Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
Horizon Europe MSCA 101073292 Globalization, Europe, Multilateralism. Democratic Institutions, the rise of Alternative MOdels and mounting Normative Dissensus – GEM DIAMOND
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2006–WORPER