Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2021
1 2

Pachet Licente informatice în cadrul proiectului POC 448/1/1/126436 - 3 Loturi

Punct de contact: anca.suciu@ubbcluj.ro
Responsabil achiziție: Suciu Anca
Tel. 0264.405340
Fax. 0264.590592

anca.suciu@ubbcluj.ro


Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnica si financiara conform specificatiilor atasate si invitatiei de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
3. Termenul de livrare: 30 de zile, Franco-Beneficiar.
4. Plata se va face in termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
5. Termenul de valabilitate a licentelor:
LOT 1: Licente Microsoft Office - perpetue.
LOT 2: Licente software cu valabilitate minim 5 ani.
LOT 3: Licente software cu valabilitate minim 5 ani.


Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazul al pachetului, dar fara a se depasi valoarea estimata a fiecarui lot/reper in parte. Ofertele care depasesc valoarea estimata vor fi respinse.
Oferta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: - Datele de identificare ale societatii (adresa, numar de inmatriculare, CUI, persoana de contact) - Pretul ofertat va include toate cheltuielile ce deriva din aducerea la indeplinire a obiectului prezentei achizitii - Valorile ofertate se vor mentiona atat sub forma valorii unitare (lei fara TVA) precum si sub forma valorii totale a ofertei (lei fara TVA).

Mentionam ca valoarea estimata pentru aceasta achizitie este de 94.743,00 Lei fara TVA reprezentand:
1. LOT 1: Licente Microsoft Office – pachet Microsoft Word, OneNote, Excel, PowerPoint, Outlook – 26 buc., valoare estimata: 26.273,00 Lei fara TVA
2. LOT 2: Software Modelare gausiana a dispersiilor de poluanti atmosferici pe distante scurte – 1 buc, valoare estimata: 23.780,00 Lei fara TVA
3. LOT 3: Software modelare dispersii poluanti atmosferici pe distante lungi – 1 buc, valoare estimata: 44.690,00 Lei fara TVA.

Nota: Operatorii economici interesati au posibilitatea de a depune oferte tehnico-financiare pentru un singur lot, pentru doua loturi sau pentru tot pachetul de licente informatice.

Obiectul contractului

Pachet Licente informatice – în cadrul proiectului POC 448/1/1/126436 – 3 Loturi:
LOT 1: Licente Microsoft Office (perpetue) – pachet Microsoft Word, OneNote, Excel, PowerPoint, Outlook – 26 buc.
LOT 2: Software Modelare gausiana a dispersiilor de poluanti atmosferici pe distante scurte – 1 buc.
LOT 3: Software modelare dispersii poluanti atmosferici pe distante lungi – 1 buc.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

94743

RON

directa

12-04-2021

31-05-2021

Persoana de contact din partea Biroului Achizitii Produse, Servicii si Lucrari: Adm. patr. Anca Suciu, tel.0264.405.300 int. 5340

Ofertele se depun pe e-mail la adresa: anca.suciu@ubbcluj.ro cu respectarea tuturor cerintelor mentionate in specificatiile atasate anuntului.

Informatii suplimentare:  Specificatii_Pachet_Licente.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 12-05-2021 14:00
Domeniu: Produse

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizi?ia de bunuri: „Echipamente IT”

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare,
Responsabil achiziție: Lupulescu Florin
Tel. 0264-595875
Fax. Fax: 0264-450675

lupulescu.florin@ubbcluj.ro


Stimate Doamne/ Stimati Domni:

Beneficiarul Universitatea Babes - Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati, Granturi Necompetitive derulate în cadrul Proiectul privind Înv?tamantul Secundar - ROSE pentru implementarea subproiectului “Parteneriat pentru o cariera in business”, ai intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia bunurilor, pentru care a fost emisa prezenta Invitatie de Participare. În acest sens, sunteti invitati sa trimiteti oferta dumneavoastra de pret pentru urmatoarele produse:
„Echipamente IT - 1 pachet compus din:
• Laptop – 1 buc
• Tableta – 1 buc
• Sistem VR – 1 buc
• Videoproiector – 1 buc”
2. Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includa toate bunurile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastra, în formatul indicat în Anexa, va fi depusa în conformitate cu termenii si conditiile de livrare precizate si va fi trimisa la:
E-mail: lupulescu.florin@ubbcluj.ro
Adresa: Direc?ia Generala Administrativa din cadrul Universitatii Babes – Bolyai, Str. I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca
Telefon/Fax: 0264-595 875; Fax: 0264- 450675
Persoana de contact: Lupulescu Florin

4. Se accepta oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioara, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limita pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar la adresa mentionata la alineatul 3 este: 07.05.2021, ora: 12:00. Orice oferta primita dupa termenul limita mentionat va fi respinsa.

Obiectul contractului

„Echipamente IT - 1 pachet compus din:
• Laptop – 1 buc
• Tableta – 1 buc
• Sistem VR – 1 buc
• Videoproiector – 1 buc”

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

29-04-2021

24-05-2021

Conform documente atasate

Informatii suplimentare:  Anexa_Termeni_si_conditii_Echipamente_IT.docx     Invitatie_de_participare_Echipamente_IT.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-05-2021 12:00
Domeniu: Produse

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de bunuri: Kit studenti-Tablete- 60 buc

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare,
Responsabil achiziție: Lupulescu Florin
Tel. 0264-595875
Fax. Fax: 0264-450675

lupulescu.florin@ubbcluj.ro


Stimate Doamne/ Stimati Domni:

Beneficiarul Universitatea Babes - Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati, Granturi Necompetitive derulate în cadrul Proiectul privind Învatamantul Secundar - ROSE pentru implementarea subproiectului “Parteneriat pentru o cariera in business”, si intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia bunurilor, pentru care a fost emisa prezenta Invitatie de Participare. În acest sens, sunteti invitati sa trimiteti oferta dumneavoastra de pret pentru urmatoarele produse:
Kit studenti- Tablete- 60 buc

2. Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includa toate bunurile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastra, în formatul indicat în Anexa, va fi depusa în conformitate cu termenii si conditiile de livrare precizate si va fi trimisa la:
E-mail: lupulescu.florin@ubbcluj.ro
Adresa: Directia Generala Administrativa din cadrul Universitatii Babe? – Bolyai, Str. I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca
Telefon/Fax: 0264-595 875; Fax: 0264- 450675
Persoan? de contact: Lupulescu Florin

4. Se accepta oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioara, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limita pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar la adresa mentionata la alineatul 3 este: 07.05.2021, ora: 12:00. Orice oferta primita dupa termenul limita mentionat va fi respinsa.

Obiectul contractului

Kit studenti- Tablete- 60 buc

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

29-04-2021

24-05-2021

Conform documente atasate

Informatii suplimentare:  Invitatie_de_participare_Kit_studenti-Tablete.pdf     Anexa_Termeni_si_conditii_Kit_studenti-Tablete.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-05-2021 12:00
Domeniu: Produse

INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de bunuri : "Consumabile An II academic”

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare,
Responsabil achiziție: Lupulescu Florin
Tel. 0264-595875
Fax. Fax: 0264-450675

lupulescu.florin@ubbcluj.ro


Stimate Doamne/ Stimati Domni:
1. Beneficiarul Universitatea Babes - Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati, Granturi Necompetitive derulate în cadrul Proiectul privind Învatamantul Secundar - ROSE pentru implementarea subproiectului “Continua studiile, integreaza-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (Acronim: PROSE)”, si intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia bunurilor, pentru care a fost emis? prezenta Invitatie de Participare. În acest sens, sunteti invitati sa trimiteti oferta dumneavoastra de pret pentru urmatoarele produse:

? „Consumabile An II academic” – care cuprinde urmatoarele produse

Nr. crt Tip produs Cantitate
1. Hârtie copiator A4 500coli/top -90 top
2. Biblioraft plastifiat 80mm A4 -100 buc
3. SSD extern -2 buc
4. Dosar plastic cu sina si gauri -450 buc
5. Tavite metalice de birou -7 buc
6. Calculator 16 dig -3 buc
7. Hartie lucioasa 10x15 -6 set
8. Acumulatori 1300mAh -24 buc
9. Acumulatori 750 Ah -24 buc
10. Incarcator acumulatori -5 buc
11. Kit wireless tastatura si mouse silent -10 buc
12. Pix cu gel cu mecanism retractabil -150 buc

2. Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includa toate produsele (în cantitatile) cerute mai sus .

3. Oferta dumneavoastra, în formatul indicat în Anexa, va fi depusa în conformitate cu termenii si conditiile de livrare precizate si va fi trimisa la:
E-mail: lupulescu.florin@ubbcluj.ro
Adresa: Directia Generala Administrativa din cadrul Universitatii Babes – Bolyai, Str. I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca
Telefon/Fax: 0264-595 875; Fax: 0264- 450675
Persoan? de contact: Lupulescu Florin

4. Se accepta oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioara, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limita pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar la adresa mentionata la alineatul 3 este : 07.05.2021, ora: 12:00. Orice oferta primita dupa termenul limita mentionat va fi respinsa.

Obiectul contractului

Consumabile An II academic” – care cuprinde urm?toarele produse

Nr. crt Tip produs Cantitate
1. Hârtie copiator A4 500coli/top -90 top
2. Biblioraft plastifiat 80mm A4 -100 buc
3. SSD extern -2 buc
4. Dosar plastic cu sina si gauri -450 buc
5. Tavite metalice de birou -7 buc
6. Calculator 16 dig -3 buc
7. Hartie lucioasa 10x15 -6 set
8. Acumulatori 1300mAh -24 buc
9. Acumulatori 750 Ah -24 buc
10. Incarcator acumulatori -5 buc
11. Kit wireless tastatura si mouse silent -10 buc
12. Pix cu gel cu mecanism retractabil -150 buc

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

29-04-2021

26-05-2021

Conform documente atasate

Informatii suplimentare:  Anexa_termene_conditii_Consumabile_An_II_R_II.docx     Invitatie_de_participare_Consumabile_An_II_R_II.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-05-2021 12:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparatii generale si de renovare – Sali Biblioteci etaj I, II si III, Facultatea de Litere str.Horea nr.31, Cluj-Napoca

Punct de contact: Biroul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Directiei Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Bratianu, nr.14, cod postal 400079.
Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 11.05.2021, ora 10:00, în plic închis cu mentionarea achizitiei pentru care se depune oferta.
Data si ora deschiderii ofertelor: 11.05.2021 , ora 10:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achizitiei si mentiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 11.05.2021, ora 10:15, adresa si datele de contact ale ofertantului, numele si adresa beneficiarului, în care se va regasi câte un exemplar din oferta tehnica si financiara.

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii generale si de renovare – Sali Biblioteci etaj I, II si III, Facultatea de Litere str.Horea nr.31, Cluj-Napoca

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

233.930,02

RON

directa

04-05-2021

04-06-2021

Loca?ie: U.B.B., Facultatea de Litere, str.Horea nr.31, Cluj-Napoca.
Oferta va fi înregistrata, semnata si va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile si de garantie a lucrarii minim 24 luni.
3. Termenul de executie : 60 zile de la primirea ordinului de începere a lucrarilor
Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari si primirea facturii.
Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care pâna la ora actuala nu si-au îndeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Directiei Tehnice U.B.B.: Ing. Daniela Munteanu Galea, tel.0264-405.312 int. 5402, mobil 0754.232.298.
Persoana de contact din partea Serviciului Achizi?ii U.B.B.: Chindri? Teodora, tel. 0264-405.300 int.5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_Facultatea_de_Litere.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 11-05-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de reparatii la R1-Sali 3 si 119-Fac. Business, str. Horea nr. 7 si R2- ICI-BNS, str. T. Laurean nr. 42

Punct de contact: Biroul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Ofertele se vor trimite la responsabilul achizitiei pe mailul: dana.todea@ubbcluj.ro, pana in data de 11.05.2021, ora 12:00

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii - Pachet cu 2 Repere:
R1-Sali 3 si 119-Fac. Business, str. Horea nr. 7, in val.estimata de 61.829,85 lei fara TVA
R2- ICI-BNS, str. T. Laurean nr. 42, in val.estimata de 53.423,22 lei fara TVA

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

115.253,07

RON

directa

27-04-2021

26-05-2021

Locatie UBB, R1-str. Horea nr. 7- Fac. Business; R2-str. T. Laurean nr. 42-ICI-BNS

Oferta Tehnico-Financiara:
1. Oferta tehnica, va cuprinde devize (calculate cu CAM 2,25%) cu extrasele eferente, graficul de executie lucrari si asumarea tuturor specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini.
2. Oferta financiara, va cuprinde formularul de oferta pentru intregul pachet, termenul de valabilitate al ofertei si informatii cu datele de identificare ale firmei.
3. Perioada de garantie a lucrarilor: min.36 luni
4. Termenul de executie : 80 de zile de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
5. Plata se va face in termen de 30 de zile de la emiterea facturii, in urma acceptarii situatiilor de palta de catre beneficiar
6. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazul al pachetului, dar fara a se depasi valoarea estimata a fiecarui reper in parte.

Persoane de contact din partea Dir. Tehnice - Ing. Colceriu Septimiu, tel: 0264405312, int. 5402
Persoane de contact din partea Dir. Jurid. si Achiz. Publice - Ing. Todea Daniela, tel: 0264405300, int. 5266


Informatii suplimentare:  cs-2_rep.-r1-cl.horea_7_si_r2-cl.t.laurean_42.pdf     grafic_executie_lucrari.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 11-05-2021 12:00
Domeniu: Lucrari

Servicii de elaborare a Rapoartelor de mediu-4 buc.

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, strada Ion I.C. Bratianu, nr. 14, Secretariatul General
Responsabil achiziție: Petrea Liliana
Tel. 0264-405339
Fax. 0264-450675

liliana.petrea@ubbcluj.ro


Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnica si financiara conform specificatiilor atasate si invitatiei de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.

Obiectul contractului

Servicii de elaborare a Rapoartelor de mediu-4 buc., conform specificatiilor atasate.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

100000

RON

directa

22-04-2021

22-05-2021

Persoana de contact din partea Biroului Aprovizionare: adm. patr. Petrea Liliana, tel.0264.405.300 int. 5339
Ofertele se depun fie in original la secretariatul DGA, fie pe adresa de
e-mail:liliana.petrea@ubbcluj.ro cu respectarea tuturor cerintelor mentionate in specificatiile atasate anuntului.

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice__POIM.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 29-04-2021 12:00
Domeniu: Servicii

Lucrari de renovare - pachet cu 2 Repere: R1- Lucrari la cladirea str. Republicii nr. 44 si R2 - Lucrari la cladirea str. Clinicilor nr. 5-7

Punct de contact: Biroul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Ofertele se vor trimite la responsabilul achizitiei pe mailul: dana.todea@ubbcluj.ro, pana in data de 10.05.2021, ora 12:00

Obiectul contractului

Lucrari de renovare - pachet cu 2 Repere:
R1- Lucrari renov.Decanat Biologie, str. Republicii nr. 44 in valoare estimata de 24.451,52 lei fara TVA
R2 - Lucrari renovare Amfiteatru Zoologie, str. Clinicilor nr. 5-7 in valoare estimata de 78.604,86 lei fara TVA

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

103.056,38

RON

directa

27-04-2021

26-05-2021

Locatie UBB, R1-str. Republicii nr. 44-Decanat Biologie; R2-str. Clinicilor nr. 5-7-Amfiteatru Zooologie

Oferta Tehnico-Financiara:
1. Oferta tehnica, va cuprinde devize (calculate cu CAM 2,25%) cu extrasele eferente, graficul de executie lucrari si asumarea tuturor specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini.
2. Oferta financiara, va cuprinde formularul de oferta pentru intregul pachet, termenul de valabilitate al ofertei si informatii cu datele de identificare ale firmei.
3. Perioada de garantie a lucrarilor: min.36 luni
4. Termenul de executie : 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
5. Plata se va face in termen de 30 de zile de la emiterea facturii, in urma acceptarii situatiilor de palta de catre beneficiar
6. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazul al pachetului, dar fara a se depasi valoarea estimata a fiecarui reper in parte.

Persoane de contact din partea Dir. Tehnice - Ing. Sima Alexandru, tel: 0264405312, int. 5402
Persoane de contact din partea Dir. Jurid. si Achiz. Publice - Ing. Todea Daniela, tel: 0264405300, int. 5266Informatii suplimentare:  cs-pac_cu_2_repere-lucr._renov._.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 10-05-2021 12:00
Domeniu: Lucrari

Achizitie Kit student-An 2/AG236 ROSE

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Centrul Universitar UBB Resita, Piata Traian Vuia, nr. 1-4, 320085, Resita, Caras-Severin, Compartimentul Juridic si Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Cuzmos Carmen
Tel. 0730583047
Fax. 0374810713

carmen.cuzmos@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa:carmen.cuzmos@ubbcluj.ro
Termen limita trimitere oferte: 27.04.2021

Obiectul contractului

Kit student -An 2

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

19-04-2021

31-05-2021

Conform documentelor atasate

Informatii suplimentare:  Invitatie_Kit_student_An__II_AG236.pdf     Termeni_si_conditii_Anexa_Invitatie_participare_Kit_student_An_2_AG_236.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 27-04-2021 15:00
Domeniu: Produse

Abonament închiriere licente Windows si Office 365 – An 2/AG236 ROSE

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Centrul Universitar UBB Resita, Piata Traian Vuia, nr. 1-4, 320085, Resita, Caras-Severin, Compartimentul Juridic si Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Cuzmos Carmen
Tel. 0730583047
Fax. 0374810713

carmen.cuzmos@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: carmen.cuzmos@ubbcluj.ro
Data limita trimitere oferte:26.04.2021

Obiectul contractului

Abonament închiriere licente Windows si Office 365 – An 2/AG236 ROSE

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

16-04-2021

31-05-2021

Conform documentelor atasate

Informatii suplimentare:  Termeni_si_conditii_de_prestare.docx     Invitatie__participare_Licente_AN_II_AG236.pdf     Prelung._termen_depunere_oferte_Inchiriere_licente_AG_236_An_2.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 10-05-2021 15:00
Domeniu: Servicii

1 2