Modalități de plată a taxelor în lei și valută

Taxe de școlarizare în lei

La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații : facultatea, anul și tipul de taxă.

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la casieriile facultăţilor
 • 2. card bancar la casieriile facultăţilor
 • 3. on line pe platforma UBB: AcademicInfo( secțiunea taxe)
 • 4. virament bancar
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849
 • 5. mandat postal
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849

Taxe de scolarizare în valută pentru studenţii non-UE

La taxele de școlarizare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații : facultatea, anul și tipul de taxă.

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la Casieria Centrală
 • 2. virament bancar

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

EURO

Banca Comercială Română

RO16 RNCB 0106 0266 0470 0008

RNCBROBU

Taxe universitare în lei

La taxele universitare prin virament bancar sau mandate poștale se specifică la explicații: facultatea sau Centrul Alpha sau Centrul Lingua, anul, și tipul de taxă.

Pentru taxele (tarifele) percepute de Centrul Alpha (actele prevăzute la Pct. I, 16, 18; pct. II, 6 e) – duplicat Certificate competenţă lingvistică; pct. IV, 4 – regim de urgenţă), plata se face fie prin mandat poştal, în contul IBAN: RO35TREZ21620F330500XXXX, cod fiscal: 4305849, fie la Casieria UBB, str. I. C. Brătianu nr. 14 sau la Casieria facultăţii de Litere, cu specificarea: Pentru Centrul Alpha.

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la casieriile facultăţilor şi Casieria Centrală
 • 2. card bancar la casieriile facultăţilor şi Casieria Centrală
 • 3. virament bancar
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849
 • 4. mandat postal
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849

Taxe universitare în valută

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la Casieria Centrală
 • 2. virament bancar

Valuta

Banca

IBAN

SWIFT

EURO

Banca Comercială Română

RO16 RNCB 0106 0266 0470 0008

RNCBROBU

Taxe de cazare în lei

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la casieriile căminelor
 • 2. card bancar la casieriile căminelor
 • 3. virament bancar
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO59 TREZ 2162 0F33 1400 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849
 • 4. mandat postal
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO59 TREZ 2162 0F33 1400 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849

Taxe de închiriere spaţii şi alte taxe în lei

Modalităţi de plată:

 • 1. numerar la Casieria Centrală
 • 2. card bancar la Casieria Centrală
 • 3. virament bancar
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849
 • 4. mandat postal
  • Valuta: LEI
  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849