Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2021Laptopuri - 42 buc.

Punct de contact: Directia Generala Administrativa, Cluj-Napoca, str. Ion I. C. Bratianu, nr. 14, Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Zah Alina Andreea
Tel. 0264-405300
Fax. 0264-450675

alina.zah@ubbcluj.ro


1. Beneficiarul Universitatea Babeș Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Necompetitive pentru Universități (SGU/NC) derulate în cadrul Proiectului privind învățământul secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor, altele decât consultanța, pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: „Laptopuri (42 buc.)”

2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate bunurile cerute mai sus.

3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de livrare precizate și va fi trimisă la:
E-mail: alina.zah@ubbcluj.ro
Adresa: Direcția Generală Administrativă din cadrul Universității Babeș – Bolyai, Str. I.C. Brătianu nr. 14, Cluj-Napoca
Fax: 0264-450675
Persoană de contact: Zah Alina

4. Se acceptă oferte în original, prin e-mail sau fax. (în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, Beneficiarul poate solicita transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil indicat, a ofertei în original)

5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 22.01.2021, ora: 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Obiectul contractului

Laptopuri - 42 buc.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

14-01-2021

15-02-2021

Conform invitatiei si specificatiilor atasate anuntului

Informatii suplimentare:  Invitatie_de_participare_bunuri_-_Laptopuri_-_42_buc..pdf     Termeni_de_livrare_bunuri_-_Laptopuri_-_42_buc..docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 22-01-2021 12:00
Clarificări: aici
Domeniu: Produse

Lucrari de instalatii de apa - inlocuire robineti principali la Caminul 3, Hasdeu

Punct de contact: Serviciul Achizitii
Responsabil achiziție: Boca Ioana
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

ioana.boca@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: dana.todea@ubbcluj.ro.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 19.01.2020, ora 10:00.

Obiectul contractului

Lucrari de instalatii de apa - inlocuire robineti principali la Caminul 3, Hasdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

8620.89

RON

directa

12-01-2021

02-02-2021

Locatie: Camin 3, Hasdeu
Oferta inregistrata si semnata va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (extrasele aferente devizelor), numerotate si asumate prin semnatura conform invitatiei de participare.
2. Oferta va cuprinde si recapitulatie.
3. Se va depune oferta, respectandu-se valoarea estimata de 8.620,89 lei fara TVA;
La ofertare se va tine cont de valoarea estimata, iar oferta se va face fara a depasi aceasta valoare.
4. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.
5. Termenul de executie: 15 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor;
6. Situatiile de lucrari vor fi insotite obligatoriu de atasamente explicite si schite (caiete de masuratori - calcul pentru fiecare articol de deviz). Acestea vor fi intocmite, astfel incat sa se identifice exact toate cantitatile de lucrari executate in teren.
7. Garantia lucrarilor: minim 24 de luni.
8. In propunerea tehnica se va tine cont de toate cerintele specificatiilor tehnice si invitatiei de participare.
9. La receptia lucrarilor amplasamentul va fi predat de catre executant curat, fara moloz sau alte resturi rezultate in urma lucrarilor.
10. Manipularea obiectelor si pregatirile necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurata de catre executant.
11. Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului.
12. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea Universitatii Babes - Bolyai.
13. Ofertele firmelor care pana la ora actuala nu si-au indeplinit obligatiile contractuale fata de autoritatea contractanta, nu vor fi luate in considerare.
14. Plata se va face in termen de 30 de zile de la acceptarea situatiei de lucrari si a facturii.
15. Nu se accepta descrierea specificatiilor din propunerea tehnica a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
16. Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de a depune oferta.

Persoana de contact din partea Serviciului Achizitii: ing. Dana Todea, tel.: 0264.405.300, int. 5266
Persoane de contact din partea Directiei Tehnice: ing. Andrei Maier, tel.: 0264.405.300, int. 5403

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 19-01-2021 10:00
Domeniu: Lucrari