Universitatea Babeș-Bolyai anunță

Anunțuri depunere solicitare acord de meniu

Universitatea Babes-Bolyai, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE SI REABILITARE CLADIRE BAZA DE PRACTICA BLAJOAIA, MODIFICARE STRUCTURA SARPANTA POD SI REFACERE INVELITOARE, IMPREJMUIRE SI ACCES  AUTO, MODIFICARE INSTALATII",
propus a fi amplasat in localitatea Maguri Racatau, zona Blajoaia, teren identificat prin CF. nr. 50510 Maguri Racatau, nr. CAD. 50510, judetul Cluj. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul Universitatii Babes-Bolyai, mun. Cluj-Napoca, str. Mihail Kogalniceanu, nr.1, tel. 0264-405300, in zilele de luni - joi intre orele 9.00-16.00 si vineri intre orele 9.00-12.00.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.

Anunțuri elaborare P.U.Z.

Anunțuri selecție parteneri privați

Universitatea Babeș-Bolyai anunță intenția de a selecta partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii de cererilor de finanțare POCU / POC.