Taxele (tarifele) practicate de centre şi institute din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca în anul universitar 2019-2020

notă

în cazul tarifelor în Euro sau alte valute, încasarea de la rezidenți se face în lei, la cursul BNR în ziua plății.

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ EUROPEANĂ

SERVICIUL OFERIT

TAXA

OBSERVAŢII

Cursuri de perfecţionare în predarea românei ca limbă străină

include costul activităţilor didactice şi al tuturor activităţilor culturale organizate în aceea perioadă (o săptămână)

1-2 participanți

500 Euro

3-6 participanți

335 Euro

7-9 participanți

270 Euro

9-12 participanți

225 Euro

Cursuri de Limba Română în regim special

a) cursuri individuale (1 la 1)

85 lei/oră/persoană

 

b) 2 persoane/grupă

55 lei/oră/persoană

 

c) 3-6 persoane/grupă

40 lei/oră/persoană

 

d) 7-10 persoane/grupă 25 lei/oră/persoană  

e) în grupe de peste 10 persoane

15 lei/oră/persoană

 

Module de limbă română, în grupe mai mari de 4 persoane

Modul de 30 de ore

450 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 50 de ore

600 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 120 de ore

1.000 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 200 de ore

1.200 lei/ persoană/ modul

 

Modul de 280 de ore

1.400 lei/ persoană/ modul

 

Taxă cursuri speciale de limbă română pentru studenții UBB de la liniile maghiară și germane
Modul de 50 de ore 450 lei /persoană /modul Minimum 10 persoane în grupă
Taxă pentru cursuri on-line 15 Euro/ participant  
Taxă pentru administrarea testelor de nivel A1, A2, B1, B2 100 Euro/persoană Prin Consorțiul UBB-ICR pentru testarea românei ca limbă străină.

Şcoala de Vară  Romania and Central Europe summer study program

1.405 Euro/participant

 

include costul cursurilor de lb. română şi al conferinţelor de după-masa, activităţile complementare, cazarea în cameră dublă, mesele şi cheltuilelile cu transportul în cele două excursii complementare: Bucureşti-Constanţa-Bran-Sighişoara-Cluj-Napoca şi Cluj-Napoca-Budapesta-Viena-Praga-Budapesta-Cluj-Napoca). (3 săptămâni)

CENTRUL DE LIMBI MODERNE ALHPA

Cursuri de limbi străine

 

a) individual

90 lei/oră/persoană

 

b) 2 persoane

45 lei/oră/persoană

 

c) 3 persoane

30 lei/oră/persoană

 

d) 4-6 persoane

25 lei/oră/persoană

 

e) 7-12 persoane

20 lei/oră/persoană

 

Cursuri desfășurate în afara UBB

+ 20%

Prin contracte cu instituții/firme ce prevăd desfășurarea cursului la sediul beneficiarului

Testarea și certificarea competenţei lingvistice

toate categoriile de public

250 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

15 lei

 

Contestaţii (re-evaluare lucrare test Alpha)

35 lei

 

Duplicate

50 lei

 

CENTRUL LINGUA PENTRU DEZVOLTAREA ȘI PERFECŢIONAREA COMUNICĂRII ÎN SFERA PUBLICĂ

Cursuri modul standard

 

a) pachet complet de cursuri de pregătire pentru examene internationale (CAE, FCE, BEC HIGHER)

990 lei / cursant

70 ore

b) pachet complet de cursuri de pregătire pentru examene internaţionale (DELF, DALF, DFA1, DFA2, CELI, IT, DELE, ZD)

990 lei / cursant

 70 ore

c) modul cursuri – limbaj general/afaceri (limba engleză)

690 lei / cursant

50 ore

d) modul cursuri – limbaj general/afaceri (limbile germană, franceză, spaniolă, italiană, română pentru stăini)

690 lei/cursant

50 ore

Traduceri (scrise)

a) traduceri din limba română într-o limbă străină

45 lei/ pagină

 

b) traduceri dintr-o limbă străină în limba română

40 lei/ pagină

 

Atestate de competenţă lingvistică

toate categoriile de public

250 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

în regim de urgență

350 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB

Echivalări certificate lingvistice sau acte de studii

15 lei

 

a) în regim de urgenţă (48 de ore)

+ 50%

 

Eliberări duplicate pentru certificate de competenţă lingvistică

50 lei

 

a)  în regim de urgenţă (48 de ore)

+ 50%

 

 

CENTRUL PENTRU INDUSTRIILE LIMBII (CIL)

Mențiune: calculul se face la CIL şi se transmite printr-o adresă Serviciului Financiar în vederea încasării.

Servicii profesionale: redactare,  prelucrare terminologică şi traducere generală şi specializată

a) traducere dintr-o limbă străină în limba română*

8 euro** / pagină standard***

* se asigură revizie, corectură, colaţionare, tehnoredactare standard;
**cu plata în lei la cursul zilei din data contractării lucrării;
***pagina standard : 1500 caractere (fără spaţii).

b) traducere din limba română într-o limbă străină

10 euro** / pagină standard***

c) traducere dintr-o limbă străină în altă limbă străină

12 euro** / pagină standard***

d) traducere acte de studii

Începând de la 20 lei / pagină

 

e) transcriere şi traducere de înregistrări audio şi video

0,03 euro** / cuvânt

pentru persone fizice sau juridice partenere LMA.
**cu plata în lei la cursul zilei din data contractării lucrării;
***pagina standard : 1500 caractere (fără spaţii).

f) localizare

0,03 euro** / cuvânt

g) subtitrare

0,03 euro** / cuvânt

h) glosare/vocabulare plurilingve de specialitate

12 euro** / pagină standard***

i) cercetare terminologică

8 euro** / pagină standard***

j) Relectură, revizie, corectură, adaptare și tehnoredactare

5 euro** / pagină standard***

Servicii profesionale de interpretariat de conferinţă: traducere simultană (la cască) și traducere consecutivă

a) pentru un program de lucru de până la 8 ore

Începând de la 400 lei/zi sau 50 lei /oră

 

b) pentru un program de lucru de peste 8 ore

700 lei / oră

 

Cursuri: practica intensivă a limbii (cursuri de limbi moderne pentru comunicare multiprofesională multilingvă oferite exclusiv pentru profilul specializării universitare LMA)

a) modul PIL (practica intensivă a limbii) cu durată variabilă

50 lei / oră (tarif individual pentru 1 persoană)

Se tarifează în funcție de numărul persoanelor care formează o grupă și de numărul de ore contractat (minimum 20 de ore și maximum 40 de ore)

 40 lei/ oră (tarif individual pentru grup de 2 persoane)

30 lei/oră (tarif individual pentru grup de 3-4 persoane)

20 lei/oră (tarif individual pentru grup de 5-9 persoane)

b) modul PIL de 40 de ore

500 lei / modul (de la 10 persoane în sus)

PIL (Practică Intensivă a Limbii)

c) modul PIL de 20 de ore

300 lei/ modul (de la 10 persoane în sus)

PIL (Practică Intensivă a Limbii)

e) modul de Limba D: 168 ore/ an

1.300 lei/an (tarif individual pentru grupă de 5-7 persoane)

 

 

1.150 lei/an (tarif individual pentru grupă de 8-9 persoane)

1.000 lei/an (de la 10 persoane în sus)

f) Cursuri acreditate de forţele de muncă sau în colaborare cu companii/instituții partenere profesionale ale CIL/LMA

22 lei /oră/cursant *

Cursul poate să se desfăşoare dacă se formează grupe a cel puţin 10 cursanţi; cursul se poate desfăşura şi cu un număr mai mic de cursanţi dacă aceştia îşi asumă diferenţa de taxă.
* Sau cum se negociază cu instituția parteneră, dacă se convine asupra unor servicii reciproce, sau sprijin tehnic, logistic etc, tariful poate fi mai mic

1 ECTS (la Limba D)

45 lei

Se păstrează taxa valabilă pentru Facultatea de Litere

Taxă de reînscriere

50 lei

Se aplică în cazul solicitărilor de reînscriere a cursanților care au întrerupt modulul de Limbă D din motive personale

Testări și alte servicii (pentru orice alte servicii de secretariat sau lingvistice specifice care nu au fost trecute în acest tabel, CIL va practica și respecta tarifele în vigoare pentru același tip de servicii de la Facultatea de Litere)

a) Testări de nivel (diagnostic) pentru plasarea într-o grupă compatibilă și omogenă pentru elevi și studenții LMA

50 lei

 

b) Testări de nivel (diagnostic) pentru plasarea într-o grupă compatibilă și omogenă pentru adulți

60 lei

 

c) Testarea şi certificarea nivelului de competenţă lingvistică pentru admitere la specializarea LMA

250 lei

Reducere 50% pentru studenții și angajații UBB. Test bilingv cu o componentă scrisă și una orală. Se planifică periodic, pe toată durata anului universitar.

d) Teste BULATS pentru copii, adolescenți și adulți sau diferite teste ocupaționale (franceză, engleză, germană, spaniolă, rusă) în parteneriat cu institutele culturale străine partenere LMA.

80 euro/test – pentru elevi și studenți*
100 euro/test-pentru adulți*

*cu plata în lei la cursul zilei
Tarifele variază între 80 și 100 Euro/test și se fixează de comun acord cu instituția parteneră/ consorțiul care le produce și ni le încredințează spre administrare

e) Teste ECL pentru copii, adolescenți și adulți sau diferite teste ocupaționale (franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă) în parteneriat cu institutele culturale străine partenere LMA.

80 euro/test – pentru elevi și studenți*
100 euro/test-pentru adulți*

*cu plata în lei la cursul zilei
Tarifele variază între 80 și 100 Euro/test și se fixează de comun acord cu instituția parteneră/ consorțiul care le produce și ni le încredințează spre administrare

f) Certificat de participare la cursuri CIL

50 lei

Se pot elibera oricând, la cererea cursantului, pe durata cursului sau la încheierea acestuia și certifică numărul de ore parcurse și, dacă este cazul, numărul de credite acumulate

Duplicate

50 lei

 

Eliberare certificate CIL în regim de urgență (48 de ore)

+ 50% taxă certificat

 

INSTITUTUL DE LIMBĂ ŞI CULTURĂ GERMANĂ (IDLF)

Curs de limba germană

200 lei/an

100 lei/semestru, scutire de taxă pentru studenții liniei germane a UBB

Traduceri scrise în și din limba germană, în combinație cu limbile română și engleză

40 lei/pagină

 

Cursuri de limbă germană, în grupe separate, pentru cursanții din afara UBB

 

Organizate la cerere

Individual

80 lei/oră

2 persoane/grupă

45 lei/oră

3 persoane/grupă

30 lei/oră

4 persoane/grupă

25 lei/oră

5-8 persoane/grupă

20 lei/oră

9-15 persoane/grupă

15 lei/oră

mai mult de 15 persoane/grupă

10 lei/oră

 

Cursuri de limbă germană, în regim intensiv, pe perioada unui an de studiu

pentru cetățeni non UE

250 euro/lună

 

pentru cetățeni UE

3.000 lei/an

 

INSTITUTUL CONFUCIUS

Curs de limba chineză (Gratuit pentru angajații UBB și studenții UBB beneficiază de o reducere de 50%)

300 lei

12 întâlniri

Curs de caligrafie (Gratuit pentru angajații UBB și studenții UBB beneficiază de o reducere de 50%)

 • începători
 • avansați

 

 

200 lei
300 lei

 

 

10 întâlniri
10 întâlniri

Curs de arte marţiale: Tai Chi (Gratuit pentru angajații UBB și studenții UBB beneficiază de o reducere de 50%)

200 lei

10 întâlniri

Curs de muzică tradițională chinezească + repetiții (Gratuit pentru angajații UBB și studenții UBB beneficiază de o reducere de 50%)

700 lei (500 lei curs + 200 lei repetiții)

Curs (10 întâlniri: 1,5 ore/săptămână) + repetiții (10 întâlniri:1 oră/săptămână)

Curs de pictură tradițională (Gratuit pentru angajații UBB și studenții UBB beneficiază de o reducere de 50%)

300 lei

10 întâlniri

Curs de dans tradițional (Gratuit pentru angajații UBB și studenții UBB beneficiază de o reducere de 50%)

300 lei

12 întâlniri

Taxă permis de bibliotecă

50 lei

Cursanții institutului și studenții UBB cu permis de bibliotecă la BCU sau la bibliotecile facultăților UBB beneficiază de gratuitate.

 

CENTRUL CULTURAL COREEAN

Curs de limba coreeană

100 lei / semestru / participant

Notă: taxele de înscriere la cursuri se vor aplica doar studenților/cursanților din afara UBB.

CENTRUL CULTURAL JAPONEZ

Curs limbă japoneză pentru începători

200 lei/semestru

Curs limbă japoneză pentru nivel intermediar

200 lei/semestru

Curs limbă japoneză conversațională

200 lei/semestru

Curs limbă japoneză pentru copii (modular)

150 lei/semestru

Curs de cultură și civilizație japoneză

150 lei/semestru

CENTRUL CULTURAL BRAZILIAN "Casa do Brasil"

Curs de limbă portugheză braziliană

300 lei/an

 

Curs de cultură și civilizație braziliană

300 lei/an

 

Curs de limbă spaniolă

300  lei/an

 

Cursuri specializate pe teme interculturale

300 lei/curs

 

Taxă acces bibliotecă – Biblioteca de Studii Latino-Americane (BSLA)

15 lei/permis

 

CENTRUL ORIENTALIA

Curs de limbi clasice si orientale

350 lei

 

Examen

150 lei

(cei care sustin numai examen, fără curs)

CENTRUL DE TRAINING PENTRU TURISM

Cursuri de formare profesională

 

1) Agent turism / Ghid
6 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni practică)

1.600 lei

Calificare – nivel 3 (1080 ore)

2)  Manager în activitatea de turism
6 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni practică)

2.000 lei

Perfecţionare – studii superioare (720 ore)

3) Ghid naţional de turism  (Touroperator) – două săptămâni

500 lei

Specializare – (156 ore)

4) Administrator pensiune turistică/agroturistică 2 luni *,

1.000 lei

Calificare – nivel 2 (720 ore)

5) Formator – două săptămâni

500 lei

Perfecţionare – studii superioare (90 ore)

6) Cursuri de pregătire limba engleză (pentru licență și disertație)

45 lei/oră

 

7) Director centru de informare turistică* - două săptămâni

1.600 lei

Specializare – (216 ore)

8) Tehnician în hotelărie (Recepționer, Concierge)* 9 luni (6 luni pregătire teoretică + 3 luni practică)

1.500 lei

Calificare – nivel 3 (1080 ore)

9) Cursuri de formare personalizate pentru profesii în turism (agent, ghid turistic, recepționer)

45 lei/oră

 

10) Evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale în turism* - evaluare (o lună) – în cadrul unui centru de evaluare acreditat de Autoritatea Națională a Calificărilor

900 lei

Calificare – (maximum 30 de zile)

11) Evaluarea și recunoșterea competențelor achiziționate informal și non-formal

35 lei/oră

 

12) Certificate /Atestate de competență lingvistică LCCI

English for Tourism

450 lei

Nivel 1

Scris

450 lei

Vorbit

520 lei

Nivel 2

Scris

520 lei

Vorbit

*cursuri sau activități de evaluare care sunt propuse pentru a fi acreditate
Reduceri de taxe care se aplică la toate cursurile organizare de CTT, cu excepția cursurilor de Ghid național de turism – Touroperator și Formator:

 • pentru angajații UBB o reducere de 50% a taxei de studiu (în baza Anexei nr. 9 la contractul de muncă, formular care se completează împreună cu contractul de studii); aceeași reducere se aplică și copiilor angajaților UBB, pe baza unui act doveditor.
 • pentru colaboratorii externi (formatori, tutori de practică, cadre didactice UBB) o reducere de 50%
 • pentru studenții și masteranzii UBB o reducere de 25%, în baza unei adeverințe doveditoare
 • pentru studenții și masteranzii universităților particulare, o reducere de 25%, în baza unei adeverințe doveditoare
 • pentru absolvenții CTT o reducere 25% .

 

 

CENTRUL PALESTRA

Formare profesionala (Maseur nivel specializare)

1.800 lei / curs

preţ întreg

1.200 lei / curs

preţ redus pentru studenţi

Şcoala de vară

180 lei / săptămână

abonament săptămânal

CLINICA UNIVERSITARĂ DE PSIHOLOGIE "Babeş-Bolyai PsyTech"

Diagnostic și evaluare clinică

140 lei /evaluare/ persoană

 •  Pentru studenții / angajații UBB taxele pentru serviciile psihologice se reduc cu 50%; studenții UBB pot fi complet scutiți de taxe pentru aceste servicii dacă cer acest lucru explicit Clinicii, argumentând clar lipsa resurselor financiare
 • Pentru clienții Clinicii care acceptă ca ședințele să fie înregistrate/supervizate, taxele pentru serviciile psihologice se reduc cu 50%

Consiliere psihologică individuală/coaching/consiliere genetică

60 lei / şedinţă/ persoană

Consiliere psihologică de grup/coaching/consiliere genetică

30 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie individuală

80 lei / şedinţă/ persoană

Psihoterapie de grup

40 lei / şedinţă/ persoană

În unele studii clinice psihologice derulate în cadrul Clinicii, în care se oferă gratuit servicii de psihologie, angajatii UBB, familiile acestorași studenții UBB vor avea un acces preferențial.
În unele situații excepționale, clienții pot fi complet scutiți de taxe pentru serviciile psihologice dacă cer acest lucru explicit Clinicii, argumentând clar lipsa resurselor financiare.

 

FACULTATEA DE TEATRU ȘI FILM

Pregătire pentru admitere

Artele Spectacolului – Actorie

30 lei / şedinţă

 

Artele Spectacolului – Regie

40 lei / şedinţă

 

Cinematografie, Fotografie, Media

40 lei / şedinţă

 

Taxă participare workshop-uri

Taxă participare workshop-uri

100 lei

Pentru studenții UBB (fac excepție studenții Facultății de Teatru și Film)

Taxă participare workshop-uri

200 lei

pentru alte categorii de persoane

Închiriere echipamente audio-video

a) Camere video

Panasonic P2

420 lei/zi,
55 lei/oră

 

Sony NX5

210 lei/zi,
26 lei/oră

 

FX1

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

b) Stative video

 

 

Stative CARTONI

120 lei/zi,
15 lei/oră

 

Stative MANFROTTO

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Stative VINTEN

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

c) Lumini

Lampă P2

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Trusă lumini DEDO

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Kinoflo cu 4 tuburi

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

Proiector ARRI 800 w

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Kit 3x COSMOLIGHT 800W

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Stative lumini

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

d) Traveling

Traveling șină curbă

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Dolly platformă Traveling

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Slider

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Kit macara (10 m)

1.200 lei/zi,
150 lei/oră

 

Steady-cam profesional

480 lei/zi,
60  lei/oră

 

e) Aparate foto

Canon 5D MkII

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Canon 7D

150 lei/zi,
l20 ei/oră

 

f) Obiective foto

Canon 24-70 f/2.8 II L USM

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 50mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 35mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 24mm f/1.4 USM

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 85mm f/1.4

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Canon EF 70-200mm f/1.4

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

g) Microfoane

Seinheiser G2 Lavalieră

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Boom + prăjină

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

Microfon AKG cardio/hipercardio

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Microfon AKG CBL99 omnidirecțional

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

h) Accesorii

Acumulatori Anton Bauer

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Mate Box

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Follow Focus

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Husa Ploaie P2

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Monitor Kroma 9inch

90 lei/zi,
12 lei/oră

 

Blenda

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

i) Carduri

Card CF 32G

40 lei/zi,
5 lei/oră

 

Card CF 64G

60 lei/zi,
8 lei/oră

 

Card P2 32G

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Card P2 64G

240 lei/zi,
30 lei/oră

 

Card Memory Stick PRO-HG Duo 32G

120 lei/zi,
15 ei/oră

 

j) Mixere

Masă de mixaj (Datavideo SE 900) SD și HD

900 lei/zi,
115 lei/oră

 

Mixer audio *Yamaha 01V96 Digital

300 lei/zi,
38 lei/oră

 

k) Servicii specializate

Asistență tehnică video

180 lei/zi,
23 lei/oră

 

Cameraman

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

Operator macara

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

Operator steady-cam

390 lei/zi,
50 lei/oră

 

 

 

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT: SALA DE FITNESS

Abonament lunar

60 lei

Studenți și angajaţii UBB

100 lei

Alte persoane

 

CENTRUL DE FITNESS FSEGA

Dans de societate

Abonament 30 zile (copii)

80 lei

 

Abonament 30 zile (copiii angajaților UBB/ studenți UBB)

60 lei

 

O ședință (copii)

10 lei

 

O ședință (copiii angajaților UBB/ studenți UBB)

7,50 lei

 

Dans Latino

Abonament 30 zile

70 lei

 

Fitness

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

100 lei
70 lei

30 zile

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

60 lei
35 lei

15 zile

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

80 lei
50 lei

10 ședințe

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

60 lei
30 lei

6 ședințe

Abonament
Reducere studenți/angajați UBB

12 lei
6 lei

1 ședință

 

CENTRUL DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Cursuri acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

 • Manager Resurse Umane
 • Inspector Resurse Umane
 • Consilier pentru Dezvoltare personal
 • Director vânzări

600 – 900 lei în funcție de tipul cursului

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru companiile care instruiesc în cadrul unui curs mai mult de 3 persoane.
 • cu 20% pentru studenții și absolvenții UBB
 • cu 10% pentru angajații UBB
 • cu 50 lei pentru participanții care recomandă alte persoane care participă la curs.

Alte cursuri/traininguri
Tematici:
- Inteligență emoțională
- Managementul stresului
- Strategii de învățare
- Public Speaking
- Negociere și comunicare
- Strategii de luare a deciziilor
- Alte tematici în funcție de cerințele participanților

100 lei pentru persoane externe UBB

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru companiile care instruiesc în cadrul unui curs mai mult de două persoane.

Se acordă diploma de participare, eliberată de FSEGA.

50 lei pentru angajați, studenți și absolvenți ai UBB

Workshop-uri

30 lei pentru persoane externe UBB

 

Gratuit pentru studenți, absolvenți și angajați ai UBB

Ședințe individuale de dezvoltare

50 lei/ședință

 

Consiliere și orientare în carieră

20 lei/ședință

 

Servicii de consiliere în carieră (testare CASS++)

Gratuit pentru studenții și absolvenții UBB/FSEGA

 

Servicii de testare, analiză și interpretare rezultate
Test Torrance tests of creative thinking, Test Barron-welsh art scale, Test Survey of work styles, Test Achievement motivation inventory, Test California psychological inventory, CASS++, etc

20 - 310 lei în funcție de tipul testului

Reduceri de taxă:

 • cu 10% pentru studenți, absolvenți și angajați UBB

Ședințe de coaching

50 lei

Grup de dezvoltare personală

20 lei pentru persoane externe UBB

Gratuit pentru studenți și absolvenți UBB

 

CENTRUL DE COOPERĂRI INTERNAȚIONALE

Taxă de procesare a dosarului de aplicare a studenților NON-UE

50 euro

pentru toti studenții din state terțe care aplică pentru anul pregatitor de limbă română sau studii complete de nivel licență sau masterat

Taxă consultanță pentru proiecte

60 Euro/persoană

 

Taxă procesare dosar stagii de cercetare la UBB în afara acordurilor universitare

50 Euro/persoană

 

Taxă pentru cursurile internaționale de vară de Limbă și Civilizație românească

 •  500 Euro – pachet obligatoriu de 60 ore de cursuri de limbă română, excursie la Beliș (jud. Cluj), cocktail de bun venit, seară multiculturală și petrecere de rămas bun;
 •  280 Euro – cazare 20 nopți în cameră dublă la Hotel Universitas (opțional)
 •  140 Euro – mic dejun 20 dimineți la restaurantul Casei de Oaspeți (opțional)
 •  190 Euro – program social de conferințe, vizite, ateliere și excursii, organizate după-masa și la sfârșit de săptămână (opțional)
 •  150 Euro – excursie de două zile în Maramureș (opțional)

 

CENTRUL DE FORMARE CONTINUĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Consultanță individuală

80 lei/oră

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Workshop pe o temă specifică

160 lei/ workshop/ cursant

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Program de training

450 lei/
program/ cursant

Cadrele didactice UBB beneficiază de gratuitate

Program de training specializat (in house)

2.000 lei/cursant

Se adresează companiilor

Cursuri deschise

Conform H.S. nr. 444 din 15.01.2018 se calculează: nr_ore_curs*x, unde x este plata unitară orară, iar nr_ore_curs este numărul de ore stabilite de către organizator pentru cursul în cauză.
Valoarea lui x poate fi aleasă în unul dintre următoarele intervale, pe baza cheltuielilor ocazionate de organizarea cursului precum și de complexitatea conceptelor predate:
x în intervalul [ 30 ron, 200 ron) pentru cursuri de bază;
x în intervalul [ 225 ron, 500 ron) pentru cursuri de avansate; specific.

Curs autorizat (Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC)*,**

Agent de securitate

1.500 lei/cursant

Cadrele didactice UBB și studenții înscriși la UBB vor beneficia de reducere de 50%
* Taxele pot suferi modificări, prin aplicarea de reduceri la nivel de program, la solicitarea coordonatorului cursului. Această solicitare trebuie aprobată de Conducerea Facultății.
** La cursurile unde există mai multe autorizații de funcționare în UBB, CFCIDFR poate aproba, la cerere, comasarea grupelor pentru atingerea numărului minim de cursanți

 

CENTRUL DE LIMBĂ ȘI CULTURĂ POLONEZĂ

Cursuri de limbă poloneză în regim facultativ (2 ore/săptămână)

Gratuit (60 de ore)

Pentru cursanți care au calitatea de studenții, doctoranzi și cadre didactice UBB sau ai altor universități.

600 lei/ an (60 de ore)

Pentru cursanți care nu au calitatea de studenții UBB sau ai altor universități

Cursuri de limbă poloneză pentru copii (1 ședință de 1,5 ore/săptămână)

600 lei/ an (60 de ore)

Cursul are loc la Centrul de Limbă și Cultură Poloneză

Consultanță/cursuri/seminarii de limbă sau cultură poloneză

400 lei/lector/oră

La solicitarea unor firme / alte entități

 

CENTRUL DE CONSILIERE STUDENT EXPERT

Diagnoză și evaluare psihologică

30 lei – 100 lei (în funcţie de numărul de probe aplicate şi complexitatea acestora)

Studenţii UBB beneficiază de gratuitate

Consiliere psihologică individuală

50 lei/şedinţă

Studenţii UBB beneficiază de gratuitate pentru primele 4 ședințe şi de 50% reducere pentru următoarele şedinţe.
Studenţii UBB din categoria cazurilor sociale beneficiază de gratuitate

Consiliere psihologică de grup

25 lei/şedinţă

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere.
Studenţii UBB din categoria cazurilor sociale beneficiază de gratuitate

Workshop-uri

30 lei

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere.

Training-uri

50 lei – 200 lei, în funcţie de complexitatea trainingului şi de timpul alocat acestuia

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere, iar angajaţii UBB de 20% reducere

Informare educațională și profesională pentru elevi și studenți

gratuit

 

Workshop-uri de dezvoltare a carierei

40 lei

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere pentru următoarele şedinţe

Cursuri autorizate de către Autoritatea Naţională de Calificări (ANC)

500 lei -1200 lei, în funcţie de tipul cursului

Studenţii UBB beneficiază de 50% reducere, iar angajaţii UBB de 20% reducere

 

CENTRUL DE CARIERĂ, ALUMNI ȘI RELAȚIA CU MEDIUL DE AFACERI

Cursuri de formare profesională acreditate Autoritarea Națională pentru Calificare:

 • Consilier orientare privind cariera
 • Specialit în evaluarea vocaționala a persoanelor cu dizabilități
 • Animator socio-educativ
 • Formator
 • Manager de proiect
 • Managementul timpului
 • Managementul conflictelor
 • Managementul comunicării

600 – 900 lei

Pentru persoane externe UBB.
Reduceri:

 • 20% pentru studenți
 • 10% pentru angajați
 • 10% pentru companiile care aduc mai mult de 3 cursanți
 • 50 lei pentru persoanele fizice care recomandă cursul altei persoane.

Servicii de promovare Mediul de Afaceri

Prezentare de firmă

300 lei /locație*

Companii, organizații, ONG.

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB.                                                                 

Internship

50 lei / persoană*

Companii, organizații, ONG.

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB.                                                                 

Târg de job-uri

250 lei / zi /stand*

Companii, organizații, ONG.

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB.                                                                 

Promovare în mediul universitar

100 lei/ zi /stand*

Companii, organizații, ONG.

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB.                                                                 

Promovare de firmă prin postare de afișe la panouri securizate

200 lei/lună
1.000 lei/6 luni

Companii, organizații, ONG.

Promovare de firmă prin distribuire de pliante/flyere

300 lei/lună
800 lei/3 luni

Companii, organizații, ONG.

Cursuri/traininguri

Cursuri de formare profesională

 • Vânzări
 • Analiza datelor
 • Strategii de dezvoltare personală
 • Orientare școlară și profesională
 • Managementul clasei de elevi
 • Comportament opozant
 • Prevenirea și combaterea bullying-ului
 • Disciplinare pozitivă
 • Alte tematici în funcție de cerințele participanților

300 lei

Persoane externe UBB, firme, organizații

250 lei

Angajați, studenți, absolvenți UBB

Cursuri de dezvoltare personală

 • Managementul timpului
 • Învățare autoreglata
 • Gândire pozitivă
 • Managementul carierei
 • Managementul conflictelor
 • Proclastenie
 • Alte tematici în funcție de cerințele participanților

100 lei

Persoane externe UBB, firme, organizații

50 lei

Angajați, studenți, absolvenți UBB

Workshop-uri

 • Cum organizăm informațiile pentru a le învăța mai ușor?
 • Scrierea academică
 • Ești pregătitit pentru sesiune?
 • Esti pregatit pentru interviul de angajare?
 • Public Speaking și sustinerea lucrărilor de diplomă?
 • Ce se întâmplă în spatele procesului de selecție și recrutare de personal? De vorba cu specialiști în domeniu.
 • Alte tematici în funcție de cerințele participanților

30 lei

Persoane externe UBB

Gratuit

Studenţi, absolvenţi UBB

Servicii de consiliere

Consiliere și orientare în carieră

20 lei/şedinţă

Persoane externe UBB

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB elevi

Servicii de consiliere individuală de dezvoltare personală

50 lei/şedinţă

Persoane externe UBB

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB elevi

Consiliere de grup dezvoltare personală

20 lei/pers

Persoane externe UBB

Gratuit

Studenți, absolvenți UBB elevi

Servicii de testare, analiza și interpretare rezultate

CASS++
Aptitudini cognitive (Abilități generale de învățare (raționament analitic, memorie de lucru, inhibiție cognitivă, comutare a atenției, transfer analogic) Aptitudini numerice (raționament matematic, calcul matematic) Aptitudini verbale (vocabular, sintaxă, înțelegere a textelor), Aptitudini spațiale (orientare spațială, generare de imagini, constanța formei) Rapiditatea în reacții (timp de reacție simplu, TR în accesarea memoriei, timp de reacție în alegeri) Abilități funcționărești, Capacitate decizională)
Personalitate și aptitudini (CP5F, FFPI, ZKPQ, Autonomie personală, Stil explicativ; CERQ, SACS, YSQ, DAS, ABS-II, USAQ, PDE)
Interese și valori

20 lei/test

Persoane externe UBB, firme, organizații

Gratuit

studenți, absolvenți UBB

* Taxele nu includ TVA

 

 

 

INSTITUTUL DE STUDII DOCTORALE

Taxă procesare dosar student internațional

50 euro

Pentru toți candidații din state terțe care aplică la orice specializare la nivel doctorat

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

Taxă pentru participare la Concursul Mate Info

250 lei

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR

Taxă pentru participare la Concursul Oeconomicus Napocensis

100 lei

FACULTATEA DE BUSINESS

Taxă pentru participare la concursul de cunoștințe

120 lei pentru fiecare participare

Pentru candidații care se înscriu în sesiunea iulie/septembrie, taxa achitată pentru participarea la concurs se echivalează cu taxa de înscriere la concursul de admitere

FACULTATEA DE LITERE

Curs practic de limba română – nivel elementar

400 lei/semestru

4h/săptămână

Curs practic de limba română – nivel A1

1.200 lei/semestru

25h/săptămână

Limba străină facultativ 250 lei/semestru 2h/săptămână

CENTRUL CLUJEAN PENTRU STUDII INDIENE

Limba străină facultativ

250 lei/semestru

2h/săptămână

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJEANĂ

 1. A. PRELUCRARE TEXT ANTERIOR FAZEI DE PAGINARE

Redactare text

4 lei/pag

Culegere text, verificarea exprimării cursive în limba română și a corectitudinii gramaticale, inclusiv diacritice

Ajustări text

8 lei/pag

Introducerea corecturilor gramaticale, reformulări stilistice, cursivitate logică, refrazare

Introducere diacritice limba română – ășțîâ, ĂȘȚÎÂ

4 lei/pag

Aplicarea diacriticelor limbii romăne pe întreaga lucrare în cazul în care acestea lipsesc cu desăvărșire din întreaga lucrare sau într-o proporție mai mare de 50%

Crearea referatului științific

200 lei/referat

Tariful pentru care, la solicitarea autorului, Editura execută, prin colaboratori cadre universitare, unul sau ambele referate științifice, de a căror existență este condiționată publicarea operei

B. PAGINARE PÂNĂ LA „BUN DE TIPAR” (E-BOOK, EPUB)
* La aceste tarife se aplică următoarele discounturi (nu se cumulează):
- 25% pentru personalul angajat cu CM la UBB
- 35% pentru lucrările de doctorat susținute în cadrul UBB
Observații:
1.  Referință: 1 pag = 1200 caractere cu spații
2.  Tarifele de mai sus se mențin fixe, indiferent de numărul corecturilor solicitate de autor, de necesitatea redesenării graficelor, a tabelelor și a eventualelor prelucrări de imagine
3.  Varianta EPUB este o operațiune de tehnoredactare completă, chiar dacă lucrarea a fost finalizată în format PDF (e-book) „bun de tipar”

Tehnoredactare text

Complexitate mică

4 lei/pag*

Doar text

Complexitate medie

8 lei/pag*

Tabele, grafice, organigrame etc

Complexitate mare

12 lei/pag*

Formule matematice / chimice, termeni tehnici / de specialitate etc

Creație coperți exterioare

300 lei*

Creația grafică a coperților lucrării

Tarif acordare ISBN

Gratuit

ISBN-ul Editurii se acordă gratuit, pentru lucrări care se vor tipări exclusiv prin intermediul Editurii

Tarif cod EAN

6,50 lei

 

Verificarea tehnică prealabilă tipăririi prin intermediul Editurii

100 lei

Tarif valabil doar pentru lucrări „bun de tipar” cu tehnoredactarea făcută de autor

Inserarea în catalogul titlurilor Editurii (include acordarea de ISBN)

100 lei

Tarif valabil pentru lucrări format PDF (ebook) cu tehnoredactarea făcută de autor. Inserarea se face în catalogul online de pe site-ul editurii

Taxă de urgență (factor de multiplicare)

50%

Pentru personal UBB

Procentul se aplică pentru multiplicarea tarifelor în cazul comenzilor cu regim de finalizare sub 5 zile lucrătoare

75%

Pentru personal non-UBB

 1. C. COMERCIALIZARE PRIN MAGAZINUL ONLINE libraria.ubbcluj.ro

Observații: comercializarea online presupune semnarea prealabilă a contractului de consignație prin care:
-   se constituie stocul de carte tipărită (inclusiv a titlurilor în format electronic)
-   se stabilește prețul de vânzare la care se aplică adaosurile specificate la pct. D

Abonament anual pentru afișarea a max. 200 de titluri

Autori individuali

50 lei

Persoane fizice

Edituri

70 lei

  1 …   50 titluri

120 lei

51 … 200 tiluri

Comision din vânzare*
* Se aplică la valoarea comenzilor achitate de clienții care comandă online (în aceste valori sunt incluse tarifele expedițiilor poștale, ale taxelor de ramburs și comisioanele procesatorilor de plată online)

5%

Pentru cărți editate la P.U.C.

10%

Pentru cărți editate la alte edituri

 1. D. COMERCIALIZARE LA RAFT ÎN LIBRĂRIA UBB, ÎN REGIM DE CONSIGNAȚIE

Observații:
-   Comercializarea la raft în librăria UBB necesită încheierea unui contract de consignație cu deținătorului drepturilor de autor, contract care stipulează termenii serviciului prestat.
-   Adaosul se aplică peste prețul de vânzare stabilit de autor

Titluri publicate la P.U.C.

20%

Indiferent dacă autorii sunt sau nu personal UBB

Titluri publicate la alte edituri

35%

 

INSTITUTUL DE TURCOLOGIE ȘI STUDII CENTRAL-ASIATICE

Cursuri de limbă turcă

50 ron/semestru

 

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

1) Spectre de masă ESI și APCI

27 lei cu TVA/ analiză

 

2) Spectre de masă MALDI

54 lei cu TVA/ analiza

 

3) Experimente MS/MS

16 lei cu TVA/ analiza

 

4) Experimente HPLC-MS

162 lei cu TVA/ analiza

 

5) Determinare masă moleculară proteine cu sursa NANO-SPRAY ESI

216 lei cu TVA/ analiza

 

6) Determinare compoziție amestecuri complexe

270-1080 lei cu TVA/ proba

 

7) Instruire personal

540 lei cu TVA/ zi

 

8) Consultanță de specialitate

540 lei cu TVA/ zi

 

9) 1H-RMN

114 lei cu TVA/ proba

 

10) 13C-RMN

276 lei cu TVA/ proba

 

11) Analiză elementală

72 lei cu TVA/ element

 

12) Analiză elementală oxigen

96 lei cu TVA/ proba

 

13) Prețuri servicii cristalografice (Centrul Național de Difractometrie de Raze X)

Servicii complete

Determinare structură moleculară:

 1. determinare paramentrii celulă elementară;
 2. colectare și rafinare de date;
 3. calcul și rafinare structură moleculară.

60,00 euro (Preț + TVA)

Pentru utilizator UBB preț unitar 50,4 euro

Servicii parțiale

Determinare paramentrii celulă elementară

15,00 euro (Preț + TVA

Pentru utilizator UBB preț unitar 12,6 euro

Colectare și rafinare de date

40,00 euro (Preț + TVA)

Pentru utilizator UBB preț unitar 33,6 euro

Calcul și rafinare structură moleculară

20,00 euro (Preț + TVA)

Pentru utilizator UBB preț unitar 16,8 euro

Servicii auxiliare

Prelucrarea suplimentară a structurii moleculare determinate  la cndrx

10,00 euro (Preț + TVA)

Pentru utilizator UBB preț unitar 8,4 euro

Prelucrarea suplimentară a structurii moleculare determinate în alte centre de cristalografie

15,00 euro (Preț + TVA)

Pentru utilizator UBB preț unitar 12,6 euro

 

OFICIUL PENTRU DEZVOLTAREA EDUCAȚIEI EXECUTIVE (FSEGA Executive Education Development Office)

Curs tip A (42 ore)

1.920 lei

12 h față în față (12 h x 60 lei/oră = 720 lei)
30 h online (30 h x 40 lei/oră = 1.200 lei)

Curs tip B (84 ore)

3.840 lei

24 h față în față (24 h x 60 lei/oră = 1.440 lei)
60 h online (60 h x 40 lei/oră = 2.400 lei)