Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2022Servicii de elaborare Raport de mediu- 1buc.

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, str. I.I.C. Bratianu nr. 14
Responsabil achiziție: Petrea Liliana
Tel. 0264595875
Fax. 0264450675

liliana.petrea@ubbcluj.ro


Oferta va cuprinde: oferta tehnica si financiara conform specificatiilor atasate si invitatiei de participare si perioada de valabilitate a ofertei de minim 30 de zile

Obiectul contractului

Servicii de elaborare Raport mediu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

25000

RON

directa

05-08-2022

30-09-2022

Ofertele se depun fie in original la sediu DGA, fie pe adresa liliana.petrea@ubbcluj.ro cu respectarea tuturor cerintelor mentionate in Caietul de sarcini atasat anuntului.

Informatii suplimentare:  CAIET_DE_SARCINI.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 24-08-2022 14:00
Domeniu: Servicii

Achiziția de Kit-uri instruire studenti-Carti (90 buc)

Punct de contact: Universitatea Babeș - Bolyai Direcția Generală Administrativă din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca
Responsabil achiziție: Petcu Dumitru Catalin
Tel. 0264-450675
Fax. 0264-450675

catalin.petcu@ubbcluj.ro


1. Beneficiarul Universitatea Babeș - Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități, Granturi Necompetitive derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE pentru implementarea subproiectului “Activități pentru reducerea abandonului în cadrul Facultății de Drept”, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
Kit-uri instruire studenti- Carti (90 buc/kituri/seturi) – fiecare kit contine urmatoarele carti de specialitate:
• Fise de drept civil. Editia a 6-a - Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
• Constitutia Romaniei. Editia a 4-a
• Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, editia a II-a, revazuta si adaugita
• Pachet Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel
• Drept administrativ. Administratia publica. Actul administrativ. Note de curs si seminar
• Drept constitutional. Institutii si proceduri. Editia a 4-a
• Fise de drept civil. Partea generala
• Drept international public. Note de curs
• Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 7 martie 2022 - spiralat
• Drept institutional al Uniunii Europene. Editia a 2-a

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile solicitate mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
E-mail: catalin.petcu@ubbcluj.ro
Adresa: Direcția Generală Administrativă din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca.
Persoană de contact: Petcu Cătălin
Telefon/Fax: 0264-450675

4. Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax.

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 09.08.2022 ora 16:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Obiectul contractului

Kit-uri instruire studenti- Carti (90 buc/kituri/seturi) – fiecare kit contine urmatoarele carti de specialitate:
• Fise de drept civil. Editia a 6-a - Partea generala. Persoanele. Familia. Drepturile reale principale. Obligatiile. Contractele. Mostenirea
• Constitutia Romaniei. Editia a 4-a
• Filosofia dreptului sau dreptul ca filosofie, editia a II-a, revazuta si adaugita
• Pachet Drept administrativ. Vol. I. Actul administrativ (I). Repere pentru o teorie altfel
• Drept administrativ. Administratia publica. Actul administrativ. Note de curs si seminar
• Drept constitutional. Institutii si proceduri. Editia a 4-a
• Fise de drept civil. Partea generala
• Drept international public. Note de curs
• Codul civil si Legea de punere in aplicare. Actualizat la 7 martie 2022 - spiralat
• Drept institutional al Uniunii Europene. Editia a 2-a

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

02-08-2022

02-09-2022

Atasat se regasesc Invitatia de participare pentru achizitia de carti 90 kituri/seturi impreuna cu Anexe:Termeni și Condiții de Livrare (se completeaza de catre dumneavoastra cu datele solicitate, va rugam sa respectati formatul formularului pentru a depune oferta dvs.).
> Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru
> depunerea ofertelor (09.08.2022 ).
>
> Va rugam sa precizati valabilitatea ofertei 30 zile de la data limita de depunere oferte.
Va rugam sa ofertati toate cartile conform specificatiilor din anexa termeni si conditii. Ofertele care nu contin toate titlurile in cantitatile solicitate si cu ISBN urile si specificatiile tehnice solicitate sunt neconforme.
>
> Ofertele se vor transmite pana in data de 09.08.2022 ora 16.00
>
> Clarificari se pot solicita cu maxim 48 ore inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
>
> Ofertele transmise ulterior termenului limita de depunere, vor fi intarziate si nu vor fi luate in considerare.
>
> Obligatoriu platile se vor face in cont de trezorerie, cu plata la termen, dupa efectuarea receptiei.


Informatii suplimentare:  AG221_poz_2_Termene_si_conditii_Kit-uri_studenti-Carti.docx     AG221_poz_2_Invitatie_de_participare_Kit-uri_studenti-Carti.pdf     AG221_poz_2_Termene_si_conditii_Kit-uri_studenti-Carti.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 09-08-2022 16:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparatii teren mini fotbal, Parc Sportiv I. Hatieganu, str. Pandurilor, nr. 7

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2022, ora 10:00.

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii teren mini fotbal, Parc Sportiv I. Hatieganu, str. Pandurilor, nr. 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

13330.98

RON

directa

22-07-2022

12-08-2022

Locatie: Parc Sportiv I. Hatieganu, str. Pandurilor, nr. 7, Cluj - Napoca
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 13330.98 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 3 ani.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului, cu o programare prealabila, de comun acord cu inginerul responsabil din partea Directiei Tehnice.
Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Ioana Milchis, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_teren_mini_fotbal.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-08-2022 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de reparații și hidroizolații acoperiș vestiare – clădire 1 + clădire 2, reparații interioare vestiare la Sala de Sport Gheorghe Roman, Cluj – Napoca, jud. Cluj

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2022, ora 09:00.

Obiectul contractului

Lucrări de reparații și hidroizolații acoperiș vestiare – clădire 1 + clădire 2, reparații interioare vestiare la Sala de Sport Gheorghe Roman, Cluj – Napoca, jud. Cluj

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

71772.78

RON

directa

22-07-2022

12-08-2022

Locatie: la Sala de Sport Gheorghe Roman, str. Pandurilor, nr. 7, Cluj – Napoca
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 71772.78 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 60 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 5 ani.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului, cu o programare prealabila, de comun acord cu inginerul responsabil din partea Directiei Tehnice.
Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Daniela Crisan, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_Sala_Gheorghe_Roman.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-08-2022 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovre: R1-2 Sali la cl. Zoologie, str. Clinicilor 5-7 si R2-laborator Microbiologie cl. Centrala, str. Kogalniceanu nr. 1

Punct de contact: Biroul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Ofertele se vor trimite la responsabilul achizitiei pe mailul: dana.todea@ubbcluj.ro, pana in data de 01.08.2022, ora 12:00

Obiectul contractului

Lucrari de renovre:
R1-2 Sali la cl. Zoologie, str. Clinicilor 5-7 Val. de 109.596,79 lei si R2-laborator Microbiologie cl. Centrala, str. Kogalniceanu nr. 1 Val. de 7034,40 lei

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

116.631,19

RON

directa

25-07-2022

24-08-2022

Locatie UBB, R1-cl. Zoologie, str. Clinicilor 5-7; R2-cl. Centrala, str. Kogalniceanu nr. 1

Oferta Tehnico-Financiara:
1. Oferta tehnica, va cuprinde devizele de lucrari (calculate cu CAM 2,25%) cu extrasele eferente si asumarea tuturor specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini.
2. Oferta financiara, va cuprinde formularul de oferta pentru intregul pachet, termenul de valabilitate al ofertei si informatii cu datele de identificare ale firmei.
3. Perioada de garantie a lucrarilor: min.36 luni
4. Termenul de executie : 65 de zile de la emiterea ordinului de incepere al lucrarilor
5. Plata se va face in termen de 30 de zile de la emiterea facturii, in urma acceptarii situatiilor de palta de catre beneficiar
6. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazul al pachetului, dar fara a se depasi valoarea estimata a fiecarui reper in parte.

Persoane de contact din partea Dir. Tehnice - Arh. Gavrilas Florin, tel: 0264405312, int. 5402

Informatii suplimentare:  cs-lucr._renov.-cl._str.Clinicilor_5-7_si_cl._Centrala.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 01-08-2022 12:00
Domeniu: Lucrari