Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2019Lucrări de constructii de trotuare la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – str. T. Mosoiu, nr. 71

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 25.10.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 25.10.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 25.10.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de constructii de trotuare la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – str. T. Mosoiu, nr. 17

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

33.862,76

RON

directa

18-10-2019

15-11-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – str. T. Mosoiu, nr. 71, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizul si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 20 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării .


Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Alexandru Sima - tel 0264-405.300 int. 5403

Informatii suplimentare:  CS___-_Lucrari_de_constructii_de_trotuare_.....pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 25-10-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de instalatii de gaz – modificarea instalatiei de gaz Cladire I. C. Bratianu, nr. 14, in vederea montarii centralelor termice zonale

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:24.10.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 24.10.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 24.10.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de instalatii de gaz – modificarea instalatiei de gaz Cladire I. C. Bratianu, nr. 14, in vederea montarii centralelor termice zonale

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

20.255,58

RON

directa

16-10-2019

15-11-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai,Cladire I. C. Bratianu, nr. 14 Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizul si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 30 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării.


Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Florea Gabriel - tel 0264-405.300 int. 5402, persoana la care se poate consulta si proiectul care sta la baza acestei achizitii.

Informatii suplimentare:  CS__-_Lucrari_de_instalatii_de_gaz_cladire_I_cC_Bratianu_14.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 24-10-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrari de pavare alei pietonale cu granit la FSEGA, str. T. Mihali nr. 58-60

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției Generale Administrative, Cluj-Napoca, str.I.I.C.Brătianu, nr.14, cod poștal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 18.10.2019, ora 12:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 18.10.2019 , ora 12:15.(Orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor)
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu denumirea achiziției și mențiunea ”A nu se deschide înaintea datei de 18.10.2019, ora 12:15, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, în care se va regăsi câte un exemplar din oferta tehnică și financiară.

Obiectul contractului

Lucrari de pavare alei pietonale cu granit la FSEGA, str. T. Mihali nr. 58-60

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

175.568,93

RON

directa

11-10-2019

11-11-2019

Locaţie: U.B.B., FSEGA - str. T. Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca

Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Ofertele tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare ( inclusiv extrasele aferente devizului)
2. Periada de valabiltate a ofertei 30 de zile
3. Perioada de garanție a lucrării minim 36 luni.
4. Termenul de execuție : 45 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini"
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: Arh. Gavrilas Florin, tel. 0264-405.312 int. 5402;
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții U.B.B.: Ing. Todea Daniela, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  lucr.pavare_alei_pietonale_la_fsega.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 18-10-2019 12:00
Domeniu: Lucrari

Pavare, Lucrări de reparații la trepte exterioare – Cămin Economica II

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str.I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:08.10.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta. Data și ora deschiderii ofertelor: 08.10.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor. Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de
08.10.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Pavare, Lucrări de reparații la trepte exterioare – Cămin Economica II

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

31.276,54

RON

directa

02-10-2019

02-11-2019

Locatie:UBB,Cămin Economica II, str.T.Mihaly nr.59,Cluj-Napoca

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizul si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca: 2,25% ).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 3 ani.
3. Termenul de executie: 35 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării
Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".
Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Chindriș Teodora, tel.0264.405.300 int. 5266
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice: arh. Florin Gavrilas - tel. 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_-_Pavare_Camin_Economica_II.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-10-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:ROBACON IMPEX SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:28.170,01 LEI
Număr angajament legal:Contract 687/09.10.2019/17.10.2019

Lucrări de renovare la Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:07.10.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 07.10.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 07.10.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare la Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

55.362,51

RON

directa

30-09-2019

30-10-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Complex Natație, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizul si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 3 ani.
3. Termenul de executie: 35 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării - conform graficului de executie.


Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Sima Alexandru - tel 0264-405.300 int. 5402

Informatii suplimentare:  CS__Lucrari_de_renovare_la_Complex_Natatie.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-10-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de instalatii de incalzire si centrale termice – cladire I C Bratianu nr. 14

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Socaciu Cristina
Tel. 0264.405.300 int. 5266
Fax. 0264.592.838

cristina.socaciu@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la Secretariatul Direcției General Administrative, Cluj - Napoca, str. I.C. Brătianu, nr. 14, cod postal 400079.
Data și ora limită pentru depunerea ofertelor:08.10.2019, ora 11:00, în plic închis cu menționarea achiziției pentru care se depune oferta.
Data și ora deschiderii ofertelor: 08.10.2019, ora 11:15, orice ofertant are dreptul de a participa la ședința de deschidere a ofertelor.
Modul de prezentare a ofertei: un plic sigilat cu datele de identificare ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului, denumirea achiziției și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 08.10.2019 ora 11:15", în care se va regăsi oferta tehnică si financiară, adresa și datele de identificare ale ofertantului.

Obiectul contractului

Lucrări de instalatii de incalzire si centrale termice – cladire I C Bratianu nr. 14

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

147.473,59

RON

directa

01-10-2019

31-10-2019

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Cladire Bratianu, nr. 14, Cluj-Napoca.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:

1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizul si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 2 ani.
3. Termenul de executie: 60 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării .


Se recomanda vizitarea amplasamentului, inainte de a se depune oferta.

Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".


Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: ec. Socaciu Cristina, tel.0264.405.300 int. 5266

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Florea Gabriel - tel 0264-405.300 int. 5403

Informatii suplimentare:  CS.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-10-2019 11:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:VIBO INSTAL SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:136.502,41
Număr angajament legal:Contract 14./09.10.2019/