Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2022Lucrari de reparatii laborator "Pulverizare in flacara" - ICDI - SNA, Institutul de Chimie, str. Fantanele, nr. 30

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 23.11.2022

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii laborator "Pulverizare in flacara" - ICDI - SNA, Institutul de Chimie, str. Fantanele, nr. 30

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

34884.86

RON

directa

15-11-2022

06-12-2022

Locatie: la ICDI - SNA, str. Fantanele, nr. 30, Cluj – Napoca
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 34884.86 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 3 ani.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului, cu o programare prealabila, de comun acord cu inginerul responsabil din partea Directiei Tehnice.
Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Ioana Milchis, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_ICCRR.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 23-11-2022 00:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de reparatii sala 23, Facultatea de Chimie, str. A. Janos, nr. 11

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 23.11.2022.

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii sala 23, Facultatea de Chimie, str. A. Janos, nr. 11

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

14402.34

RON

directa

14-11-2022

06-12-2022

Locatie: Facultatea de Chimie, str. A. Janos, nr. 11, Cluj – Napoca
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 14402.34 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 5 ani.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului, cu o programare prealabila, de comun acord cu inginerul responsabil din partea Directiei Tehnice.
Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Ioana Milchis, tel.: 0264.405.300, int. 5402.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_sala_23,_Facultatea_de_Chimie,_str._A._Janos_11.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 23-11-2022 00:00
Domeniu: Lucrari