Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

Documente

Procedura operațională privind recrutarea și selecția personalului în vederea ocupării posturilor în afara organigramei, înființate pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

ATENȚIE!

Comunicarea rezultatelor se face cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs. Numele și prenumele candidaților nu se afișează.

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
TUTORE DE PRACTICA
Proiect POCU 132253 - CIP
TUTORE DE PRACTICA (5 POSTURI)
POCU 140783 START IN CARIERA PRIN MASTER DIDACTIC
EXPERT FORMATOR 2 (9 POSTURI)
POCU 140783 START IN CARIERA PRIN MASTER DIDACTIC
EXPERT FORMATOR 1 (4 POSTURI)
POCU 140783 START IN CARIERA PRIN MASTER DIDACTIC
CERCETATOR STIINTIFIC
POC 107596 CONSOLIDAREA PARTICIPARII CONSORTIULUI ACTRIS-RO LA INFRASTRUCTURA PAN-EUROPEANA DE CERCETARE ACTRIS