Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Pregătirea în domeniul Teologiei la Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică este o facultate tânără a Universităţii Babeş-Bolyai, având rolul de a forma o nouă generaţie de profesori din Transilvania, care să aibă cunoştinţe aprofundate în teologie reformată, cultură bisericească protestantă şi spiri-tualitate biblică, şi care să propovăduiască cu convingere, credinţă profetică şi devota-ment moştenirea spirituală şi sufletească a reformatorilor. Acest scop este simbolizat de o expresie bine cunoscută pe meleagurile noastre: „biserică şi şcoală”. Catedrele Facultăţii sunt dotate cu o clădire modernă, infrastructură de educaţie şi cercetare de calitate şi un corp profesoral bine pregătit.

Ce vă oferă pregătirea în domeniul Teologie

  • pregătire acreditată în specializările teologie reformată didactică sau teologie reformată asistență socială *(la finalizarea studiilor)
  • educație de calitate (cu cadre didactice bine pregătite)
  • locuri bugetate (în anul 2015 35 locuri)
  • spații moderne, adaptate la necesitățile academice (în centrul Clujului)
  • bibliotecă și săle de lectură/studii - laborator de informatică - atmosferă familială
  • posibilități de cazare în campusul universității - burse de merit, de studii (pentru studenții performanți)
  • burse sociale (pentru studenții eligibili)
  • burse "Erasmus" la universitățile partenere
  • reduceri la transportul în comun (pentru persoanele eligibile)
  • alte facilități (participări la evenimente culturale, sportive (în parcul universității) etc.

DEPARTAMENTE