Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs [RO] [EN]
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale [RO] [EN]
6 Declarație timp de lucru [RO] [EN]
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CERCETATOR STIINTIFIC POSTDOCTORAND
PNRR I8, „Renewable Enzyme Immobilization - RENZI”, contract nr. 760241/28.12.2023
CERCETATOR STIINTIFIC
BUMPER - Boosting the usability of the EU Mobile App for Cancer Prevention, nr. contract 101079924
CERCETATOR STIINTIFIC POSTDOCTORAND, POZ. 8
Proiect PNRR I8 „Renewable Enzyme Immobilization - RENZI”, contract nr. 760241/28.12.2023
RESPONSABIL TEHNIC
Proiect PNRR I8 „Renewable Enzyme Immobilization - RENZI”, contract nr. 760241/28.12.2023
RESPONSABIL FINANCIAR
Proiect PNRR I8 „Renewable Enzyme Immobilization - RENZI”, contract nr. 760241/28.12.2023
RESPONSABIL TEHNIC PROIECT
PNRR nr. 760246/18.12.2023-Mecanisme neurofiziologice ale psihopatologiei legate de trauma in populatii cu risc crescut: Un studiu prospectiv si multi-metoda al rolurilor proceselor social-cognitive si social-afective
RESPOSABIL RESURSE UMANE
PNRR nr. 760246/18.12.2023-Mecanisme neurofiziologice ale psihopatologiei legate de trauma in populatii cu risc crescut: Un studiu prospectiv si multi-metoda al rolurilor proceselor social-cognitive si social-afective
RESPONSABIL TEHNIC PROIECT
PNRR nr. 760250/28.12.2023 A Multimodal Brain Connectivity Marker for the Early Detection of Alzheimer’s Disease
RESPOSABIL RESURSE UMANE
PNRR nr. 760250/28.12.2023 A Multimodal Brain Connectivity Marker for the Early Detection of Alzheimer’s Disease
CERCETATOR STIINTIFIC (POSTDOCTORAND)
PNRR 760034/23.05.2023 A better understanding of socio-economic systems using quantitative methods from Physics
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (DOCTORAND)
PNRR 760034/23.05.2023 A better understanding of socio-economic systems using quantitative methods from Physics
RESPONSABIL TEHNIC
PNRR I8, contract nr. 760251/28.12.2023 - BACPROBIO
RESPONSABIL FINANCIAR
PNRR I8, contract nr. 760251/28.12.2023 - BACPROBIO
RESPOSABIL RESURSE UMANE
PNRR 760043/23.05.2023 Enhancing cognitive-behavioral therapy by neuroscience: novel approaches to understand treatment response for anxiety and depressive disorders in adolescents