Taxe de şcolarizare

Taxe de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţi fie integral, fie în rate.

Facilitatea de plată în rate operează astfel:

  1. până la confirmarea locului pentru studenţii anului I, respectiv până în data de 15 octombrie pentru studenţii din ceilalţi ani de studiu, cel puţin 25% din taxa anuală;
  2. până la 5 decembrie, cel puţin 50% din taxa anuală;
  3. până la 15 martie, cel puţin 75% din taxa anuală;
  4. până la 15 mai, 100% din taxa anuală datorată.

HCA privind luarea unor măsuri speciale privind suspendarea penalităților aferente taxelor de școlarizare rata III

Arhiva

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;