Oferta educațională pentru anul 2021-2022 nivel licență

Total programe: 250, din care romana 160, maghiara 67, germană 9, engleza 14, si 1 franceza

Facultatea de Matematică şi Informatică

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Informatică Informatică Cluj-Napoca română A IF 180 200
Informatică Informatică (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 200
Informatică Informatică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 150
Informatică Informatică (în limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 100
Matematică Matematică Cluj-Napoca română A IF 180 100
Matematică Matematică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Matematică Matematică informatică Cluj-Napoca română A IF 180 200
Matematică Matematică informatică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Matematică Matematică informatică (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză AP IF 180 100

Facultatea de Fizică

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Fizică Fizică Cluj-Napoca română A IF 180 36
Fizică Fizică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Fizică Fizică informatică Cluj-Napoca română A IF 180 30
Fizică Fizică informatică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Fizică Fizică medicală Cluj-Napoca română A IF 180 60
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică Cluj-Napoca română A IF 240 20
Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 240 15

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Chimie Chimie Cluj-Napoca română A IF 180 60
Chimie Chimie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 45
Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Cluj-Napoca română A IF 240 45
Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 240 30
Inginerie chimică Chimie alimentară şi tehnologii biochimice Cluj-Napoca română A IF 240 45
Inginerie chimică Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului Cluj-Napoca română A IF 240 45
Inginerie chimică Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice Cluj-Napoca română A IF 240 45
Inginerie chimică Inginerie biochimică Cluj-Napoca română A IF 240 45
Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale Cluj-Napoca română A IF 240 45

Facultatea de Biologie şi Geologie

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Biologie Biochimie Cluj-Napoca română A IF 180 75
Biologie Biologie Cluj-Napoca română A IF 180 100
Biologie Biologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60
Biologie Biologie ambientală Cluj-Napoca română AP IF 180 30
Geologie Geologie  Cluj-Napoca română A IF 180 40
Geologie Geologie(în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30
Inginerie geologică Inginerie geologică Cluj-Napoca română A IF 240 50
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului (în limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 15
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Științe inginerești aplicate Biotehnologii industriale Cluj-Napoca română A IF 240 50

Facultatea de Geografie

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Geografie Cartografie Cluj-Napoca română A IF 180 70
Geografie Geografia turismului Cluj-Napoca română A IF 180 400
Geografie Geografia turismului Cluj-Napoca română A ID 180 75
Geografie Geografia turismului (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 75
Geografie Geografia turismului (în limba maghiară, la Gheorgheni) Gheorgheni maghiară A IF 180 50
Geografie Geografia turismului (la Bistriţa) Bistrița română A IF 180 85
Geografie Geografia turismului (la Gheorgheni) Gheorgheni română A IF 180 25
Geografie Geografia turismului (la Sighetu Marmaţiei) Sighetu Marmației română A IF 180 100
Geografie Geografia turismului (la Zalău) Zalău română A IF 180 50
Geografie Geografia turismului (limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 30
Geografie Geografie Cluj-Napoca română A IF 180 100
Geografie Geografie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Geografie Hidrologie şi meteorologie Cluj-Napoca română A IF 180 50
Geografie Planificare teritorială Cluj-Napoca română A IF 180 50
Geografie Planificare teritorială (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Ingineria mediului Ingineria mediului Cluj-Napoca română A IF 240 60
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice Cluj-Napoca română A IF 240 30
Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului Cluj-Napoca română A IF 180 140
Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40
Ştiinţa mediului Ştiinţa mediului (in limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Sfântu Gheorghe maghiară A IF 180 25
Ştiinţa mediului Management și audit de mediu Cluj-Napoca română AP IF 180 50

Facultatea de Drept

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Drept Drept Cluj-Napoca română A IF 240 550
Drept Drept Cluj-Napoca română A ID 240 150

Facultatea de Litere

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Limbă şi literatură Filologie clasică Cluj-Napoca română A IF 180 50
Limbă şi literatură Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, coreeană, ucraineană) /latină/greacă veche/ebraică/Literatura universală și comparată Cluj-Napoca română A IF 180 40
Limbă şi literatură Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată Cluj-Napoca română A IF 180 40
Limbă şi literatură Limba şi literatura finlandeză - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, norvegiană, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche/Literatura universală și comparată Cluj-Napoca română A IF 180 30
Limbă şi literatură Limba şi literatura maghiară  Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30
Limbă şi literatură Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană,spaniolă) - Limba şi literatura română/Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză) / Latină/Greacă veche/ Literatura universală  şi  comparată Cluj-Napoca română A IF 180 700
Limbă şi literatură Limba şi literatura română  - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/Literatura universală şi comparată Cluj-Napoca română A IF 180 150
Limbă şi literatură Limbă şi literatură română /Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată /Limbi și literaturi modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice (latină) - Limba şi literatura chineză Cluj-Napoca română A IF 180 30
Limbă şi literatură Limbă şi literatură română /Limba și literatura maghiară/Literatură universală și comparată /Limbi și literaturi moderne (engleză, franceză,germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză)/Limbi și literaturi clasice (latină) - Limba şi literatura coreeană Cluj-Napoca română A IF 180 50
Limbă şi literatură Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (în limbile engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)/latină/greacă veche/Literatura universală  şi  comparată Cluj-Napoca română A IF 180 50
Limbă şi literatură Limbă şi literatură japoneză - Limba şi literatura română / maghiară / modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină / greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată Cluj-Napoca română A IF 180 40
Limbă şi literatură Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română / maghiară/ modernă (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, coreeană, finlandeză, japoneză, chineză, ucraineană) / latină/ greacă veche / ebraică / Literatura universală și comparată Cluj-Napoca română A IF 180 50
Limbă şi literatură Literatură universală şi comparată - Limba și literatura română/ Limba și literatura maghiară/Limba şi literatura modernă(engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană, ebraică)/Limba latină/Limba greacă veche Cluj-Napoca română A IF 180 70
Limbă şi literatură Limbă şi literatură maghiară / Limbă și literatură română/Limba și literatura modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, norvegiană, finlandeză, japoneză, chineză, coreeană) - Literatura universală și comparată (în limba maghiară) Cluj-Napoca română A IF 180 35
Limbă şi literatură Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română / Limba și literatura maghiară/ limba și literatura modernă (maghiară/engleză/franceză/norvegiană/ germană/rusă/italiană/finlandeză/chineză/coreeană/japoneză/spaniolă) /Limba latină/ Limba greacă veche / Literatura universală și comparată Cluj-Napoca română AP IF 1810 50
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă) Cluj-Napoca română A IF 180 200
Studii culturale Etnologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20
Studii culturale Studii culturale (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Filosofie Filosofie Cluj-Napoca română A IF 180 75
Filosofie Filosofie Cluj-Napoca română A ID 180 25
Filosofie Filosofie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Istorie Arheologie Cluj-Napoca română A IF 180 60
Istorie Arheologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20
Istorie Arhivistică Cluj-Napoca română A IF 180 20
Istorie Arhivistică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 15
Istorie Istoria artei Cluj-Napoca română A IF 180 30
Istorie Istoria artei (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 20
Istorie Istorie Cluj-Napoca română A IF 180 250
Istorie Istorie Cluj-Napoca română A ID 180 50
Istorie Istorie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Istorie Istorie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A ID 180 25
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Cluj-Napoca română A IF 180 125
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40
Studii culturale Etnologie  Cluj-Napoca română A IF 180 15
Studii culturale Turism cultural Cluj-Napoca română A IF 180 75
Studii culturale Turism cultural (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40
Ştiinţe ale comunicării Științe ale informării și documentării Cluj-Napoca română A IF 180 15
Ştiinţe ale comunicării Științe ale informării și documentării (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 15
Studii de securitate Studii de securitate Cluj-Napoca română A IF 180 150
Studii de securitate Studii de securitate (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză AP IF 180 100
Studii de securitate Studii de securitate  Cluj-Napoca română AP ID 180 50

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Asistenţă socială Asistenţă socială Cluj-Napoca română A IF 180 150
Asistenţă socială Asistenţă socială Cluj-Napoca română A ID 180 125
Asistenţă socială Asistenţă socială (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Asistenţă socială Asistenţă socială (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A ID 180 50
Asistenţă socială Asistenţă socială (la Reșița) Reșița română A IF 180 60
Sociologie Antropologie Cluj-Napoca română A IF 180 50
Sociologie Antropologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Sociologie Resurse umane Cluj-Napoca română A IF 180 125
Sociologie Resurse umane  (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 40
Sociologie Sociologie Cluj-Napoca română A IF 180 125
Sociologie Sociologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Psihologie Psihologie Cluj-Napoca română A IF 180 350
Psihologie Psihologie Cluj-Napoca română A ID 180 250
Psihologie Psihologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 80
Psihologie Psihologie (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A ID 180 100
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Cluj-Napoca română A IF 180 120
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar   Cluj-Napoca română A ID 180 125
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A ID 180 50
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Odorheiu Secuiesc) Odorheiu Seciuesc maghiară A IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (în limba maghiară, la Târgu Mureş) Târgu Mureș maghiară A IF 180 35
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Năsăud) Năsăud română A IF 180 80
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Năsăud) Năsăud română A ID 180 50
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Sighetu-Marmației) Sighetul Marmației română A IF 180 60
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Sighetu-Marmației) Sighetul Marmației română A ID 180 50
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Târgu Mureş) Târgu Mureș română A IF 180 80
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Târgu Mureş) Târgu Mureș română A ID 180 75
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba germană, la CLUJ) Cluj-Napoca germană A IF 180 50
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Odorheiu Secuiesc) Odorheiu Secuiesc maghiară A ID 180 30
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în limba maghiară, la Satu Mare) Satu Mare maghiară A IF 180 30
Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Reșița) Reșița română A IF 180 60
Științe ale educației Pedagogie Cluj-Napoca română A IF 180 50
Științe ale educației Psihopedagogie specială Cluj-Napoca română A IF 180 75
Științe ale educației Psihopedagogie specială Cluj-Napoca română A ID 180 50
Științe ale educației Psihopedagogie specială  (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 65

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cluj-Napoca română A IF 180 150
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Cluj-Napoca română A ID 180 50
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)  Sfântu Gheorghe maghiară A IF 180 50
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe) Sfântu Gheorghe română A IF 180 30
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Reșița) Reșița română A IF 180 60
Administrarea afacerilor Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Sfântu Gheorghe maghiară A IF 180 25
Administrarea afacerilor Economia firmei (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Sfântu Gheorghe maghiară A ID 180 50
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 100
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică Cluj-Napoca română A IF 180 240
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică Cluj-Napoca română A ID 180 125
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60
Cibernetică, statistică şi informatică economică Statistică şi previziune economică Cluj-Napoca română A IF 180 90
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Cluj-Napoca română A IF 180 250
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Cluj-Napoca română A ID 180 100
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba engleză)  Cluj-Napoca engleză A IF 180 50
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (în limba franceză)  Cluj-Napoca franceză A IF 180 50
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) Sighetul Marmației română A IF 180 50
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei) Sighetul Marmației română A ID 180 30
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la Reșița) Reșița română A IF 180 75
Economie Economie agroalimentară şi a mediului Cluj-Napoca română A IF 180 50
Economie Economie generală Cluj-Napoca română A IF 180 90
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Cluj-Napoca română A IF 180 150
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Cluj-Napoca română A ID 180 50
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză AP IF 180 50
Finanţe Finanţe şi bănci Cluj-Napoca română A IF 180 240
Finanţe Finanţe şi bănci Cluj-Napoca română A ID 180 50
Finanţe Finanţe şi bănci (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 60
Finanţe Finanţe şi bănci (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 75
Management Management Cluj-Napoca română A IF 180 150
Management Management Cluj-Napoca română A ID 180 100
Management Management (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 50
Management Management (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 75
Management Management (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A ID 180 25
Marketing Marketing Cluj-Napoca română A IF 180 150
Marketing Marketing Cluj-Napoca română A ID 180 100
Marketing Marketing (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Marketing Marketing (la Reșița) Reșița română A IF 180 75
Marketing Marketing (la Reșița) Reșița română A ID 180 75

Facultatea de Studii Europene

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Management Management Cluj-Napoca română A IF 180 75
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Cluj-Napoca română A IF 180 375
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Cluj-Napoca română A ID 180 100
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba engleză)  Cluj-Napoca engleză A IF 180 100
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene (în limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 100
Relații internaționale și studii europene Diplomație în afaceri Cluj-Napoca română AP IF 180 100
Ştiinţe administrative Administraţie europeană Cluj-Napoca română A IF 180 75

Facultatea de Business

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română A IF 180 200
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Cluj-Napoca română A ID 180 150
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 90
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor( la Bistrița) Bistrița română A IF 180 90
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Cluj-Napoca română A IF 180 75
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate Cluj-Napoca română A ID 180 50
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 50

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română A IF 180 250
Ştiinţe administrative Administraţie publică Cluj-Napoca română A ID 180 100
Ştiinţe administrative Administraţie publică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară AP IF 120 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică (în limba maghiară, la Satu Mare) Satu Mare maghiară A IF 180 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe) Sfântu Gheorghe maghiară A IF 180 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Bistriţa) Bistrița română A IF 180 100
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Bistriţa) Bistrița română A ID 180 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Satu Mare) Satu Mare română A IF 180 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Satu Mare) Satu Mare română A ID 180 30
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) Sfântu Gheorghe română A IF 180 100
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Reșița) Reșița română A IF 180 50
Ştiinţe administrative Administraţie publică (la Reșița) Reșița română A ID 180 75
Ştiinţe administrative Servicii şi politici de sănătate publică (Public Health)(în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 50
Ştiinţe administrative Leadership în sectorul public Cluj-Napoca engleză A IF 180 50
Ştiinţe administrative Studii de conflict Cluj-Napoca engleză AP IF 180 50
Ştiinţe administrative Ştiinta datelor sociale Cluj-Napoca română AP IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Cluj-Napoca română A IF 180 150
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Cluj-Napoca română A ID 180 100
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Cluj-Napoca română A IF 180 200
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Cluj-Napoca română A ID 180 50
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism (în limba germană) Cluj-Napoca germană A IF 180 30
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Ştiinţe ale comunicării Publicitate Cluj-Napoca română A IF 180 100
Ştiinţe ale comunicării Media digitală Cluj-Napoca română AP IF 180 70
Ştiinţe politice Ştiinţe politice Cluj-Napoca română A IF 180 100
Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Ştiinţe politice Ştiinţe politice (în limba engleză) Cluj-Napoca engleză A IF 180 100

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Cluj-Napoca română A IF 180 175
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă Cluj-Napoca română A IFR 180 75
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) Bistrița română A IF 180 40
Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă (la Reșița) Reșița română A IF 180 50
Educaţie fizică şi sport Sport și performanță motrică Cluj-Napoca română A IF 180 70
Educaţie fizică şi sport Sport și performanță motrică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 30
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială Cluj-Napoca română A IF 180 120
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 60

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Arte vizuale Artă sacră Cluj-Napoca română A IF 180 40
Teologie Teologie ortodoxă asistenţă socială Cluj-Napoca română A IF 180 30
Teologie Teologie ortodoxă didactică  Cluj-Napoca română A IF 180 50
Teologie Teologie ortodoxă pastorală Cluj-Napoca română A IF 240 150

Facultatea de Teologie Greco Catolică

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Teologie Teologie greco-catolică asistenţă socială Cluj-Napoca română A IF 180 25
Teologie Teologie greco-catolică didactică  Cluj-Napoca română A IF 180 30
Teologie Teologie greco-catolică pastorală Cluj-Napoca română A IF 240 30
Teologie Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) Blaj română A IF 240 30
Teologie Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) Oradea română A IF 240 50

Facultatea de Teologie Reformată și Muzică

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Muzică Muzica (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Teologie Teologie reformată didactică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 90

Facultatea de Teologie Romano Catolică

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Teologie Teologie romano-catolică didactică (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 50
Teologie Teologie romano-catolică pastorală (în limba maghiară)  Alba Iulia maghiară A IF 240 25

Facultatea de Teatru şi Film

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media)  Cluj-Napoca română A IF 180 30
Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media) (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 25
Cinematografie şi media Filmologie Cluj-Napoca română A IF 180 15
Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie)  Cluj-Napoca română A IF 180 30
Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) (în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 15
Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului (regie)  Cluj-Napoca română A IF 180 10
Teatru şi artele spectacolului Teatrologie  (Jurnalism teatral, Management cultural, în limba maghiară) Cluj-Napoca maghiară A IF 180 10
Teatru şi artele spectacolului Teatrologie (Jurnalism teatral, Management cultural) Cluj-Napoca română A IF 180 15

Facultatea de Inginerie

Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare) Locația geografică de desfășurare Limba de predare A/AP Forma de învățământ Număr de credite de studii transferabile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 
Inginerie mecanică Inginerie mecanică Reșița română A IF 240 60
Inginerie electrică Electromecanică Reșița română A IF 240 50
Inginerie electrică Informatică aplicată în inginerie electrică Reșița română AP IF 240 30
Științe inginerești aplicate Informatică industrială Reșița română A IF 240 30