Centre de limbi moderne

CENTRUL ALPHA

 

 • Adresa: Strada Horea nr. 31, RO-400202 Cluj-Napoca
 • Tel: +40-264-434164
 • Fax: +40-264-434164
 • E-mail: alpha@lett.ubbcluj.ro
 • Web: alpha.ubbcluj.ro

Centrul de limbi moderne ALPHA funcţionează din anul 2002, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, la Facultatea de Litere. Obiectivele sale lingvistice sunt variate şi se reflectă în activităţile de predare, testare, cercetare şi perfecţionare.

Centrul ALPHA se adresează atât studenţilor şi angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, cât şi altor categorii de solicitanţi externi. 

Centrul se orientează, în principal, înspre studenţii şi licenţiaţii cu următoarele specializări: 

 • Biologie şi Geologie
 • Chimie
 • Drept
 • Educaţie Fizică şi Sport
 • Fizică
 • Geografie
 • Istorie şi Filosofie
 • Litere
 • Matematică şi Informatică
 • Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
 • Sociologie şi Asistenţă Socială
 • Ştiinţa Mediului
 • Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării
 • Teatru şi Film
 • Teologie Greco-Catolică
 • Teologie Ortodoxă
 • Teologie Reformată și Muzică 
 • Teologie Romano-Catolică   

OFERTA Centrului ALPHA:

1. Cursuri

 • Cursuri de limbi străine, pe trei nivele
 • Cursuri de pregătire pentru testul ALPHA
 • Cursuri de pregătire pentru teste internaţionale: Cambridge, TOEFL, IELTS, DELF, DELE, Sprachdiplom etc. 
 • Cursuri de limba română ca limbă străină, pe trei nivele 
 • Cursuri de pregătire şi perfecţionare pentru specialişti în limba română ca limbă străină

2. Teste de competenţă lingvistică,  pe baza cărora se elibereazăCertificatul de competenţă lingvistică ALPHA 

 • Teste de competenţă lingvistică pentru înscrierea la licenţă, masterat, doctorat
 • Teste de competenţă lingvistică generală pentru burse, angajări, promovări etc.

3. Alte servicii

 • Servicii de consultanţă pentru limba română
 • Servicii de traducere
 • Servicii de documentare şi tehnoredactare computerizată în limbi străine

Limbile din ofertă:  engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă rusă maghiară  română pentru străini norvegiană suedeză japoneză polonă  

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi: alpha.ubbcluj.ro

CENTRUL LINGUA

 • Adresa: Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60, Campus, etaj I, B4 / 115, 400591, Cluj-Napoca
 • Tel: +40-264-412591
 • Fax: +40-264-418955
 • E-mail: secretariat_lingua@lingua.ubbcluj.ro
 • Web: https://econ.ubbcluj.ro/lingua/

PENTRU DEZVOLTAREA ŞI PERFECŢIONAREA COMUNICĂRII ÎN SFERA PUBLICĂ

Centrul de Limbi Moderne „LINGUA” funcţionează, din anul 1999, în cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai", Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor. Misiunea centrului este aceea de a răspunde nevoilor extracurriculare de pregătire, testare şi perfecţionare lingvistică ale studenţilor şi comunităţii, în acord cu cerinţele europene în materie şi Politica Lingvistică a Universităţii „Babeş-Bolyai”.
Centrul „LINGUA” este afiliat la Confederaţia Europeană a Centrelor de Limbi din Învăţământul Superior – CERCLES.
Centrul se orientează, în principal, înspre studenţii şi licenţiaţii cu următoarele specializări:

 • Ştiinţe Economice
 • Business
 • Studii Europene
 • Ştiinţe Politice şi Administrative

Centrul LINGUA eliberează, în urma susţinerii testului LINGUA, Certificatul de competenţă lingvistică LINGUA – limbaj general/ limbaj de afaceri, care serveşte pentru înscrierea la licenţă, masterat, doctorat, angajări, promovări, burse etc.

OFERTA Centrului LINGUA:

1.Cursuri

 • Cursuri de limbi moderne, pe trei nivele (limbaj general şi de afaceri)
 • Cursuri de pregătire pentru susţinerea unor examene internaţionale (Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, CELI, etc)
 • Cursuri de pregătire pentru testul LINGUA
 • Cursuri de limba română pentru străini, pe trei nivele
 • Cursuri de pregătire lingvistică pentru admitere la facultate
 • Cursuri de vară de limba română, cultura şi civilizaţie central şi sud-est europeană
 • Cursuri la solicitarea celor interesaţi

2. Teste de competenţă lingvistică: limbaj general & de afaceri

 • Teste de competenţă lingvistică pentru admitere la facultate, licenţă, masterat, doctorat
 • Teste de competenţă lingvistică pentru angajări, promovări, burse
 • Teste de plasare

3. Traduceri

 • Servicii de traducere autorizată

Periodice:

 • Centrul LINGUA editează, din 2002, Revista Lingua, cu seriile A. Lingvistică şi B. Cultură şi civilizaţie.

Programe

 • Cercul de Lexicografie Lorenzo Renzi
 • Proiectul Cultural Veneto – România Nord-Occidentală, împreună cu Universitatea din Padova (Italia)
 • International Summer School, The Romanian Language & the Multicultural East-Central European Area, a 10-a ediţie în 2008, împreună cu Arizona State University (SUA)
 • Cercul Literar LINGUA al studenţior Universităţii „Babeş-Bolyai”

Pentru mai multe informatii vizitaţi  https://econ.ubbcluj.ro/lingua/

CENTRUL PENTRU INDUSTRIILE LIMBII (CIL)

 

Centrul pentru Industriile Limbii (CIL) a fost înfiinţat în baza Deciziei Senatului Universității Babeș-Bolyai din 17 iulie 2008, apoi certificat ca unitate de cercetare a UBB conform Hotărârii Senatului nr. 308 din 13 mai 2013 și reacreditat în 2016 ca unitate de tip specializare inteligentă/ servicii.

Centrul funcționează în cadrul Departamentului de Limbi Moderne Aplicate al Facultății de Litere şi este în directa subordine a acestuia.

CIL este un centru de cercetare, transfer tehnologic şi cognitiv, de documentare şi formare profesională susținut prin servicii lingvistice de specialitate din sfera traductologiei, terminologiei, interpretării de conferință, localizării, subtitrării şi ingineriei lingvistice.

Întreaga activitate a centrului este circumscrisă domeniului de studii ”Limbi Moderne Aplicate” și urmează două direcții principale:

 • cercetare interdisciplinară (teoretică și practică);
 • servicii lingvistice profesionale oferite comunității academice, partenerilor instituționali și publicului interesat.

Centrul pentru Industriile Limbii organizează:

 • cursuri de practică intensivă a limbilor moderne (de scurtă şi de lungă durată) pentru studenți, absolvenți etc.;
 • formarea și evaluarea nivelului de competență în comunicarea profesională multilingvă;
 • pregătirea și testarea potențialilor candidați în vederea admiterii la specializarea ”Limbi Moderne Aplicate”.

Limbile din oferta de cursuri a centrului sunt:

 • engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, precum și finlandeză, japoneză, olandeză, portugheză, rusă.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina web a centrului.