Alegeri în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai

Alegerea decanilor

Alegerea decanului pentru Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Calendar pentru selecția decanului

IULIE 2022

a) 03.08.2022-05.08.2022 - depunerea dosarelor de candidatură se poate face la registratura universiățtii între orele 08.00-16.00 sau online la adresa cosmina.kahler@ubbcluj.ro ;

dosarul de candidatura conține:

  • declarația de candidatură însoțită de un proiect privind dezvoltarea, managementul și inițiativele pe care dorește să le promoveze la nivelul reprezentat;
  • Curriculum Vitae dupa modelul Europass, incluzând o listă cu cele mai semnificative realizări în planul activității profesionale;


b) 08.08.2022-17.08.2022 - asigurarea publicității candidaturilor și a documentelor însotitoare prin afișarea la facultate și prin publicarea pe pagina de internet a universității;
c) 18.08.2022-19.08.2022 - avizarea candidaturilor de către Consiliul facultății, în conformitate cu art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind alegerile. Consiliul facultății va aviza cel putin 2 candidați prin vot direct și secret, cu o majoritate simplă a celor prezenți și cu condiția participării a cel putin 2/3 din membri;
d) 22.08.2022-23.08.2022 - publicarea rezultatelor avizării candidaților pe pagina de internet a facultății, într-o secțiune dedicată, și pe pagina de internet a universității;
e) 01.09.2022-02.09.2022 - desfașurarea concursurilor și desemnarea decanilor.

Dosare de candidatură

ANDRÁS Szabolcs10249 din 05.08.2022
DIÓSI Dávid10248 din 05.08.2022

Rezultatele avizării de către Consiliul Facultății a candidaților la funcția de decan

  • Lect. univ. dr. Szabolcs ANDRÁS
  • Prof. univ. dr. habil. Dávid DIÓSI