Posturi vacante în cadrul echipelor proiectelor de cercetare

Dosarul de concurs

1

CERERE de inscriere la concurs

2

Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea potrivit legii

3

Copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări

4

Documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului (copia Carnetului de muncă, Adeverințe etc.)

5

Curriculum vitae în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se menționează proiectul și postul vizat de candidat

6

Lista lucrărilor publicate

7

Alte documente relevante

Informații

Denumirea postului Anunţul  de concurs Tematica şi bibliografia Rezultate
CERCETATOR STIINTIFIC
H2020 nr. 957115 - ENCHANT
CERCETATOR STIINTIFIC III
H2020 nr. 957115 - ENCHANT
CONSERVATOR
Proiect 16133
DOCUMENTARIST
Proiect 16133
ASISTENT DE CERCETARE șTIINțIFICă DOCTOR
Proiect EEA-RO-NO-2019-0496, cu titlul Precarious labor and peripheral housing. The socio-economic practices of Romanian Roma in the context of changing industrial relations and uneven territorial development,
ASISTENT DE CERCETARE șTIINțIFICă DOCTORAND
Proiect EEA-RO-NO-2019-0496, cu titlul Precarious labor and peripheral housing. The socio-economic practices of Romanian Roma in the context of changing industrial relations and uneven territorial development,
CHIMIST
TE 82 ⁄ 2020, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1396
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0056
CERCETATOR STIINTIFIC
ProDem Contract nr.15911/20.10.2020
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
ISUMADECIP-POSCEE 48806/1862
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA
PN-III-P1-1.1-TE-2019-1522
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (POSTDOC)
ProDem Contract nr.15911/20.10.2020
ASISTENT DE CERCETARE STIINTIFICA (DOCTORAND)
ProDem Contract nr.15911/20.10.2020
CERCETATOR STIINTIFIC III
ProDem Contract nr.15911/20.10.2020
CERCETATOR STIINTIFIC
RO-NO-2019-0463 - RomaHealthRisk
LABORANT
RO-NO-2019-0463 - RomaHealthRisk
TEHNICIAN
Nanocip Plasmonic, Portabil pentru Diagnosticul Rapid si la Fata Locului a Bolilor Cardiace prin Detectia Cantitativa a Biomarker-ului Cardiac Troponina (PN-III-P2-2.1-PED-2019-3345)