Posturi vacante în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Dosarul de concurs

1 CERERE de inscriere la concurs
2 Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii
3 Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări
4 Documente care atestă experiența profesională generală și specifică solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)
5 Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere referitoare la lipsa antecedentelor penale
6 Declarație timp de lucru
7 Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat
8 Alte documente relevante

 

 

 

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
EXPERT SELECțIE GRUP țINTă DOCTORANZI
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
EXPERT SELECțIE GRUP țINTă CERCETăTORI POSTDOCTORAT
POCU/380/6/13/123343 cu titlu – Educație antreprenorială și consiliere profesională pentru doctoranzi și cercetători postdoctorali în vederea organizării transferului de cunoaștere din domeniul științelor socio-umaniste către piața muncii (ATRIUM)
SPECIALIST IT
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
SECRETAR
POCU 123894 - "Azi Student, Maine Antreprenor!"
ASISTENT MANAGER
POCU 124662 - ”Antreprenor UBB!”
CONSILIER ORIENTARE IN CARIERA
POCU 109139 - Studenți în practică pentru o viitoare carieră
TUTORE DE PRACTICĂ, FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘIA LE COMUNICĂRII, 2 POSTURI
POCU 109139 - Studenți în practică pentru o viitoare carieră
SUPERVIZOR DE PRACTICĂ, FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE,A DMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNCĂRII
POCU 109139 - Studenți în practică pentru o viitoare carieră
EXPERT CAMPANIE CSR
POCU 109139 - Studenți în practică pentru o viitoare carieră
MENTOR-TUTORE PRACTICA FACULTTATEA DE MATEMATICA SI INFORMATICA
Proiect POCU 109172, Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate