Az Ifjúsági és Sportminisztérium által szervezett hallgatói táborok – 2021

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem számára kiutalt ingyenes táborhelyekre azok a hallgatók jogosultak, akik együttesen megfelelnek az alábbi kritériumoknak: (lásd a Módszertan 4. és 5. cikkét):

1. Általános kritériumok:

  • a) tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják, alapképzési vagy magiszteri tanulmányi program keretében;
  • b) még nem töltötték be 35. életévüket (a 350/2006-os számú Ifjúsági Törvény 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokkal összhangban);

2. Sajátos feltételek:

  • a) szociális esetek (lásd a Módszertan 5. cikk, (1) bekezdés a) pontját);
  • b) azok a hallgatók, akik valamennyi tantárgyból sikeresen vizsgáztak (integralistának számítanak), és az előző tanulmányi évben (II. évesek vagy felsőbb évesek), vagy az aktuális tanulmányi év I. félévében (I. évesek) kimagasló tanulmányi eredményeket értek el.

Jogszabályok és egyéb források