Tarife de cazare

Cămine studenţeşti:

Nr. crt. Categorii Tarife de Cazare – Cămine (lei/loc/lună)
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C14 C16 C17 A1 A2 A3 A4 Ec. I Ec.II SPORT XXI Teologic 1
1. Studenţi români, Studenţi din ţările UE sau SEE, CE 100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170
2. Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate 0 0 0 0 0 0 60 0 70 85 85 85 85 85 85 85 85
3. Studenţi români orfani de ambii părinţi Studenţi proveniţi din casele de copii ori plasament familial Studenţi bursieri CEEPUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Studenţi străini bursieri ai statului român Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, etc. 0 0 0 0 0 0 60 0 70 85 85 85 85 85 85 85 85
5. Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români 100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170
6. Studenţi străini de origine etnică română Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate 100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170
7. Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, etc) 100 100 100 100 100 100 120 100 140 170 170 170 170 170 170 170 170
8. Studenţi străini necomunitari Studenţi străini pe cont propriu valutar Alte forme de pregătire universitară Alte categorii de persoane 130 130 130 130 130 130 170 130 190 220 220 220 220 220 220 220 220
 • Reprezentanţii studenţilor (prefect, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 2 şi 4, nu plătesc regie în căminele stud. C1-C6 şi C16, iar cei de la pct. 3 nu plătesc regie de cămin.
 • Notă: Vor beneficia de cazare la tarifele aplicate în timpul anului universitar studenţii si doctoranzii, cadrele didactice si alte categorii de angajaţi ai universităţii conform art. 18 din Regulamentul - cadru privind cazarea în caminele studenţeşti 2015/2016 şi conform art. 47 alin (1) din Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Căminelor Studenţeşti [...] Pe perioada vacanţelor studenţii UBB sunt cazaţi la tarifele din timpul anului universitar.

Complex Parc Sportiv "Iuliu Haţieganu"

Nr
crt

Categorii

 

Casa de Oaspeţi – Corp II
camere 117, 119, 120; 3-5 locuri/cameră
( lei/loc/lună)

Juventus
2 locuri/cameră
(lei/loc/lună)

Universitas Student House
2 locuri/cameră
(etajele III-VII)
(lei/loc/lună)

1.

 • Studenţi români,
 • Studenţi din ţările UE sau SEE, CE

200

250

350

2.

 • Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate

100

125

Nu se cazează

3.

 • Studenţi străini bursieri ai statului român
 • Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare, etc.

200

250

350

4.

 • Studenți străini bugetați fără bursă
 • Studenţi străini cu acorduri interguvernamentale, interuniversitare etc., cărora universitatea este obligată să le asigure cazarea în aceleaşi condiţii ca şi pentru studenţii români

200

250

350

5.

 • Studenţi străini de origine etnică română
 • Studenţi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

200

300

400

6.

 • Studenţi străini în baza acordurilor interuniversitare, interdepartamentale, programe mobilităţi (Erasmus, Atlantis, Tempus, DAAD, Fullbright, etc)

200

250

350

7.

 • Studenţi străini necomunitari
 • Studenţi străini pe cont propriu valutar
 • Alte forme de pregătire universitară
 • Alte categorii de persoane

300

350

450

8.

- Studenți/Alte forme de pregătire universitară/Alte categorii de persoane cazate în regim hotelier

300

350

450

 

Cadre didactice şi studenţi străini veniţi în afara schimburilor internaţionale, alte categorii de persoane din străinătate, cursuri de vară (Universitas Student House, Juventus, Casa de Oaspeţi)

Nr. crt.

Locaţia

Tarif

1.

2.

3.

Universitas Student House

Casa de Oaspeţi

Juventus

125 euro/pers./lună

250 euro/cam./lună

10,00 euro/pers./zi

20,00 euro/cam./zi

Tarife de cazare – în regim hotelier

Nr. crt.

Locaţia

Corp

Tip cameră

Tarif cazare

 

 

1.

 

 

Casa de Oaspeţi

Corp I

Camere single (101-112)

120,00 lei/pers./zi

Camere single (115,118)

130,00 lei/pers./zi

Corp II

Camerele 117,119,120

117 - 3 paturi

119 - 4 paturi

120- 5 paturi

 

55,00 lei/pat/zi

45,00 lei/pat/zi

45,00 lei/pat/zi

2.

Juventus

-

Camere cu 2 paturi

75,00 lei/pat/zi

 

3.

 

 

Universitas Student House

 

 

Camere cu 2 paturi etajele m-VII

95,00 lei/pat/zi

-

Camere single etaj I, etaj II şi etaj VIII

130,00 lei/pers./zi

 

Camere cu 2 paturi etaj VIII

110,00 lei/pat/zi

 • Tarifele stabilite în euro se vor încasa în lei la cursul de referință B.N.R.
 • Tarifele nu includ mic dejun și T.V.A.
 • Persoanele cazate în interesul desfăşurării procesului de învăţământ şi cercetare nu plătesc T.V.A.
 • Micul dejun este 15 lei/persoană.
 • Persoanele cazate în regim hotelier beneficiază de parcare şi internet gratuit.
 • Persoanele cazate pot beneficia de aceleaşi facilităţi la utilizarea bazelor sportive (săli şi terenuri de sport, complex nataţie), ca şi angajaţii şi studenţii UBB (50%reducere).

Tarife pentru grupuri ocazionale

Nr. crt.

Categorie

Observaţii

1.

Grup de peste 10 persoane până la 20 persoane (la tarif de 95 lei/persoană)

Reducere de 10%

2.

Grup de peste 20 persoane (la tarif de 95 lei/persoană)

Reducere de 15%

 • Tarifele nu includ T.V.A.

Căminele studenţeşti de la Extensiile Universitare

Nr. crt. Categorii Tarife de Cazare - Extensia Universitară Bistriţa (lei/ loc/lună) Tarife de Cazare - Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (lei/ loc/lună)
camere cu 2 locuri camere cu 3 locuri camere cu 4 locuri camere cu 8 locuri camere cu 10-12 locuri
1. Studenţi români 120 100 100 90 80
2. Studenţi români, copii de personal didactic aflat în activitate 60 50 50 0 0
3. Studenţi români orfani de ambii părinţi
Studenţi proveniţi din casele de copii ori plasament familial
0 0 0 0 0
4. Alte forme de pregătire universitară
Alte categorii de persoane
170 150 150 130 110
 • Reprezentanţii studenţilor (prefecţ, subprefecţi, senatori, cancelari) beneficiază de o reducere de 75% a tarifului de cazare, pe întreaga perioadă de cazare, conform Regulamentului de Cazare.
 • Studenţii de la pct. 2, Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei (cam. cu 8-12 locuri) şi de la pct. 3, nu platesc regie de cămin
 • Notă: Vor beneficia de cazare la tarifele aplicate în timpul anului universitar studenţii si doctoranzii, cadrele didactice si alte categorii de angajaţi ai universităţii conform art. 18 din Regulamentul - cadru privind cazarea în caminele studenţeşti 2015/2016 şi conform art. 47 alin (1) din Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Căminelor Studenţeşti [...] Pe perioada vacanţelor studenţii UBB sunt cazaţi la tarifele din timpul anului universitar.

Tarife de cazare în căminele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară pentru acțiuni ale organizațiilor studențești – studenți UBB:

Nr. crt. Locaţia Tarif lei /pat / luna
1. Cămin 1-6 şi 16 170,00 lei
2. Cămin 14 210,00 lei
3. Cămin 17 250,00 lei
4. Cămin A1, A2, A3, A4 300,00 lei
5. Cămin Economica I 300,00 lei
6. Cămin Economica II 300,00 lei
7. Cămin Sport XXI 300,00 lei
8. Cămin Teologic 1 300,00 lei
9. Cămin "Juventus" 350,00 lei
10. Extensia Universitară Bistriţa 170,00 lei
11. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 170,00 lei

Tarife cazare în regim hotelier, aplicate pe perioada vacanţelor sau ocazional (cursuri de vară, conferinţe, acțiuni ale organizațiilor studențești, etc.) în caminele studenţeşti – studenți UBB:

Nr. crt. Locaţia Tarif lei /pat / zi
1. Cămin 1-6 şi 16 20,00 lei
2. Cămin 14 25,00 lei
3. Cămin 17 30,00 lei
4. Cămin A1, A2, A3, A4 40,00 lei
5. Cămin Economica I 25,00 lei
6. Camin Economica II 25,00 lei
7. Cămin Sport XXI 25,00 lei
8. Cămin Teologic 1 25,00 lei
9. Extensia Universitară Bistriţa 25,00 lei
10. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei
-cameră cu 4 locuri
-cameră cu 8-12 locuri
-cameră cu 2 locuri

20,00 lei
15,00 lei
30,00 lei

Tarife de cazare în căminele studenţeşti în perioada vacanţei de vară – studenţi înmatriculaţi la alte universităţi / alte categorii de persoane:

Nr. crt. Locaţia Tarif lei /pat / luna
1. Cămin 1-6 şi 16 190,00 lei
2. Cămin 14 230,00 lei
3. Cămin 17 270,00 lei
4. Cămin A1, A2, A3, A4 320,00 lei
5. Cămin Economica I 320,00 lei
6. Cămin Economica II 320,00 lei
7. Cămin Sport XXI 320,00 lei
8. Cămin Teologic 1 320,00 lei
9. Cămin "Juventus" 350,00 lei
10. Extensia Universitară Bistriţa 190,00 lei
11. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei 190,00 lei

Tarife cazare în regim hotelier, aplicate în perioada vacanţelor sau ocazional (cursuri de vară, conferinţe, admitere etc.) în căminele studenţeşti – studenţi înmatriculaţi la alte universităţi / alte categorii de persoane:

Nr. crt. Locaţia Tarif lei /pat/zi
1. Cămin 1-6 şi 16 25,00 lei
2. Cămin 14 30,00 lei
3. Cămin 17 35,00 lei
4. Cămin A1, A2, A3, A4 45,00 lei
5. Cămin Economica I 30,00 lei
6. Camin Economica II 30,00 lei
7. Cămin Sport XXI 30,00 lei
8. Cămin Teologic 1 30,00 lei
9. Extensia Universitară Bistriţa 30,00 lei
10. Extensia Universitară Sighetu Marmaţiei
-cameră cu 4 locuri
-cameră cu 8-12 locuri
-cameră cu 2 locuri

25,00 lei
20,00 lei
35,00 lei

Complex Arcalia

Nr. crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr loc/ cam.

Tarif lei/pat/zi

 

 

1.

 

 

 

 

Dormitoare

 

 

cu baie proprie

4

55,00

 

fără baie proprie

 

10

45,00

8

45,00

6

45,00

4

45,00

2.

Castel

cu baie proprie

2

55,00

fără baie proprie

1

60,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor UBB, beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Arcalia.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Complex Beliş

Nr. crt.

Tip cameră

Tarif lei/pat/zi

1.

 

Camera cu 2 locuri (10 camere)

200.00 lei/camera/zi

2.

Camera cu 6 locuri (6 camere)

60.00 lei/pat/zi

 • Tarifele nu includ TVA
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor UBB, beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului Belis.
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

Complex Baru

Nr. crt.

Locaţie

Tip cameră

Nr loc/ cam.

Tarif lei/pat/zi

 

1.

 

 

Dormitoare

 

cu baie proprie

1

55,00

2

55,00

fară baie proprie

6

40,00

8

40,00

 • Tarifele nu includ T.V.A.
 • Studenţii şi angajaţii U.B.B. beneficiază de o reducere de 50% a tarifelor de cazare.
 • Rudele de gradul I şi afinii acestora (soţ, soţie, mama, tata, fiu, fiică) a angajaţilor UBB, beneficiază de o reducere de 50% la tarifele de cazare din cadrul Complexului de Cazare Baru
 • Tarifele nu includ mic dejun, alte mese sau alte servicii.

 

Grădina Botanică – cazare camere oaspeţi

 1. 40 lei/persoană/zi/pat
 2. 60 lei/zi/regim single.

Se va asigura cazarea doar pentru colaboratorii UBB (cadre didactice, cercetători, alţi invitaţi din ţară şi străinătate)

Alte tarife

  1. Taxă spălare/uscare haine: 7 lei/ciclu de spălare/uscare.
  2. Taxă spălare/uscare haine: 10 lei/ciclu de spălare/uscare pentru studenţii înmatriculaţi la alte universităţi cazaţi în căminele UBB.
  3. Parcare auto - cămine studenteşti: 25 lei/loc parcare/lună pentru studenţii UBB.
  4. Parcare auto - cămine studenteşti: 40 lei/loc parcare/lună pentru studenţii înmatriculaţi la alte universităti cazaţi în căminele UBB.
  5. Taxă eliberare card acces parcare: 10 lei/card