Universitatea Babeș-Bolyai anunță

Anunț selectare partener pentru proiect ”iUBB - Acces la Resurse și Îndrumare pentru Succes Educațional”

ERATĂ LA ANUNȚ:

Având în vedere zilele libere din perioada 1.05.-06.05.2024, termenul limită pentru depunerea dosarelor este 8.05.2024.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca anunță intenția de a selecta un partener din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect, după cum urmează: DETALII

Anunț rezultat selecție

Anunțuri depunere solicitare acord de meniu

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru “Elaborare PUZ în condițiile legii 350/2001 actualizată” - PUZ — dezvoltare complex studențesc „Hasdeu” în Cluj-Napoca, Str. B.P. Hasdeu, jud. Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI Municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-16:00, din data 07.12.2023 (apariţia primului anunţ). Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi sugestii, până la data de 27.12.2023 (în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunţ), la APM Cluj, Calea Dorobanţilor .

Anunțuri elaborare P.U.Z.

Anunțuri selecție parteneri privați

Universitatea Babeș-Bolyai anunță intenția de a selecta partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii de cererilor de finanțare POCU / POC.