Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2019
1 2

Lucrări de reparații generale și de renovare - Observatorul Astronomic, str. Cireșilor nr. 19

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 21.06.2019, ora 09:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 21.06.2019, ora 09:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 21.06.2019, ora 09:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de reparații generale și de renovare - Observatorul Astronomic, str. Cireșilor nr. 19

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

13.039,59

RON

directa

14-06-2019

15-07-2019

Locaţie: U.B.B., Observatorul Astronomic, str. Cireșilor nr. 19, Cluj-Napoca.

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Perioada de valabiltate a ofertei: 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție: 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
4. La recepția lucrărilor, amplasamentul va fi predat de către executant curat,fără moloz sau alte resturi rezultate în urma excuției lucrărilor;
5. Manipularea obiectelor si pregatirilor necesare pentru executia lucrarilor va fi asigurată de către executant;
6. Executantul nu se va atinge de instalatiile si cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fara consultarea prealabila a inginerului responsabil de lucrare din partea UBB;
7.Deseurile rezultate nu se vor depozita in incinta cladirii decat in containere asigurate prin grija executantului;
8.Se recomandă vizitarea amplasamentului înainte de a se depune oferta.

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".

Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: ec. Ancuța Toma, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice_Lucr.rep.gen.si_de_renov.Observatorul_Astronomic.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 21-06-2019 09:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de pavare - Refacere integrala pavaj granit scara intrare principala cladire FSEGA, str. T. Mihali nr. 58-60

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 19.06.2019, ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 19.06.2019 , ora 12:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 19.06.2019, ora 12:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrari de pavare - Refacere integrala pavaj granit scara intrare principala cladire FSEGA, str. T. Mihali nr. 58-60

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

52.335,79

RON

directa

13-06-2019

12-07-2019

Locaţie: U.B.B., FSEGA - str. T. Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului) si o Declaratie pe proprie raspundere daca intrati sub incidenta OUG 114/2018 (beneficiati de reducerea CAM de la 2,25% la 0,27% doar daca minim 80% din totalul cifrei de afaceri este din constructii)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile
3. Perioada de garanție a lucrării minim 36 luni.
4. Termenul de execuție : 40 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Arh. Gavrilas Florin, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  refacere_pavaj_sc.intrare_princ.fsega.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 19-06-2019 12:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de canalizare ape reziduale – Retea exterioara de canalizare la Complex Arcalia

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 20.06.2019, ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 20.06.2019 , ora 12:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 20.06.2019, ora 12:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de canalizare ape reziduale – Retea exterioara de canalizare la Complex Arcalia

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

73.229,24

RON

directa

12-06-2019

12-07-2019

Locaţie: U.B.B.,Complex Arcalia, jud. BN

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului) si o Declaratie pe proprie raspundere daca intrati sub incidenta OUG 114/2018 (beneficiati de reducerea CAM de la 2,25% la 0,27% doar daca minim 80% din totalul cifrei de afaceri este din constructii)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile
3. Termenul de garanție al lucrării minim 60 luni.
4. Termenul de execuție : 90 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
5. Dovada executarii unei lucrari similare de canalizare exterioara (contract si PV de receptie la terminarea lucrarii).

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Florea Gabriel, tel. 0264-405.312 int. 5403;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  caiet_sarcini-canalizare_ext.ape_reziduale-arcalia.pdf     Memoriu_tehnic.pdf     Plan_de_incadrare_in_zona.pdf     Plan_de_situatie.pdf     Profil_longitudinal.pdf     Program_de_control.pdf     Caiet_de_sarcini.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 20-06-2019 12:00
Domeniu: Lucrari

“Lucrari de reparatii generale si de renovare - tavan sala 323 - Cladirea Centrala, str. M Kogalniceanu, nr. 1” (Cluj-Napoca)

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:14.06.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 14.06.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 14.06.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

“Lucrari de reparatii generale si de renovare - tavan sala 323 - Cladirea Centrala, str. M Kogalniceanu, nr. 1” (Cluj-Napoca)

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

6.808,05

RON

directa

07-06-2019

05-07-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Cladirea Centrala, str. M Kogalniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizul si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25% sau 0,27%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 15 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.


Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Sima Alexandru - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS_-_lucrari_de_reparatii_generale_..sala_323_...pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 14-06-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de constructii - Anexa depozit ICI-BNS, str. T. Laurean nr. 42

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 13.06.2019, ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 13.06.2019 , ora 12:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 13.06.2019, ora 12:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrari de constructii - Anexa depozit ICI-BNS, str. T. Laurean nr. 42

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

10.121,34

RON

directa

06-06-2019

05-07-2019

Locaţie: U.B.B.,ICI-BNS - str. T. Laurean nr. 42, Cluj-Napoca

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului) si o Declaratie pe proprie raspundere daca intrati sub incidenta OUG 114/2018 (beneficiati de reducerea CAM de la 2,25% la 0,27% doar daca minim 80% din totalul cifrei de afaceri este din constructii)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile
3. Perioada de garanție a lucrării minim 24 luni.
4. Termenul de execuție : 30 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  lucr.anexa_dep.-ici-bns.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 13-06-2019 12:00
Domeniu: Lucrari

Achizitie mobilier educational 4 lot-uri in cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare,
Responsabil achiziție: Petcu Dumitru Catalin
Tel. 0264-405383
Fax. 0264-450675

catalin.petcu@ubbcluj.ro


Beneficiarul Universitatea Babeș-Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Centre de Învățare derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare si anume diverse piese de mobilier pentru spații de invățământ. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:
Lot 1: scaun vizitator cu măsuță scris– 33buc.
Lot 2: scaun vizitator simplu – 12buc.
Lot 3: fotoliu puf – 25 buc.
Lot 4: cuier 5 agățători – 10 buc.
Depunerea ofertelor se va face pe email la adresa catalin.petcu@ubbcluj.ro
Detalii se gasesc in documentele atasate. Oferta va respecta formatul din atasament.

Obiectul contractului

Achizitie mobilier educational 4 lot-uri

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

04-06-2019

15-08-2019

conform documente atasate

Informatii suplimentare:  621_Invitatie_de_participare_scaune-pufuri-03.06.2019.pdf     Temeni_de_livrare_bunuri-mobilier_pentru_spatii_de_invatamant-03.06.2019.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 12-06-2019 14:00
Domeniu: Produse

Achizitie mobilier educational 7 lot-uri in cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE)

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare.
Responsabil achiziție: Petcu Dumitru Catalin
Tel. 0264-405383
Fax. 0264-450675

catalin.petcu@ubbcluj.ro


Beneficiarul Universitatea Babeș-Bolyai a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi Centre de Învățare derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse:

Lot 1: Birouri-2 buc.
Lot 2: Scaun birou -2 buc.
Lot 3: Dulap birou-1 buc.
Lot 4: Corp mobil birou-1 buc
Lot 5: Măsuță- 1 buc..
Lot 6: Birou desktop simple - fără spatiu pentru unitate centrală -13 buc.
Lot 7: Birou desktop cu spatiu pentru unitate desktop-12 buc.


Depunerea ofertelor se va face pe email la adresa catalin.petcu@ubbcluj.ro
Detalii se gasesc in documentele atasate. Oferta va respecta formatul din atasament.

Obiectul contractului

Achizitie mobilier educational 7 lot-uri

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

-

RON

directa

04-06-2019

15-08-2019

conform invitatiei si specificatiior atasate anuntului

Informatii suplimentare:  621_Invitatie_de_participare_mobilier-vs-03.06.2019.pdf     Temeni_de_livrare_bunuri_mobilier-educational-03.06.2019.docx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 12-06-2019 14:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparatii - Complex Sportiv I. Hațeganu, str. Pandurilor nr. 7 - Pachet cu 4 repere

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 14.06.2019, ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 14.06.2019 , ora 12:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 14.06.2019, ora 12:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Pachet de Lucrari de reparatii - Complex Sportiv I. Hațeganu, str. Pandurilor nr. 7, cu 4 repere:
Sala Ghe. Roman 1.477,92 Lei fara TVA
Casa de Oaspeti 31.930,92 Lei fara TVA
Univarsitas Student House 4.535,80 Lei fara TVA
Utilitati Complex Sp.- gr.soc. 86.445,78 Lei fara TVA

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

124.390,42

RON

directa

06-06-2019

05-07-2019

Locaţie: U.B.B., Complex Sportiv Iuliu Hateganu- str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (graficul si extrasele aferente devizelor) si o Declaratie pe proprie raspundere daca intrati sub incidenta OUG 114/2018 (beneficiati de reducerea CAM de la 2,25% la 0,27% doar daca minim 80% din totalul cifrei de afaceri este din constructii)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : 80 de zile, conform graficului de lucrari atasat.
4. Criteriul de atribuire al contractului de achiziţie publică este preţul cel mai scăzut al pachetului, dar fără a se depăși valoarea estimată al fiecărui reper in parte.

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Colceriu Septimiu, Maier Andrei si Sima Alexandru, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  casa_de_oaspeti.pdf     caiet_sarcini-grafic-centraliz._lucrari.pdf     sala_ghe.roman.pdf     universitas_student_house.pdf     gr._sanitare_-lucr.constr_si_instal..pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 14-06-2019 12:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de renovare Cămin I Hașdeu

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca,str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 10.06.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 10.06.2019 , ora 11:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 10.06.2019, ora 11:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare Cămin I Hașdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

162.831,99

RON

directa

03-06-2019

03-07-2019

Locaţie: U.B.B.,Cămin I Hașdeu
Oferta va fi înregistrată, semnată, fără a depăși valoarea estimată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 24 luni.
3. Termenul de execuție : 58 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor conform graficului de execuție.

Deșeurile rezultate nu se voir depozita în incinta clădirii decât în containere asigurate prin grija executantului.
Manipularea obiectelor și pregătirile necesare pentru execuția lucrărilor va fi asigurată de către executant.
La recepția lucrărilor amplasamentul va fi predat de către executant curat, fără moloz sau alte resturi rezultate în urma lucrărilor.
Executantul nu se va atinge de instalațiile și cablurile montate aparent sau aerian, interioare sau exterioare, fără consultarea prealabilă a inginerului responsabil d elucrarea din partea UBB.
Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Sima Alexandru, tel.0752.504.797, 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ec.Chindriș Teodora, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Camin_I_Hasdeu.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 10-06-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de renovare la Camin A2 - Hasdeu

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 07.06.2019, ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 07.06.2019 , ora 12:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 07.06.2019, ora 12:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrari de renovare la Camin A2 - Hasdeu

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

107.920,05

RON

directa

31-05-2019

28-06-2019

Locaţie: U.B.B., Camin A2 - Hasdeu, Cluj-Napoca

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (graficul si extrasele aferente devizelor) si o Declaratie pe proprie raspundere daca intrati sub incidenta OUG 114/2018 (beneficiati de reducerea CAM de la 2,25% la 0,27% doar daca minim 80% din totalul cifrei de afaceri este din constructii)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile și de garanție a lucrării minim 36 luni.
3. Termenul de execuție : 54 de zile, in perioada 18.07-09.09.2019.

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  lucr.rep_camin_a2_hasdeu_ubb_cluj.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-06-2019 12:00
Domeniu: Lucrari

1 2