Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
7 Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

 

 

 

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
REFERENT
POCU 109139 - Studenți în practică pentru o viitoare carieră
EXPERT BIOLOGIE-BOTANICA
„Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetații Deva, ROSCI0136 Padurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Padurea Bejan, 2.518 Dealul Cetații Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zanoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)” – POIM 119707
EXPERT GEOGRAFIE
„Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetații Deva, ROSCI0136 Padurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Padurea Bejan, 2.518 Dealul Cetații Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zanoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)” – POIM 119707