Directia Patrimoniu Cultural Universitar

Direcția Patrimoniu Cultural Universitar coordonează activitatea muzeelor și a arhivei universității și are ca obiectiv major conservarea și promovarea în comunitatea academică la nivelul publicului larg a patrimoniului muzeal și arhivistic al universității.

Director Patrimoniu Cultural Universitar: Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Tel: 0264 - 405300
E-mail: patrimoniu@ubbcluj.ro

Serviciul Muzee

Sef serviciu CS II Dr. Marius Ioan Eppel
Adresa: Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu. nr. 1
Tel: 0264 - 405300
E-mail: marius.eppel@ubbcluj.ro

Muzee UBB

Serviciul Arhiva Universității

Sef serviciu Emilia Cismaș
Adresa: Str.Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca (Sediul FSEGA)
Tel: 0264 - 405300, int 5860
E-mail: emilia.cismas@ubbcluj.ro