Tabere studențești organizate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - 2024

Criterii generale de eligibilitate:

Studenții care pot beneficia de locurile gratuite în taberele studențești alocate Universității Babeș-Bolyai în perioada vacanțelor de iarnă și de vară sunt cetățeni care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii (vezi art. 4 și art. 5 din Metodologie):

  • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la un program de studii nivel licență, master sau doctorat;
  • sunt integraliști, respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizarte și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
  • sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani (în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, lit. a) din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor);

Criterii speciale de eligibilitate și ierarhizare:

Categoriile de beneficiari:

  • cazuri sociale (vezi art.5, alin. (1), lit. a) din Metodologie - în aceste cazuri nu se aplică criteriul de student integralist;
  • studenți integraliști, cu rezultate deosebite la învățătură în anul de studii precedent (pentru studenții din anul II și mai mari) sau în sem. I al anului de studii actual (pentru studenții din anul I)
  • studenți care au avut activități în cadru organizat, al universității, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat

Depunerea cererilor pentru vacanța de vară 2024

Legislație și alte resurse