Alegeri în structurile şi funcţiile de conducere din UBB

alegeri organizate în anul 2024

Alegerea decanilor

Procedura de organizare a concursului public pentru selecţia decanilor

 • 25.03.2024-28.03.2024 – depunerea dosarelor de candidatură se trimit pe adresa de email : registratura@ubbcluj.ro
 • 29.03.2024 – asigurarea publicităţii candidaturilor şi a documentelor însoțitoare prin afişarea la facultăţi şi prin publicarea pe pagina de internet a universităţii;
 • 03.04.2024-04.04.2024 – avizarea candidaturilor de către Consiliile facultăţilor, în conformitate cu art. 23 alin. (1) din Codul electoral al UBB. Consiliul facultăţii va aviza cel puţin 2 candidaţi prin vot direct şi secret, cu o majoritate simplă a celor prezenţi şi cu condiţia participării a cel puţin 2/3 din membri;
 • 04.04.2024-05.04.2024 – publicarea rezultatelor avizării candidaţilor pe pagina de internet a facultăţilor, într-o secţiune dedicată;
 • 15.04.2024-16.04.2024 – desfăşurarea concursurilor şi desemnarea decanilor.

Decanii facultăților UBB avizați de Consiliul facultății pentru concursul public
de desemnare a decanilor, mandatul 2024-2029

Nr. crt.

Facultatea

Candidați avizați de Consiliul facultății

1

Facultatea de Matematică și Informatică

Conf. univ. dr. Monica Felicia BOTA

Conf. univ. dr. Marcel Adrian ȘERBAN

2

Facultatea de Fizică

Prof. univ. dr. Daniel Aurelian ANDREICA

Lect. univ. dr. Sándor BORBÉLY

3

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Conf. univ. dr. ing. Julieta Daniela CHELARU

Prof. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ

4

Facultatea de Biologie și Geologie

Prof. univ. dr. habil. Manuela BANCIU

Conf. univ. dr. Beatrice KELEMEN

5

Facultatea de Geografie

Prof. univ. dr. Ștefan DEZSI

Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

6

Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Conf. univ. dr. ing. habil. Nicolae AJTAI

Șef lucrări dr. Kinga Olga RETI

7

Facultatea de Istorie și Filosofie

Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

Prof. univ. dr. Dan Eugen RAȚIU

8

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Conf. univ. dr. Adina Elena GLAVA

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE

9

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Conf. univ. dr. Nicolae URS

Prof. univ. dr. Călin Emilian HINȚEA

10

Facultatea de Litere

Conf. univ. dr. Alexandru Vasile GOLDIȘ

Conf. univ. dr. Ioan Rareș MOLDOVAN

11

Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB

12

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

Conf. univ. dr. Victor Octavian MÜLLER

13

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Conf. univ. dr. Marius Alin BACIU

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

14

Facultatea de Studii Europene

Conf. univ. dr. Adrian Gabriel CORPĂDEAN

Conf. univ. dr. Antoanela Paula MUREȘAN

15

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Lect. univ. dr. Ionuț FÖLDES

Lect. univ. dr. Anca SIMIONCA

16

Facultatea de Business

Conf. univ. dr. Monica Maria COROȘ

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

17

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arhim. Conf. univ. dr. Nicolae Olimpiu BENEA

Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Cristian TIA

18

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Pr. Prof. univ. dr. Cristian BARTA

Conf. univ. dr. Anton RUS

19

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Prof. univ. dr. habil. Dávid DIÓSI

Lect. univ. dr. András SZABOLCS

20

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Prof. univ. dr. Olga LUKÁCS

Conf. univ. dr. Sarolta PÜSÖK

21

Facultatea de Teatru și Film

Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

Conf. univ. dr. habil. Claudiu TURCUȘ

22

Facultatea de Inginerie

Prof. univ. dr. Gilbert-Rainer GILLICH

Conf. univ. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN

 

Decanii facultăților UBB desemnați de rector pentru mandatul 2024-2029,
validați prin HS 67/17.04.2024

Nr. Crt. Facultatea Decanul desemnat
1 Facultatea de Matematică și Informatică

Conf. univ. dr. Marcel Adrian ȘERBAN

2 Facultatea de Fizică

Prof. univ. dr. Daniel Aurelian ANDREICA

3 Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Prof. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ

4 Facultatea de Biologie și Geologie

Prof. univ. dr. habil. Manuela BANCIU

5 Facultatea de Geografie

Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

6 Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Conf. univ. dr. ing. habil. Nicolae AJTAI

7 Facultatea de Istorie și Filosofie

Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

8 Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE

9 Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării

Prof. univ. dr. Călin Emilian HINȚEA

10 Facultatea de Litere

Conf. univ. dr. Ioan Rareș MOLDOVAN

11 Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

12 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

13 Facultatea de Educație Fizică și Sport

Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

14 Facultatea de Studii Europene

Conf. univ. dr. Adrian Gabriel CORPĂDEAN

15 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

Lect. univ. dr. Anca SIMIONCA

16 Facultatea de Business

Conf. univ. dr. Valentin TOADER

17 Facultatea de Teologie Ortodoxă

Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Cristian TIA

18 Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Pr. Prof. univ. dr. Cristian BARTA

19 Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Prof. univ. dr. habil. Dávid DIÓSI

20 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Prof. univ. dr. Olga LUKÁCS

21 Facultatea de Teatru și Film

Conf. univ. dr. habil. Claudiu TURCUȘ

22 Facultatea de Inginerie

Prof. univ. dr. Gilbert-Rainer GILLICH

Candidaturi pentru funcția de decan
Mandat 2024-2029

Nr.

Facultatea

Candidați

Nr. dosar

1.

Matematica și Informatică

 • Conf. univ. dr. Monica Felicia BOTA

4257/28.03.2024

2.

 • Conf. univ. dr. Marcel Adrian ȘERBAN

4250/28.03.2024

3.

Fizică

 • Prof. univ. dr. Daniel Aurelian ANDREICA

4251/28.03.2024

4.

 • Lect. univ. dr. Sándor BORBÉLY

4142/27.03.2024

5.

Chimie și Inginerie Chimică

 • Conf. univ. dr. ing. Julieta Daniela CHELARU

4249/28.03.2024

6.

 • Prof. univ. dr. Gabriela Nicoleta NEMEȘ

4143/27.03.2024

7.

Biologie și Geologie

 • Prof. univ. dr. habil. Manuela BANCIU

4137/27.03.2024

8.

 • Prof. univ. dr. Anca-Livia BUTIUC

4054/26.03.2024

9.

 • Conf. univ. dr. Beatrice KELEMEN

4187/28.03.2024

10.

Geografie

 • Prof. univ. dr. Ștefan DEZSI

4184/28.03.2024

11.

 • Conf. univ. dr. Titus Cristian MAN

4114/27.03.2024

12.

Știința și Ingineria Mediului

 • Conf. univ. dr. ing. habil. Nicolae AJTAI

4131/27.03.2024

13.

 • Șef lucrări dr. Kinga Olga RETI

4188/28.03.2024

14.

Drept

 • Conf. univ. dr. Șerban DIACONESCU

3926/25.03.2024

15.

 • Lect. univ. dr. Sergiu GOLUB

4198/28.03.2024

16.

Litere

 • Conf. univ. dr. Alexandru Vasile GOLDIȘ

4094/27.03.2024

17.

 • Conf. univ. dr. Ioan Rareș MOLDOVAN

4075/27.03.2024

18.

Istorie și Filosofie

 • Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA

4117/27.03.2024

19.

 • Prof. univ. dr. Dan Eugen RAȚIU

4086/27.03.2024

20.

Sociologie și Asistență
Socială

 • Lect. univ. dr. Ionuț FÖLDES

4255/28.03.2024

21.

 • Lect. univ. dr. Anca SIMIONCA

4254/28.03.2024

22.

Psihologie și Științele Educației

 • Conf. univ. dr. Adina Elena GLAVA

4193/28.03.2024

23.

 • Prof. univ. dr. Nicolae Adrian OPRE

4162/28.03.2024

24.

 

Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

 • Conf. univ. dr. Răzvan Valentin MUSTAȚĂ

4200/28.03.2024

25.

 • Conf. univ. dr. Victor Octavian MÜLLER

4256/28.03.2024

26.

Studii Europene

 • Conf. univ. dr. Adrian Gabriel CORPĂDEAN

4115/27.03.2024

27.

 • Conf. univ. dr. Antoanela Paula MUREȘAN

4116/27.03.2024

28.

Business

 • Conf. univ. dr. Monica Maria COROȘ

4260/28.03.2024

29.

 • Prof. univ. dr. habil. Smaranda Adina COSMA

4210/28.03.2024

30.

 • Conf. univ. dr. Valentin TOADER

4121/27.03.2024

31.

Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării

 • Prof. univ. dr. Călin Emilian HINȚEA

4014/26.03.2024

32.

 • Conf. univ. dr. Nicolae URS

4087/27.03.2024

33.

Educație Fizică și Sport

 • Conf. univ. dr. Marius Alin BACIU

4147/28.03.2024

34.

 • Prof. univ. dr. Leon GOMBOȘ

4124/27.03.2024

35.

Teologie Ortodoxă

 • Arhim. Conf. univ. dr. Nicolae Olimpiu BENEA

4258/28.03.2024

36.

 • Pr. Conf. univ. dr. Adrian Aurel PODARU

4259/28.03.2024

37.

 • Arhim. Prof. univ. dr. Teofil Cristian TIA

3991/26.03.2024

38.

Teologie Greco-Catolică

 • Pr. Prof. univ. dr. Cristian BARTA

4144/27.03.2024

39.

 • Conf. univ. dr. Anton RUS

4183/28.03.2024

40.

Teologie Romano-Catolică

 • Prof. univ. dr. habil. Dávid DIÓSI

4248/28.03.2024

41.

 • Lect. univ. dr. András SZABOLCS

4170/28.03.2024

42.

Teologie Reformată și
Muzică

 • Prof. univ. dr. Olga LUKÁCS

4190/28.03.2024

43.

 • Conf. univ. dr. Sarolta PÜSÖK

4181/28.03.2024

44.

Teatru și Film

 • Lect. univ. dr. Mihai PEDESTRU

4185/28.03.2024

45.

 • Conf. univ. dr. habil. Claudiu TURCUȘ

4141/27.03.2024

46.

 

Inginerie

 • Prof. univ. dr. Gilbert-Rainer GILLICH

3873/25.03.2024

47.

 • Conf. univ. dr. fiz. Cornel HAȚIEGAN

4164/28.03.2024

 

Calendarul electoral

 1. Alegerea directorilor de departamente, membrilor consiliilor departamentelor și a membrilor consiliului facultății din partea fiecărui departament: 15 ianuarie 2024, orele 9-17.
  Candidaţii vor depune dosarele de candidatură în perioada 11 decembrie 2023 - 9 ianuarie 2024.
  În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la 19 ianuarie 2024.
 2. Alegerea membrilor Senatului: 17 ianuarie 2024, orele 9-17.
  Candidaţii vor depune dosarul/dosarele de candidatură în perioada 11 decembrie 2023 -9 ianuarie 2024.
  În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc la 19 ianuarie 2024.
 3. Validarea noului Senat de către vechiul Senat: 25 ianuarie 2024
 4. Şedinţa de constituire a noului Senat: 25 ianuarie 2024, propunerea de candidaturi pentru funcţia de Preşedinte al Senatului
 5. A doua reuniune a noului Senat, prezentarea dosarelor de candidatură, alegerea preşedintelui Senatului: 1 februarie 2024.
  Candidaţii vor depune dosarul de candidatură la secretariatul Senatului până în 26 ianuarie 2024.
 6. Alegerea Rectorului: 8 februarie 2024, orele 9-17.
  Candidaţii vor depune dosarele de candidatură în perioada 11 decembrie 2023 - 9 ianuarie 2024.

În atenția candidaților la funcția de Rector al UBB în cadrul alegerilor din 2023-2024!

În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Codul electoral UBB, candidaturile se depun exclusiv online, fiind expediate pe adresa de email: candidaturi.rector.alegeri@ubbcluj.ro

Perioada de depunere a candidaturilor este 11 decembrie 2023 - 9 ianuarie 2024!

B.E.U.

Documente / Legislație

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 19 februarie 2024, orele 9-17.

Directori de extensii

Dispoziția nr. 6174 09/05/2024 - Procedura de organizare a concursului public pentru selecția directorilor de extensii

Candidați la funcția de director de extensie pentru mandatul 2024-2029 

Nr. crt. 

Extensia universitară 

Candidați 

Nr. dosar 

1

Bistrița 

Șef. lucrări dr. BARTA András-István 

6895/21.05.2024 

2

Centrul Universitar UBB Reșița 

Conf. univ. dr. BICHESCU Andrade Ionuț 

6882/20.05.2024 

3

Gheorgheni 

Șef lucrări dr. BÁLINT-BÁLINT Lóránt 

6892/21.05.2024 

4

Gheorgheni 

Șef. lucrări dr. HORVÁTH Alpár 

6883/20.05.2024 

5

Năsăud 

Prof. univ. dr. CATALANO Horatiu Roco 

6893/21.05.2024 

6

Odorheiu Secuiesc 

Conf. univ. dr. DÓSA Zoltán 

6875/20.05.2024 

7

Satu Mare 

Lect. univ. dr. SZABÓ-THALMEINER Noémi 

6891/21.05.2024 

8

Sfântu Gheorghe 

Lect. univ. dr. FOSZTÓ Mónika 

6894/21.05.2024 

9

Sighetu Marmației 

Conf. univ. dr. ILIEȘ Marin 

6974/21.05.2024 

10

Târgu Mureș 

Conf. univ. dr. KÁDÁR Annamária 

6982/21.05.2024 

11

Zalău 

Prof. univ. dr. POP Călin-Cornel 

6880/20.05.2024 

 

Birou electoral nr. 23 Cercetători

Candidaturi depuse pentru loc în Senatul UBB

Nr.CandidatDosar candidatură
1 Cercetător științific III Rada Varga CV
Declarație de canditatură
2 Cercetător Științific II Pavel Dan Turtureanu CV
Declarație de canditatură

Alegerea Rectorului UBB

Dezbatere publică

Candidaturi pentru funcția de Rector al UBB

Nr.CandidatDosar candidatură
1 Prof. univ. dr. Daniel David dosar de candidatură

Persoane cu drept de vot

 

Liste de vot - Alegeri 2024

Alegerea Senatului UBB

Candidaturi președinte Senat

Nr.CandidatDosar candidatură
1 Prof. univ. dr. Florin Streteanu dosar de candidatură

Rezultate alegeri Senat UBB

Nr.

Candidat

Funcția

1

Prof. univ. dr. Florin Streteanu

Președinte Senat

2

Prof. univ. dr. Simona Claudia Motogna

Vicepreședinte linia română

3

Conf. univ. dr. Silye Lóránd

Vicepreședinte linia maghiară

4

Conf. univ. dr. Brigitte Erika Breckner

Vicepreședinte linia germană