Tarife de cazare 2023-2024

1.

- Studenţi români
- Studenţi din ţările UE sau SEE, CE
- Studenti străini bursieri ai statului român fără bursă

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

120

120

120

120

120

120

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

140

120

160

190

190

190

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

190

190

190

190

190

 

2.

- Studenţi români: copiii personalului aflat în activitate / pensionat în / din sistemul de învățământ, copiii din familii monoparentale.

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

0

0

0

0

0

0

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

70

0

80

95

95

95

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

95

95

95

95

95

 

3.

- Studenţi români: copii cu unul sau ambii părinți decedați, copii proveniţi din serviciu de tip rezidențial sau plasament familial.
- Studenţi bursieri CEEPUS

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

0

0

0

0

0

0

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

0

0

0

0

0

0

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

0

0

0

0

0

 

4.

-Studenţi/doctoranzi străini bursieri ai statului român, cu bursă,
-Studenți români de pretutindeni cu și fără bursă,
-Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc.

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

0

0

0

0

0

0

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

70

0

80

95

95

95

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

95

95

95

95

95

 

5.

- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români.

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

120

120

120

120

120

120

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

140

120

160

190

190

190

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

190

190

190

190

190

 

6.

- Studenţi străini de origine etnică română
- Studenți străini cu origini în România
- Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

120

120

120

120

120

120

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

140

120

160

190

190

190

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

190

190

190

190

190

 

7.

- Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright etc.)

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

120

120

120

120

120

120

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

140

120

160

190

190

190

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

190

190

190

190

190

 

8.

-Alte forme de pregătire universitară (drd, post drd).
-Alte categorii de persoane (angajați UBB, colaboratori UBB, etc.)

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

150

150

150

150

150

150

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

190

150

220

250

250

250

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

250

250

250

250

250

 

9.

- Studenţi străini necomunitari pe cont propriu valutar.

C 1

C 2

C 3

C 4

C 5

C 6

255

255

255

255

255

255

C 14

C 16

C 17

C A1

C A2

C A3

310

255

360

430

430

430

C A4

C Ec. I

C Ec.II

SPORT XXI

Teologic 1

 

430

430

430

430

430

 


 • Reprezentanții studenților (Senatori, Cancelari, reprezentanții studenților doctoranzi în CSUD) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 2 şi 4 nu plătesc regie în căminele stud. 1-6 şi C 16, iar cei de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin.
 • Tarifele nu includ TVA.
 • Persoanele cazate în căminele studențești (studenți, doctoranzi, cadre didactice) care desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, nu achita T.V.A.
 • Persoanele cazate în căminele studențești care nu desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, vor achita T.V.A. conform Codului Fiscal.

1.

- Studenţi români
- Studenţi din ţările UE sau SEE, CE

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

300

-

2.

- Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

150

-

3.

- Studenţi străini bursieri ai statului român
- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc.

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

300

-

4.

- Studenți străini bugetați fără bursă
- Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

300

-

5.

- Studenţi străini de origine etnică română
- Studenți străini cu origini în România
- Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

350

-

6.

- Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright etc.)

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

300

500

7.

- Studenți/Alte forme de pregătire universitară/Alte categorii de persoane cazate în regim hotelier

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

400

500


Notă: Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.

Cadre didactice şi studenţi străini veniţi în afara schimburilor internaţionale, alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară (Universitas Student House, Juventus, Casa de Oaspeţi)

Nr. crt.

Locaţia

Tarif

1.
2.
3.

Universitas Student House
Casa de Oaspeţi
Juventus

125 euro/pers./lună

250 euro/cam./lună

   10,00 euro/pers./zi

20,00 euro/cam./zi

Tarife de cazare – în regim hotelier

Nr. crt.

Locaţia

Tip cameră

Tarif cazare

1.

Casa de Oaspeţi

Camere single

150,00 lei/pers./zi

Camerele cu 2 paturi

75,00 lei/pat/zi

2.

Juventus

Camere cu 2 paturi

90,00 lei/pat/zi

3.

Universitas
Student House

Camere cu 2 paturi

120,00 lei/pat/zi

Camere single

160,00 lei/pers./zi

 • Tarifele stabilite în euro se vor încasa în lei la cursul de referință B.N.R.
 • Tarifele nu includ mic dejun și T.V.A.
 • Persoanele cazate în interesul desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare nu plătesc T.V.A.
 • Cadrele didactice și studenții străini veniți în afara schimburilor internaționale, alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară.
 • Micul dejun este 22 lei/persoană, pentru persoanele cazate în Hotelului Universitas și Căminului Sport XXI.
 • Persoanele cazate în regim hotelier beneficiază de parcare şi internet gratuit.
 • Persoanele cazate pot beneficia de aceleaşi facilităţi la utilizarea bazelor sportive (săli şi terenuri de sport, complex nataţie), ca şi angajaţii şi studenţii UBB (50% reducere).

Tarife pentru grupuri ocazionale

Nr. crt.

Categorie

Observaţii

1.

Grup de peste 10 persoane până la 20 persoane (la tarif de 120 lei/persoană)

Reducere de 10%

2.

Grup de peste 20 persoane (la tarif de 120 lei/persoană)

Reducere de 15%

 • Tarifele nu includ T.V.A.

Nr. crt.

Categorii

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Bistriţa (lei/ loc/lună)

Tarife de Cazare – Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (lei/ loc/lună)

camere cu 2 locuri

camere cu 3 locuri

camere cu 4 locuri

camere cu 8 locuri

camere cu 10-12 locuri

1.

 • Studenţi români

140

120

120

100

90

2.

 • Studenţi români: copiii personalului aflat în activitate / pensionat în / din sistemul de învățământ, copiii din familii monoparentale.

70

60

60

0

0

3.

 • Studenţi români: copii cu unul sau ambii părinți decedați, copii proveniţi din serviciu de tip rezidential sau plasament familial.

0

0

0

0

0

4.

 • Alte forme de pregătire universitară
 • Alte categorii de persoane

210

170

170

140

120

 • Reprezentanții studenților (Senatori, Cancelari, reprezentanții studenților doctoranzi în CSUD) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 2, Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (cam. cu 8-12 locuri), şi de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin
 • Tarifele nu includ TVA.
 • Persoanele cazate în căminele studențești (studenți, doctoranzi, cadre didactice) care desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, nu achita T.V.A.
 • Persoanele cazate în căminele studențești care nu desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, vor achita T.V.A. conform Codului Fiscal.

Tarife de Cazare – Centrul Universitar al UBB din Reșița

Nr. Crt.

Categorii

 

Tarife de Cazare  - Cămine (lei/loc/lună)

1.

 • - Studenţi români
  - Studenţi din ţările UE sau SEE, CE
  - Studenti străini bursieri ai statului român fără bursă

190

2.

 • - Studenţi români: copiii personalului aflat în activitate / pensionat în /din sistemul de învățământ, copiii din familii monoparentale.

95

3.

 • - Studenţi români: copii cu unul sau ambii părinți decedați, copii proveniţi din serviciu de tip rezidential sau plasament familial,
  - Studenţi bursieri CEEPUS.

0

4.

 • - Studenţi/doctoranzi străini bursieri ai statului român, cu bursă
  - Studenți români de pretutindeni cu și fără bursă
  - Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, etc.

95

5.

 • - Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români

190

6.

 • - Studenţi străini de origine etnică română
  - Studenți străini cu origini în România
  - Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

190

7.

 • Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, etc)

190

8.

 • - Alte forme de pregătire universitară (drd, post drd)
  - Alte categorii de persoane (angajați UBB, colaboratori UBB, etc.)

250

9.

- Studenţi străini necomunitari pe cont propriu valutar 430
 • Reprezentanții studenților (Senatori, Cancelari, reprezentanții studenților doctoranzi în CSUD) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin.
 • Tarifele nu includ TVA.
 • Persoanele cazate în căminele studențești (studenți, doctoranzi, cadre didactice) care desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, nu achita T.V.A.
 • Persoanele cazate în căminele studențești care nu desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, vor achita T.V.A. conform Codului Fiscal.


Tarife de cazare, în căminele studențești, pentru acțiuni / evenimente organizate în cadrul UBB de asociații/organizații studențești/ facultăți/ centre/ institute ale UBB:
- tarif/lună –

Nr.
crt.

Locaţia

Tarif
lei / pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

190,00 lei

2.

Cămin 14

230,00 lei

3.

Cămin 17

280,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

340,00 lei

5.

Cămin Economica I

340,00 lei

6.

Cămin Economica  II

340,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

340,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

340,00 lei

9.

Cămin „Juventus”

340,00 lei

10.

Extensia Universitară Bistriţa

190,00 lei

11.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei

190,00 lei

12.

Centrul Universitar al UBB din Reșița

340,00 lei

5. Tarife de cazare în regim hotelier, aplicate în perioada vacanțelor sau ocazional, în cămine studențești, pentru cursuri de vară, conferințe, evenimente, admitere etc, organizate de UBB prin asociații/organizații studențești/ facultăți/ centre/ institute ale UBB:
- tarif/zi -

Nr. crt.

Locaţia

Tarif
lei / pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

25,00 lei

2.

Cămin 14

30,00 lei

3.

Cămin 17

35,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

45,00 lei

5.

Cămin Economica I

35,00 lei

6.

Camin Economica  II

35,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

35,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

35,00 lei

9.

Extensia Universitară Bistriţa

30,00 lei

10.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei
- cameră cu 4 locuri
- cameră cu 8-12 locuri
- cameră cu 2 locuri

 

25,00 lei
17,00 lei
35,00 lei

11.

Centrul Universitar al UBB din Reșița

45,00 lei

Tarife de cazare, în căminele studențești, aplicate pentru acțiuni/evenimente organizate de asociați/organizații/ instituții etc. externe UBB și pentru alte categorii de persoane externe UBB:
- tarif/lună -

Nr.
crt.

Locaţia

Tarif
lei /pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

255,00 lei

2.

Cămin 14

310,00 lei

3.

Cămin 17

360,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

430,00 lei

5.

Cămin Economica I

430,00 lei

6.

Cămin Economica  II

430,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

430,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

430,00 lei

9.

Extensia Universitară Bistriţa

255,00 lei

10.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei

255,00 lei

11.

Centrul Universitar al UBB din Reșița

430,00 lei

Tarife cazare în regim hotelier, aplicate în perioada vacanțelor sau ocazional, în căminele studențești ale UBB, pentru acțiuni/evenimente organizate de asociații/organizații/instituții etc externe UBB și pentru alte categorii de persoane externe UBB:
- tarif/zi –

Nr. crt.

Locaţia

Tarif
lei /pat

1.

Cămin 1-6 şi 16

35,00 lei

2.

Cămin 14

40,00 lei

3.

Cămin 17

50,00 lei

4.

Cămin A1, A2, A3, A4

60,00 lei

5.

Cămin Economica I

50,00 lei

6.

Camin Economica  II

50,00 lei

7.

Cămin Sport XXI

50,00 lei

8.

Cămin Teologic 1

50,00 lei

9.

Extensia Universitară Bistriţa

40,00 lei

10.

Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei
- cameră cu 4 locuri
- cameră cu 8-12 locuri
- cameră cu 2 locuri

 

35,00 lei
27,00 lei
50,00 lei

11.

Centrul Universitar al UBB din Reșița    

60,00 lei

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Persoanele cazate în căminele studențești (studenți, doctoranzi, cadre didactice) care desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, nu achita T.V.A.
 • Persoanele cazate în căminele studențești care nu desfășoară activități în interesul procesului de învăţământ şi / sau cercetare, în cadrul UBB, vor achita T.V.A. conform Codului Fiscal.

Stațiunea Științifică Arcalia – în curs de renovare

Nr.
crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr loc/
cam.

Tarif
lei/pat/zi

1.

Dormitoare

cu baie proprie

4

55,00

fără baie proprie

10

45,00

8

45,00

6

45,00

4

45,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Arcalia.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Baza de practică Beliş

Nr. crt.

Tip cameră

Nr loc/cam.

Tarif lei/pat/zi

1.

 

Camera cu 2 locuri (10 camere)

2

200,00 lei / camera / zi

2.

Camera cu 6 locuri (6 camere)

6

60,00 lei / pat / zi

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Belis.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Baza de Practică Baru

Nr. crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr loc / cam.

Tarif lei / pat / zi

 

1.

 

 

Dormitoare

 

cu baie proprie

1

55,00

2

55,00

fară baie proprie

6

40,00

8

40,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor UBB, beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Baru
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Baza Didactică, Arheologică și de Cercetări Interdisciplinare ”Hadrian Daicoviciu”, Grădiștea de Munte

Nr.
crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr. camere

Nr loc/ cameră

Tarif
lei/pat/zi

1.

Dormitoare

Cu baie pe hol

1

2

45,00

Cu baie pe hol

2

3

45,00

Fără baie proprie

1

1

30,00

1

6

30,00

3

8

30,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) ai angajaţilor UBB beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Centrului de Practică Arheologică Grădiștea de Munte.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

 


Nr.
crt.

Denumirea

Tarif

1

Tarif în regim dublu

50 lei pe noapte/pat/persoană

2

Tarif în regim single

65 lei pe noapte/ persoană

 

 

 

 

Se va asigura cazarea doar pentru colaboratorii UBB (cadre didactice, cercetători, alţi invitaţi din ţară şi străinătate)


  1. Taxă spălare/uscare haine: 10 lei/ciclu de spălare/uscare studenți UBB, angajați UBB, studenți înmatriculați la alte universități cazați în căminele UBB.
  2. Parcare auto – cămine studențești: 30 lei/loc parcare/lună pentru studenții UBB.
  3. Parcare auto – cămine studențești: 45 lei/loc parcare/lună pentru angajați UBB, colaboratori UBB, studenți înmatriculați la alte universități cazați în căminele UBB.

 • a) acordarea unor reduceri de până la 50% în raport cu tarifele prevăzute în Regulament, pentru închirierea elementelor de infrastructură ale instituţiei, în situaţiile în care închirierea se realizează pe durate mai mari de 30 de zile sau creează oportunităţi de promovare a imaginii Universităţii, ori consolidează raporturile de colaborare cu alte entităţi publice sau private.
 • b) utilizarea în regim de gratuitate, pe bază de protocol de colaborare, a elementelor de infrastructură ale instituţiei, pentru susţinerea unor acţiuni care consolidează implicarea în comunitate a Universităţii sau care răspund unui interes public.
 • c) majorarea tarifelor prevăzute în Regulament, pentru închirierea elementelor de infrastructură ale instituției, în situațiile în care închirierea se realizează în contextul unor evenimente care generează creșterea generală a prețurilor de închiriere utilizate în Municipiul Cluj-Napoca.