Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CERCETATOR STIINTIFIC
RO-NO-2019-0463, Acronim: RomaHealthRisk
CERCETATOR STIINTIFIC
PN-III-P2-2.1-PED-2019-3837
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350 GRraphene4Life
CERCETATOR STIINTIFIC
PN-III-P4-ID-PCE-2020-0454
CERCETATOR STIINTIFIC (POST DOC)
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1320
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
Proiect PN III- P4-ID-PCE-2020-0032