Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
COORDONATOR ELABORARE ANALIZE SI STUDII
POCU 152864- COMPETENTA SI EFICIENTA IN PREDAREA LIMBII ROMANE COPIILOR SI ELEVILOR APARTINAND MINORITATILOR NATIONALE DIN ROMANIA
EXPERT ELABORARE ANALIZA DE CONTINUT
POCU 152864- COMPETENTA SI EFICIENTA IN PREDAREA LIMBII ROMANE COPIILOR SI ELEVILOR APARTINAND MINORITATILOR NATIONALE DIN ROMANIA
EXPERT FORMATOR 1
POCU 140783 START IN CARIERA PRIN MASTER DIDACTIC
EXPERT FORMATOR 2
POCU 140783 START IN CARIERA PRIN MASTER DIDACTIC
RESPONSABIL TEHNIC PROIECT
Melia Observatory
RESPONSABIL MONITORIZARE
Children Left Behind by Labour Migration: Supporting Moldovan and Ukrainian Transnational Families in the EU