Strategii de dezvoltare

În conformitate cu clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii din România, realizată în 2011 de către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), UBB este o universitate comprehensivă de cercetare avansată şi educaţie.

Planul Strategic pentru perioada 2020-2024 urmărește atât ancorarea definitivă a UBB în aria academică europeană/internațională, ca universitate world-class, continuând angajamentul pentru tradiție și excelență al fondatorilor universității, cât și dezvoltarea proactivă a UBB, pentru oameni și prin oameni, cu politici instituționale de susținere, sub angajamentul Neminem Resideo (fiecare membru de bună-credință al comunității are rolul său important și nimeni nu este lăsat în urmă), într-o paradigmă academică a încrederii și deschiderii.