Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei (FPSE) s-a infiintat in anul 1997. Structura ei actuală reflectă intenția declarată  corpului academic de a acoperi  în tandem domenii si subdomenii aflate in proximitate științifcă și profesională.

Asumând standarde academice inalte si o ofertă educatională  largă  FPSE asigura pregatirea initiala si formarea continua in domeniul Psihologiei si Stiintelor Educatiei. Programele de studii sunt derulate in limba romana, engleza, maghiara si germana.

Profesionalizarea pentru cariera didactica, urmarita prin ofertarea de programe academice de formare initiala a viitorilor profesori, formarea continua a personalului didactic si perfectionarea acestuia este asigurata de:  Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

DEPARTAMENTE