Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
RESPONSABIL FINANCIAR
Proiectul POIM 124453 Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rodna si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
RESPONSABIL FINANCIAR
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
RESPONSABIL RESURSE UMANE
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
SECRETAR
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
SECRETAR
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
SECRETAR
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
EXPERT ACHIZIțII PUBLICE
POCU 124146 cu titlul – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevanță pentru piața muncii
SECRETAR
POCU 124146 cu titlul – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevanță pentru piața muncii
SECRETAR
POCU 124146 cu titlul – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevanță pentru piața muncii
SECRETAR
POCU 124146 cu titlul – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevanță pentru piața muncii
SECRETAR
POCU 124146 cu titlul – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevanță pentru piața muncii
EXPERT ZOOLOGIE ORNITOLOGIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT ZOOLOGIE ORNITOLOGIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suparapun cu acestea
EXPERT ZOOLOGIE ORNITOLOGIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT GEOGRAFIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT GEOGRAFIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT GEOGRAFIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT GEOGRAFIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
EXPERT GEOGRAFIE
Proiect POIM 124453 - Managementul conservativ si durabil al biodiversitatii siturilor ROSCI0314 Lozna, ROSPA0114 Cursul Mijlociu al Somesului si ROSCI0435 Somesul intre Rona si Ticau si ariilor protejate care se suprapun cu acestea
RESPONSABIL FINANCIAR
Proiect POCU 127834, "Comunitatea VeDe"
RESPONSABIL RESURSE UMANE
Proiect POCU 127834, "Comunitatea VeDe"
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
Proiect POCU 127834, "Comunitatea VeDe"