Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ASISTENT FORMARE 2 MODULUL DIGITALIZARE SI MODULUL FORMATOR
POCA 140086 DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA DE POLITICI SI INSTRUMENTE UNITARE SI MODERNE DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
01.RESPONSABIL PROCES-GRUP TINTA ELEVI
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
02.RESPONSABIL PROCE-GRUP TINTA CADRE DIDACTICE
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
03.RESPONSABIL CU PROMOVAREA
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
04.RESPONSABIL CAMPANIE INFORMARE ELEVI
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
05.LINGVIST 2 SIMULARE, MODELARE
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
08.LINGVIST 3 RPA-UIPATH
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
09.SPECIALIST FURNIZARE OFERTA EDUCATIONALA RPA-UIPATH - RPA BUSINESS ANALYST UIPATH (2 POSTURI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
10.SPECIALIST FURNIZARE OFERTA EDUCATIONALA RPA-UIPATH - RPA DEVELOPER UIPATH (2 POSTURI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
11.FORMATORI ON-LINE CU EXPERIENTA (3 POSTURI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
12.TEHNICIAN AUDIO-VIDEO-GRAFICA (2 POSTURI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
13.TEHNICIAN AUDIO-VIDEO-GRAFICA - CU EXPERIENTA
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
14.LINGVIST FARA EXPERIENTA
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
01.RESPONSABIL PROCES-GRUP TINTA CADRE DIDACTICE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
02.LINGVIST - INTRODUCERE IN ANTREPRENORIAT
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
03.LINGVIST - DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA SITE-URILOR WEB PENTRU ANTREPRENORI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
04.LINGVIST - ORGANIZAREA IDEILOR: ESENTA UNUI DISCURS CONVINGATOR
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
05.EXPERT AUDIO-VIDEO
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
06.SPECIALIST FURNIZARE OFERTE EDUCATIONALE - ORGANIZAREA IDEILOR
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
07.TEHNICIAN AUDIO-VIDEO-GRAFICA (3 POSTURI)
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
08.FORMATOR ON-LINE CU EXPERIENTA (3 POSTURI)
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
09.FORMATOR ON-LINE FARA EXPERIENTA (5 POSTURI)
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
10.LINGVIST FARA EXPERIENTA
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
07.SPECIALIST DEZVOLTARE OFERTA EDUCATIONALA RPA-UIPATH - RPA DEVELOPER UIPATH (2 POSTURI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
06. SPECIALIST DEZVOLTARE OFERTA EDUCATIONALA RPA-UIPATH - RPA BUSINESS ANALYST UIPATH (2 POSTURI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
EXPERT DEZVOLTARE DURABILA (2 POSTURI)
POCU 130631 "Practica pentru o dezvoltare durabila"
EXPERT DEZVOLTARE DURABILA - LIMBA MAGHIARA (2 POSTURI)
POCU 130631 "Practica pentru o dezvoltare durabila"