Facultatea de Drept

Începuturile învăţâmantului juridic din Cluj datează de la sfârşitul secolului al XVI-lea. Timp de peste trei secole acesta s-a desfăşurat în limbile latină, germană şi maghiară. Începând cu anul 1919, după unirea Transilvaniei cu România, predarea se face în limba română. Printre primele cadre didactice ale Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Daciei Superioare s-au remarcat personalităţi cu renume în domeniul dreptului, precum: prof. Victor Onişor, autor al primului manual de drept administrativ complet din ţară, prof. Traian Pop, penalist si criminolog cu o vastă activitate în cele două domenii, prof. Romulus Boilă, specialist în dreptul constituţional, Ion Cătuneanu, profesor de drept roman, Vasile Dimitriu, profesor de drept comercial şi primul rector ales al universităţii clujene, Camil Negrea, profesor de drept civil local şi, de asemenea, rector al universităţii, Emil Haţieganu, fost membru de onoare al Academiei Române.

În 1934 Facultatea de Drept din Oradea s-a unit cu cea din Cluj. Colectivul profesoral s-a completat atunci cu cadre didactice de valoare, dintre care s-au remarcat prof. Aurelian Ionaşcu, prolific autor in domeniul dreptului civil, prof. Eugeniu Speranţia, autor al unor lucrări de referinţă în istoria fiosofiei juridice, sociologie şi logică juridică, prof. George Sofronie, autor al unor importante lucrări de drept internaţional public, prof. Victor Cădere, care a fost ales membru corespondent al Institutului Franţei. În perioada interbelică au devenit profesori ai universităţii clujene şi alte personalităţi remarcabile care au publicat cărţi şi articole în Franţa, Germania, Italia şi alte ţări europene, fiind cunoscuţi şi apreciaţi în mediul academic internaţional. Tot atunci a început să activeze, la catedrele de drept constituţional şi administrativ, prof. Tudor Dragănu, care a devenit unul dintre cei mai reputaţi autori în aceste domenii, fiind ales, după război, preşedinte sau vicepreşedinte al mai multor organizaţii internaţionale.

În vara anului 1940, în urma Dictatului de la Viena, Facultatea de Drept, împreună cu alte facultăţi ale universităţii clujene, s-a mutat la Sibiu. După reintegrarea Transilvaniei de Nord în România, universitatea a revenit la Cluj, începând cu anul universitar 1945-1946. Pentru o perioadă de timp, în Cluj au funcţionat două facultăţi de drept, în cadrul celor două universităţi: "Victor Babeş", cu predare în limba română, şi "Janos Bolyai", cu predare în limba maghiară. Cele două universităţi, respectiv cele două facultăţi de drept, s-au unit în anul 1959.

De-a lungul perioadei postbelice, cadre didactice de prestigiu au continuat tradiţia şcolii juridice clujene, predând, alături de disciplinele tradiţionale, o serie de discipline noi, publicând numeroase cursuri, tratate, monografii, studii.

După 1989, în contextul profundelor transformări politice şi sociale pe care le parcurge România, şi în Facultatea de Drept au avut loc schimbări majore. A crescut spectaculos numărul de studenţi şi au fost angajate noi cadre didactice de valoare. S-a restructurat curricula universitara, înnoindu-se şi diversificându-se oferta de cursuri, conţinutul acestora, precum şi metodele de predare-învăţare. S-a dezvoltat profilul multicultural al facultăţii, crescând numărul studenţilor ce aparţin diferitelor etnii din România, oferindu-se cursuri în limbi de circulaţie internaţională, precum şi în limba maghiară. Beneficiind de larga deschidere internaţională a Universităţii "Babeş-Bolyai", Facultatea de Drept şi-a amplificat relaţiile de colaborare cu universităţi europene şi americane, în cadrul unor programe cu finanţare din partea Uniunii Europene, a Băncii Mondiale şi a altor instituţii.

Facultatea oferă un program de studii principal cu durata de 4 ani (atât la învăţământ cu frecvenţă cât şi la învăţământ la distanţă), conducând la obţinerea licenţei în drept.

De asemenea, sunt organizate mai multe programe de masterat:

 • Instituţii de drept privat,  
 • Stiinţe penale şi criminalistică,
 • Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor,
 • Drept privat al Uniunii Europene (în limba maghiară),
 • Drept privat comparat/Droit prive compare (în limba franceză),
 • Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and Comparative Business Law (în limba engleză).

Facultatea oferă posibilitatea de a pregăti doctoratul în următoarele domenii:

 • Drept civil
 • Drept comercial
 • Drept penal
 • Drept procesual penal
 • Drept roman
 • Drept administrativ

Absolvenţii Facultăţii de Drept pot ocupa diferite posturi, şi anume:

 • magistraţi (judecători şi procurori);
 • auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari, executori judecătoreşti, conducători carte funciară, grefieri,secretari la instanţele judecătoreşti şi parchete);
 • avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocatură sau a cabinetelor individuale; notari publici şi secretari ai acestora;
 • consilieri juridici la societăţi comerciale, regii autonome sau companii naţionale;
 • funcţionari în administraţia publică centrală şi locală;
 • manageri sau consilieri ai propriilor firme;
 • experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau non-guvernamentale;
 • lucrători în poliţie şi serviciile de securitate;
 • orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

În cadrul facultăţii funcţionează două departamente în care îşi desfăşoară activitatea aproximativ 40 de cadre didactice.

DEPARTAMENTE