Tarife şi taxe pentru închirieri de spaţii în clădirile UBB, 2022-2023

documente...

  • acordarea unor reduceri de până la 50% în raport cu tarifele prevăzute în Regulament, pentru închirierea elementelor de infrastructură ale instituţiei, în situaţiile în care închirierea se realizează pe durate mai mari de 30 de zile sau creează oportunităţi de promovare a imaginii Universităţii, ori consolidează raporturile de colaborare cu alte entităţi publice sau private.
  • utilizarea în regim de gratuitate, pe bază de protocol de colaborare, a elementelor de infrastructură ale instituţiei, pentru susţinerea unor acţiuni care consolidează implicarea în comunitate a Universităţii sau care răspund unui interes public.

Tarife şi taxe pentru închirieri de spaţii în clădirile UBB

Nr. crt.

Spaţiul

Tarif

a) Colegiul Academic

 

1.

Auditorium Maximum

1.380 lei/oră

2.

Clubul Colegiului Academic

50,00 lei/oră

110,00 lei/zi

500,00 lei/săptămână

3.

Foyerul Colegiului Academic

195,00 lei/oră

4.

Foyerul Colegiului Academic

550,00 lei/zi

5.

Foyerul Colegiului Academic pentru expoziţii

195,00 lei/zi

b) Restaurante şi cafeterii studenţeşti

 

6.

Cantina Haşdeu – Sala C4

140,00 lei/oră

715,00 lei/ acţiune

c) Stațiunea Științifică UBB - Arcalia

7.

Sala de mese pentru nunţi

880,00 lei/acţiune

8.

Sală de mese pentru mese festive

440,00 lei/acţiune

9.

Sală de mese pentru alte actiuni

90,00 lei/oră

10.

Foişor

45,00 lei/oră

138,00 lei/acţiune

d) Baza Practică Baru

11.

Sala de conferinţe

195,00 lei/oră

880,00 lei/acţiune

12.

Săli de curs şi seminar < 50 locuri

80,00 lei/oră

e) Amfiteatre, conferinţe, săli de curs şi seminar

 

13.

Aula Magna

850,00 lei/oră

14.

Aula „Victor Jinga” a Facultății de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (inclusiv sistem de traducere simultană)

1.210,00 lei/oră

15.

Aula Extensiei Bistriţa

330,00 lei/oră

16.

Aula Ferdinand I (Facultatea de Istorie și Filosofie)

165,00 lei/ora

17.

Sala „Jean Monnet”

550,00 lei/oră

18.

Sala Polivalentă (Facultatea de Educaţie-Fizică şi Sport)

385,00 lei/oră

19.

Amfiteatre cu > 300 de locuri (scaune din lemn)

385,00 lei/oră

20.

Amfiteatre cu > 300 de locuri (scaune tapiţate)

415,00 lei/oră

21.

Amfiteatre cu 201-300 de locuri

300,00 lei/oră

22.

Amfiteatre/săli de curs 101-200 locuri

220,00 lei/oră

23.

Sala de Conferinţe „Universitas” (100 locuri)

195,00 lei/oră

24.

Sala de curs „Schumann” (3 săli cu 20 locuri*)

100,00 lei/oră/sală

25.

Sala de Reuniuni „Universitas” (dotată cu echipamente audio-video – 25 locuri)

175,00 lei/oră

26.

Săli de curs şi seminar 51-100 locuri

195,00 lei/oră

27.

Săli de curs şi seminar < 50 locuri

110,00 lei/oră

28.

Sala de sport a Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

275,00 lei/oră

29.

Curtea „Echinox”

110,00 lei/oră

550,00 lei/zi

30.

Instalație de sonorizare Aula Magna

275,00 lei/oră

Sistem mic conferinta 6 +1-2 microfoane mobile   

275,00 lei/oră

Instalaţie de sonorizare Auditorium Maximum

275,00 lei/oră

Sistem sonorizare (2 x boxe, 1 x mixer, 1 x microfon mobil)   

275,00 lei/oră

Microfoane mobile extra (4 x microfoane disponibile)  

55,00 lei/microfon/oră

Monitorizare scena (2 x boxe monitor disponibile)    

55,00 lei/boxă/oră

31.

Instalație cu sistem de video-proiecție (Auditorium Maximum)

220,00 lei/oră

32.

Instalație de sonorizare (Aula Ferdinand I)

195,00 lei/oră

33.

Instalație de traducere la cască (Aula Magna) cu o disponibilitate de max. 50 câști (fără interpret)    

165,00 lei/oră (fără interpret)

34.

Instalație de traducere la cască (instalație fixă în Aula Ferdinand I)

85,00 lei/oră

f) Centrul Universitar al UBB Reșița

35.

Amfiteatru

220,00 lei/ora

36.

Sala de curs

110,00 lei/oră

37.

Sala de seminar

55,00 lei/oră

38.

Sala Multimedia

165,00 lei/oră

39.

Sala de protocol

110,00 lei/oră

40.

Sala de mese Campus Caffe

135,00 lei/oră

41.

Sala cu rețea de calculatoare

220,00 lei/oră

42.

Hol intrare principală

110,00 lei/oră

  • Închirierea spațiilor se face cu acordul decanilor (când se impune), *fără a afecta programul activităților didactice
  • Tarifele nu includ T.V.A.

 

Tarife pentru închirierea unor spaţii temporar disponibile

 

Nr.
crt.

Denumirea

Preţ pornire licitaţie

1.

Spaţiu pentru vânzare carte

82,00 lei/mp/lună

2.

Spaţiu pentru amplasare copiator

132,00 lei/mp/lună

3.

Spaţiu pentru amplasare automat: cafea și alte băuturi similare, snacks-uri şi alte produse de patiserie

770,00 lei/mp/lună

4.

Spaţiu pentru amplasare automat: băuturi răcoritoare, snacks-uri şi alte produse de patiserie

330,00 lei/mp/lună

5.

Spatiu amplasare automat diverse produse

330,00 lei/mp/lună

6.

Spațiu pentru amplasare chioșc cu activități de comercializare

330,00 lei/mp/lună

7.

Spaţiu pentru amplasare panou publicitar indoor

165,00 lei/panou publicitar/lună

8.

Spaţiu pentru amplasare panou publicitar outdoor

825,00 lei/panou publicitar/lună

9.

Spaţiu pentru amplasare terminal – automat de
colectare a plăţilor cash pentru diverse sevicii

192,00 lei/mp/lună

 

Nr.
crt.

Denumirea

Tarif

1.

Chirie spaţiu pentru sediu de asociaţie, fundaţie, editură etc., înfiinţată în cadrul U.B.B.

5,50 lei/mp/lună

2.

Chirie* spaţiu pentru amplasare bancomat

71,00 euro/lună/bancomat

  • Tarifele nu includ T.V.A.
  • * Tarifele exprimate în valută vor fi achitate în lei la cursul B.N.R. de la data facturării.

Tarife pentru servicii copiere

DENUMIRE

FORMAT

 

TARIF

XEROX

A4 alb-negru

faţă  

0,20 lei

A4 alb-negru

faţă-verso 

0,40 lei

A3 alb-negru

faţă    

0,40 lei

faţă-verso  

0,80 lei

Studenţii vor beneficia de aceste servicii la tarife reduse cu 50%, respectiv:

XEROX

A4 alb-negru

faţă     0,20

0,10 lei

A4 alb-negru

faţă-verso  0,40

0,20 lei

A3 alb-negru

faţă   0,40

0,20 lei

faţă-verso   0,80

0,40 lei

Tarife spaţii de afişaj

Nr.
crt.

Mărime afiş

Tarif

1.

A4

22,00 lei/zi/buc.

94,00 lei/săpt./buc.

230,00 lei/lună/buc.

2.

A3

44,00 lei/zi/buc.

192,00 lei/săpt./buc.

495,00 lei/lună/buc.

3.

> A3

49,00 lei/zi/buc.

230,00 lei/săpt./buc.

605,00 lei/lună/buc.

4.

Promovare firmă prin distribuţie de fluturaşi sau amplasare stand

33,00 lei/zi/locaţie

165,00 lei/săpt./locaţie

440,00 lei/lună/locaţie

   
  • Tarifele nu includ T.V.A.

Nr.crt.

Tip autovehicul

Tarif

1

Autovehicul cu capacitate până la 10+1 locuri

2.00 lei/km

2

Autovehicul cu capacitate de la 11 la 18+1 locuri

2.50 lei/km

3

Autovehicul cu capacitate peste la 19 locuri

3.00 lei/km

4

Autovehicul transport marfă

2.20 lei/km