Programe de formare continuă

Programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar

Nr. crt. Facultatea Denumirea cursului/programului Durata Observaţii
1 Facultatea de Geografie Geografie 4 semestre aprobat în Şedinţa Senatului din 08.12.2014
2 Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie 4 semestre aprobat în Şedinţa Senatului din 20.04.2015
3 Facultatea de Matematica si Informatica Matematica 4 semestre aprobat în Şedinţa Senatului din 13.07.2015
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație Pedagogia învățământului primar și preșcolar 4 semestre aprobat în Şedinţa Senatului din 07.11.2016
5 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educație Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Centrul Universitar UBB Reșița) 4 semestre aprobat în Ședința Senatului UEM din 28.09.2017