Taxe de şcolarizare în valută

Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³

Taxele de şcolarizare se achită de către studenţii care provin din România, alte state din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Elvețiană fie integral, fie în rate.

HCA privind luarea unor măsuri speciale privind suspendarea penalităților aferente taxelor de școlarizare rata III

Arhiva

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;