Taxe pentru finalizarea studiilor

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români,UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2020 / 2021

Taxa (tariful) se aplică pentru absolvenții Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca la o nouă înscriere astfel:

  • în caz de nepromovare în urma înscrierii în două sesiuni consecutive (iunie, februarie) sau numai într-una din ele;
  • atunci când prima înscriere are loc într-un interval mai mare de 3 ani de la absolvire.
Nr.
crt.
Facultatea

Examenul de licenţă
(lei)

Susținerea disertaţie
(lei)

Susținerea tezei de doctorat
(lei)

   

IF

ID

IF

ID (*)

IFR

IF, IFR şi FF (în lichidare) (**)

1.

Facultatea de Matematică şi
Informatică

1.500

-

1.500

-

-

5.500

2.

Facultatea de Fizică

1.000

-

1.000

-

-

5.000

3.

Facultatea de Chimie şi Inginerie
Chimică

1.000

-

1.000

1.000

1.000

5.000

4.

Facultatea de Biologie şi Geologie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

5.

Facultatea de Geografie

1.000

1.000

1.000

-

1.000

5.000

6.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Mediului

1.000

-

1.000

1.000

1.000

5.000

7.

Facultatea de Istorie şi Filozofie

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

8.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei

1.000

1.000

1.000

1.000

-

5.000

9.

Facultatea de Ştiinţe Politice,
Administrative şi ale Comunicării
- pentru absolvenții altor Universități

1.000
2.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

10.

Facultatea de Litere

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

11.

Facultatea de Teatru şi Film

1.500

-

1.500

-

-

5.000

12.

Facultatea de Drept

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Gestiunea Afacerilor

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

6.000

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

1.500

1.500

1.500

1.500

-

5.500

15.

Facultatea de Studii Europene

1.000

1.000

1.000

-

-

5.000

16.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă
Socială

1.000

1.000

1.000

1.000

-

5.000

17.

Facultatea de Business

50% din taxa de școlarizare aferentă anului III de studiu

50% din taxa de
școlarizare
aferentă anului
III de studiu

50% din taxa
de școlarizare
aferentă
anului II de
studiu

50% din taxa
de școlarizare
aferentă anului
II de studiu

50% din
taxa de
școlarizare
aferentă
anului II de
studiu

-

18.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1.000

-

1.000

-

-

5.000

19.

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică
(departamentul Cluj, toate specializările)

800

-

800

-

-

-

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică
(departamentul Oradea, toate specializările)

800

-

800

-

-

-

Facultatea de Teologie-Greco-Catolică
(departamentul Blaj, toate specializările)

800

-

800

-

-

-

20.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

1.000

-

1.000

-

-

5.000

21.

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

1.000

-

1.000

-

-

5.000

22. Facultatea de Inginerie

300 -  (Pentru absolvenții care au studiat în ultimul an cu taxă)

500 -  (pentru absolvenții din promoțiile anterioare
-

300 -  (Pentru absolvenții care au studiat în ultimul an cu taxă)

500 -  (pentru absolvenții din promoțiile anterioare
- - 5.000

(*) ID Master  pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare

(**) FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare.

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2020 / 2021

Nr.
Crt.
Facultatea

Examenul de licenţă,susținerea disertaţie
(euro)

Susținerea tezei de doctorat
(euro)

1.

Facultatea de Matematică şi Informatică

500

1.500

2.

Facultatea de Fizică

300

540

3.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

300

1.500

4.

Facultatea de Biologie şi Geologie

270

540

5.

Facultatea de Geografie

300

540

6.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

270

540

7.

Facultatea de Istorie şi Filozofie

225

1.100

8.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

220

1.000

9.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale
Comunicării

400 examenul de licență
450 susținerea disertației

1.200

10.

Facultatea de Litere

400

440

11.

Facultatea de Teatru şi Film, domeniul teatru

750

1.500

Facultatea de Teatru şi Film, domeniul cinematografie şi media

950

1.900

12.

Facultatea de Drept

250

440

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

500

2.000

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

300

1.200

15.

Facultatea de Studii Europene

500

1.200

16.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

220

440

17.

Facultatea de Business

500

-

18.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

220

440

19.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

220

-

20.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

220

1.250

21.

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

300

1.250

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;