Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2020Invitatie de participare pentru achizitia de Laptop-1 buc in cadrul Proiectului ROSE

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare,
Responsabil achiziție: Lupulescu Florin
Tel. 0264-595875
Fax. Fax: 0264-450675

lupulescu.florin@ubbcluj.ro


1. Beneficiarul Universitatea Babeș Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU/NC) derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția serviciilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele produse: laptop (1 buc):

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condițiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
Adresa: Direcția Generală Administrativă din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca
Telefon/Fax: 0264-595 875; Fax: 0264- 450675
E-mail: lupulescu.florin@ubbcluj.ro
Persoană de contact: Lupulescu Florin

4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 04.12.2020, ora: 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

6. Prețul ofertat. Prețul total trebuie să includă și prețul pentru ambalare, transport, instalare / montare (dacă este cazul) și orice alte costuri necesare livrării produsului la următoarea destinație: str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca

Obiectul contractului

Laptop - 1 buc

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

26-11-2020

28-12-2020

Detalii se gasesc in documentele atasate. Oferta va respecta formatul din atasament conform invitatiei si specificatiior atasate anuntului

Informatii suplimentare:  17.11.2020_Avizat_AG_182_Anexa_termene_si_conditii_livrare.docx     Invitatie_de_participare_Laptop.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 04-12-2020 12:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparatii si renovare la Facultatea de Teatru si Film, str. M. Kogalniceanu, nr. 4 - Cluj-Napoca

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: cristina.socaciu@ubbcluj.ro
Data limită trimitere oferte: 02.12.2020. ora 10:00

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii si renovare la Facultatea de Teatru si Film, str. M. Kogalniceanu, nr. 4 - Cluj-Napoca

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

77.333,05

RON

directa

26-11-2020

10-12-2020

Locatie: Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru si Film, str. M. Kogalniceanu, nr. 4 - Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini si invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizului si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 32 zile ( 10.12.2020-10.01.2021) .

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Ioana Milchis - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS__Lucrrai_de_reparatii_si_renovare_F_Teatru_.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-12-2020 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de rep.gen. si renovare la Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Ofertele se vor trimite la responsabilul achizitiei, pe adresa de
e-mail: dana.todea@ubbcluj.ro, pana la data de 07.12.2020 ora 12:00.

Obiectul contractului

Lucrari de rep.gen. si renovare la Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

188.855,08

RON

directa

27-11-2020

23-12-2020

Oferta, semnată si transmisa prin e-maill, va cuprinde:

1. Oferta tehnica: devize (calculate cu CAM in procent de 2,25%) impreuna cu extrasele aferente si asumarea tuturor cerintelor mentionate in specificatiile tehnice ale caietului de sarcini atasat -termen de executie, termen de garantie al lucrarilor executate.

2. Oferta financiara, ce nu va depasi valoarea estimata a lucrarii, cuprinde: formularul de oferta , termenul de valabilitate al ofertei si informatii cu datele personale ale firmei.

Plata se va face în termen de 30 de zile de la acceptarea situației de lucrări și primirea facturii.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".

Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Daniela Munteanu Galea, tel. 0264-405.312, int. 5402.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții Publice U.B.B.: ing. Todea Daniela, tel.0264-405300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  cs-lucr.rep.gen.si_renov.-fac.litere.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-12-2020 12:00
Domeniu: Lucrari

PACHET tablete cu dispozitive de scris pentru predarea matematicii si informaticii

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Cluj-Napoca, str. Ion I. C. Bratianu, nr. 14, Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Zah Alina Andreea
Tel. 0264-405300
Fax. 0264-450675

alina.zah@ubbcluj.ro


1. Beneficiarul Universitatea Babeș- Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU/NC) derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
„PACHET tablete cu dispozitive de scris pentru predarea matematicii și informaticii” format din: Tabletă pentru predarea matematicii și informaticii (12 buc.) și Dispozitiv de scris pentru tabletă (pencil/stylus) 12 buc.

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
E-mail: alina.zah@ubbcluj.ro
Adresa: Direcția Generală Administrativă din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca
Fax: 0264-450675
Persoană de contact: Zah Alina

4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 02.12.2020, ora: 10:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Obiectul contractului

PACHET tablete cu dispozitive de scris pentru predarea matematicii și informaticii format din: Tabletă pentru predarea matematicii și informaticii (12 buc.) și Dispozitiv de scris pentru tabletă (pencil/stylus) 12 buc.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

23-11-2020

23-12-2020

Conform invitatiei si specificatiilor atasate anuntului.

Informatii suplimentare:  Invitatie_de_participare_bunuri_-_Pachet_tablete_cu_dispozitive_de_scris_pentru_predarea_matematicii_si_informaticii.pdf     Termeni_de_livrare_bunuri_-_Pachet_tablete_cu_dispozitive_de_scris_pentru_predarea_matematicii_si_informaticii.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-12-2020 10:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparare si intretinere de acoperisuri la Cladirea Centrala – str. M. Kogalniceanu, nr. 1

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: cristina.socaciu@ubbcluj.ro
Data limită trimitere oferte: 02.12.2020. ora 11:00

Obiectul contractului

Lucrari de reparare si intretinere de acoperisuri la Cladirea Centrala – str. M. Kogalniceanu, nr. 1

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

7.140,35

RON

directa

24-11-2020

23-12-2020

Locatie: Universitatea Babeș-Bolyai, Cladirea Centrala – str. M. Kogalniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini si invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizului si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 3 ani.
3. Termenul de executie: 20 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării .

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Sima Alexandru - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS_Lucrari_de_reparare_si_intretinere__acoperis..Cladirea_Centrala.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-12-2020 11:00
Domeniu: Lucrari

Achizitionare de tigle solzi si coame speciale la Facultatea de Litere

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ioana.boca@ubbcluj.ro.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 23.11.2020, ora 09:00.

Obiectul contractului

Achizitionare de tigle solzi si coame speciale la Facultatea de Litere

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

110924.37

RON

directa

23-11-2020

18-12-2020

Locatie: Facultatea de Litere, str. Horea, nr. 31
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
Preturile unitare fara TVA pentru tigle solzi si coame speciale
- tigla solzi - 12.000 bucati
- coame speciale - 1.500 bucati
Transportul va fi inclus in pret.
Valabilitate oferta 30 de zile
Termen de garantie produse: 60 de ani
Toate datele ofertantului: adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, Codul fiscal al firmei, Numar de inregistrare la Registrul Comertului, Cont Trezorerie si Reprezentant legal (semnatarul Contractului de furnizare)

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 23-11-2020 09:00
Domeniu: Produse

Lucrări de renovare birouri și băi, Facultatea de Studii Europene, str. Emanuel de Martonne nr. 1

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ancuta.toma@ubbcluj.ro,
Data limită pentru depunerea ofertelor: 26.11.2020 ora 09:00.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare birouri și băi, Facultatea de Studii Europene, str. Emanuel de Martonne nr. 1.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

73.984,48

RON

directa

19-11-2020

18-12-2020

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene, str. Emanuel de Martonne nr. 1,Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă,producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini si invitației de participare (in cadrul ofertei vă rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizului, fișele tehnice si se va ține cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca: 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 36 luni.
3. Termenul de executie: 45 de zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".
Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări:
ec. Toma Ancuța, tel. 0264-405.300 int. 5266.
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
arh. Gavrilaș Florin - tel. 0264-405.312 int. 5402.

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice_Lucr.renov.birouri_si_bai_Fac.Studii_Europene.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 26-11-2020 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de reparare și întreținere de acoperișuri la Extensia Universitară Bistrița str.A.Mureșanu nr.3-5

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264-405.300 inr.5266
Fax. 0264-592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: teodora.chindris@ubbcluj.ro
Data limită pentru trimitere a ofertelor: 02.12.2020.

Obiectul contractului

Lucrări de reparare și întreținere de acoperișuri la Extensia Universitară Bistrița str.A.Mureșanu nr.3-5

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

32.993,77

RON

directa

23-11-2020

23-12-2020

Locatie: Universitatea Babeș-Bolyai, Extensia Universitară Bistrița, str.A.Mureșanu nr.3-5 Bistrița

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini si invitației de participare
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 3 ani.
3. Termenul de executie: 25 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării .
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: Teodora Chindris, tel.0264.405.300 int. 5266
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice: Sima Alexandru - tel 0264-405.300 int. 5402, 0752.504.797.

Informatii suplimentare:  Caie_t_de_sarcini_Bistrita.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-12-2020 23:59
Domeniu: Lucrari

Lucrări de reparare și întreținere de acoperișuri – FSPAC – str.Minerilor nr.85 + Lucrări de fațade la Facultatea de Biologie și Geologie – str.Clinicilor nr.5-7

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264-405.300 inr.5266
Fax. 0264-592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: teodora.chindris@ubbcluj.ro
Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.11.2020

Obiectul contractului

Lucrări de reparare și întreținere de acoperișuri – FSPAC – str.Minerilor nr.85 (reper 1) + Lucrări de fațade la Facultatea de Biologie și Geologie – str.Clinicilor nr.5-7 (reper 2)
Valoare estimata totală fără TVA - 20.332,02 lei ( 3.631,40 lei - reper 1 + 16.700,62 lei - reper 2)

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

20.332,02

RON

directa

12-11-2020

14-12-2020

Locatie:
Universitatea Babeș-Bolyai, FSPAC – str.Minerilor nr.85, Cluj-Napoca - reper 1
Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Biologie și Geologie – str.Clinicilor nr.5-7, Cluj-Napoca - reper 2
Oferta se va face la pachet, fără a depăși valoarea estimată pentru fiecare reper în parte și va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini si invitației de participare
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 36 luni.
3. Termenul de executie pentru : - reperul 1 - 15 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării
- reperul 2 - 20 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.
Evaluarea și adjudecarea ofertelor se va face la pachet.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".
Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.
Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: Teodora Chindriș, tel.0264.405.300 int. 5266
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice: ing. Alexandru Sima - tel 0264-405.300 int. 5402, 0752.504.797

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_FSPAC_-acoperis.pdf     Caiet_de_sarcini_-_Fac.Biologie_si_Geologie_-_Fatade.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 19-11-2020 23:59
Domeniu: Lucrari