Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
7 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

 

 

 

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
EXPERT GEOGRAFIE
„Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetații Deva, ROSCI0136 Padurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Padurea Bejan, 2.518 Dealul Cetații Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zanoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)” – POIM 119707
EXPERT JURIST-CONSULTANT DREPT PUBLIC SI CONTENGIOS ADMINISTRATIV
SIPOCA 377_ ID MYSMIS 111830 - Servicii de consiliere juridica pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administrație și justiție