Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2024Achizitie Tableta Rose

Punct de contact: Direcția Generala Administrativa, str. I.I.C. Bratianu nr. 14Cluj-Napoca
Responsabil achiziție: Petrea Liliana
Tel. 0264595875
Fax. 0264450675

liliana.petrea@ubbcluj.ro


Ofertanții pot depune o singura oferta care sa includa prosusul solicitat mai sus. Oferta dumneavoastra , in formatul indicat in Anexa, va fi depus in conformitate cu termenii si conditiile precizate si va fi trimisa la adresa: Directia Generala Adminitrativa, str. I.C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca, tel 0264405300, int.5339, e-mail: liliana.petrea@ubbcluj.ro, persoana de contact:Petrea Liliana. Se accepta oferte in original, prin e-mail sau fax.

Obiectul contractului

Achizitie Tableta

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

0

RON

directa

12-07-2024

31-07-2024

Conform documente atasate.

Informatii suplimentare:  Invitatie_Tableta_AG310.pdf     poz_21_AG310__Termen_si_conditii__tableta_AG310.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 22-07-2024 12:00
Domeniu: Produse

Achiziție de 30 microscoape monoculare pentru elevi ROSE

Punct de contact: Direcția Generala Administrativa, str. I.I.C. Bratianu nr. 14Cluj-Napoca
Responsabil achiziție: Petrea Liliana
Tel. 0264595875
Fax. 0264450675

liliana.petrea@ubbcluj.ro


Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includa produsele solicitate mai sus. Oferta dumneavoastra, in formatul indicat in Anexa, va fi depusa in conformitate cu termenii si conditiile precizateși va fi trimisa la adresa: Directia Generala Administrativa str. I.i: C. Bratianu nr. 14, Cluj-Napoca, tel: 0264405300, int.5339, e-mail: liliana.petrea@ubbcluj.ro, persoana de contact: Petrea Liliana. Se accepta oferte in original, prin e-mail sau fax.

Obiectul contractului

Achiziție de 30 microscoape monoculare pentru elevi

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

0

RON

directa

02-07-2024

31-07-2024

Conform documente atasate.

Informatii suplimentare:  Invitatie_ROSE_SGU310.pdf     AG_310_poz_17_Invitație_Participare__achizitie_microscoape_monoculare_c.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 11-07-2024 12:00
Domeniu: Produse

Servicii de colectare date

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu nr 14
Responsabil achiziție: Petcu Dumitru Catalin
Tel. 0264-405383
Fax. 0264-450675

catalin.petcu@ubbcluj.ro


În cadrul acestei achizitii, Universitatea Babeș Bolyai îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă/Beneficiar în cadrul Contractului de prestare ce urmează a fi încheiat.
Conform planului de de achiziție din cadrul proiectului, in cadrul proiectului PNRR-III-C9-2023-I8-CF 32/28.07.2023, este necesară achiziționarea de Servicii colectare date.
Valoare estimata: 34850 lei
Termen prestare: Iulie 2024
Ofertele se vor transmite pe email pana in data de 05.07.2024 inclusiv pana la ora 14.00.
Ofertele se vor transmite pe adresa de email catalin.petcu@ubbcluj.ro.
Ofertele intarziate( care vor depasi 05.07.2024 ora 14.00) sunt inacceptabile si nu vor fi evaluate.
Achizitia se deruleaza in cadrul proiectului Scented Pathways: Unveiling the Relationship of Microbiomes with Olfactory Abilities and Psychological Well-Being
Codul proiectului : PNRR-III-C9-2023-I8-CF 32/28.07.2023

Obiectul contractului

Servicii colectare date

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

34850

RON

directa

28-06-2024

15-07-2024

conform specifcatii atasate

Informatii suplimentare:  Task_book.pdf     Caiet_sarcini_-_servicii_colectare_date.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 05-07-2024 14:00
Domeniu: Servicii