Resurse Umane - reglementări interne

Politici de resurse umane

Secțiune privind acte, hotărâri, normative și contracte colective de muncă.

Acces POLITICI DE RESURSE UMANE

Formulare utile

Secțiune din care se pot descarca formularele tip utilizate în activitatea Direcției Resurse Umane.

Acces FORMULARE UTILE

 

Recrutarea, selecția și promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic

Secțiune privitoare la recrutarea, selecția și promovarea personalului didactic auxiliar și nedidactic.

Acces RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI PROMOVAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC