Taxele de admitere pentru anul universitar 2018/2019

U.E.: Uniunea Europeană;    S.E.E.: Spaţiul Economic European;    C.E.: Confederaţia Elveţiană

taxa admitere = taxa procesare(tabel 1) + taxa înscriere(tabel 2)

TABEL 1: Taxa de procesare admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2018 / 2019

Nr. crt. Facultatea Specializarea / domeniul

Licenţă
(lei)

Continuare
Studii
(lei)

Master
(lei)

Doctorat
(lei)

Studii postuni-
versitare (lei)

IF

ID

IF

IFR

IF și IFR

1.

Facultatea de Matematică şi Informatică
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

30

2.

Facultatea de Fizică

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

30

3.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

50

-

50

50

50

50

50

4.

Facultatea de Biologie şi Geologie

Toate specializările

50

50

50

50

50

50

50

5.

Facultatea de Geografie

Toate specializările

50

50

-

50

50

50

50

6.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Toate specializările

50

-

-

50

50

50

50

7.

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Toate specializările

30

30

-

30

30

30

30

8.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei

50

50

-

50

50

50

50

9.

Facultatea de Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

30

30

-

-

-

-

-

Administraţie Publică
Linia română, maghiară

30

30

-

-

-

-

-

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe

30

30

-

-

-

-

-

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

30

30

-

-

-

-

-

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză

30

30

-

-

-

-

-

Publicitate
Linia română

30

-

-

-

-

-

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
Linia engleză

30

-

-

-

-

-

-

Leadership in sectorul public
Limba engleză

30

-

-

-

-

-

-

Media digitală - linia română

30

-

-

-

-

-

-

Informatică socială

30

-

-

-

-

-

-

Studii de conflict

30

-

-

-

-

-

-

Administraţie Publică   limba română

-

-

-

30

30

-

-

Administraţie Publică - limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Management și politici publice - linia maghiară

-

-

-

30

-

-

-

Managementul instituţiilor publice şi non-profit

-

-

-

30

-

-

 

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

-

-

-

30

-

-

-

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică/ Science, technology and innovation in public governance

-

-

-

30

-

-

-

Analiza și managementul conflictelor /Conflict analysis and management

-

-

-

30

30

-

-

Managementul organizaţiilor politice

-

-

-

30

-

-

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

-

-

-

30

-

-

-

Dezvoltare internaţională

-

-

-

30

-

-

-

Comunicare și marketing în sectorul public

-

-

-

30

-

-

-

Studii globale

-

-

-

30

-

-

-

Tehnici avansate de comunicare

-

-

-

30

-

-

-

Studii media aplicate – limba maghiara

-

-

-

30

-

-

-

Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Relații publice și publicitate-în limba engleză

-

-

-

30

-

-

-

Publicitate

-

-

-

30

30

-

-

Relaţii Publice

-

-

-

30

30

-

-

Producţie media

-

-

-

30

-

-

-

Comunicare mediatică - Media communication

-

-

-

30

-

-

-

Management media

-

-

-

30

30

-

-

Digital media & games Studies (limba engleză)

-

-

-

30

-

-

-

Sănătate Publică –Public Health (limba engleză)

-

-

-

30

-

-

-

Managementul resurselor umane în sectorul public

-

-

-

30

-

-

-

Scoala Doctorala de Administratie si Politici Publice

-

-

-

-

-

30

-

Scoala Doctorala de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate

-

-

-

-

-

30

-

Scoala Doctorala de Stiinte Politice si ale Comunicarii

-

-

-

-

-

30

-

10.

Facultatea de Litere

Toate specializările

30

30

-

30

-

30

30

11.

Facultatea de Teatru şi Film

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

-

12.

Facultatea de Drept

Toate specializările

30

30

-

30

-

30

-

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Toate specializările

50

50

-

50

50

50

-

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Toate specializările

30

30

-

30

-

50

-

15.

Facultatea de Studii Europene

Toate specializările

50

50

-

50

-

50

50

16.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Toate specializările

30

30

-

30

30

30

30

17.

Facultatea de Business

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă – IF, ID

30

30

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă – IF

30

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă – IF, ID

30

30

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă – IF

30

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor-Extensia Bistrița, limba de predare română,  licență – IF

30

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor, limba de predare română,  master – IF, FR

-

-

-

30

30

-

-

Management Hotelier, limba de predare română, master – IF, FR

-

-

-

30

30

-

-

Administrarea Afacerilor Internaționale, limba de predare engleză, master – IF

-

-

-

30

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional, limba de predare engleză, master – IF

-

-

-

30

-

-

-

18.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

-

19.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Cluj (toate specializările)

Toate specializările

30

-

-

30

-

-

30

Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Oradea

Toate specializările

30

-

-

30

-

-

30

Facultatea de Teologie Greco-Catolică Departamentul Blaj

Toate specializările

30

-

-

30

-

-

30

20.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie Romano-Catolică Didactică

30

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică Asistenţă socială

30

-

-

-

-

-

-

Studii religioase

30

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

30

-

-

-

-

-

-

Consiliere pastorală

-

-

-

30

-

-

-

Teologie romano-catolică pastorală aplicată

-

-

-

30

-

-

-

Doctorat

-

-

-

-

-

30

-

21.

Facultatea de Teologie Reformată

Toate specializările

30

-

-

30

-

30

-

 

TABEL 2: Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru cetăţeni români, U.E., S.E.E. şi C.E. pentru anul universitar 2018 / 2019

Nr.
crt.
Facultatea Specializarea/ domeniul

Licența
(lei)

Continuare
Studii
(lei)

Masterat
(lei)

Doctorat
(lei)

Studii postuni­
versitare

(lei)

IF

ID

IF

IFR

IF și IFR

1.

Facultatea de Matematică şi Informatică
Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

170

-

-

120

-

270

120

2.

Facultatea de Fizică

Toate specializările

70

-

-

50

-

70

50

3.

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică Indiferent de numărul opțiunilor pe fișa de înscriere, candidatul plătește o singură taxă

Toate specializările

50

-

50

50

50

50

-

4.

Facultatea de Biologie şi Geologie

Toate specializările

70

70

70

70

70

70

70

5.

Facultatea de Geografie

Toate specializările

120

120

-

120

120

120

120

6.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Toate specializările

90

-

-

90

90

120

90

7.

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Toate specializările

100

100

-

100

100

270

70

8.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Psihologie
Ştiinţe ale Educaţiei

150

150

-

150

150

150

150

9.

 

Științe Politice, Administrative şi ale Comunicării
* se aplică doar pentru absolvenții altor facultăți/universități. Absolvenții FSPAC sunt scutiți de taxa de înscriere la concursul de admitere.

Ştiinţe Politice
Linia română, maghiară, engleză

170

170

-

-

-

-

-

Administraţie Publică
Linia română, maghiară

170

170

-

-

-

-

-

Administraţie Publică
Extensii universitare Bistrița, Satu Mare, Sfântu-Gheorghe
- dacă se înscriu numai la extensie -

30

30

-

-

-

-

-

Comunicare şi relaţii publice
Linia română, maghiară, germană

170

170

-

-

-

-

-

Jurnalism
Linia română, maghiară, germană, engleză

170

170

-

-

-

-

-

Publicitate
Linia română

170

-

-

-

-

-

-

Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)
Linia engleză

170

-

-

-

-

-

-

Leadership in sectorul public
Limba engleză

170

-

-

-

-

-

-

Media digitală - linia română

170

-

-

-

-

-

-

Informatică socială

170

-

-

-

-

-

-

Studii de conflict

170

-

-

-

-

-

-

Administraţie Publică-limba română

-

-

-

170*

170*

-

-

Administraţie Publică-limba engleză

-

-

-

170*

-

-

-

Management și politici publice -linia maghiară

-

-

-

170*

-

-

-

Managementul instituţiilor publice şi non-profit

-

-

-

170*

-

-

-

Managementul proiectelor și evaluarea programelor în sfera administrației publice

-

-

-

170*

-

-

-

Știință, tehnologie și inovație în administrația publică / Science, technology and innovation in public governance

-

-

-

170*

-

-

-

Analiza și managementul conflictelor / Conflict analysis and management

-

-

-

170*

170*

-

-

Managementul organizaţiilor politice

-

-

-

170*

-

-

-

Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţele sociale

-

-

-

170*

-

-

-

Dezvoltare internaţională

-

-

-

170*

-

-

-

Comunicare și marketing în sectorul politic

-

-

-

170*

-

-

-

Studii globale

-

-

-

170*

-

-

-

Tehnici avansate de comunicare

-

-

-

170*

-

-

-

Studii media aplicate – limba maghiara

-

-

-

170*

-

-

-

Publicitate şi relaţii publice- în limbile germană și engleză

-

-

-

170*

-

-

-

Relații publice și publicitate-în limba engleză

-

-

-

170*

-

-

-

Publicitate

-

-

-

170*

170*

-

-

Relaţii Publice

-

-

-

170*

170*

-

-

Producţie media

-

-

-

170*

-

-

-

Digital media & games Studies (limba engleză)

-

-

-

170*

-

-

-

Comunicare mediatică    Media communication

-

-

-

170*

-

-

-

Management media

-

-

-

170*

170*

-

-

Sănătate Publică - Public Health (limba engleză)

-

-

-

170*

-

-

-

Managementul resurselor umane în sectorul public

-

-

-

170*

-

-

-

Scoala Doctorala de Administratie si Politici Publice

-

-

-

-

-

270

-

Scoala Doctorala de Comunicare, Relatii Publice si Publicitate

-

-

-

-

-

270

-

Scoala Doctorala de Stiinte Politice si ale Comunicarii

-

-

-

-

-

270

-

10

Facultatea de Litere

Toate specializările

180

-

-

150

-

270

150

11.

Facultatea de Teatru şi Film

Artele Spectacolului – Actorie

Artele Spectacolului – Regie

150 etapa I / 100 etapa II

-

-

-

-

-

-

Teatrologie

150

-

-

-

-

-

-

Cinematografie, Fotografie, Media

150 etapa I / 150 etapa II

-

-

-

-

-

-

Filmologie

150

-

-

-

-

-

-

Teatru, Film şi Multimedia
Actorie şi Regie

-

-

-

150

-

-

-

Teatru contemporan (actorie și teatrologie-limba maghiară)

-

-

-

150

-

-

-

Producția de film documentar – limba engleză

-

-

-

150

-

-

-

Arta scurt-metrajului – limba maghiară

-

-

-

150

-

-

-

Școala doctorală în Teatru și Film

-

 

-

-

-

150

-

12.

Facultatea de Drept

Toate specializările

220

220

-

220

-

220

-

13.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Toate specializările – candidații care nu au participat la Concursul Oeconomicus Napocensis

150

150

-

150

150

250

-

Toate specializările – candidații care au participat și au achitat taxa pentru Concursul Oeconomicus Napocensis

100

100

-

150

150

250

-

14.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Toate specializările

170

170

-

170

-

300

-

15.

Facultatea de Studii Europene

Toate specializările

150

150

-

150

-

270

150

16.

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Toate specializările

120

120

-

120

120

300

100*
* se stabilește diferențiat în funcție de programul de studii postuniversitare

17.

 

Facultatea de Business

 

Administrarea Afacerilor, limba de predare română, licenţă - IF, ID

120

120

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor, limba de predare engleză, licenţă - IF

120

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare română, licenţă - IF, ID

120

120

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Servicii de Ospitalitate, limba de predare engleză, licenţă - IF

120

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor - Extensia Bistrița, limba de predare română,  licență - IF

120

-

-

-

-

-

-

Administrarea Afacerilor, limba de predare română,  master - IF, FR

-

-

-

120

120

-

-

Management Hotelier, limba de predare română, master – IF, FR

-

-

-

120

120

-

-

Administrarea Afacerilor Internaționale, limba de predare engleză, master - IF

-

-

-

120

-

-

-

Administrarea Afacerilor în Ospitalitate și Turism Internațional, limba de predare engleză, master - IF

-

-

-

120

-

-

-

18.

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Toate specializările

70

-

-

100

-

270

-

19.

Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Cluj (toate specializările)

- 1 specializare
- 2 specializãri

50
60

-

-

50
60

-

-

50

Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Oradea

Toate specializările

50

-

-

50

-

-

50

Facultatea de Teologie Greco-Catolică – Departamentul Blaj

Toate specializările

50

-

-

50

-

-

50

20.

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Teologie Romano-Catolică Didactică

70

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică
Asistenţă socială

70

-

-

-

-

-

-

Studii religioase

70

-

-

-

-

-

-

Teologie Romano-Catolică Pastorală

70

-

-

-

-

-

-

Consiliere pastorală

-

-

-

70

-

-

-

Teologie romano-catolică pastorală aplicată

-

-

-

70

-

-

-

Doctorat

-

-

-

-

-

270

-

21.

Facultatea de Teologie Reformată

a) Toate specializările

70

-

-

70

-

270

-

b) In cazul optării pentru mai multe specializări

80

-

-

-

-

-

-