Taxe pentru finalizarea studiilor

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români,UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2018 / 2019

  Examenul de licenţă
(lei)
Susținerea disertaţie
(lei)
Susținerea tezei de doctorat
(lei)
  IF ID IF ID(*) IFR IF, IFR şi FF (în lichidare)(**)

Facultatea de Matematică şi Informatică

1.500

-

1.500

-

-

5.500

Facultatea de Fizică

1.000

-

1.000

-

-

5.000

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

1.000

-

1.000

1.000

1.000

5.000

Facultatea de Biologie şi Geologie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Facultatea de Geografie

1.000

1.000

1.000

-

1.000

5.000

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

1.000

-

1.000

1.000

1.000

5.000

Facultatea de Istorie şi Filozofie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

1.000

1.000

1.000

1.000

-

5.000

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
- pentru absolvenții altor Universități

1.000
2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

Facultatea de Litere

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

Facultatea de Teatru şi Film

1.500

-

1.500

-

-

5.000

Facultatea de Drept

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.000

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

1.200

1.200

1.200

1.200

-

5.200

Facultatea de Studii Europene

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

1.000

1.000

1.000

1.000

-

5.000

Facultatea de Business

50% din taxa de școlarizare aferentă anului III de studiu

50% din taxa de școlarizare aferentă anului III de studiu

50% din taxa de școlarizare aferentă anului II de studiu

50% din taxa de școlarizare aferentă anului II de studiu

50% din taxa de școlarizare aferentă anului II de studiu

-

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1.000

-

1.000

-

-

5.000

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică (departamentul Cluj toate specializările)

1.500

-

1.500

-

-

-

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică (departamentul Oradea toate specializările)

1.500

-

1.500

-

-

-

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică (departamentul Blaj toate specializările)

1.500

-

1.500

-

-

-

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

1.000

-

1.000

-

-

5.000

Facultatea de Teologie Reformată

1.000

-

1.000

-

-

5.000

(*) ID Master pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare

(** ) FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare.

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2018 / 2019

  Examenul de licenţă,susținerea disertaţie
(euro)
Susținerea tezei de doctorat
(euro)

Facultatea de Matematică şi Informatică

500

1.500

Facultatea de Fizică

300

540

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

300

1.500

Facultatea de Biologie şi Geologie

270

540

Facultatea de Geografie

300

540

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

270

540

Facultatea de Istorie şi Filozofie

225

1.100

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

220

1.000

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

400 examenul de licență
450 susținerea disertației

1.200

Facultatea de Litere

400

440

Facultatea de Teatru şi Film, domeniul teatru

750

1.500

Facultatea de Teatru şi Film, domeniul cinematografie şi media

950

1.900

Facultatea de Drept

250

440

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

500

2.000

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

300

800

Facultatea de Studii Europene

500

1.200

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

220

440

Facultatea de Business

500

-

Facultatea de Teologie Ortodoxă

220

440

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

220

-

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

220

1.250

Facultatea de Teologie Reformată

300

1.250

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;