Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
EXPERT FORMATOR 1 (2 POSTURI)
POCU 140783 Start în cariera prin master didactic
EXPERT FORMATOR 2 (8 POSTURI)
POCU 140783 Start in cariera prin master didactic
TUTORE DE PRACTICA (2 POSTURI)
POCU 140783 Start in cariera prin master didactic
EXPERT GRUP TINTA
Proiect POCU 132253 - CIP
MODERATOR STIINTIFIC
Proiect POCU 123793 - Cercetator viitor antreprenor - noua generatie
EXPERT SERVICII CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA
Proiect POCU 123793 - Cercetator viitor antreprenor - noua generatie
INFORMATICIAN
POCU/626/6/13/130584
EXPERT AUDIO-VIDEO (3 POSTURI)
POCU 123894 cu titlul „Azi Student, Mâine Antreprenor!”
FORMATOR ONLINE
POCU 123894 cu titlul „Azi Student, Mâine Antreprenor!”
FORMATOR ONLINE
POCU 124662 cu titlul „Antreprenor UBB!”
EXPERT GRAFICA/TEHNOREDACTARE
POCU 124662 cu titlul „Antreprenor UBB!”
EXPERT AUDIO-VIDEO (2 POSTURI)
POCU 124662 cu titlul „Antreprenor UBB!”
FORMATOR ONLINE (3 POSTURI)
POCU 124662 cu titlul „Antreprenor UBB!”
TUTORE DE PRACTICA (3 POSTURI)
POCU 130631 - Practica pentru o dezvoltare durabila