Hotărâri privitoare la taxe

TAXE DE ŞCOLARIZARE

 • Regulamentul privind taxele (tarifele) de admitere, de școlarizare și de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2024-2025
 • Hotarare nr. 38/18.03.2024 privind aprobarea Regulamentelor de taxe pentru anul universitar 2024-2025
  • Regulamentul conține anexele:
  • Anexa 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . Pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 3: Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE. pentru anul universitar 2024-2025
  • Anexa 4: Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 5: Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE, SEE şi CE pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 6: Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 7: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 8: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 9: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2024/2025
  • Anexa 10: Act adițional la contractul individual de muncă privind reducerea taxei de școlarizare pentru angajații UBB
 • Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2022-2023
 • Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai nr. 17/18.02.2022 privind taxele pentru anul universitar 2022/2023
  - având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a Universității Babeș-Bolyai nr. 115 / 07.02.2022
  • Regulamentul conține anexele:
  • Anexa 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . Pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 3: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2022/2023 pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
  • Anexa 4: Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 5: Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 6: Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 7: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 8: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 9: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2022/2023
  • Anexa 10: Act adițional la contractul individual de muncă privind reducerea taxei de școlarizare pentru angajații UBB
 • Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2021-2022
 • Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai privind taxele pentru anul universitar 2021/2022
  - aprobată în şedinţa Senatului Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca Nr. 11 / 15.02.2021
  • Regulamentul conține anexele:
  • Anexa 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . Pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 3: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021 / 2022 pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
  • Anexa 4: Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 5: Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 6: Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 7: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 8: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 9: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2021 / 2022
  • Anexa 10: Act adițional la contractul individual de muncă privind reducerea taxei de școlarizare pentru angajații UBB
 • Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2020-2021
 • Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai privind taxele pentru anul universitar 2020/2021
  - aprobată în şedinţa Senatului Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 5516 / 31.03.2020
  • Regulamentul conține anexele:
  • Anexa 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . Pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 3: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020 / 2021 pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
  • Anexa 4: Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 5: Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 6: Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar2020 / 2021
  • Anexa 7: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 8: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 9: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2020 / 2021
  • Anexa 10: Act adițional la contractul individual de muncă privind reducerea taxei de școlarizare pentru angajații UBB
 • Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai privind taxele pentru anul universitar 2019/2020
  - aprobată în şedinţa Senatului Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 2386 / 18.02.2019
 • Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2019-2020
  • Regulamentul conține anexele:
  • Anexa 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . Pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 3: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2019 / 2020 pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
  • Anexa 4: Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 5: Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 6: Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 7: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 8: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 9: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2019 / 2020
  • Anexa 10: Act adițional la contractul individual de muncă privind reducerea taxei de școlarizare pentru angajații UBB
 • Hotărârea Senatului Universităţii Babeş-Bolyai privind taxele pentru anul universitar 2018/2019
  - aprobată în şedinţa Senatului Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 447 / 15.02.2018
 • Regulament privind taxele de admitere, de şcolarizare şi de finalizare a studiilor pentru anul universitar 2018-2019
  • Regulamentul conține anexele:
  • Anexa 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE . Pentru anul universitar2018 / 2019
  • Anexa 3: Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018 / 2019 pentru cetăţeni români, UE , SEE şi CE .
  • Anexa 4: Taxe de şcolarizare în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European, precum şi din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 5: Taxa pentru examenul de licenţă, susținerea disertaţiei și susținerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români, UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 6: Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susținerea disertaţiei și a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 7: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel licenţă – învățământ cu frecvență și ID – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 8: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare – nivel master – învățământ cu frecvență – studenți români și asimilați acestora pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 9: Reduceri ale taxei anuale de școlarizare în valută – nivel master – învățământ cu frecvență, frecvență redusă – ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniți din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, precum și din Confederaţia Elveţiană, pentru anul universitar 2018 / 2019
  • Anexa 10: Act adițional la contractul individual de muncă privind reducerea taxei de școlarizare pentru angajații UBB

TAXE ADMINISTRATIVE

TAXE UNIVERSITARE