Serviciul Arhiva Universității

ARGUMENT

Este bine cunoscut faptul că importanţa oricărei instituţii este reflectată în memoria documentelor ei. Istoria a demonstrat că nu există documente fără valoare, există doar instituţii creatoare de documente care, prin natura, specificul şi importanţa activităţii lor, pot fi definitorii pentru istoria unei ţări sau regiuni.
Fondul documentar al Universității Babeș-Bolyai atestă rolul important pe care universitatea noastră l-a avut de-a lungul timpului, alături de celelalte universități din țară, în promovarea diplomației culturale, ca fundament solid al cooperărilor internaționale și, mai ales, rolul pe care universitarii clujeni l-au avut în modelarea mentalului colectiv și în formarea conștiinței civice, universitatea aflându-se mereu în mijlocul societății.

PERSONALUL ARHIVEI

1. Șef Serviciu

Emilia Cismaş

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: emilia.cismas@ubbcluj.ro

2. Documentarist IA Dr. Florin Nicolae Ardelean

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: ardelean.florin@ubbcluj.ro

3. C.S. II dr.Ioana-Mihaela Bonda

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: bonda.ioana@ubbcluj.ro

4. C.S. II dr. Cecilia Cârja

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: carja.cecilia@ubbcluj.ro

5. Adm. Patr. IM

Mirela Viorica Cioază

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: cioază.mirela@ubbcluj.ro

6. Adm. Patr. IS

Ileana Duca

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: matei.ileana@ubbcluj.ro

7. Dr. Ovidiu Emil Iudean

tel: 0264-405300 - int. 5860
e-mail: iudean.ovidiu@ubbcluj.ro

ROLUL ARHIVEI UBB - ATRIBUȚII

  • Serviciul Arhiva UBB administrează și gestionează fondul arhivistic istoric al universității.
  • Are în atribuții preluarea documentelor de la creatori, prelucrarea lor conform normelor arhivistice și asigură cercetarea lor, atât în vederea elaborării unor lucrări științifice, dar și pentru a răspunde unor necesități practice. Reprezintă UBB în cadrul unor evenimente/proiecte științifice destinate comunității academice și publicului larg.

În calitate de subunitate a Universităţii, Serviciul funcţionează în baza dispoziţiilor legale în vigoare şi în conformitate cu propriile decizii pentru administrarea, supravegherea şi protecţia specială a documentelor create de UBB, prin structurile sale, documente care constituie Fondul arhivistic al UBB, acesta făcând parte din Fondul Arhivistic Naţional.

OBIECTIVE GENERALE

  1. digitalizarea fondului documentar; constituirea unei arhive digitale foto-video;
  2. valorificarea documentelor din Arhiva UBB prin cercetare ştiinţifică, publicarea de articole și cărți de specialitate;
  3. colaborarea cu arhivele universitare din țară și străinătate; schimburi de experienţă, organizarea unor conferințe;
  4. elaborarea de proiecte şi programe privind dezvoltarea Serviciului;
  5. elaborarea de recomandări creatorilor de documente din UBB, cu privire la metodele moderne de arhivare;
  6. consultanță și asistență de specialitate oferite publicului interesat de istoria universității;
  7. întregirea patrimoniului documentar.

BROȘURA DE PREZENTARE A ARHIVEI