Strategii de dezvoltare

În conformitate cu clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii din România, realizată în 2011 de către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), UBB este o universitate comprehensivă de cercetare avansată şi educaţie.

Planul Strategic pentru perioada 2016-2020, prin scopurile strategice, obiectivele și indicatorii de performanță asumați, se constituie într-un document programatic și o garanție a consolidării rolului UBB de instituție responsabilă, activă, capabilă să ofere societății absolvenți competenți, proiecte de dezvoltare și soluții la probleme majore, cât și ca garanție a procesului de creare a corespondențelor structurale între universitatea noastră și universitățile de tip world-class din mediul european și atlantic.