Alegeri în structurile şi funcţiile de conducere din Universitatea Babeş-Bolyai

Alegerea membrilor CSUD

Metodologie de organizare a alegerilor

 

Rezultatele alegerilor membrilor  CSUD 2020

Conducători de doctorat – membri CSUD

Nr crt

Numele candidatului ales

Școala doctorală

Domeniul de doctorat

1

Prof. univ. dr. Bălaș Delia Cristina

Comunicare, relații publice și publicitate

Științe ale comunicării

2

Prof. univ. dr. Benedek Jozsef

Geografie

Geografie

3

Prof. univ. dr. Chiș Vasile

Fizică

Fizică

4

Prof. univ. dr. Rațiu Dan Eugen

Filosofie

Filosofie

Student doctorand – membru CSUD

Nr crt

Numele candidatului ales

Școala doctorală

Domeniul de doctorat

1

Trușcă Mihai Radu

Matematică și Informatică

Matematică

 

Lista candidațlor care au depus dosarele pentru candidatura - membru CSUD 2020

Conducători de doctorat
Nr crt.  Numele candidatilor  care au depus dosarele pentru candidatura - membru CSUD 2020  Scoala doctorala  Domeniul de doctorat
1 Prof. univ. dr. Achim Monica Violeta  Științe economice și Gestiunea Afacerilor  Finanțe 
2 Prof. univ. dr. Bălaș Delia Cristina Comunicare, relații publice și publicitate Științe ale comunicării
3 Prof. univ. dr. Benedek Jozsef Geografie  Geografie 
4 Prof. univ. dr. Beu Titus Adrian Fizică Fizică
5 Prof. univ. dr. Bican Ioana  Studii lingvistice și literare Filologie
6 Prof. univ. dr. Bocoș-Bințințan Mușata Dacia  Educație, Reflecție, Dezvoltare Științe ale educației
7 Prof. univ. dr. Chiș Vasile Fizică Fizică
8 Prof. univ. dr. Crăciun Maria  Istorie. Civilizatie.Cultura  Istorie
9 Conf. univ. dr. Chircu - Buftea Adrian Studii lingvistice și literare Filologie
10 Prof. univ. dr. Deaconu Adela Științe economice și Gestiunea Afacerilor  Contabilitate
11 Conf. univ. dr. Gârdan Gabriel Viorel  Teologie Ortodoxă „Isidor Teodoran” Teologie
12 Conf. univ. dr. Mocan Rodica Teatru și film Cinematografie si media 
13 Conf. univ. dr. Pop (Ursa) Mihaiela  Studii lingvistice și literare Filologie
14 Prof. univ. dr. Rațiu Dan Eugen  Filosofie Filosofie
15 Prof. univ. dr. Turdean Graziella Liana Inginerie chimică  Inginerie chimică 
16 Prof. univ. dr. Zamfir Emilia Corina  Ecumene Teologie 
Studenti doctoranzi 
Nr crt.  Numele candidatilor  care au depus dosarele pentru candidatura - membru CSUD 2020  Scoala doctorala  Domeniul de doctorat
1 Rus Bogdan  Paradigma europeana Relații internaționale și studii europene 
2 Trușcă Mihai Radu Matematică și Informatică  Matematică
3 Bîrsănuc Elena Manuela  Geografie  Geografie 
4 Olaru Alexandra Gabriela  Studii lingvistice și literare Filologie
5 Braeș Mădălina Elena Istorie. Civilizatie. Cultura  Istorie
6 Gârdan Alexandra Daiana Studii lingvistice și literare Filologie
7 Bereczki Gyöngyvér Tunde Religie.Cultură.Societate Teologie

 

Alegerea decanilor

Alegerea decanilor pentru facultățile de Fizică, Geografie și Teologie Greco-Catolică

Calendar pentru selecția decanilor

IULIE 2020

  • a) 06.07.2020 – publicarea rezultatelor avizării candidaților pe pagina de internet a facultăților, într-o secțiune dedicată, și pe pagina de internet a universității;
  • b) 10.07.2020 – desfăşurarea concursurilor şi desemnarea decanilor.

Decanii Facultăților de Fizică, Geografie și Teologie Greco-Catolică

Nr. crt.

Facultatea

Nume și prenume

1

Facultatea de Fizică

Andreica Daniel-Aurelian

3

Facultatea de Geografie

Man Titus Cristian

5

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Barta Cristian

Candidații la funcția de decan avizați de consiliile facultăților de Fizică, Geografie și Teologie Greco-Catolică

Nr. crt.

Facultatea

Nume și prenume

1

Facultatea de Fizică

Andreica Daniel-Aurelian

2

Lung Teofil Claudiu

3

Facultatea de Geografie

Man Titus

Vescan Iuliu

5

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Barta Cristian

6

Rus Anton

Lista candidaților la funcția de decan pentru facultățile de Fizică, Geografie și Teologie Greco-Catolică

Nr. crt.

Facultatea

Nume și prenume

Nr. dosar

1

Facultatea de Fizică

Andreica Daniel-Aurelian

6337

2

Lung Teofil Claudiu

6383

3

Facultatea de Geografie

Boțan Cristian-Nicolae

6206

  Man Titus 6316

4

Vescan Iuliu

6413

5

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Barta Cristian

6336

6

Rus Anton

6335

Alegerea decanilor

Calendar pentru selecția decanilor

  • 17.03.2020-20.03.2020 – depunerea dosarelor de candidatură se poate face online la adresa roxana.pavel@ubbcluj.ro;
  • 21.03.2020-05.04.2020 – asigurarea publicității candidaturilor şi a documentelor însoțitoare prin afişarea la facultăţi şi prin publicarea pe pagina de internet a universităţii;
  • 06.04.2020-07.04.2020 – avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăţilor, în conformitate cu art. 19 alin. (1) din Regulamentul privind alegerile.
  • 08.04.2020-09.04.2020 – publicarea rezultatelor avizării candidaţilor pe pagina de internet a facultăţilor, într-o secţiune dedicată, și pe pagina de internet a universităţii;
  • 14.04.2020-16.04.2020 – desfăşurarea concursurilor şi desemnarea decanilor.

 

Decanii facultăților UBB pentru mandatul 2020-2024, 16 aprilie 2020

Nr. crt.

Facultatea

Decanul desemnat

1 Facultatea de Matematică și Informatică

Prof. univ. dr. Anca ANDREICA

2 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Conf. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ

3 Facultatea de Biologie și Geologie

Conf. univ. dr. Manuela BANCIU

4 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Lect. univ. dr. Nicolae AJTAI

5 Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

6 Facultatea de Litere

Conf. univ. dr. Rareș MOLDOVAN

7 Facultatea de Istorie și Filosofie

Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

8 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ

9 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE

10 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

11 Facultatea de Studii Europene

Conf. univ. dr. Adrian-Gabriel CORPĂDEAN

12 Facultatea de Business

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

13 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Prof. univ. dr. Călin HINȚEA

14 Facultatea de Educație Fizică și Sport

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

15 Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arhim. prof. univ. dr. Cristian Teofil TIA

16 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Conf. univ. dr. Olga LUKÁCS

17 Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Conf. univ. dr. Ioan VIK

18 Facultatea de Teatru și Film

Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA

* Concursul pentru funcția de decan la facultățile de Fizică, Geografie și Teologie Greco-Catolică se va relua.

Lista candidaților la funcția de decan desemnat de consiliile facultăților

Nr. crt.

Facultatea

Candidați avizați de Consiliul facultății

1

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Prof. univ. dr. Anca ANDREICA

2

Conf. univ. dr. Florin CRĂCIUN

3

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Conf. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ

4

Prof. univ. dr. Csaba PAIZS

5

Facultatea de Biologie și Geologie

Conf. univ. dr. Manuela BANCIU

6

Conf. univ. dr. Beatrice Simona KELEMEN

7

Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Dănuț PETREA

8

Conf. univ. dr. Gheorghe ȘERBAN

9

Conf. univ. dr. Iuliu VESCAN

10

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Lect. univ. dr. Nicolae AJTAI

11

Conf. univ. dr. Victor BOCOȘ-BINȚINȚAN

12

Conf. univ. dr. Radu MIHĂIESCU

13

Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

14

Lect. univ. dr. Daniel NIȚU

15

Facultatea de Litere

Prof. univ. dr. Ioana BICAN

16

Conf. univ. dr. Rareș MOLDOVAN

17

Facultatea de Istorie și Filosofie

Prof. univ. dr. Ioan-Marius BUCUR

18

Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

19

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Conf. univ. dr. Paul-Teodor HĂRĂGUȘ

20

Lect. univ. dr. Anca SIMIONCA NEAG

21

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Lect. univ. dr. Silviu-Andrei MATU

22

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE

23

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Victor Octavian MÜLLER

24

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

25

Facultatea de Studii Europene

Conf. univ. dr. Adrian-Gabriel CORPĂDEAN

26

Conf. univ. dr. Antoanela-Paula MUREȘAN

27

Facultatea de Business

Conf. univ. dr. Ioan-Alin NISTOR

28

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

29

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Prof. univ. dr. Călin HINȚEA

30

Lect. univ. dr. Nicolae URS

31

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 

Conf. univ. dr. Alin Marius BACIU

32

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

33

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Pr. prof. univ. dr. Vasile STANCIU

34

Arhim. prof. univ. dr. Cristian Teofil TIA

35

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Conf. univ. dr. Olga LUKÁCS

36

Prof. univ. dr. Sarolta PÜSÖK

37

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Prof. univ. dr. László HOLLÓ

38

Conf. univ. dr. Ioan VIK

39

Facultatea de Teatru și Film

Prof. univ. dr. Liviu MALIȚA

40

Conf. univ. dr. Claudiu TURCUȘ

Candidați la funcția de decan

Nr. crt.

Facultatea

Nume și prenume

Nr. dosar

1

Facultatea de Matematică și Informatică

 

Andreica Anca

5174/20.03.2020

2

Crăciun Florin

5201/20.03.2020

3

Facultatea de Fizică

 

Andreica Daniel-Aurelian

5154/20.03.2020

4

Nagy Ladislau

5108/19.03.2020

5

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Nemeș Gabriela

5143/20.03.2020

6

Paizs Csaba

5153/20.03.2020

7

Facultatea de Biologie și Geologie

Banciu Manuela

5134/19.03.2020

8

Kelemen Beatrice Simona

5138/20.03.2020

9

Facultatea de Geografie

Boțan Cristian-Nicolae

5100/19.03.2020

10

Man Titus

5191/20.03.2020

11

Petrea Dănuț

5193/20.03.2020

12

Șerban Gheorghe

5196/20.03.2020

13

Vescan Iuliu

5195/20.03.2020

14

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Ajtai Nicolae

5109/19.03.2020

15

Bocoș Bințințan - Victor

5175/20.03.2020

16

Mihăiescu Radu

5101/19.03.2020

17

Facultatea de Istorie și Filosofie

Bucur Ioan

5149/20.03.2020

18

Ghitta Ovidiu

5148/20.03.2020

19

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Matu Silviu

5190/20.03.2020

20

Opre Adrian

5176/20.03.2020

21

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Hințea Călin Emilian

5152/20.03.2020

22

Urs Nicolae

5139/20.03.2020

23

Facultatea de Litere

Bican Ioana

5142/20.03.2020

24

Moldovan Rareș

5181/20.03.2020

25

Teutișan Călin

5185/20.03.2020

26

Facultatea de Drept

Diaconescu Șerban

5144/20.03.2020

27

Nițu Daniel

5178/20.03.2020

28

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Muller Victor

5194/20.03.2020

29

Mustață Răzvan

5188/20.03.2020

30

Stanca Liana

5167/20.03.2020

31

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 

Baciu Marius Alin

5091/19.03.2020

32

Gomboș Leon

5092/19.03.2020

33

Facultatea de Studii Europene

Corpădean Adrian-Gabriel

5090/19.03.2020

34

Mureșan Antoanela-Paula

5137/20.03.2020

35

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Hărăguș Teodor

5189/20.03.2020

36

Neag Simionca Anca

5177/20.03.2020

37

Facultatea de Business

Nistor Ioan

5183/20.03.2020

38

Păun Dragoș

5168/20.03.2020

39

Toader Valentin

5184/20.03.2020

40

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Vasile Stanciu

5173/20.03.2020

41

Teofil Tia

5199/20.03.2020

42

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Barta Cristian

5180/20.03.2020

43

Rus Anton

5179/20.03.2020

44

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Holló László

5202/20.03.2020

45

Vik Ioan

5187/20.03.2020

46

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Lehel Leszai

5192/20.03.2020

47

Lukacs Olga

5182/20.03.2020

48

Pusok Sarolta

5197/20.03.2020

49

Facultatea de Teatru și Film

Malița Liviu

5198/20.03.2020

50

Turcuș Claudiu

5186/20.03.2020

 

Documente

Calendarul alegerii noilor structuri și funcții de conducere din universitate pentru legislatura 2020/2024 este următorul:

a) Alegerea directorilor de departamente, membrilor consiliilor departamentelor, a directorilor de extensii universitare, unde este cazul, conform regulamentului de funcționare al extensiilor și a membrilor consiliului facultății din partea fiecărui departament: 23 ianuarie 2020, orele 9-17.
Candidații vor depune dosarele de candidatură până la 13 ianuarie 2020.
În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la o săptămână după primul tur (30 ianuarie 2020).

b) Alegerea membrilor Senatului: 28 ianuarie 2020, orele 9-17.
Candidații vor depune dosarul/dosarele de candidatură la decanatele facultăților până la 13 ianuarie 2020.
În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la o săptămână după primul tur (4 februarie).

c) Validarea noului Senat de către vechiul Senat: 10 februarie 2020

d) Ședința de constituire a noului Senat: 10 februarie 2020, propunerea de candidaturi pentru funcția de Președinte al Senatului

e) A doua reuniune a noului Senat, prezentarea dosarelor de candidatură, alegerea președintelui Senatului: 17 februarie 2020.
Candidații vor depune dosarul de candidatură la secretariatul Senatului până în 12 februarie 2020.

f) Alegerea Rectorului: 3 martie 2020, orele 9-17.
Candidații vor depune dosarele de candidatură la Registratura Universității până la 31 ianuarie 2020.
În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 10 martie 2020, orele 9-17.

Componența Biroului Electoral

Referendum pentru stabilirea modalitatii de alegere a rectorului

 

Dezbaterea publică

13iunie 17:00

Rectoratul şi Senatul Universităţii Babeş-Bolyai anunţă prin prezenta, că dezbaterea publică pentru informarea comunității academice privind Referendumul pentru modalitatea de alegere a rectorului va avea loc în data de 13 iunie 2019 în sala "Vasile Bogrea" la ora 17.00

Locatie: Clădirea Centrală a Universităţii Str. M. Kogălniceanu nr. 1, et. I , sala "Vasile Bogrea"

Referendum

20iunie 9:00
17:00

Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului se va desfășura conform hotărârii senatului din 13 mai, în data de 20 iunie 2019 între orele 9.00-17.00. Fiecare Facultate va organiza propria secție de votare; studenții electori vor vota în cadrul Facultăților; se va organiza o secție separată pentru unitățile de cercetare.

Locatie: Fiecare facultate va organiza propria secție de votare. Se va organiza o secție separată pentru unitățile de cercetare

Alegeri privind desemnarea candidaților pentru funcția de prorector al liniei maghiare

Calendarul de alegeri pentru desemnarea candidaților pentru funcția de prorector la linia maghiară pentru legislatura 2020/2024, conform hotărârii Consiliului LSLM 14 129/23.07.2019 este:

  • Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură: 07 ianuarie 2020 la Secretariatul General al UBB, secretar șef adjunct responsabil cu linia.
  • Data alegerii desemnării candidaților pentru funcția de prorector la linia maghiară: 23 ianuarie 2020, între orele 9.00–17.00, sala Radó Ferenc (Clădirea Principală UBB, Etajul I., sala 126).

Componența Biroului Electoral pentru propunerea prorectorului preprezentând LSLM

Rezultatul alegerilor privind desemnarea candidaților pentru funcția de prorectori care reprezintă Linia de Studiu în Limba Maghiară, respectiv pentru desemnarea candidaților pentru funcția de prorector-conducător al liniei maghiare

Detalii in sectiunea in limba maghiara

Alegeri privind desemnarea candidaților pentru funcția de prorector al liniei germane

Alegerea în funcțiile și structurile de conducere și reprezentare LSLG

Calendarul de alegeri pentru desemnarea candidaților pentru funcția de prorector la linia germană pentru legislatura 2020/2024 este:

14 ianuarie 2020 Afișarea procedurii, a calendarului electoral și a listei cuprinzând persoanele cu drept de vot
20 ianuarie 2020 Termenul limită pentru depunerea candidaturilor
21 ianuarie 2020

Validarea candidaturilor de către Comisia de alegeri

Afișarea candidaturilor validate

23 ianuarie 2020,

orele 10.00-17.00
Desfășurarea alegerilor
23 ianuarie 2020 Afișarea rezultatelor parțiale
27 ianuarie 2020 Depunerea contestațiilor
28 ianuarie 2020 Afișarea rezultatelor finale
04 februarie 2020 Validarea rezultatului alegerilor de către Consiliul LSLG
Alegerile se desfășoară la Departamentului de Pedagogie și Didactică în Limba Germană, sala 32, Str. M. Kogălniceanu nr. 4.

Componența Biroului Electoral pentru propunerea prorectorului preprezentând LSLG

Candidați pentru funcția de prorector al liniei germane

Nr. Candidat Dosar candidatură
1. Conf. Univ. Dr. Săcărea Christian Dosar
2. Lector Univ. Dr. Schuster Christian Dosar
3. Prof. univ. Dr. Balogh Andras Dosar
Dosarele de candidatură pot fi vizualizate și la secretariatul LSLG , Str. M. Kogălniceanu 1, camera 112 în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00-12.00.

Rezultatele alegerii candidatilor propusi Rectorului la functia de Prorector al Liniei de Studii in Limba Germana

Alegeri privind alegerea directorilor de extensii

Nr. Extensia Calendare propuse
1 Bistrița 13 - 20 ianuarie 2020 - depunerea candidaturilor
21 ianuarie 2020 - publicarea candidaturilor pe site
27 ianuarie 2020 - votarea candidaţilor
28 - 29 ianuarie 2020 - depunerea şi rezolvarea contestaţiilor
31 ianuarie 2020 - al doilea tur de scutin
2 Gheorgheni 23 ianuarie 2020, ora 12:00 - votarea candidaţilor (la Cluj-Napoca)
3 Satu-Mare 22 ianuarie 2020 - votarea candidaţilor 
4 Sfântu Gheorghe 27 ianuarie 2020, orele 12:00 - votarea candidaţilor (în sala 32 a Consiliului)
5 Sighetu-Marmației 13 - 20 ianuarie 2020, ora 12:00 - depunerea candidaturilor
21 ianuarie 2020, orele 10:00-14:00 - votarea candidaţilor
27 ianuarie 2020, orele 10:00-14:00 - al doilea tur de scutin
6 Târgu Mureș 27 ianuarie 2020 - votarea candidaţilor
29 ianuarie 2020 - al doilea tur de scutin
7 Năsăud 22 ianuarie 2020 - votarea candidaţilor
29 ianuarie 2020 - al doilea tur de scutin
8 Odorheiu Secuiesc 23 ianuarie 2020 - votarea candidaţilor (la Cluj-Napoca)

Alegeri privind desemnarea candidaților pentru Secția Cercetători

Rezultate

Nr. Candidat
1. Cercetator stiintific II dr. Adriana Lazar
2. Cercetator stiintific I dr. ing. Marioara Moldovan

Candidați

Nr. Candidat Dosar candidatură
1. Cercetator stiintific II dr. ing. Maria Pojar-Fenesan Dosar
2. Cercetator stiintific II dr. Adriana Lazar Dosar
3. Cercetator stiintific I dr. ing. Marioara Moldovan Dosar

Lista cercetatorilor cu drept de vot

NR.CRT UNITATEA DE CERCETARE COMPARTIMENT NUME SI PRENUME FUNCTIA
1 Centrul de Studiere a Populatiei Centrul de Studiere a Populatiei Covaci Maria-Diana Cercetator stiintific III
2 Centrul de Studiere a Populatiei Centrul de Studiere a Populatiei Dumanescu Luminita-Vasilica Cercetator stiintific II
3 Centrul de Studiere a Populatiei Centrul de Studiere a Populatiei Haragus Mihaela Cercetator stiintific II
4 Centrul de Studiere a Populatiei Centrul de Studiere a Populatiei Hegedus Nicoleta-Maria Cercetator stiintific III
5 Centrul de Studiere a Populatiei Centrul de Studiere a Populatiei Holom Elena-Crinela Cercetator stiintific II
6 Institutul Star-UBB Institutul Star-Ubb Nita Dan-Constantin Cercetator stiintific III
7 Institutul Star-UBB Institutul Star-Ubb Pap Zsolt Cercetator stiintific III
8 Institutul Star-UBB Institutul Star-Ubb Varga Rada-Maria Cercetator stiintific III
9 Institutul Star-UBB Institutul Star-Ubb Voina Andreea-Nicoleta Cercetator stiintific
10 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie compusi anorganici Cadis Adrian-Ionut Cercetator stiintific III
11 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie compusi anorganici Muresan Laura-Elena Cercetator stiintific II
12 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie compusi organici Andreica Adriana-Maria Cercetator stiintific
13 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie compusi organici Balea Ana Cercetator stiintific III
14 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie compusi organici Ciotlaus Irina Cercetator stiintific III
15 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Cuc Stanca Cercetator stiintific
16 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Furtos Gabriel Cercetator stiintific III
17 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Moldovan Marioara Cercetator stiintific I
18 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie compusi organici Pojar-Fenesan Maria Cercetator stiintific II
19 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Prejmerean Cristina-Alexandra Cercetator stiintific I
20 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Prodan Doina-Firuta Cercetator stiintific
21 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Sarosi Liana-Codruta Cercetator stiintific III
22 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Compozite polimerice Silaghi-Dumitrescu Laura-Iulia Cercetator stiintific
23 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie chimie analitica Coman Maria-Virginia Cercetator stiintific I
24 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie chimie analitica Copaciu Florina-Maria Asistent cercetare stiintifica
25 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie chimie analitica Filip Miuta-Rafila Cercetator stiintific III
26 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Lab.cercetare productie chimie analitica Vlassa Mihaela-Cecilia Cercetator stiintific III
27 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Centru productie feromoni Gorgan Monica Cercetator stiintific
28 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Centru productie feromoni Totos Stefania Maria Cercetator stiintific III
29 INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE RALUCA RIPAN Centru productie feromoni Vasian Iuliana Cercetator stiintific III
30 INSTITUTUL DE CERECETARI INTERDISCIPLINARE IN BIO-NANO-STIINTE Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte Botiz Ioan Cercetator stiintific I
31 INSTITUTUL DE CERECETARI INTERDISCIPLINARE IN BIO-NANO-STIINTE PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0142(P1) - Astilean Simion Focsan Monica Olivia Cercetator stiintific I
32 INSTITUTUL DE CERECETARI INTERDISCIPLINARE IN BIO-NANO-STIINTE Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte Lazar Adriana Cercetator stiintific II
33 INSTITUTUL DE CERECETARI INTERDISCIPLINARE IN BIO-NANO-STIINTE Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte Muresan-Pop Marieta Cercetator stiintific III
34 INSTITUTUL DE CERECETARI INTERDISCIPLINARE IN BIO-NANO-STIINTE Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte Petrisor Dina-Mariana Cercetator stiintific
35 DIRECTIA PATRIMONIU CULTURAL UNIVERSITAR Serviciul Arhiva Bonda Ioana-Mihaela Cercetator stiintific II
36 DIRECTIA PATRIMONIU CULTURAL UNIVERSITAR Serviciul Arhiva Carja Cecilia Cercetator stiintific II
37 DIRECTIA PATRIMONIU CULTURAL UNIVERSITAR Serviciul Muzee Stan Ana-Maria Cercetator stiintific II
38 GRADINA BOTANICA Colectivul de cercetare si didactic auxiliar Cristea Victoria-Maria Cercetator stiintific I
39 GRADINA BOTANICA Colectivul de cercetare si didactic auxiliar Suteu Marilena-Alexandra Cercetator stiintific II
40 GRADINA BOTANICA Colectivul de cercetare si didactic auxiliar Turtureanu Pavel-Dan Cercetator stiintific III

 

Alegerea Rectorului UBB

Rezultate alegeri

UBB ŞI-A ALES NOUL RECTOR

Candidaturi pentru funcţia de Rector al UBB

Nr. Candidat Dosar candidatură
1. Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ dosar de candidatură
2. Prof. univ. dr. Daniel DAVID dosar de candidatură

 

Conducerea Senatului UBB

Rezultate Senat

Nr. Candidat  
1. Prof. univ. dr. Florin Streteanu Președinte Senat
2. Conf. univ. dr. Simona Claudia Motogna Vicepreședinte Linia Română
3. Conf. univ. dr. Kadar Magor Vicepreședinte Linia Maghiară
4. Lect. univ. dr. Christian Schuster Vicepreședinte Linia Germană

 

Candidaturi Președinte Senat

Nr. Candidat Dosar candidatură
1. Conf. univ. dr. Brendea Gabriela dosar de candidatură
2. Prof. univ. dr. Florin Streteanu dosar de candidatură

Candidaturi Vicepreședinți Senat

Linia Maghiară
Nr. Candidat Dosar candidatură
1 Conf. univ. dr. Kádár Magor Elek dosar de candidatură
Linia Germană
Nr. Candidat Dosar candidatură
1. Conf. univ. dr. Brendea Gabriela dosar de candidatură
2. Lector. univ. dr. Christian Schuster dosar de candidatură

 

Componența Senatului UBB

1. Facultatea de Matematică şi Informatică

1

Prof. Dr. Septimiu Crivei

2

Conf. Dr. Simona Claudia Motogna

3

Conf. Dr. Virginia Niculescu

4

Prof. Dr. Horia Florin Pop

5

Conf. Dr. Anna Soos

6

Conf. Dr. Brigitte Erika Breckner

2. Facultatea de Fizică

7

Conf. Dr. Nicolae Leopold

8

Prof. Dr. Nagy László

3. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

9

Conf. Dr. ing. Claudia-Valentina Cimpoiu

10

Conf. Dr. Radu-Lucian Silaghi-Dumitrescu

11

Prof. Dr. ing. Vasile-Mircea Cristea

12

Prof. dr. ing. Paizs Csaba

4. Facultatea de Biologie şi Geologie

13

Prof. Dr. Horia Leonard Banciu

14

Prof. Dr. Sorin Filipescu

15

Conf. Dr. Miahi Pușcaș

16

Șef. Lucr. Dr. Lorand Silye

5. Facultatea de Geografie

17

Conf. Dr. Gabriela Ilieș

18

Conf. Dr. Raularian Rusu

19

Prof. Dr. Jozsef Benedek

20

Șef lucrări Dr. Nicoleta Afrodita David

6. Facultatea de Litere

21

Conf.  Dr. Adrian Chircu-Buftea

22

Conf. Dr. Olivia-Narcisa Petrescu

23

Lector Dr. Ioan Herbil

24

Prof. Dr. Corin Braga

25

Prof.  Dr. Ioana Bican

26

Lector Dr. Alexandru Vasile Goldiș

27

Prof. Dr. Andras Balogh

28

Conf. Dr. Emese-Eva Fazakas

29

Lector Dr. Anna Farmati

7. Facultatea de Drept

30

Prof. Dr. Florin Streteanu

31

Prof. Dr. Bob Mircea-Dan

8. Facultatea de Istorie şi Filosofie

32

Conf. Dr. Andrei Bereschi

33

Conf. Dr. Ion Cârja

34

Prof. Dr. Virgiliu Leon Țârău

35

Lect. Dr. Attila Szigeti

9. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

36

Conf. Dr. VISU-PETRA LAURA-ALEXANDRA

37

Conf. Dr. BODEA-HAȚEGAN ANAMARIA- CAROLINA

38

Prof. Dr. ALBULESCU ION

39

Prof. Dr. FELEZEU CĂLIN-VALENTIN

40

Lector dr. JANOS REKA-MARTA

41

Conf. Dr. SZILVESZTER LASZLO-SZILARD

42

Lect. Dr. Mirona Stănescu Horiana

10. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

43

Conf. univ. dr. Paul-Stelian Cocioc

44

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Moisescu

45

Conf. univ. dr. Maria  Mortan

46

Prof. univ.dr. Dorina Lazăr

47

Conf. univ. dr. Răzvan-Valentin  Mustață

48

Conf. univ. dr. Vincențiu-Andrei Vereș

49

Prof. univ.dr. Adrian-Mihai Inceu

50

Asist.univ. dr. Diana-Anneliese Sopon

51

Conf. univ. dr. Gabriela-Maria Brendea

52

Conf. univ. dr. Lehel Zoltán Györfy

11. Facultatea de Studii Europene

53

Prof. Dr. Nicolae Păun

54

Lect. Dr. Christian Schuster

12. Facultatea de Business

55

Prof. Dr. Adina Letiția Negrușa

56

Prof.  Dr. Paula Ramona Răchișan

13. Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

57

Prof. Dr. Dan Tudor Lazăr

58

Prof. Dr. Falviu Călin Rus

59

Conf. Dr. Radu Mihai Meza

60

Conf. Dr. Mirela-Codruța Abdrudan

61

Conf. Dr. Magor Elek Kadar

14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

62

Conf. Dr. Iuliana Boros-Balint

63

Conf. Dr. Nicolae Horatiu Pop

15. Facultatea de Teologie Ortodoxă

64

Prof. Dr. Ioan Chirilă

65

Conf. Dr. Gabriel-Viorel Gârdan

16. Facultatea de Teologie Greco-Catolică

66

Conf.dr. Ovidiu Horea Pop

17. Facultatea de Teologie Romano-Catolică

67

Conf. Dr. Vik Ioan

18. Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

68

Lect. Dr. Püsök Sarolta

19. Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

69

Conf. Dr. Adina-Daniela Rebeleanu

70

Conf. Dr. Valer Veres

20. Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

71

Șef lucrări DR. Ramona Bălc

72

Conf.univ.Dr. Nicoleta-Sanda Brișan

21. Facultatea de Teatru şi Film

73

Conf. Dr. Rodica Otilia Mocan

74

Lect. Dr. Mihai Pedestru

75

Lect. Dr. Balazs Zagoni

22. Unităţi Cercetare

76

Cercetător științific II Adriana Lazăr

77

Cercetător științific I Mărioara Moldovan

Studenți

78

Levinschi Iuliana

79

Surdu Rareș

80

Crișan George

81

Bogyor Agota Katalin

82

Boghean Smaranda

83

Buryan Tunde

84

Maloș Sonia

85

Bereczki Alexandra

86

Tudor Dan-Octav

87

Lazăr Alexandru

88

Vrabie Tudor Matei

89

Both Orsolya

90

Podar Radu

91

Mălan Denisa

92

Kocsis Malvina-Greti

93

Lorincz Istvan-Zoltan

94

Rusu Stefan

95

Pașca Mădălina

96

Mureșan Tudor

97

Isăilă Veronica

98

Dicu Mădălina

99

Spătar Ionuț

100

Stern Alexandru

101

Toth Krisztian

102

Negoiță Alexandra Cristina

103

Zbranca Ionuț Leonte

Directori de Departamente

Nr. crt.  Nume prenume Departamentul
FACULTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
1 prof. univ. dr.Agratini Octavian Dep. de matematica
2 prof. univ. dr.Andreica Anca-Mirela Dep. de informatica
3 conf. univ. dr.András Szilárd Károly Dep. de matematica si informatica al liniei maghiare
FACULTATEA DE FIZICA
4 prof.univ.drTetean-Vințeler Romulus Dep. de fizica starii condensate si a tehnologiilor avansate
5 prof.univ.dr.David Leontin Dep. de fizica biomoleculara
6 conf.univ.dr.Járai-Szabó Ferenc Dep. de fizica al liniei maghiare
FACULTATEA DE CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA
7 prof.univ.dr.Silvestru Cristian-Sorin Dep. de chimie
8 prof.univ.dr.Turdean Graziella-Liana Dep. de inginerie chimica
9 prof.univ.dr.Paizs Csaba Dep. de chimie si inginerie chimica al liniei maghiare
FACULTATEA DE BIOLOGIE SI GEOLOGIE
10 șef lucrări dr.Crișan Florin Dep. de taxonomie si ecologie
11 conf.univ. dr. Kelemen Beatrice Simona Dep. de biologie moleculara si biotehnologie
12 conf.univ. dr. Har Nicolae Dep. de geologie
13 conf.univ. dr. László Zoltán Dep. de biologie si ecologie al liniei maghiare
FACULTATEA DE GEOGRAFIE
14 conf.univ. dr. Man Titus-Cristian Dep. de geografie regionala si planificare teritoriala
15 prof. univ. dr.Dézsi Ștefan Dep. de geografie umana si turism
16 conf.univ. dr. Șerban Gheorghe Dep. de geografie fizica si tehnica
17 șef lucrări dr.Nagy Egon-Zsolt Dep. de geografie al liniei maghiare
18 conf.univ. dr. Dombay Ștefan Dep. de geografie al extensiilor - Gheorgheni
FACULTATEA DE DREPT
19 lect. univ. dr.Nițu Daniel Dep. de drept public
20 conf.univ. dr. Popescu Dan Andrei Dep. de drept privat
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR
21 conf. univ. dr.Adrian Groșanu Dep. de contabilitate si audit
22 conf. univ. dr.Bako Elena-Dana Dep. de economie politica
23 prof. univ. dr.Ciumaș Cristina Dep. de finante
24 lect. univ. dr.Bologa Cristian-Sorin Dep. de informatica economica
25 lect. univ. dr. Diana Christine ZELTER Dep. de limbi moderne si comunicare in afaceri
26 prof. univ. dr.Nistor Răzvan-Liviu Dep. de management
27 prof. univ. dr.Pop Ciprian-Marcel Dep. de marketing
28 prof. univ. dr.Curt Claudia-Paula Dep. de statistica,previziuni,matematica
29 lect. univ. dr.Fosztó Mónika Dep. de administrarea afacerilor - Sf.Gheorghe
30 lect. univ. dr.Cardoș Ildikó Réka  Dep. de stiinte economice si gestiunea afacerilor in lb.maghiara
31 prof. univ. dr.Drăgan Mihaela Dep. de stiinte economice si gestiunea afacerilor in lb.germana
FACULTATEA DE BUSINESS
32 prof. univ. dr.Chifu Ioan Cristian Dep. de business
33 conf. univ. dr.Gică Oana-Adriana Dep. de servicii de ospitalitate
FACULTATEA DE ISTORIE SI FILOSOFIE
34 lect. univ. dr.Mateescu-Suciu Liliana-Daniela Dep. de istorie antica si arheologie
35 conf. univ. dr.Costea Virgil-Ionuț Dep. de istorie medievala, premoderna si istoria artei
36 prof. univ. dr.Mitu Sorin-Marin Dep. de istorie moderna, arhivistica si etnologie
37 lect. univ. dr.Marian Claudiu-Nicușor Dep. de studii internationale si istorie contemporana
38 prof. univ. dr.Baumgarten Alexander Dep. de filosofie premoderna si romaneasca
39 conf. univ. dr.Nagy Róbert-Miklós Dep. de istorie in limba maghiara
40 conf. univ. dr.Demeter Márton-Attila Dep. de filosofie in limba maghiara
  prof. univ. dr.Copoeru Ion Dep. de filosofie
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI
41 conf. univ. dr.Kiss Szidónia Dep. de psihologie aplicata
42 lect. univ. dr.Péntek Imre Dep. de pedagogie si didactica aplicata
43 prof. univ. dr.Albulescu Ion Dep. de stiinte ale educatiei
44 prof. univ. dr.Roșan Adrian Marian Dep. de psihopedagogie speciala
45 prof. univ. dr.Dobrean Anca Dep. de psihologie clinica si psihoterapie
46 prof. univ. dr.Benga Oana Dep. de psihologie
47 conf. univ. dr.Prodea Cosmin-Claudiu-Ioan Dep. de didactica stiintelor socio-umane
48 conf. Univ. dr.Magdaș Ioana Cristina Dep. de didactica stiintelor exacte
49 lect. univ. dr.Stănescu Mirona-Horiana Dep. de pedagogie si didactica in limba germana
FACULTATEA DE STUDII EUROPENE
50 conf. univ. dr.Racolța-Paina Nicoleta-Dorina Dep. de studii europene si guvernanta
51 conf. univ. dr.Herta Laura-Maria Dep. de relatii internationale si studii germane
FACULTATEA DE STIINTE POLITICE,ADMINISTRATIVE SI ALE COMUNICARII
52 conf. univ. dr.Neamțu Bogdana Dep. de administratie si management public
53 prof. univ. dr.Marian Cosmin-Gabriel Dep. de stiinte politice
54 prof. univ. dr.Abrudan Elena Dep. de jurnalism
55 prof. univ. dr.Hosu Ioan Dep. de comunicare, relatii publice si publicitate
56 prof. univ. dr.Cherecheș Răzvan-Mircea Dep.de Sanatate Publica
FACULTATEA DE LITERE
57 conf. univ. dr.Cuibus Daiana-Theodora Dep. de limba romana si lingvistica generala
58 conf. univ. dr.Teutișan Călin-Horațiu Dep. de literatura romana si teoria literaturii
59 conf. univ. dr.Platon Elena Dep. de limba, cultura si civilizatie romaneasca
60 conf. univ. dr.Ursa Pop Mihaiela Dep. de literatura comparata
61 conf. univ. dr.Benő Attila Dep. de limba maghiara si lingvistica generala
62 conf. univ. dr.Berszán István Dep. de literatura maghiara
63 lect. univ. dr.Szabó Árpád-Töhötöm Dep. de etnografie si antropologie maghiara
64 conf. univ. dr.Moldovan Ioan-Rareș Dep. de limba si literatura engleza
65 conf. univ. dr.Papahagi Cristiana-Monica Dep. de limbi si literaturi romanice
66 conf. univ. dr.Vladu Daniela-Elena Dep. de limba si literatura germana
67 lect. univ. dr.Balázs Katalin Dep. de limbi si literaturi slave
68 prof. univ. dr.Tomescu-Baciu Sanda Dep. de limbi si literaturi scandinave
69 lect. univ. dr.Neagota Bogdan Dep. de limbi si literaturi clasice
70 prof. univ. dr.Frenț Rodica-Monica Dep. de limbi si literaturi asiatice
71 lect. univ. dr.Georgescu Renata-Simona Dep. de limbi moderne aplicate
72 asist. Univ. dr. Păcurar Elena-Margareta Dep. de limbi straine specializate
FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT
73 prof.univ.dr.Ciocoi-Pop Dumitru-Rareș Dep. de kinetoterapie si discipline teoretice
74 prof.univ.dr.Pop Ioan-Nelu Dep. de sporturi individuale
75 conf.univ.dr.Baciu Marius-Alin Dep. de jocuri sportive
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA
76 prof. univ. dr.Iloaie Ștefan Dep. de teologie ortodoxa
FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICA
77 lect. univ. dr.Furtună Marius-Grigore Dep.de teologie greco-catolica - Cluj
78 lect. univ. dr.Rus Anton Dep.de teologie greco-catolica - Blaj
79 lect. univ. dr.Popescu Ionuț Mihai Dep.de teologie greco-catolica - Oradea
FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ ȘI MUZICĂ
80 lect. univ. dr.Péter István Dep. de teologie reformata si muzica
81 conf.univ. dr. Holló László Dep. de teologie didactica
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA
82 lect. univ. dr.Oláh Zoltán Dep. de teologie pastorala
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE SI ASISTENTA SOCIALA
83 lect.univ.dr.Raț Cristina Dep. de sociologie
84 conf.univ.dr.Baciu Ana-Cristina Dep. de asistenta sociala
85 lect.univ.dr.Laszlo Eva Dep. de sociologie si asistenta sociala in limba maghiara
FACULTATEA DE STIINTA SI INGINERIA MEDIULUI
86 conf.univ. dr. Muntean Octavian-Liviu Dep. de stiinta mediului
87 lect. univ. dr.Ajtai Nicolae Dep. de analiza si ingineria mediului
FACULTATEA DE TEATRU SI FILM
88 conf.univ. dr. Badea Gelu-Adrian Dep. de teatru
89 conf.univ. dr. Turcuș Florin-Claudiu Dep. de cinematografie si media
90 lect. univ. dr.Szilágyi-Palkó Csaba Dep. maghiar de teatru