Extensii academice

Universitatea Babeș-Bolyai organizează și menține programe de studiu de licență și master și în afara municipiului Cluj-Napoca. Programele de studiu din extensii se supun acelorași condiții de autorizare și acreditare ca orice alt program din UBB.

Regulamentul de funcţionare al extensiilor universitare Aprobat în şedinţa Senatului din 22.07.2019

 Date de contact:

Adresa: Str. Andrei Mureşanu nr. 3-5, Jud. Bistriţa Năsăud
Tel: 0263-210.397
Fax: 0263-213.524

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Geografie Geografia turismului (3 ani, IF - R)
Masterat: Turismul sportiv si agrementul din perspectiva ecodezvoltării (2 ani, R)
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Administraţie Publică (3 ani, IF/ID - R)
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă (3 ani, IF - R)
Facultatea de Business Administrarea afacerilor (3 ani, IF - R)

Date de contact:

Str. Grădina Csiky fără număr, Jud. Harghita
Tel: 0266-364.761

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Geografie Geografia turismului (3 ani, IF  - R/M)
Masterat: Ecoturism si dezvoltare durabila  (2 ani, M)
Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar (3 ani, IF/ID - R)

Date de contact:

Str. Budvár nr.2 Jud. Harghita
Tel: 0266-212666

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar (3 ani, IF/ID - M)

Date de contact:

Centrul Universitar UBB din Reșița
Piața Traian Vuia, nr. 1-4,
Cod 320085, Reșița, Județul Caraș-Severin
Telefon: 0374-810.705
centru.resita@ubbcluj.ro
https://resita.extensii.ubbcluj.ro/

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Inginerie Inginerie Mecanică (4 ani, IF - R)
Electromecanică (4 ani, IF - R)
Informatică Industrială (4 ani, IF - R)
Informatică Aplicată în Inginerie Electrică (4 ani, IF - R)
Master: Concepția și Testarea Sistemelor Mecanice (2 ani, IF - R)
Master: Sisteme Electromecanice Avansate (2 ani, IF - R)
Master: Testarea și Diagnosticarea Echipamentelor Industriale (2 ani, IF - R)
Master: Procesarea Avansată a Materialelor Metalice (2 ani, IF - R)
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Economia Turismului, Comerțului şi Serviciilor (3 ani, IF - R)
Contabilitate şi Informatică de Gestiune (3 ani, IF - R)
Marketing (3 ani, IF/ID - R)
Master: Administrarea Afacerilor în Turism, Comerț şi Servicii (2 ani, IF - R)
Master: Expertiză Contabilă şi Evaluarea Firmei (2 ani, IF - R)
Master: Marketing şi Comunicare în Afaceri (2 ani, IF - R)
Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Administrație Publică (3 ani, IF/ID - R)
Master: Administrație Publică Europeană (2 ani, IF - R)
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (3 ani, IF - R)
Master: Management Educațional (2 ani, IF - R)
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație Fizică şi Sportivă (3 ani, IF - R)
Master: Educație fizică școlară şi activități extracurriculare (2 ani, IF - R)
Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Asistență Socială (3 ani, IF - R)
Master: Managementul Serviciilor de Asistență Socială (2 ani, IF - R)

Date de contact:

Str. Petőfi Sándor   nr. 47, Jud. Satu Mare, 440118- Satu-Mare
Tel: 0261-711.789

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar (3 ani, IF - M)
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Administraţie Publică (3 ani, IF – R,M;    ID – R )

Date de contact:

Str. Stadionului Nr.14, Jud. Covasna
Tel: 0267-315.270
Tel/Fax: 0267-352.805
http://sfantugheorghe.extensii.ubbcluj.ro/

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării Administraţie Publică (3 ani, IF – R,M)
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Știința mediului (3 ani, IF - M)
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Economia firmei (3 ani, IF – M, ID - R/M)
Economia comerţului, turismului şi serviciilor (3 ani, IF/ID - M, IF - R)
Marketing (3 ani, IF - R)
Masterat: Managementul dezvoltării afacerilor (2 ani, R)

Date de contact:

Str. Avram Iancu nr.6, Jud. Maramureş, 435500 Sighetu Marmaţiei
Tel/Fax
0262-318.820
0262-319.092

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar (3 ani, IF/ID - R)
Facultatea de Facultatea de Geografie Geografia turismului (3 ani, IF - R)
 
Masterat: Turism şi amenajarea teritoriului  (2 ani, R)
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani, IF/ID - R)

Date de contact:

Str. Alexandru Papiu Ilaria, nr. 37, în incinta Colegiului Pedagogic Mihai Eminescu
Tel : 0265-311.665

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar (3 ani, IF/ID - R; IF - M)

Date de contact:

Str. Ady Endre nr. 20, Jud. Covasna
Tel: 0267-361.958
Tel: 0267-361.652

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Pedagogia  învăţământului primar şi preşcolar (3 ani, IF - M)

Date de contact:

B-dul Mihai Viteazu nr. 59/E, Jud. Sălaj
Tel: 0260-662.466

Facultatea Specializarea /
durata / forma de învăţământ /
linia de studiu
Facultatea de Geografie Geografia turismului (3 ani, IF - R)
Facultatea de Geografie Masterat: Resurse turistice și dezvoltare durabilă (2 ani, IF-R)