Taxe pentru finalizarea studiilor

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români,UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2017 / 2018

  Examenul de licenţă (lei) Susţinerea disertaţie (lei) Susţinerea tezei de doctorat (lei)
IF ID IF ID * IFR IF, IFR şi FF (în lichidare) **
Facultatea de Matematică şi Informatică 1.500 - 1.500 - - 5.500
Facultatea de Fizică 1.000 - 1.000 - - 5.000
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 1.000 - 1.000 1.000 1.000 5.000
Facultatea de Biologie şi Geologie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Facultatea de Geografie 1.000 1.000 1.000 - 1.000 5.000
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
- pentru absolvenţii altor Universităţi, susţinerea examenului la sediul facultăţii 1.400
- pentru absolvenţii altor Universităţi, susţinerea examenului la sediul universităţii solicitante 1.800
Facultatea de Istorie şi Filosofie 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
- pentru absolvenţii altor Universităţi 2.000
Facultatea de Litere 1.000 1.000 1.000 - - 5.000
Facultatea de Teatru şi Televiziune 1.500 - 1.500 - - 5.000
Facultatea de Drept 1.000 1.000 1.000 - - 5.000
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 1.200 1.200 1.200 1.200 - 5.200
Facultatea de Studii Europene 1.000 1.000 1.000 - - 5.000
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000
Facultatea de Business 1.250 1.250 1.500 1.500 1.500 -
Facultatea de Teologie Ortodoxă 1.000 - 1.000 - - 5.000
Facultatea de Teologie-Greco-Catolică (departamentul Cluj toate specializările) 1.500 - 1.500 - - -
Facultatea de Teologie-Greco-Catolică (departamentul Oradea toate specializările) 1.500 - 1.500 - - -
Facultatea de Teologie-Greco-Catolică (departamentul Blaj toate specializările) 1.500 - 1.500 - - -
Facultatea de Teologie Romano- Catolică 1.000 - 1.000 - - 5.000
Facultatea de Teologie Reformată 1.000 - 1.000 - - 5.000

(*) ID Master pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare

(** ) FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare.

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2017 / 2018

 

Examenul de licenţă,susţinerea disertaţie (euro)*

Susţinerea tezei de doctorat (euro)*

Facultatea de Matematică şi Informatică

500 1.500

Facultatea de Fizică

300 540

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

300 1.500

Facultatea de Biologie şi Geologie

270 540

Facultatea de Geografie

300 540

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

270 540

Facultatea de Istorie şi Filozofie

225 1.100

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

220 1.000

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

400 examenul de licenţă
450 susţinerea disertaţiei
1.200

Facultatea de Litere

400 440

Facultatea de Teatru şi Televiziune, domeniul teatru

750 1.500

Facultatea de Teatru şi Televiziune, domeniul cinematografie şi media

950 1.900

Facultatea de Drept

250 440

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

500 2.000

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

300 800

Facultatea de Studii Europene

500 1.200

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

220 440

Facultatea de Business

500 -

Facultatea de Teologie Ortodoxă

220 440

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

220 -

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

220 1.250

Facultatea de Teologie Reformată

300 1.250

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;