Programe de formare continuă

Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Facultatea Denumirea programului Durata Nr. credite Limba de predare Forma de învățământ Aprobat de Senat prin
1 Facultatea de Geografie Geografie 4 semestre 120+20 Română IF HS Nr. 35120 / 8.12.2014
2 Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie 4 semestre 120+10 Română ID HS Nr. 9965 / 20.04.2015
3 Facultatea de Matematica si Informatica Matematica 4 semestre 120+10 Română IF HS Nr. 19301 / 13.07.2015
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație Pedagogia învățământului primar și preșcolar 4 semestre 120+20 Română ID HS Nr. 21487 / 8.11.2016
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Centrul Universitar UBB Reșița) 4 semestre 120+20 Română IF HS UEM Nr. 158 / 28.09.2017
6 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Centrul Universitar UBB Reșița) 4 semestre 120+20 Română ID HS Nr. 69 / 22.05.2023