Unități administrative Rectorat

Directia Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

  • Centrul de Sisteme Informatice
  • Centrul de Comunicatii de Date

Institutul de Studii Doctorale

Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice

Centrul de Dezvoltare Universitară şi Management al Calităţii