lei/cursant

Manager de securitate

1.000 lei/cursant

Redactor presă scrisă, web, radio-tv, agenții

800 lei/cursant

 

Manager de proiect

1.200 lei/cursant

Competențe antreprenoriale

1.400 lei/cursant

Consilier vocațional

1.000 lei/cursant

Evaluator competențe

800 lei/cursant


Cursuri de limbă poloneză în regim facultativ (2 ore/săptămână)

Gratuit (60 de ore)

Pentru cursanți care au calitatea de studenții, doctoranzi și cadre didactice UBB sau ai altor universități.

600 lei/ an (60 de ore)

Pentru cursanți care nu au calitatea de studenții UBB sau ai altor universități

Cursuri de limbă poloneză pentru copii (1 ședință de 1,5 ore/săptămână)

600 lei/ an (60 de ore)

Cursul are loc la Centrul de Limbă și Cultură Poloneză

Consultanță/cursuri/seminarii de limbă sau cultură poloneză

400 lei/lector/oră

La solicitarea unor firme / alte entități


Diagnoză și evaluare psihologică

30 lei – 100 lei (în funcţie de numărul de probe aplicate şi complexitatea acestora)

Studenţii UBB beneficiază de gratuitate

Consiliere psihologică individuală

50 lei/şedinţă

Studenţii UBB beneficiază de gratuitate pentru primele 4 ședințe şi de 50% reducere pentru următoarele şedinţe.
Studenţii UBB din categoria cazurilor sociale beneficiază de gratuitate

Consiliere psihologică de grup

25 lei/şedinţă

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere.
Studenţii UBB din categoria cazurilor sociale beneficiază de gratuitate

Workshop-uri

30 lei

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere.

Training-uri

50 lei – 200 lei, în funcţie de complexitatea trainingului şi de timpul alocat acestuia

Studenţii și angajații UBB beneficiază de 50% reducere,

Informare educațională și profesională pentru elevi și studenți

gratuit

 

Workshop-uri de dezvoltare a carierei

40 lei

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere pentru următoarele şedinţe

Cursuri autorizate de către Autoritatea Naţională de Calificări (ANC)

500 lei -1200 lei, în funcţie de tipul cursului

Studenţii și angajații UBB beneficiază de 50% reducere


Servicii de promovare Mediul de Afaceri

Prezentare de firmă

300 lei/ prezentare

Companii, organizații, ONG.

Internship

50 lei / persoană recrutată

Companii, organizații, ONG.

Târg de job-uri

100 - 250 lei / zi /stand*

*În funcție de tipul evenimentului (târg online sau standard fizic)
Companii, organizații, ONG.

Promovare în mediul universitar prin amplasarea unui stand

100 lei/ zi /stand

Companii, organizații, ONG.

Promovare de firmă prin postare de afișe la panouri securizate

200 lei/lună
1.000 lei/6 luni

Companii, organizații, ONG.

Promovare de firmă prin distribuire de pliante/flyere

300 lei/lună
800 lei/3 luni

Companii, organizații, ONG.

Cursuri, traininguri și workshop-uri

Cursuri de formare profesională acreditate Autoritatea Națională pentru Calificare (precum: Consilier orientare privind cariera; Specialist în evaluarea vocațională a persoanelor cu dizabilități; Animator socio-educativ și altele)

600 - 900 lei

Pentru persoane externe UBB.
Reduceri:

 • 20% pentru studenți
 • 10% pentru angajați

Cursuri de formare competențe profesionale

300 lei

Persoane externe UBB, firme, organizații

250 lei

Angajați, studenți, absolvenți UBB

Cursuri de dezvoltare personală

100 lei

Persoane externe UBB, firme, organizații

50 lei

Angajați, studenți, absolvenți UBB

Workshop-uri

30 lei

Persoane externe UBB

Gratuit

Studenţi, absolvenţi UBB

Servicii de consiliere

Consiliere vocațională și orientare în carieră

20 lei/şedinţă

Persoane externe UBB

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB, elevi în ani terminali

Servicii de testare, analiza și interpretare rezultate

CASS++
Aptitudini cognitive Interese și valori

20 lei/test

Persoane externe UBB, firme, organizații

Gratuit

studenți, absolvenți UBB


Taxă procesare dosar student internațional

50 euro

Pentru toți candidații din state terțe care aplică la orice specializare la nivel doctorat


Taxă pentru participare la Concursul Mate Info

250 lei


Taxă pentru participare la Concursul Oeconomicus Napocensis

100 lei


Taxă pentru participare la concursul de cunoștințe

120 lei pentru fiecare participare

Pentru candidații care se înscriu în sesiunea iulie/septembrie, taxa achitată pentru participarea la concurs se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere


Curs practic de limba română – nivel elementar

400 lei/semestru

4h/săptămână

Curs practic de limba română – nivel A1

1.200 lei/semestru

25h/săptămână

Limba străină facultativ 250 lei/semestru 2h/săptămână

Limba străină facultativ

250 lei/semestru

2h/săptămână


A. PRELUCRARE TEXT ANTERIOR FAZEI DE PAGINARE

Redactare text

4 lei/pag

Culegere text, verificarea exprimării cursive în limba română și a corectitudinii gramaticale, inclusiv diacritice

Ajustări text

8 lei/pag

Introducerea corecturilor gramaticale, reformulări stilistice, cursivitate logică, refrazare

Introducere diacritice limba română – ășțîâ, ĂȘȚÎÂ

4 lei/pag

Aplicarea diacriticelor limbii romăne pe întreaga lucrare în cazul în care acestea lipsesc cu desăvărșire din întreaga lucrare sau într-o proporție mai mare de 50%

Onorariu pentru referatului științific

200 lei/referat

Onorariul plătit de Editura, și suportat de autor, unor colaboratori, cadre universitare, pentru întocmirea referatelor științifice, referate de a căror existență este condiționată publicarea operei

Traduceri din română în limbă străină

25 lei/pagină

Valabil pentru limbile: engleză, franceză, germană, maghiară. Pentru alte limbi străine tariful poate varia.

Proofreading

33 lei/pagină

Verificarea sau corectarea unei traduceri existente

Verificare şi raport în cazuri de similitudine de text

50 lei/pagină

Reformularea textului

B. PAGINARE PÂNĂ LA „BUN DE TIPAR” (E-BOOK, EPUB)


* La aceste tarife se aplică următoarele discounturi (nu se cumulează):
- 25% pentru personalul angajat cu CM la UBB
- 35% pentru lucrările de doctorat susținute în cadrul UBB
Observații:
1.  Referință: 1 pag = 2000 caractere cu spații/cca 330 cuvinte;
2.  Tarifele de mai sus se mențin fixe, indiferent de numărul corecturilor solicitate de autor, de necesitatea redesenării graficelor, a tabelelor și a eventualelor prelucrări de imagine
3.  Varianta EPUB este o operațiune de tehnoredactare completă, chiar dacă lucrarea a fost finalizată în format PDF (e-book) „bun de tipar”

Tehnoredactare text

Complexitate mică

5 lei/pag*

Doar text

Complexitate medie

10 lei/pag*

Tabele, grafice, organigrame etc

Complexitate mare

15 lei/pag*

Formule matematice / chimice, termeni tehnici / de specialitate etc

Creație coperți exterioare

400 lei*

Creația grafică a coperților lucrării

Tarif acordare ISBN

Gratuit

ISBN-ul Editurii se acordă gratuit, pentru lucrări care se vor tipări exclusiv prin intermediul Editurii

Tarif cod EAN

6,50 lei

 

Verificarea tehnică prealabilă tipăririi prin intermediul Editurii

200 lei

Tarif valabil doar pentru lucrări „bun de tipar” cu tehnoredactarea făcută de autor

Inserarea în catalogul titlurilor Editurii (include acordarea de ISBN)

100 lei

Tarif valabil pentru lucrări format PDF (ebook) cu tehnoredactarea făcută de autor. Inserarea se face în catalogul online de pe site-ul editurii

Taxă de urgență (factor de multiplicare)

50%

Pentru personal UBB

Procentul se aplică pentru multiplica-rea tarifelor în cazul comenzilor cu regim de finalizare sub 5 zile lucrătoare

75%

Pentru personal non-UBB

C. COMERCIALIZARE PRIN MAGAZINUL ONLINE libraria.ubbcluj.ro

 

Pe site-ul libraria.ubbcluj.ro se comercializează exclusiv cărțile publicate la Editura Presa Universitară Clujeană pentru care există un contract de consignație încheiat în condițiile alineatului D, sau pe baza unei solicitări aprobate de rectoratul UBB, ale altor universități de prestigiu din țară.

 • COMERCIALIZARE LA RAFT ÎN LIBRĂRIA UBB, ÎN REGIM DE CONSIGNAȚIE

Observații:
-   Comercializarea la raft în librăria UBB necesită încheierea unui contract de consignație cu deținătorului drepturilor de autor, contract care stipulează termenii serviciului prestat.
-   Adaosul se aplică peste prețul de vânzare stabilit de autor

Titluri publicate la P.U.C.

25 %

Adaosurile se aplică indiferent dacă autorii sunt sau nu personal UBB

Titluri publicate la alte edituri

  - prețul de vânzare este stabilit de librărie, adaos
 • - prețul de vânzare este stabilit de editura respectivă, librăria - câștig din prețul de vânzare

 

 

35%
35%


Cursuri de limbă turcă

50 ron/semestru

 


1) Spectre de masă ESI și APCI

27 lei cu TVA/ analiză

 

2) Spectre de masă MALDI

54 lei cu TVA/ analiza

 

3) Experimente MS/MS

16 lei cu TVA/ analiza

 

4) Experimente HPLC-MS

162 lei cu TVA/analiză

 

5) Determinare masă moleculară proteine cu sursa NANO-SPRAY ESI

216 lei cu TVA/analiză

 

6) Determinare compoziție amestecuri complexe

270-1080 lei cu TVA/ probă

 

7) Instruire personal

540 lei cu TVA/ zi

 

8) Consultanță de specialitate

540 lei cu TVA/ zi

 

9) 1H-RMN

114 lei cu TVA/ probă

 

10) 13C-RMN

276 lei cu TVA/ probă

 

11) Analiză elementală

72 lei cu TVA/element

 

12) Analiză elementală oxigen

96 lei cu TVA/ probă

 

13) Prețuri servicii cristalografice (Centrul Național de Difractometrie de Raze X)

Servicii complete

Determinare structură moleculară:

 1. determinare paramentrii celulă elementară;
 2. colectare date (la temperatură joasă)*/la temperatura camerei sau mai mare**;
 3. prelucrare primară date;
 4. rezolvare și rafinare structură moleculară, determinare configurație absolută

58,8 euro (fix)+ 2 euro/h*
58,8 euro (fix)+ 1 euro/h**

Preț unitar beneficiar UBB

70 euro (fix)+ 2,4 euro/h*
70 euro (fix)+ 1,2 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern non-profit

90 euro (fix)+ 2,4 euro/h*
90 euro (fix)+ 1,2 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Servicii parțiale

Determinare paramentrii celulă elementară

16,8 euro

Preț unitar beneficiar UBB

20 euro

Preț cu TVA beneficiar extern non-profit

25 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

 1. Colectare date (la temperatură joasă)*/la temperatura camerei sau mai mare**
 2. Prelucrare date primare

16,8 euro (fix)+ 2 euro/h*
16,8 euro (fix)+ 1 euro/h**

Preț unitar beneficiar UBB

20 euro (fix)+ 2,4 euro/h*
20 euro (fix)+ 1,2 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern non-profit

25 euro (fix)+ 2,4 euro/h*
25 euro (fix)+ 1,2 euro/h**

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Rezolvare și rafinare structură moleculară

25,2 euro

Preț unitar beneficiar UBB

30 euro

Preț cu TVA beneficiar extern non-profit

40 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Servicii auxiliare

Prelucrarea suplimentară a structurii moleculare determinate  la CNDRX

50,4 euro

Preț unitar beneficiar UBB

60 euro

Preț cu TVA beneficiar extern non-profit

77 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie

Prelucrarea suplimentară a structurii moleculare determinate în alte centre de cristalografie

63 euro

Preț unitar beneficiar UBB

75 euro

Preț cu TVA beneficiar extern non-profit

96 euro

Preț cu TVA beneficiar extern industrie


Curs tip A (42 ore)

1.920 lei

12 h față în față (12 h x 60 lei/oră = 720 lei)
30 h online (30 h x 40 lei/oră = 1.200 lei)

Curs tip B (84 ore)

3.840 lei

24 h față în față (24 h x 60 lei/oră = 1.440 lei)
60 h online (60 h x 40 lei/oră = 2.400 lei)

Pentru personalul Universității Babeș-Bolyai titular se acordă o reducere de 25% din tariful cursului


Transcrieri de documente și texte istorice referitoare la Transilvania în secolele XIII-XVI, în limbile latină, maghiară, germană, română cu caractere chirilice.

60 RON/pagină

*1 pagină= 2000 de caractere cu spații
** textele care au în total mai puțin de 2000 de caractere cu spații vor fi considerate 1 pagină.

Traduceri din limbile   latină, maghiară și germană în limba română ale documentelor istorice referitoare la Transilvania emise în secolele XIII-XVI.

60 RON/ pagină

*1 pagină= 2000 de caractere cu spații
** textele care au în total mai puțin de 2000 de caractere cu spații vor fi considerate 1 pagină

Redactarea de regeste științifice ale documentelor istorice referitoare la Transilvania emise în secolele XIII-XVI.

50 RON/regest

 

Identificarea de surse  primare edite, privind diverse teme referitoare la Transilvania medievală și premodernă.

10 RON/ sursă edită
identificată

 

Identificarea de surse primare inedite privind diverse teme referitoare la Transilvani medievală și premodernă.

20 RON/ sursă inedită identificată

 

NOTĂ:

 1. Este obligatorie menționarea contribuției Centrului TRANS.SCRIPT în lucrările științifice și/sau de popularizare care folosesc materiale prelucrate prin aceste servicii.
 2. Este obligatorie obținerea unui acord scris al Centrului TRANS.SCRIPT în vederea publicării parțiale sau integrale a materialelor prelucrate prin aceste servicii.