Achizitii

Anunţuri de invitații de participare în 2020Reparații și consolidare Sere nuferi- Grădina Botanică

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Chindris Teodora
Tel. 0264.405.300 int.5266
Fax. 0264.592.838

teodora.chindris@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: teodora.chindris@ubbcluj.ro
Data limită pentru depunerea ofertelor: 21.07.2020 ora 11:00
În ofertare se va ține cont și de documentul încărcat la secțiunea CLARIFICĂRI.

Obiectul contractului

Reparații și consolidare Sere nuferi- Grădina Botanică
Valoare estimata - 349.243,70 lei fara TVA
În ofertare se va ține cont și de documentul încărcat la secțiunea CLARIFICĂRI.

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

349.243,70

RON

directa

14-07-2020

14-08-2020

Locatie:Universitatea Babeș-Bolyai, Grădina Botanică, str. Republicii nr.42, Cluj-Napoca.

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini si invitației de participare (in cadrul ofertei rugam a se cuprinde inclusiv extrasele aferente devizului si a se tine cont de reglementarile legale actualizate privind: tariful mediu orar, respectiv cota contributiei asiguratorie pentru munca : 2,25%).
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile, garantia lucrarii: minim 3 ani.
3. Termenul de executie: 55 zile de la emiterea ordinului de începere a lucrării .
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caiet de sarcini".
Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.
Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări: Teodora Chindriș, tel.0264.405.300 int. 5266
Persoana de contact din partea Direcției Tehnice: ing. Alexandru Sima - tel 0264-405.300 int. 5402, 0752.504.797

În ofertare se va ține cont și de documentul încărcat la secțiunea CLĂRIFICARI.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Gradina_Botanica_-_Sere_Nuferi.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 21-07-2020 11:00
Clarificări: aici
Domeniu: Lucrari

ACHIZITII PRODUSE DE CURATENIE

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Daniela Iozsa
Tel. 0264-595875
Fax. 0264- 450675

daniela.iozsa@ubbcluj.ro


Achiziție pachet Produse de curatenie pentru spatiile in care se desfasoara activitățile cu beneficiarii desfășurate de catre Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială in cadrul proiectului ”Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” cod PN3007

Obiectul contractului

PRODUSE DE CURATENIE

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

298.98

RON

directa

06-07-2020

09-07-2020

Conditii de participare:
1. Oferta inregistrata si semnata, se va trimite pana miercuri 08.07.2020 ora 15:00, la adresa de email daniela.iozsa@ubbcluj.ro. La intocmirea ofertei se va mentiona acceptarea termenilor de livrare si plata.
2. Transport gratuit la UBB Cluj, Magazia centrală, str. I.C. Bratianu nr. 14, în termen de 2 zile de la primirea comenzii.
3. Plata se va efectua prin Trezoreria Statului in termen de 30 de zile de la recepția calitativă și cantitativă a produselor.
Orice ofertă care este primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_produse_de_curatenie.xlsx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-07-2020 15:00
Domeniu: Produse

MATERIALE DE IGIENA PERSONALA

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Daniela Iozsa
Tel. 0264-595875
Fax. 0264- 450675

daniela.iozsa@ubbcluj.ro


Achiziție pachet Materiale de igiena personala personala si prosoape in cadrul activitatilor cu beneficiarii, desfășurate de catre Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială in cadrul proiectului ”Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” cod PN3007

Obiectul contractului

ACHIZITII MATERIALE DE IGIENA PERSONALA

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

600

RON

directa

06-07-2020

09-07-2020

Conditii de participare:
1. Oferta inregistrata si semnata, se va trimite pana miercuri 08.07.2020 ora 15:00, la adresa de email daniela.iozsa@ubbcluj.ro. La intocmirea ofertei se va mentiona acceptarea termenilor de livrare si plata.
2. Transport gratuit la UBB Cluj, Magazia centrală, str. I.C. Bratianu nr. 14, în termen de 2 zile de la primirea comenzii.
3. Plata se va efectua prin Trezoreria Statului in termen de 30 de zile de la recepția calitativă și cantitativă a produselor.
Orice ofertă care este primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_materiale_de_igiena_personala.xlsx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 08-07-2020 15:00
Domeniu: Produse

ACHIZITII SERVICII DE CATERING

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Daniela Iozsa
Tel. 0264-595875
Fax. 0264- 450675

daniela.iozsa@ubbcluj.ro


Achiziție servicii de catering pentru activitățile cu beneficiarii desfășurate de catre Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială in cadrul proiectului ”Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” cod PN3007.

Obiectul contractului

Servicii de catering: Pachete pentru 20 de copii x 8 întâlniri, total 160 pachete

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

2936

RON

directa

03-07-2020

09-07-2020

Conditii de participare:

1. Oferta inregistrata si semnata, se va trimite pana marti 07.07.2020 ora 15:00, la adresa de email daniela.iozsa@ubbcluj.ro.

2. Grafic livrare: Transport gratuit la unitatea mobila din Pata Rat, str. Platanilor f.n., conform comenzilor transmise pe email, in zilele de vineri 10 iulie 2020, 17 iulie 2020, 24 iulie 2020, 31 iulie 2020, 7 august 2020, 14 august 2020, 21 august 2020, 28 august 2020, la orele 11.

3. Plata se va efectua prin Trezoreria Statului in termen de 30 de zile de la prestarea serviciilor/livrarea pachetelor.

Orice ofertă care este primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Informatii suplimentare:  Caiet_de_sarcini_Servicii_de_catering.xlsx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-07-2020 15:00
Domeniu: Servicii

MATERIALE BIROTICA SI PAPETARIE

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Daniela Iozsa
Tel. 0264-595875
Fax. 0264- 450675

daniela.iozsa@ubbcluj.ro


Achiziție pachet materiale birotică și papetărie pentru activitățile cu beneficiarii desfășurate de catre Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială in cadrul proiectului ”Intervenții integrate replicabile pentru locuire incluzivă și combaterea marginalizării în Zona Metropolitană Cluj” cod PN3007

Obiectul contractului

ACHIZIȚIE MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

1504.04

RON

directa

03-07-2020

09-07-2020

Conditii de participare:

1. Oferta inregistrata si semnata, se va trimite pana marti 07.07.2020 ora 15:00, la adresa de email daniela.iozsa@ubbcluj.ro.

2. Transport gratuit la UBB Cluj, Magazia centrală, str. I.C. Bratianu nr. 14, în termen de 2 zile de la primirea comenzii.

3. Plata se va efectua prin Trezoreria Statului in termen de 30 de zile de la recepția calitativă și cantitativă a produselor.

Orice ofertă care este primită după termenul limită menționat va fi respinsă.

Informatii suplimentare:  Caiet_sarcini_materiale_consumabile.xlsx    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 07-07-2020 15:00
Domeniu: Produse

Lucrari de reparatii spatiu pentru studenti-str. Clinicilor nr.5-7

Punct de contact: Directia General Administrativa, Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu, nr. 14 Biroul Aprovizionare
Responsabil achiziție: Petcu Dumitru Catalin
Tel. 0264- 405300 – int. 5145
Fax. 0264-450675

catalin.petcu@ubbcluj.ro


Lucrari de reparatii spatiu pentru studenti-str. Clinicilor nr.5-7
Ofertele se vor trimite la responsabilul achizitiei, pe adresa de e-mail: catalin.petcu@ubbcluj.ro,
pana la data de 13.07.2020 ora 16.00
Detalii in documentele atasate

Obiectul contractului

Lucrari de reparatii spatiu pentru studenti-str. Clinicilor nr.5-7

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

87520.61

RON

directa

03-07-2020

03-08-2020

Oferta numerotată și semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (inclusiv
extrasele aferente devizelor si grafic de executie).
2. Perioada de valabilitate a ofertei de minim 30 de zile.
3. Perioada de garanție a lucrării minim 36 de luni.
4. Termenul de execuție: 35 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.
Plata se va face în termen de 30 de zile de la acceptarea situației de lucrări și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de
genul "conform caietului de sarcini".
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de
autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.
Se recomanda vizitarea amplasamentului inainte de depunerea ofertelor. Acest lucru se poate face doar pe baza de programare. Pentru programare persoana de contact din partea Direcției Tehnice
U.B.B.: Ing. Sima Alexandru, tel. 0264-405.312, int. 5403;
Persoana de contact din partea Directiei Juridice si Achizitii Publice U.B.B.: Petcu Dumitru Catalin
tel. 0264- 405300 – int. 5145;

Informatii suplimentare:  Specificatii_tehnice.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 13-07-2020 16:00
Domeniu: Lucrari

Lucrări de reparatii – Sali mansarda, Cladire Bratianu nr. 20

Punct de contact: Biroul Achiziții Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Todea Daniela
Tel. 0264-405.300 int. 5266
Fax. 0264-592.838

dana.todea@ubbcluj.ro


Ofertele se vor trimite la responsabilul achizitiei, pe adresa de e-mail: dana.todea@ubbcluj.ro, pana la data de 02.07.2020 ora 12:00.

Obiectul contractului

Lucrări de reparatii – Sali mansarda, Cladire Bratianu nr. 20

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

36.705,17

RON

directa

25-06-2020

24-07-2020

Locație: U.B.B., Cladire str. Bratianu nr. 20

Oferta înregistrată, numerotată și semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară conform caietului de sarcini și invitației de participare (inclusiv extrasele aferente devizelor)
2. Perioada de valabilitate a ofertei de minim 30 de zile.
3. Perioada de garanție a lucrării minim 24 de luni.
4. Termenul de execuție: 30 de zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Plata se va face în termen de 30 de zile de la acceptarea situației de lucrări și primirea facturii.
Nu se acceptă descrierea specificațiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini".
Ofertele firmelor care până la ora actuală nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă nu vor fi luate în considerare.

Persoanele de contact din partea Direcției Tehnice U.B.B.: ing. Colceriu Septimiu, tel. 0264-405.312, int. 5402.
Persoana de contact din partea Serviciului Achiziții Publice U.B.B.: ing. Todea Daniela, tel.0264-405300 int. 5266.

Informatii suplimentare:  cs-lucr.rep.sali_mansarda_cl.bratianu_20.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 02-07-2020 12:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:HANU GENERAL SERVICES SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:31.230,49
Număr angajament legal:Contract 402/03.07.2020

Lucrări de instalații electrice - proiectare și execuție lucrări de instalații electrice la Vila Davida

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ancuta.toma@ubbcluj.ro
Data limită pentru depunerea ofertelor: 01.07.2020 ora 09:00.

Obiectul contractului

Lucrări de instalații electrice - proiectare și execuție lucrări de instalații electrice la Vila Davida

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

62.230,00

RON

directa

24-06-2020

15-07-2020

Locaţie: U.B.B.,Grădina Botanica Vila Davida, str. Republicii nr. 42, Cluj-Napoca.
Ofertantul va face dovada că deține atestat emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în energie de tip B.
Oferta financiară va fi defalcata pe proiectare și execuție (valoarea proiectării nu va depăși 7% din valoarea totală a ofertei).
Oferta va fi înregistrată, semnată și va cuprinde:
1. Oferta tehnică și financiară se va întocmi conform specificațiilor tehnice/temei de proiectare și invitației de participare.
2. Perioada de valabiltate a ofertei 30 de zile.
3. Perioada de garanție a lucrării minim 24 luni.
4. Termen de predare a proiectului 20 de zile de la semnarea contractului
5. Termenul de execuție a lucrărilor: 60 zile de la agrearea proiectului de catre beneficiar.
Plata se va face în termen de 30 zile de la acceptarea situatiei de lucrari și primirea facturii.
Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă,
producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență
de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.
Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de
autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări:
ec. Toma Ancuța, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Maier Andrei - tel 0264-405.300 int. 5403

Informatii suplimentare:  Spec.teh.și_tema_proiectare_Vila_Davida.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 01-07-2020 09:00
Domeniu: Lucrari

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:SAICO GENERAL CABLES SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:62.030,00 LEI
Număr angajament legal:Contract NR. 400/02.07.2020/07.07.2020

Servicii de Proiectare instalație de iluminat de siguranță la evacuare, instalație de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu și instalație de desfumare la Facultatea de Geografie

Punct de contact: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
Responsabil achiziție: Toma Ancuta
Tel. 0264-405.300 int.5266
Fax. 0264-592.838

ancuta.toma@ubbcluj.ro


Depunerea ofertelor se va face la adresa: ancuta.toma@ubbcluj.ro
Data limită pentru depunerea ofertelor: 30.06.2020 ora 09:00.

Obiectul contractului

Servicii de Proiectare instalație de iluminat de siguranță la evacuare, instalație de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu și instalație de desfumare la Facultatea de Geografie

Valoare estimată fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

15.360,00

RON

directa

23-06-2020

14-07-2020

Locatie: UBB, Facultatea de Geografie, str.Clinicilor nr. 5-7, Cluj-Napoca.

Oferta înregistrată și semnată va cuprinde:
1. Oferta tehnico-financiară conform specificații anexate și invitației de participare.
2. Perioada de valabilitate a ofertei minim 30 de zile.

Plata serviciilor se va face în termen de 30 de zile dupa semnarea procesului verbal și primirea facturii, astfel:
- 85% la predarea proiectului;
- 15% la la finalizarea lucrărilor.

Ofertele firmelor care pâna la ora actuală nu și-au indeplinit obligațiile contractuale față de autoritatea contractantă, nu vor fi luate în considerare.

Orice referire în prezenta documentație de atribuire, cu privire la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, se va lua în considerare împreună cu mențiunea „sau echivalent”.

Persoana de contact din partea Biroului Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări:
ec. Toma Ancuța, tel. 0264-405.300 int. 5266.

Persoana de contact din partea Direcției Tehnice:
ing. Maier Andrei - tel 0264-405.300 int. 5403

Informatii suplimentare:  Spec.tehnice-tema_proiectare_Serv.instal.iluminat_Fac.de_Geografie.pdf    

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 30-06-2020 09:00
Domeniu: Servicii

Atribuire:
Operator economic ofertă câștigătoare:UNION PROTECTION SRL
Valoare fără TVA ofertă financiară câștigătoare:12.000,00 lei
Număr angajament legal:Contract nr. 412/07.07.2020/19.07.2020