Facultatea de Fizică

O poartă mereu deschisă spre cunoaștere

Tradiția învățământului superior în domeniul științelor exacte, incluzând matematica și fizica, își găsește rădăcinile cu secole în urmă.

Fizică ȋnseamnă "natură"  ȋn limba greacă şi pentru că descifrează tainele acestei lumi, de la quarci pȃnă la stele, rămȃne regina ştiinţelor. Facultatea de Fizică ȋşi propune să deschidă o nouă perspectivă asupra rolului fizicii şi al fizicianului ȋn lumea actuală.

Facultatea de Fizica oferă programe de studiu nivel licență de 3 ani la specializările Fizică, Fizică medicală, Fizică informatică și de 4 ani la Fizică tehnologică .

Ulterior obținerii diplomei de licență studenții pot opta pentru una din secțiile masterale din cadrul facultății, cu durata de 2ani, în următoarele domenii: Fizica Corpului Solid, Biofizică și Fizică Medicală, Fizică Computațională

Domeniile de studii doctorale la Facultatea de Fizică sunt: Fizica atomului și moleculei, Fizica stării condensate, Fizica teoretică, Biofizică

In prezent, Facultatea de Fizică dispune de laboratoare de cercetare și de specialitate ultraperformante. Aici se desfășoară atât activități didactice, cât și de cercetare. Studenții noștri lucrează în laboratoare alături de cadre didactice și cercetători în vederea elaborării lucrărilor de licență, de disertație sau doctorat. Un rol important în activitatea de cercetare il joacă Institutul de Fizică "Ioan Ursu", care functioneaza din anul 1963. Inființat inițial ca laborator de cercetare în domeniul rezonanței magnetice, acesta s-a dezvoltat pe parcurs ajungând în prezent să aibă mai multe centre și laboratoare de cercetare  în care se desfășoară o activitate de înalt nivel  științific, concretizată în numeroase publicații în reviste de specialitate cotate ISI și numeroase granturi de cercetare câștigate la competițiile interne sau internaționale.

Studenții noștri au astfel șansa de a avea o pregătire didactică dublată de o activitate de cercetare performantă. Acest lucru se reflectă în parcursul studenților și absolvenților. Astfel, un procent de peste 80% dintre absolvenți își găsesc, încă din primul an, un loc de muncă în instituțiile cu care avem parteneriate de practică (INCDTIM, Bosch, Emerson, Continental, Spitalul Județean Cluj, clinici private de imagistică și terapie medicală etc.) sau își continuă studiile cu burse doctorale și post-doctorale în universitățile europene de prestigiu cu care facultatea noastră are colaborări.

Suntem mândri că, în fiecare an, deschidem poarta spre lume și spre cunoaștere unor noi generații de tineri!

DEPARTAMENTE

 

Acest conținut este găzduit de o terță parte. Afișând conținutul extern acceptați termenii și condițiile de la www.youtube.com.

Acest conținut este găzduit de o terță parte. Afișând conținutul extern acceptați termenii și condițiile de la www.youtube.com.