Resurse Umane - reglementări interne

Formulare utile

Secțiune din care se pot descarca formularele tip utilizate în activitatea Direcției Resurse Umane.

Acces FORMULARE UTILE

Recrutarea, selecția și promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic

Secțiune privitoare la recrutarea, selecția și promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Acces RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC