Tabere studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - 2023

Studenții care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanței de vară sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie):

1.Criterii generale:

  • a) sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență, master sau doctorat;
  • b) sunt integraliști, respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizarte și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;

2. Criterii speciale:

  • a) cazuri sociale (vezi art.5, alin. (1), lit. a) din Metodologie);
  • b) studenți integraliști, cu rezultate deosebite la învățătură în anul de studii precedent (pentru studenții din anul II și mai mari) sau în sem. I al anului de studii actual (pentru studenții din anul I)
  • c) studenți care au avut activități în cadru organizat, al universității, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

Metodologie