Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CERCETATOR STIINTIFIC POSTDOCTORAL
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2360
CERCETATOR STIINTIFIC CU EXPERIENTA
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2360
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA DOCTORAND
PN-III-P4-ID-PCE-2020-2360
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2021-0366
TEHNICIAN
COFUND-M-ERANET-3-COFFEE
ASISTENT CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P4-ID-PCE-2020-1292