Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
TEHNICIAN
PN-IV-ERANET-JPI-HDHL-ComMEATted
EXPERT EVALUARE
PN-III-P4-PCE-2021-0072
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA - IRP 13
MSCA - DN Digital Finance - Reaching New Frontiers (DIGITAL)”, project number 101119635
TEHNICIAN
PN-IV-P8-8.1-PRE-HE-ORG-2023-0133
INGINER CHIMIST
Calcium looping to capture CO2 from industrial processes by 2030 - CaLby2030, Orizont Europa, nr. 101075416