Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
DIRECTOR
2022-1-RO01-KA131-HED-000056664
SPECIALIST RESURSE UMANE
2022-1-RO01-KA131-HED-000056664
TEHNICIAN CERCETARE
Erasmus BeWell nr. 101056563
EXPERT STIINTIFIC-RESPONSABIL PROIECT
COPE-Training MOOC for European Journalism Students
EXPERT STIINTIFIC
COPE-Training MOOC for European Journalism Students
EXPERT STIINTIFIC
COPE-Training MOOC for European Journalism Students
EXPERT FINANCIAR
COPE-Training MOOC for European Journalism Students
CERCETATOR STIINTIFIC III (IN MEDICINA)
POC 127725 INSPIRE/Platforma INSPIRE
CERCETATOR STIINTIFIC III (IN MEDICINA)
POC 127725 INSPIRE/Platforma INSPIRE
EXPERT MEDIC
POC 127725 INSPIRE/Platforma INSPIRE
CERCETATOR STIINTIFIC III (IN FIZICA)
POC 127725 INSPIRE/Platforma INSPIRE
CERCETATOR STIINTIFIC III (IN ELECTRONICA APLICATA)
POC 127725 INSPIRE/Platforma INSPIRE
ASISTENT DE CERCETARE IN INFORMATICA
POC 127725 INSPIRE/Platforma INSPIRE
EXPERT STIINTIFIC
COPE-Training MOOC for European Journalism Students