Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

 

 

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
SECRETAR
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
RESPONSABIL CAMPANIE DE INFORMARE (ELEVI)
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
COORDONATOR CONSILIERE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
DIRECTOR STIINTIFIC
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
EXPERT AUDIO-VIDEO 1 POST
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
EXPERT AUDIO-VIDEO 1 POST
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
EXPERT AUDIO-VIDEO 2 POSTURI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
EXPERT AUDIO-VIDEO 3 POSTURI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
EXPERT GRAFICA/ TEHNOREDACTARE 2 POSTURI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
FORMATOR - ANTREPRENORIAT 2 POSTURI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
FORMATOR - PSIHOPEDAGOGIE 2 POSTURI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
FORMATOR - TIC 2 POSTURI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL ASIGURAREA CALITATII
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL CAMPANIE DE INFORMARE (ELEVI)
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL PROCES GRUP TINTA CADRE DIDACTICE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL PROCES GRUP TINTA ELEVI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL PROCES GRUP TINTA STUDENTI
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
ASISTENT MANAGER
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
CONTABIL
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL FINANCIAR
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL RESURSE UMANE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
RESPONSABIL SALARIZARE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
SECRETAR
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
SECRETAR
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
TEHNICIAN SALARIZARE
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"