Edituri

Editura Presa Universitară Clujeană  PUC

LOGO PUCEditura Presa Universitară Clujeană a fost fondată în anul 1993 într-o perioadă de extindere a vizibilităţii Universităţii Babeş-Bolyai în peisajul academic european și s-a impus ca o prezenţă activă în viaţa culturală, prin calitatea şi diversitatea cărţilor editate, scopul principal al editurii fiind promovarea cărţii de ştiinţă şi universitare. În prezent, Presa Universitară Clujeană editează lucrări atât în format clasic cât și electronic (www.editura.ubbcluj.ro/ebooks).

Lucrările publicate se încadrează în domenii variate, autorii editurii fiind profesori universitari, dar și cadre didactice din ţară şi străinătate.

Cărţile cele mai solicitate într-un oraş universitar cum este Cluj-Napoca sunt cele cu structură de cursuri universitare, de la cele cu specific istoriografic, în domeniul ideologiilor şi mentalităţilor, precum şi de studiu al imaginarului, dar şi cele de istorie antică, medievală şi modernă, lucrări de teologie ortodoxă şi catolică, până la cărţile de sociologie, psihologie, pedagogie, geografie, limbi străine, matematică/informatică etc. Un număr mare de lucrări se adresează şi publicului larg, lucrări de interes general, de cultură generală. Calitatea grafică actuala a lucrărilor publicate de Presa Universitară Clujeană este una foarte bună, iar politica editurii este de a găsi finanţări - private sau publice - astfel încât preţul de vânzare al unei lucrări să fie cât mai accesibil.

Presa Universitară Clujeană este acreditată atât pe toate domeniile supuse reacreditării în anul 2012, cât și pe domeniile anterior acreditate (www.editura.ubbcluj.ro/evaluation).

Editura Fundaţiei Studiilor Europene  EFES

LOGO EFESEditura Fundaţiei pentru Studii Europene activează pe lângă Facultatea de Studii Europene, în scopul promovării cu precădere a studiilor şi cercetărilor de europenistică realizate în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, dar şi în alte colective academice din ţară sau din străinătate. Catedra de Studii Europene şi Institutul de Cercetări Europene din Universitatea Babeş-Bolyai asigură coordonarea colecţiilor şi publicaţiilor editurii.

 

Scopul principal al Editurii Fundaţiei pentru Studii Europene este sprijinirea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică în domeniul studiilor europene prin:

  • publicarea de reviste şi cărţi ştiintifice care să promoveze rezultatele cercetărilor in domeniul studiilor europene si in diverse alte domenii stiintifice
  • sprijinirea studenţilor in vederea accesului la publicatii stiintifice de calitate
  • sprijinirea cadrelor didactice, cercetătorilor în vederea publicarii rezultatelor stiintifice proprii;
  • diseminarea rezultatelor congreselor, reuniunilor şi seminariilor ştiinţifice pe tematici europene ;

Publicatiile Editurii Fundaţiei pentru Studii Europene sunt disponibile in cadrul Librariei Universitatii Babes-Bolyai (Str. Napoca, nr.11) sau direct la sediul Editurii.