Tarife de cazare

Cămine studenţeşti:

Tarife de Cazare – Cămine (lei/loc/lună)

Nr. crt.

Categorii

Tarife de Cazare – Cămine (lei/loc/lună)

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

1.

 • Studenţi români,
 • Studenţi din ţările UE sau SEE, CE

100

100

100

100

100

100

120

100

140

170

170

170

170

170

170

170

170

2.

 • Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate

0

0

0

0

0

0

60

0

70

85

85

85

85

85

85

85

85

3.

 • Studenţi români orfani de ambii părinţi
 • Studenţi proveniţi din casele de copii ori plasament familial
 • Studenţi bursieri CEEPUS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

 • Studenţi străini bursieri ai statului român
 • Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc.

0

0

0

0

0

0

60

0

70

85

85

85

85

85

85

85

85

5.

 • Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români

100

100

100

100

100

100

120

100

140

170

170

170

170

170

170

170

170

6.

 • Studenţi străini de origine etnică română
 • Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

100

100

100

100

100

100

120

100

140

170

170

170

170

170

170

170

170

7.

 • Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright etc.)

100

100

100

100

100

100

120

100

140

170

170

170

170

170

170

170

170

8.

 • Studenţi străini necomunitari
 • Studenţi străini pe cont propriu valutar
 • Alte forme de pregătire universitară
 • Alte categorii de persoane

130

130

130

130

130

130

170

130

190

220

220

220

220

220

220

220

220

 • Reprezentanții studenților (prefect, subprefecți, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 2 şi 4 nu plătesc regie în căminele stud. 1-6 şi C 16, iar cei de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin.

Complex Parc Sportiv "Iuliu Haţieganu"

Nr
crt

Categorii

 

Casa de Oaspeţi – Corp II
camere 117, 119, 120; 3-5 locuri/cameră
( lei/loc/lună)

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

1.

 • Studenţi români,
 • Studenţi din ţările UE sau SEE, CE

200

250

-

2.

 • Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate

100

125

-

3.

 • Studenţi străini bursieri ai statului român
 • Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc.

200

250

-

4.

 • Studenți străini bugetați fără bursă
 • Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români

200

250

-

5.

 • Studenţi străini de origine etnică română
 • Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

200

300

-

6.

 • Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright etc.)

200

250

-

7.

 • Studenţi străini necomunitari
 • Studenţi străini pe cont propriu valutar
 • Alte forme de pregătire universitară
 • Alte categorii de persoane

300

350

450

8.

-    Studenți/Alte forme de pregătire universitară/Alte categorii de persoane cazate în regim hotelier

300

350

450

Notă: Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.

 

Cadre didactice şi studenţi străini veniţi în afara schimburilor internaţionale, alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară (Universitas Student House, Juventus, Casa de Oaspeţi)

Nr. crt.

Locaţia

Tarif

1.
2.
3.

Universitas Student House
Casa de Oaspeţi
Juventus

125 euro/pers./lună

250 euro/cam./lună

   10,00 euro/pers./zi

20,00 euro/cam./zi

Tarife de cazare – în regim hotelier

Nr. crt.

Locaţia

Corp

Tip cameră

Tarif cazare

1.

Casa de Oaspeţi

Corp I

Camere single (101-112)

120,00 lei/pers./zi

Camere single (115,118)

130,00 lei/pers./zi

Corp II

Camerele 117,119,120
117 – 3 paturi
119 - 4 paturi
120 - 5 paturi

 

55,00 lei/pat/zi
45,00 lei/pat/zi
45,00 lei/pat/zi

2.

Juventus

-

Camere cu 2 paturi

75,00 lei/pat/zi

3.

Universitas
Student House

-

Camere cu 2 paturi
etajele III-VII

95,00 lei/pat/zi

Camere single
etaj I, etaj II şi etaj VIII

130,00 lei/pers./zi

Camere cu 2 paturi
etaj VIII

110,00 lei/pat/zi

 • Tarifele stabilite în euro se vor încasa în lei la cursul de referință B.N.R.
 • Tarifele nu includ mic dejun și T.V.A.
 • Persoanele cazate în interesul desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare nu plătesc T.V.A.
 • Cadrele didactice și studenții străini veniți în afara schimburilor internaționale, alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară.
 • Micul dejun este 15 lei/persoană.
 • Persoanele cazate în regim hotelier beneficiază de parcare şi internet gratuit.
 • Persoanele cazate pot beneficia de aceleaşi facilităţi la utilizarea bazelor sportive (săli şi terenuri de sport, complex nataţie), ca şi angajaţii şi studenţii UBB (50%reducere).

Tarife pentru grupuri ocazionale

Nr. crt.

Categorie

Observaţii

1.

Grup de peste 10 persoane până la 20 persoane (la tarif de 95 lei/persoană)

Reducere de 10%

2.

Grup de peste 20 persoane (la tarif de 95 lei/persoană)

Reducere de 15%

 • Tarifele nu includ T.V.A.

Căminele studenţeşti de la Extensiile Universitare

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Bistriţa (lei/ loc/lună)

Nr. crt.

Categorii

 

camere cu 2 locuri

camere cu 3 locuri

1.

 • Studenţi români

120

100

2.

 • Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate

60

50

3.

 • Studenţi români orfani de ambii părinţi
 • Studenţi proveniţi din casele de copii ori plasament familial

0

0

4.

 • Alte forme de pregătire universitară
 • Alte categorii de persoane

170

150

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (lei/ loc/lună)

Nr. crt.

Categorii

 

camere cu 4 locuri

camere cu 8 locuri

camere cu 10-12 locuri

1.

 • Studenţi români

100

90

80

2.

 • Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate

50

0

0

3.

 • Studenţi români orfani de ambii părinţi
 • Studenţi proveniţi din casele de copii ori plasament familial

0

0

0

4.

 • Alte forme de pregătire universitară
 • Alte categorii de persoane

150

130

110

 

 • Reprezentanţii studenţilor (prefecţ, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 2, Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (cam. cu 8-12 locuri), şi de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin

Tarife de cazare în căminele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară pentru acțiuni ale organizațiilor studențești – studenți UBB:

Nr.
crt.

Locaţia

Tarif
lei /pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

170,00 lei

2.

Cămin 14

210,00 lei

3.

Cămin 17

250,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

300,00 lei

5.

Cămin Economica I

300,00 lei

6.

Cămin Economica  II

300,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

300,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

300,00 lei

9.

Cămin „Juventus”

350,00 lei

10.

Extensia Universitară Bistriţa

170,00 lei

11.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei

170,00 lei

Tarife cazare în regim hotelier, aplicate pe perioada vacanţelor sau ocazional (cursuri de vară, conferinţe, acțiuni ale organizațiilor studențești, etc.) în caminele studenţeşti – studenți UBB:

Nr. crt.

Locaţia

Tarif
lei /pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

20,00 lei

2.

Cămin 14

25,00 lei

3.

Cămin 17

30,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

40,00 lei

5.

Cămin Economica I

25,00 lei

6.

Camin Economica  II

25,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

25,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

25,00 lei

9.

Extensia Universitară Bistriţa

25,00 lei

10.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei
- cameră cu 4 locuri
- cameră cu 8-12 locuri
- cameră cu 2 locuri

 

20,00 lei
15,00 lei
30,00 lei

Tarife de cazare în căminele studenţeşti în perioada vacanţei de vară – studenţi înmatriculaţi la alte universităţi / alte categorii de persoane:

Nr.
crt.

Locaţia

Tarif
lei /pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

190,00 lei

2.

Cămin 14

230,00 lei

3.

Cămin 17

270,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

320,00 lei

5.

Cămin Economica I

320,00 lei

6.

Cămin Economica  II

320,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

320,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

320,00 lei

9.

Cămin „Juventus”

350,00 lei

10.

Extensia Universitară Bistriţa

190,00 lei

11.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei

190,00 lei

Tarife cazare în regim hotelier, aplicate în perioada vacanţelor sau ocazional (cursuri de vară, conferinţe, admitere etc.) în căminele studenţeşti – studenţi înmatriculaţi la alte universităţi / alte categorii de persoane:

Nr. crt.

Locaţia

Tarif
lei /pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

25,00 lei

2.

Cămin 14

30,00 lei

3.

Cămin 17

35,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

45,00 lei

5.

Cămin Economica I

30,00 lei

6.

Camin Economica  II

30,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

30,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

30,00 lei

9.

Extensia Universitară Bistriţa

30,00 lei

10.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei
- cameră cu 4 locuri
- cameră cu 8-12 locuri
- cameră cu 2 locuri

 

25,00 lei
20,00 lei
35,00 lei

Complex Arcalia

Nr.
crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr loc/
cam.

Tarif
lei/pat/zi

1.

Dormitoare

cu baie proprie

4

55,00

fără baie proprie

10

45,00

8

45,00

6

45,00

4

45,00

2.

Castel

cu baie proprie

2

55,00

fără baie proprie

1

60,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Arcalia.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Complex Beliş

Nr. crt.

Tip cameră

Tarif lei/pat/zi

1.

 

Camera cu 2 locuri (10 camere)

200.00 lei/camera/zi

2.

Camera cu 6 locuri (6 camere)

60.00 lei/pat/zi

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Arcalia.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Complex Baru

Nr. crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr loc/ cam.

Tarif lei/pat/zi

 

1.

 

 

Dormitoare

 

cu baie proprie

1

55,00

2

55,00

fară baie proprie

6

40,00

8

40,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor UBB, beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Baru
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

 

Baza Didactică, Arheologică și de Cercetări Interdisciplinare ”Hadrian Daicoviciu”, Grădiștea de Munte

Nr.
crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr. camere

Nr loc/ cameră

Tarif
lei/pat/zi

1.

Dormitoare

Cu baie

1

2

45,00

Cu baie

2

3

45,00

Fără baie proprie

1

1

30,00

1

6

30,00

3

8

30,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Centrului de Practică Arheologică Grădiștea de Munte.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Grădina Botanică – cazare camere oaspeţi

 1. 40 lei/persoană/zi/pat
 2. 60 lei/zi/regim single.

Se va asigura cazarea doar pentru colaboratorii UBB (cadre didactice, cercetători, alţi invitaţi din ţară şi străinătate)

Alte tarife

  1. Taxă spălare/uscare haine: 7 lei/ciclu de spălare/uscare.
  2. Taxă spălare/uscare haine: 10 lei/ciclu de spălare/uscare pentru studenţii înmatriculaţi la alte universităţi cazaţi în căminele UBB.
  3. Parcare auto - cămine studenteşti: 25 lei/loc parcare/lună pentru studenţii UBB.
  4. Parcare auto - cămine studenteşti: 40 lei/loc parcare/lună pentru studenţii înmatriculaţi la alte universităti cazaţi în căminele UBB.
  5. Taxă eliberare card acces parcare: 10 lei/card