Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Studii Europene (FSE) și-a început activitatea sub numele de Școala de Înalte Studii Europene Comparative, în anul universitar 1993-1994, iar în mai 1995, a adoptat denumirea actuală.

Singura facultate de profil din Europa central-răsăriteană, Facultatea de Studii Europene a fost creată prin intermediul unui proiect Tempus, susținut de Comisia Europeană, în cadrul unui consorțiu universitar european, cu participanți precum Université Libre de Bruxelles, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Università degli Studi di Milano, Universiteit Utrecht, University of Bradford, Universitatea din Atena, Università degli Studi di Pisa și Sussex European Institute.

FSE organizează admitere pentru patru programe de licență (Relații Internaționale și Studii Europene, cu predare în limbile română – zi și ID -, engleză și germană, Diplomație în afaceri, Management și Administrație Europeană, (http://euro.ubbcluj.ro/category/oferta-de-studii-licenta/) și șapte programe masterale (http://euro.ubbcluj.ro/category/oferta-de-studii-master/), în domeniile Relații Internaționale și Studii Europene, și Management, cu predare în limbile română, engleză franceză și germană.

DEPARTAMENTE