Direcţia Generală Administrativă (DGA)

Direcţia Generală Administrativă, coordonează prin personal cu pregătire în domeniul social-economic, administrativ şi tehnic de specialitate, întreaga activitate administrativă, tehnică şi financiar-contabilă a Universităţii, în următoarele domenii:

  • patrimonial, imobiliar, universitar, gestionare, întreţinere;
  • investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere;
  • financiar-contabil: gestionarea şi evidenţa tuturor resurselor bugetare şi extrabugetare;
  • salarizare şi gestionarea resurselor umane;
  • cercetare;
  • activităţi universitare: biblioteci, reţele de calculatoare, telecomunicaţii, etc.;
  • gestionarea căminelor şi cantinelor;
  • editarea cursurilor şi publicaţiilor universitare.

Simona-Cornelia TATOMIR

Director general administrativ

Program de audienţe: Joi: 12,00 - 14,00
e-mail: simona.tatomir@ubbcluj.ro
tel: 0264-405300 int. 5307

Alexandru BRAȘOVEANU

Director general adjunct

Program de audienţe: 08.00-09.00
e-mail: bralex76@gmail.com
tel: 0264-405300 int.5450

Cosmin-Vasile IRIMIEȘ

Director general adjunct

Program de audienţe: Miercuri: 10,00 - 12,00
CV
e-mail: cosmin.irimies@ubbcluj.ro
tel: 0264-405300 int. 5382

 

Secretariat

Viorica Vaida - Secretar
Sorina Ilies - Secretar
Program secretariat 8 - 16
e-mail: secretariat.dga@ubbcluj.ro
tel: 0264 405 305