Die Studentencamps

Das Wettbewerb "Erholungscamp der Babeș-Bolyai Universität"

Das Wettbewerb "Erholungscamp der Babeș-Bolyai Universität" findet an der Babeș-Bolyai Universität statt und hat als Zielgruppe jene Studierende unserer Universität mit besonderen Ergebnissen. Zweck des Erholungscamps ist die Förderung und Anregung der Studierenden, um weiterhin exzellente Ergebnisse im Studium zu erzielen. Die BBU stellt 55 Plätze in den Sommerferien (23. – 28. Juli 2018) zur Verfügung und versichert den Transport, die Unterkunft und die Speise für jeden Auftraggeber. Das Erholungscamp wird in der Anlage bei Baru, Kreis Hunedoara stattfinden.

Beim Wettbewerb für die Zuweisung der Plätze au dreptul să participe studenţii din anii II și III nivel licență, precum și studenții din anii 1 şi 2 nivel master din cadrul facultăţilor Universităţii Babeş-Bolyai. La concurs pot participa doar studenţii integralişti care au obţinut în ultimele două semestre anterioare desfăşurării concursului minim media 8 pe fiecare semestru şi care au o conduită ireproşabilă.

Dosarul trebuie să conțină:

  1. Formular de înscriere.
  2. Curriculum Vitae model Europass (poate fi completat și descărcat online la http://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae );
  3. Copii simple după fiecare diplomă, adeverință sau orice act care dovedește participarea la manifestări ştiinţifice, artistice, culturale şi sportive organizate în cadrul universităţii sau în cadrul altor universităţi sau instituții de cultură de prestigiu din ţară şi străinătate.

Perioada înscrierii este din data de 2 mai 2018 până la data de 4 iunie 2018, la ora 12:00.

Documentele, scanate și arhivate, se trimit prin e-mail la teofana.nicoara@ubbcluj.ro, după care vor fi înaintate Comisiei de evaluare în perioada 5-15 iunie 2018.

Das Nationale Programm des Ministeriums für Jugend und Sport der Studierendencamps