Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P2-2.1-PED-2021-3882 - SPRIJINIREA UNIVERSITATILOR IN A SE INGRIJI EFICIENT DE SANATATEA MINTALA A STUDENTILOR IN ERA DIGITALA
CERCETATOR STIINTIFIC III
PN-III-P4_PCE-2021-0141
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P4-PCE-2021-0538
CERCETATOR STIINTIFIC
PN-III-P4-PCE-2021-1812
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (2 POSTURI)
PN-III-P4-PCE-2021-1812