Facultatea de Geografie

Facultatea de Geografie a Universității "Babeș-Bolyai" a constituit încă de la apariția ei unul dintre pilonii educației si cercetării din Alma Mater Napocensis.  Facultatea oferă programe de studiu diverse, încadrate domeniului științific Geografie: Geografia Turismului, Geografie, Cartografie, Planificare Teritorială, Hidrologie și Meteorologie. Activitățile didactice și de cercetare se desfășoară în limbile română, maghiară și germană la Cluj-Napoca și în extensiile din Bistrița, Gheorgheni, Sighetu Marmației și Zalău într-un context academic multicultural. Acestea sunt susținute de un corp profesoral experimentat, format în marea lui majoritate în cadrul  Facultății de Geografie, care s-a perfecționat la prestigioase universități din Europa și Statele Unite.
Programele de studiu ale Facultății de Geografie oferă un învățământ de înaltă calitate, centrat pe competențele dobândite de studenți, în cadrul căruia educația formală și cea nonformală este îmbinată eficient  prin activitățile didactice, de cercetare și extracurriculare . Aptitudinile studenților sunt dezvoltate prin stagii de practică desfășurate în teren sau în cadrul unor instituții de profil locale, regionale sau naționale.

Ulterior obținerii diplomei de licență studenții pot opta pentru una din secțiile masterale din cadrul facultății, cu durata de 2 ani, în următoarele specializări: Amenajare și dezvoltare turistică, Geomatică, Planificare și dezvoltare regională, Resurse și riscuri în mediul hidroatmosferic, Spatial Analysis and Territorial Organization (în limba engleză),Turism și dezvoltare teritorială, Ecoturism și dezvoltare durabilă, Turismul sportiv și agrementul din perspectiva ecodezvoltării, Turism și amenajarea teritoriului.

Școala doctorală din cadrul facultății oferă programe de studii doctorale în domeniul Geografie.

Conf.univ.dr. Titus Man – decan al Facultatii de Geografie

DEPARTAMENTE

 

Acest conținut este găzduit de o terță parte. Afișând conținutul extern acceptați termenii și condițiile de la www.youtube.com.