Modalități de plată a taxelor în lei și valută

Taxe de școlarizare în lei - Modalităţi de plată:

La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații :

 • nume prenume student,
 • facultatea,
 • anul universitar pentru care se face plata,
 • tipul de taxă.

numerar / card bancar

 

 • la casieriile facultăţilor

on line

 

virament bancar

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849
mandat postal

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849

Taxe de școlarizare în valută pentru studenţii non-UE - Modalităţi de plată:

La taxele de școlarizare prin virament bancar se specifică la explicații :

 • nume prenume student,
 • facultatea,
 • anul universitar pentru care se face plata,
 • tipul de taxă.

numerar

 

 • la Casieria Centrală

virament bancar


 • Valuta: EURO
 • Banca: Banca Comercială Română
 • IBAN: RO16 RNCB 0106 0266 0470 0008
 • SWIFT: RNCBROBU

Taxe universitare în lei - Modalităţi de plată:

La taxele universitare prin virament bancar și mandate poștale se specifică la explicații:

 • Serviciul Acte de Studii, facultatea, Centrul Alpha, Centrul Lingua, unitatea pentru care se face plata,
 • anul,
 • tipul de taxă.

Pentru taxele (tarifele) percepute de Centrul Alpha (actele prevăzute la Pct. I, 16, 18; pct. II, 6 e) – duplicat Certificate competenţă lingvistică; pct. IV, 4 – regim de urgenţă), plata se face fie prin mandat poştal, în contul IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849, fie la Casieria UBB, str. I. C. Brătianu nr. 14 sau la Casieria facultăţii de Litere, cu specificarea: Pentru Centrul Alpha.

numerar

 

 • la casieriile facultăţilor şi Casieria Centrală

card bancar

 

 • la casieriile facultăţilor şi Casieria Centrală

virament bancar

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849

mandat postal

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849

Taxe universitare în valută - Modalităţi de plată:

La taxele universitare prin virament bancar se specifică la explicații:

 • unitatea pentru care se face plata,
 • tipul de taxă.

numerar

 

 • la Casieria Centrală

virament bancar

 

 • Valuta: EURO
 • Banca: Banca Comercială Română
 • IBAN: RO16 RNCB 0106 0266 0470 0008
 • SWIFT: RNCBROBU

Taxe de cazare în lei - Modalităţi de plată:

La taxele de cazare prin virament bancar / mandat postal se specifică la explicații:

 • nume prenume ,
 • căminul,
 • luna pentru care se plătește.

 

numerar

 

 • la casieriile căminelor

card bancar

 

 • la casieriile căminelor

virament bancar

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO59 TREZ 2162 0F33 1400 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849

mandat postal

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO59 TREZ 2162 0F33 1400 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849

Alte taxe în lei - Modalităţi de plată

La taxe prin virament bancar / mandat postal se specifică la explicații:

 • tipul de taxă.

 

numerar

 

 • la Casieria Centrală / Caseria unității

card bancar

 

 • la Casieria Centrală / Caseria unității

virament bancar

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849

mandat poștal

 

 • Valuta: LEI
 • Banca: Trezoreria Cluj
 • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
 • SWIFT: TREZROBU
 • COD CUI: 4305849