Modalități de plată a taxelor în lei și valută

Taxe de școlarizare în lei

La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații : facultatea, anul și tipul de taxă.

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la casieriile facultăţilor
 • 2. card bancar la casieriile facultăţilor
 • 3. on line pe platforma UBB: AcademicInfo( secțiunea taxe)
 • 4. virament bancar

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

TREZROBU

 • 5. mandat postal

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

TREZROBU

Taxe de scolarizare în valută pentru studenţii non-UE

La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații : facultatea, anul și tipul de taxă.

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la Casieria Centrală
 • 2. virament bancar

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

EURO

Banca Comercială Română

RO16RNCB0106026604700008

RNCBROBU

Taxe universitare în lei

La taxele universitare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații: facultatea sau Centrul Alpha sau Centrul Lingua, anul, și tipul de taxă.

Pentru taxele (tarifele) percepute de Centrul Alpha (actele prevăzute la Pct. I, 16, 18; pct. II, 6 e) – duplicat Certificate competenţă lingvistică; pct. IV, 4 – regim de urgenţă), plata se face fie prin mandat poştal, în contul IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849, fie la Casieria UBB, str. I. C. Brătianu nr. 14 sau la Casieria facultăţii de Litere, cu specificarea: Pentru Centrul Alpha.

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la casieriile facultăţilor şi Casieria Centrală
 • 2. card bancar la casieriile facultăţilor şi Casieria Centrală
 • 3. virament bancar

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

TREZROBU

 • 4. mandat postal

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

TREZROBU

Taxe universitare în valută

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la Casieria Centrală
 • 2. virament bancar

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

EURO

Banca Comercială Română

RO16RNCB0106026604700008

RNCBROBU

Taxe de cazare în lei

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la casieriile căminelor
 • 2. card bancar la casieriile căminelor
 • 3. virament bancar
Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO59TREZ21620F331400XXXX

TREZROBU

 • 4.mandat postal
Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO59TREZ21620F331400XXXX

TREZROBU

Taxe de închiriere spaţii şi alte taxe în lei

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la Casieria Centrală
 • 2. card bancar la Casieria Centrală
 • 3. virament bancar
Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

TREZROBU

 • 4. mandat postal
Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

LEI

Trezoreria Cluj

RO35TREZ21620F330500XXXX

TREZROBU