Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2021
1 2

Lucrari de renovare Sali de mese, Baza de practica Belis

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 02.08.2021, ora 10:00.

Obiectul contractului

Lucrari de renovare Sali de mese, Baza de practica Belis

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

128717.73

RON

directa

26-07-2021

16-08-2021

Locatie: Baza de practica Belis
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 128.717,73 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 36 de luni.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Ioana Milchis, ing. Andrei Maier, tel.: 0264.405.300, int. 5402

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Belis.pdf     Plansa.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-08-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de acoperire cu panouri solare - Acoperire cu panouri solare pentru preparare apa calda menajera la Complex Natatie

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.07.2021, ora 11:00.

Obiectul contractului

Lucrari de acoperire cu panouri solare - Acoperire cu panouri solare pentru preparare apa calda menajera la Complex Natatie

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

397409.08

RON

directa

29-07-2021

19-08-2021

Locatie: Complex Natatie
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 397.409,08 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 90 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 5 ani.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Andrei Maier, tel.: 0264.405.300, int. 5402

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_Panouri_Complex_Natatie.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 29-07-2021 11:00
Domeniu: Lucrari

Servicii de consultanță - 1 Consultant individual Trainer de comunicare AG 298

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Centrul Universitar UBB Resita, Piata Traian Vuia, nr. 1-4, 320085, Resita, Caras-Severin, Compartimentul Juridic si Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Angheloiu Angela
Tel. 0730583047
Fax. 0374810713

angela.angheloiu@ubbcluj.ro


Candidaturile se pot depune in original, prin email sau fax, la adesele mentionate mai sus.

Obiectul contractului

Servicii de consultanță - 1 Consultant individual Trainer de comunicare

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

08-07-2021

31-08-2021

Conform documentelor atasate

Informatii suplimentare:  Invitatie_participare_SCI_Trainer_de_comunicare_AG298.pdf     SCI_Trainer_de_comunicare_Anexa_5.1-Termeni_de_referinta.doc    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 28-07-2021 12:00
Domeniu: Servicii

Lucrari de compartimentare - Sala Studio CREIC, str. Valea Chintaului, nr. 1

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.07.2021, ora 10:00.

Obiectul contractului

Lucrari de compartimentare - Sala Studio CREIC, str. Valea Chintaului, nr. 1

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

23374.23

RON

directa

29-07-2021

19-08-2021

Locatie: Cladire CREIC, Sala Studio, str. Valea Chintaului, nr. 1
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 23.374,23 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 30 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 36 de luni.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Ioana Milchis, tel.: 0264.405.300, int. 5402

Informatii suplimentare:  Specificatii_Tehnice_CREIC.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 29-07-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Echipament didactic Photovoltaics

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Centrul Universitar UBB Resita, Piata Traian Vuia, nr. 1-4, 320085, Resita, Caras-Severin, Compartimentul Juridic si Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Angheloiu Angela
Tel. 0728929071
Fax. 0374810713

angela.angheloiu@ubbcluj.ro


Beneficiarul Universitatea „Babeș-Bolyai”, (UBB), a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru universități – Centru de învățare, derulată în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: de Echipament didactic Photovoltaics

Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate produsele cerute mai sus.

Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:

Adresa: Centrul Universitar UBB Resita, Compartimentul Juridic și Achiziții Publice, Piața Traian Vuia nr. 1-4, 320085, Reșița, Caraș-Severin
Telefon/Fax: 0374810710/0374810713, 0730583047
E-mail: angela.angheloiu@ubbcluj.ro
Persoană de contact: Angela Angheloiu
Se acceptă oferte transmise în original, prin E-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin email/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp indicat, a ofertei în original)

Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 27.07.2021, ora 12:00 Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Obiectul contractului

Echipament didactic Photovoltaics achizitie in cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi - Competitive
Beneficiar: Universitatea „Babeș-Bolyai”
Titlul subproiectului: CENTRUL DE ÎNVĂȚARE UEM – REAL STUDENTS’ DREAMS (UEM - RSD)
Acord de grant nr. AG 298/SGU/CI/III/19.12.2019

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

08-07-2021

31-08-2021

Conform documentelor atasate


Informatii suplimentare:  2021_07_08_AG_298_Avizat_Anexa_Specificatii_tehnice__Echipament_didactic_photovoltaics_Poz_16_pa.pdf     2021_07_08_AG_298_Avizat_Invitatie_participare__Echipament_didactic_photovoltaics_AG298.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 27-07-2021 12:00
Domeniu: Produse

Servicii de abonare prin kit-ul de utilizare al chestionarului / testului (anxietate, interese vocaționale, stiluri de învățare, inteligenta, personalitate) - an 2 si an 3 AG 298

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Centrul Universitar UBB Resita, Piata Traian Vuia, nr. 1-4, 320085, Resita, Caras-Severin, Compartimentul Juridic si Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Angheloiu Angela
Tel. 0730583047
Fax. 0374810713

angela.angheloiu@ubbcluj.ro


ofertele se pot depune in original, prin email sau fax, la adesele mentionate mai sus.

Obiectul contractului

Servicii de abonare prin kit-ul de utilizare al chestionarului / testului (anxietate, interese vocaționale, stiluri de învățare, inteligenta, personalitate) - an 2 si an 3

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

13-07-2021

31-08-2021

Conform documentatiei atasate

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_Servicii_abonare_orin_kit-ul_de_ulizitare_AG_298.pdf     Invitatie__participare__Servicii_abonare__kit-ul_de_ulizitare_AG_298.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 27-07-2021 15:00
Domeniu: Servicii

Lucrari de renovare Sali de mese, Baza de practica Belis

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 22.07.2021, ora 10:00.

Obiectul contractului

Lucrari de renovare Sali de mese, Baza de practica Belis

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

128717.73

RON

directa

15-07-2021

12-08-2021

Locatie: Baza de practica Belis
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 128.717,73 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 45 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 36 de luni.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Ioana Milchis, ing. Andrei Maier, tel.: 0264.405.300, int. 5402

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Belis.pdf     Plansa.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 22-07-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

Invitatie de participare pentru achizitia de servicii transport elevi + tutori 2021 in cadrul Proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE), Titlul subproiectului: Antrenarea si Dezvoltarea Abilitatilor pentru Studentie 2

Punct de contact: Directia Juridica si Achizitii Publice
Responsabil achiziție: Muntean Simona Verginica
Tel. 0264/405.383
Fax. 0264/450.675

muntean.simona@ubbcluj.ro


Beneficiarul Universitatea Babes - Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educatiei Nationale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externa, in cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universitati Programe de Vara de Tip Punte, derulate in cadrul Proiectului privind invatamantul secundar – ROSE, si intentioneaza sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia serviciilor, pentru care a fost emisa prezenta Invitatie de Participare. In acest sens, sunteti invitati sa trimiteti oferta dumneavoastra de pret pentru urmatoarele servicii: servicii transport elevi + tutori (29 de persoane) – 2021

Obiectul contractului

Servicii transport elevi + tutori (29 de persoane) – 2021

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

13-07-2021

13-08-2021

Conform documentatiei atasate.

Informatii suplimentare:  invitatie_de_participare_servicii_transport.pdf     Avizat_AG_313_Poz_9_Anexa_termene_si_conditii_TP.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 21-07-2021 12:00
Domeniu: Servicii

INVITAȚIE DE PARTICIPARE pentru achiziția : ’Kit-ul elevului 2021 - Laptopuri - 50 buc’

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare,
Responsabil achiziție: Lupulescu Florin
Tel. 0264-595875
Fax. 0264-450675

lupulescu.florin@ubbcluj.ro


INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția : ’Kit-ul elevului 2021 - Laptopuri - 50 buc’


Stimate Doamne/ Stimaţi Domni:

1. Beneficiarul Universitatea Babeș - Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Competitive pentru Universități Programe de Vară de Tip Punte, derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
’Kit-ul elevului 2020- Laptopuri - 50 buc’
2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
E-mail: lupulescu.florin@ubbcluj.ro
Adresa: Direcția Generală Administrativă din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca
Persoană de contact: Lupulescu Florin

4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 21.07.2021, ora: 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare / montare (dacă este cazul) și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație: str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca

Obiectul contractului

’Kit-ul elevului 2021 - Laptopuri - 50 buc’

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

13-07-2021

16-08-2021

Conform documente atasate
Livrarea se va face cel tarziu in data de 16.08.2021

Informatii suplimentare:  AG116_Invitatia_de__participare_Kit-ul_elevului_laptopuri_2021.pdf     AG116_Termeni_si__conditii_Kit-ul_elevului_Laptopuri_2021.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 21-07-2021 12:00
Domeniu: Produse

Lucrari de acoperire cu panouri solare - Acoperire cu panouri solare pentru preparare apa calda menajera la Complex Natatie

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limita pentru depunerea ofertelor: 16.07.2021, ora 10:00.

Obiectul contractului

Lucrari de acoperire cu panouri solare - Acoperire cu panouri solare pentru preparare apa calda menajera la Complex Natatie

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

397409.08

RON

directa

16-07-2021

06-08-2021

Locatie: Complex Natatie
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnica si financiara conform caietului de sarcini si invitatiei de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 397.409,08 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 90 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 5 ani.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta, in a 3-a zi dupa publicarea anuntului.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Ioana Boca, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Andrei Maier, tel.: 0264.405.300, int. 5402

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice_-_Panouri_Complex_Natatie.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 16-07-2021 10:00
Domeniu: Lucrari

1 2