Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
7 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

 

 

 

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ASISTENT MANAGER 1
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
ASISTENT MANAGER 2
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
EXPERT CONSILIERE șI ORIENTARE - FEFS
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
EXPERT CONSILIERE șI ORIENTARE - FȘIM
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
EXPERT CONSILIERE șI ORIENTARE - GEOGRAFIE
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
COORDONATOR STAGII PRACTICA - FEFS
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
COORDONATOR STAGII PRACTICA - FȘIM
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
COORDONATOR STAGII PRACTICA - GEOGRAFIE
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL ACTIVITățI INOVATIVE - FEFS
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL ACTIVITățI INOVATIVE - FȘIM
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL ACTIVITățI INOVATIVE - GEOGRAFIE
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL PREMIERE - GEOGRAFIE
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL PREMIERE - FEFS
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL PREMIERE - FȘIM
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL PRACTICă
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL ACHIZIțII
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL FINANCIAR
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
SPECIALIST IT + INFORMARE PUBLICITATE
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
CONTABIL
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL RESURSE UMANE
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
SECRETAR
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
RESPONSABIL GRUP țINTă
Proiect POCU 107913 Consiliere-Practică-Motivare - avantaje pentru angajare!
EXPERT COORDONATOR ACTIVITățI PA2 SI PA3
Proiect POCU 109172, Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate
EXPERT COORDONATOR DOMENIU
Proiect POCU 109172, Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate