Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
INGINER CHIMIST
PN-III-P2-2.1-PED-2019-5031
FIZICIAN
PN-III-P1-1.1-TE-2019-0700
TEHNICIAN (2 POSTURI)
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2417
TEHNICIAN
PN-III-P2-2.1-PED-2019-3837
CERCETATOR STIINTIFIC
PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0064
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350 GRraphene4Life
RESPONSABIL TEHNIC PROIECT
H2020 nr. 962553 - DEMOTEC
CERCETATOR STIINTIFIC
PN III P4 ID PCE 0454
BIOLOG
H2020-SFS-2018-2020 GA 862480 SHOWCASE
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
H2020-SFS-2018-2020 GA 862480 SHOWCASE
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (ESR 13)
H2020-MSCA-ITN nr. 956696- “Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems” SAPIENS
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2360, cu titlul Noi modele de clasificare bazate pe teoria jocurilor È™i inteligenÈ›a computaÈ›ională; aplicaÈ›ii în economie
CERCETATOR STIINTIFIC III
PN III-P4-ID-PCE-2020-0647
TEHNICIAN
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2170, cu titlul: „REThinkEMOTIONS: Evaluarea gamificata a abilitatilor de reglare emotionala si preventia personalizata bazata pe joc online a tulburarilor emotionale la copii”
PSIHOLOG
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2170, cu titlul: „REThinkEMOTIONS: Evaluarea gamificata a abilitatilor de reglare emotionala si preventia personalizata bazata pe joc online a tulburarilor emotionale la copii”
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (POSTDOC)
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1080, cu titlul Melancolia in Europa medievala (1100-1400). Depresie, creativitate si filosofie a naturii
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (DOCTORAND)
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1080, cu titlul Melancolia in Europa medievala (1100-1400). Depresie, creativitate si filosofie a naturii
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1522
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (ESR 13)
H2020-MSCA-ITN nr. 956696- “Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems” SAPIENS
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (ESR 4)
H2020-MSCA-ITN nr. 956696- “Sustainability and Procurement in International, European, and National Systems” SAPIENS
CERCETATOR STIINTIFIC
H2020 nr. 962553 -DEMOTEC
CERCETATOR STIINTIFIC III
PN-III-P4-ID-PCE-2020-0338, Titlu: Migrația de întoarcere în IT și agricultură. Adaptare, inovare și remiteri sociale
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1522
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
ISUMADECIP-POSCEE 48806/1862
CERCETATOR STIINTIFIC
ProDem Contract nr.15911/20.10.2020
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056
CHIMIST
TE 82 ⁄ 2020, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396
ASISTENT DE CERCETARE șTIINțIFICă DOCTORAND
Proiect EEA-RO-NO-2019-0496, cu titlul Precarious labor and peripheral housing. The socio-economic practices of Romanian Roma in the context of changing industrial relations and uneven territorial development,
ASISTENT DE CERCETARE șTIINțIFICă DOCTOR
Proiect EEA-RO-NO-2019-0496, cu titlul Precarious labor and peripheral housing. The socio-economic practices of Romanian Roma in the context of changing industrial relations and uneven territorial development,
DOCUMENTARIST
Proiect 16133
CONSERVATOR
Proiect 16133
CERCETATOR STIINTIFIC III
H2020 nr. 957115 - ENCHANT
CERCETATOR STIINTIFIC
H2020 nr. 957115 - ENCHANT