Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs [RO] [EN]
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale [RO] [EN]
6 Declarație timp de lucru [RO] [EN]
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CERCETATOR STIINTIFIC (POST-DOCTORAND)
PNRR 760044 Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis
TEHNICIAN
PNRR 760044 Philosophy in Late Socialist Europe: Theoretical Practices in the Face of Polycrisis
CERCETATOR STIINTIFIC POSTDOCTORAL
European research Council (ERC) Consolidator Grant 101043356, HORIZON EUROPE, „PROGRESS- Reading provenance from ubiquitous quartz: understanding the changes occurring in its lattice defects in its journey in time and space by physical methods”, 2023-2027
RESPONSABIL ACHIZITII
Targeted Tumor Therapy with multifunctional platinum(IV)-drug conjugates, T3Pt, PNRR-III-C9-2023-I8-CF",
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
Safety4TMF-DRP0200484, Interreg Danube Region Programme
CERCETATOR STIINTIFIC
PNRR RESPOSNE Contract nr. 760010/30.12.2022
RESPONSABIL ACHIZITII
PNRR-III-C9-2023-I8- CF 22/27.07.2023, Nr. 760276/26.03.2024 „A Global History of Romanian Comparatism: A Case Study in Inter-Imperial Comparative Literature (1877-1944)”
RESPONSABIL ADMINISTRATIV
PNRR 760034/23.05.2023 A better understanding of socio-economic systems using quantitative methods from Physics
RESPONSABIL ACHIZITII
PNRR nr. 760245/28.02.2023-Scented Pathways: Unveiling the Relationship of Microbiomes with Olfactory Abilities and Psychological Well-Being
CERCETATOR STIINTIFIC (POST-DOCTORAND)
Advanced (multi)-enzymatic synthesis and purification processes for bio-based furan derivatives – ASPIRE”, contract nr. 760042/23.05.2023