Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2019-0226
FIZICIAN
PN-III-P4-ID-PCE-2020-1592
EXPERT ACHIZITII PUBLICE
H2020 nr. 962553 -DEMOTEC
EXPERT INVATAMANT PRIMAR (80 POSTURI)
EEA-RO-NO-2018-0026, cu titlul: Early literacy of Roma children from Romania:Bridging the socio-economic divide (ELIRA 2.0),
EXPERT EVALUARE (28 POSTURI)
EEA-RO-NO-2018-0026, cu titlul: Early literacy of Roma children from Romania:Bridging the socio-economic divide (ELIRA 2.0)
LABORANT CHIMIST
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396