Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
EXPERT FORMARE CURSANTI P2
POCU/320/6/21/121030 Impreuna universitati si angajatori. Un sistem integrat de programe educationale inovative
SECRETAR PROIECT
POC/448/1/1/126436 - Dezvoltarea infrastructurii ACTRIS-UBB -
COORDONATOR PROGRAM ANTREPRENORIAL AL COMPETENTELOR TRANSVERSALE
POCU 124146 cu titluCercetare doctorala si postdoctorala de calitate, inovativa si relevanta pentru piata muncii
CERCETATOR STIINTIFIC 1
ECO_FRUCT_BN
CERCETATOR STIINTIFIC 2
ECO_FRUCT_BN
CERCETATOR STIINTIFIC 3
ECO_FRUCT_BN
RESPONSABIL COMUNICARE
ECO_FRUCT_BN
RESPONSABIL FINANCIAR
ECO_FRUCT_BN
RESPONSABIL FINANCIAR
„Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU”
RESPONSABIL CU PROMOVAREA
POCU 123894 - Azi student, maine antreprenor!
RESPONSABIL DE PRACTICA
POCU/626/6/13/130631 - Practica pentru o dezvoltare durabila