Surse financiar bugetate

2024

2023

 

2022

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

 

2016

 

 

 

2015

2014

Model de buget venituri-cheltuieli pe anul 2015 - facultăți

Modificare conturi Trezorerie începând cu 1.07.2014

Cont

IBAN vechi IBAN nou Denumire încasări
TVA RO09TREZ2165003XXX006733 RO62TREZ216502201X030574 Facturi cu TVA
Grădina Botanică RO19TREZ2165003XXX006747 RO58TREZ21620F335000XXXX activități diverse - Grădina Botanică
Studia RO19TREZ2165003XXX006747 RO58TREZ21620F335000XXXX activități diverse - Studia
Presa Universitară RO19TREZ2165003XXX006747 RO58TREZ21620F335000XXXX activități diverse - Presa Universitară
Cantina alimente RO19TREZ2165003XXX006747 RO58TREZ21620F335000XXXX Cantina alimente – masa servita
Cantina RO19TREZ2165003XXX006747 RO59TREZ21620F331400XXXX chirii sală
Cămine RO19TREZ2165003XXX006747 RO59TREZ21620F331400XXXX chirii spații
Cercetare RO19TREZ2165003XXX006747 RO75TREZ21620F332000XXXX analize și studii – contracte de cercetare
Venituri RO76TREZ216504601X007224 RO35TREZ21620F330500XXXX taxe universitare și administrative;
chirii;
deșeuri rezultate din casări

Utilități

Cont

IBAN vechi IBAN nou Denumire încasări
Cămine RO19TREZ2165003XXX006747 RO34TREZ23F651104200103X încălzit
RO34TREZ23F651104200103X iluminat
RO50TREZ23F651104200104X apa, canal și salubritate
RO17TREZ23F651104200108X poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
Clădiri RO76TREZ216504601X007224 RO18TREZ23F650601200103X încălzit
RO18TREZ23F650601200103X iluminat
RO34TREZ23F650601200104X apa, canal și salubritate
RO98TREZ23F650601200108X poșta, telecomunicații, radio, tv, internet

 

 

2013

 

2012