Tanulmányok befejezésékor fizetendő tandíjak

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat

Taxa pentru examenul de licenţă, susţinerea disertaţiei şi susţinerea tezei de doctorat pentru cetăţeni români,UE¹, SEE² şi CE³ pentru anul universitar 2016 / 2017

  Examenul de licenţă (lei) Susţinerea disertaţie (lei) Susţinerea tezei de doctorat (lei)
IF ID IF ID * IFR IF, IFR şi FF (în lichidare) **
Matematika és Informatika Kar 1.500 - 1.500 - - 5.500
Fizika Kar 1.000 - 1.000 - - 5.000
Kémia és Vegyészmérnöki Kar 1.000 - 1.000 1.000 1.000 5.000
Biológia és Geológia Kar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Földrajz Kar 1.000 1.000 1.000 - 1.000 5.000
Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
- pentru absolvenţii altor Universităţi, susţinerea examenului la sediul facultăţii 1.400
- pentru absolvenţii altor Universităţi, susţinerea examenului la sediul universităţii solicitante 1.800
Történelem és Filozófia Kar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
- pentru absolvenţii altor Universităţi 2.000
Bölcsészettudományi Kar 1.000 1.000 1.000 - - 5.000
Színház és Film Kar 1.500 - 1.500 - - 5.000
Jogtudományi Kar 1.000 1.000 1.000 - - 5.000
Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Testnevelés és Sport Kar 1.200 1.200 1.200 1.200 - 5.200
Európai Tanulmányok Kar 1.000 1.000 1.000 - - 5.000
Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar 1.000 1.000 1.000 1.000 - 5.000
Üzletkötő Kar 1.250 1.250 1.500 1.500 1.500 -
Ortodox Teológia és Tanárképző Kar 1.000 - 1.000 - - 5.000
Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar (departamentul Cluj toate specializările) 1.500 - 1.500 - - -
Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar (departamentul Oradea toate specializările) 1.500 - 1.500 - - -
Görög-Katolikus Teológia és Tanárképző Kar (departamentul Blaj toate specializările) 1.500 - 1.500 - - -
Római Katolikus Teológia Kar 1.000 - 1.000 - - 5.000
Református Tanárképző Kar 1.000 - 1.000 - - 5.000

(*) ID Master pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare

(** ) FF Doctorat pentru promoțiile aflate în continuare de studii, prelungire de studii sau lichidare.

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;

Taxe pentru examenul de licenţă, pentru susţinerea disertaţiei şi a tezei de doctorat în valută ale cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, proveniţi din state care nu sunt membre ale UE¹, SEE² şi CE³, pentru anul universitar 2016 / 2017

 

Examenul de licenţă,susţinerea disertaţie (euro)

Susţinerea tezei de doctorat (euro)

Matematika és Informatika Kar

500 1.500

Fizika Kar

300 540

Kémia és Vegyészmérnöki Kar

300 1.500

Biológia és Geológia Kar

270 540

Földrajz Kar

300 540

Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar

270 540

Facultatea de Istorie şi Filozofie

225 1.100

Pszichológia és Neveléstudományok Kar

220 1.000

Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar

400 examenul de licenţă
450 susţinerea disertaţiei
1.200

Bölcsészettudományi Kar

400 440

Színház és Film Kar, domeniul teatru

750 1.500

Színház és Film Kar, domeniul cinematografie şi media

950 1.900

Jogtudományi Kar

250 440

Közgazdaság és Gazdálkodástudományi Kar

500 2.000

Testnevelés és Sport Kar

300 800

Európai Tanulmányok Kar

500 1.200

Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar

220 440

Üzletkötő Kar

500 -

Ortodox Teológia és Tanárképző Kar

220 440

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

220 -

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

220 1.250

Református Tanárképző Kar

300 1.250

 

UE¹: Uniunea Europeană; SEE²: Spaţiul Economic European; CE³: Confederaţia Elveţiană;