Das Organigramm der BBU

Das Organigramm der BBU

DIE LEGENDE DES ORGANIGRAMMS

 

  • RO: SENAT
   DE: SENAT
  • RO: RECTOR
   DE: REKTOR  
  • RO: Consiliul de Administrație
   DE: Verwaltungsrat
  • RO: Centrul de Strategie Universitară
   DE: Zentrum für Universitäre Strategie
  • RO: Biroul Audit Public Intern
   DE: Interne Buchprüfungsstelle
  • RO: Centrul U.B.B. de Industrii Creative    
   DE: Zentrum der Kreativen Industrien an der BBU
  • RO: Institutul STAR U.B.B.    
   DE: STAR-Institut der BBU
  • RO: Colegiul Terțiar Nonuniversitar ”E.M.” C.U.U.B.B.R
   DE: Tertiäres Nichtuniversitäres Kolleg - C.U.U.B.B.R
  • RO: Grădina Botanică ”A.B.” 
   DE: Botanischer Garten „A. B.”
  • RO: Institute/Centre Culturale 
   DE: Institute / Kulturzentren
  • RO: Institutul “E.R.” pt. Studierea Vieții în Condiții Extreme
   DE: Institut “E.R.” für die Erforschung des Lebens unter extremen Bedingungen
  • RO: Laborator Ecotoxicologie
   DE: Ökotoxikologie-Labor
  • RO: Laborator I.A.S.
   DE: I.A.S.-Labor
  • RO: Centrul Bioetică
   DE: Zentrum für Bioethik
  • RO: Centrul Studii Biblice
   DE: Zentrum für Biblische Studien
  • RO: I.C.C. ”R.R.”
   DE: Chemieinstitut “R.R.”
  • RO: I.C.D.I.Ș.N.A
   DE: I.R.D.I.A.N.S.
  • RO: I.C.I.Bio-Nano-Științe
   DE: Interdisziplinäres Institut für Bio-Nano-Wissenschaften
  • RO: Facultățile 
  • Facultățile     
  • Facultățile     
  • Facultățile     
  • Facultățile     
  • Facultățile     
  • Facultățile     
  • Facultățile
  • Facultățile
  • DE: Fakultäten 
  • Fakultäten     
  • Fakultäten     
  • Fakultäten     
  • Fakultäten     
  • Fakultäten     
  • Fakultäten     
  • Fakultäten
  • Fakultäten
  • RO: PRORECTOR 1   
  •   PRORECTOR 2        
  •   PRORECTOR 3        
  •   PRORECTOR 4        
  •   PRORECTOR 5        
  •   PRORECTOR 6
  •   PRORECTOR 7        
  •   PRORECTOR 8        
  •   PRORECTOR 9
  • DE: VIZEREKTOR/IN 1
  •   VIZEREKTOR/IN 2 
  •   VIZEREKTOR/IN 3 
  •   VIZEREKTOR/IN 4 
  •   VIZEREKTOR/IN 5 
  •   VIZEREKTOR/IN 6
  •   VIZEREKTOR/IN 7 
  •   VIZEREKTOR/IN 8 
  •   VIZEREKTOR/IN 9
  • RO: Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă
   DE: Zentrum für Weiterbildung, Fern- und Teilzeitstudium
  • RO: Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă
   DE: Kommission für Biodiversität und Nachhaltige Entwicklung
  • RO: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
   DE: Kommission für Evaluation und Qualitätssicherung
  • RO: Centrul QUALITAS
   DE: QUALITAS-Zentrum
  • RO: Consiliul Didactic U.B.B.
   DE: Lehrendenrat der BBU
  • RO: Biroul Curriculum
   DE: Kurrikulum-Büro
  • RO: Serviciul Acte de Studii
   DE: Dienststelle für Studienunterlagen
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-economică)
   DE: Rat der BBU für die Beziehungen zur Gesellschaft (sozial-wirtschaftliche Komponente)
  • RO: Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv
   DE: Zentrum für Management, Technologie- und Kognitiver Transfer
  • RO: Secretariatul General
   DE: Generalsekretariat
  • RO: Secretar General
   DE: Generalsekretär/in
  • RO: Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații
   DE: Dienststelle für Informations- und Kommunikationstechnologie
  • RO: Centrul Programelor Europene
   DE: Zentrum für EU-Programme
  • RO: Centrul de Comunicații de Date 
   DE: Zentrum für Datenkommunikation
  • RO: Centrul de Sisteme Informatice 
   DE: Zentrum für Informatische Systeme
  • RO: Direcția General Administrativă
   DE: Allgemeine Verwaltungsdirektion
  • RO: Director General Administrativ
   DE: Leiter/in der Allgemeinen Verwaltungsdirektion
  • RO: Direcția Comunicare și Relații Publice  
   DE: Direktion für Kommunikation und PR
  • RO: Serviciul Comunicare Internă
   DE: Dienststelle für Interne Kommunikation
  • RO: Serviciul Comunicare Externă   
   DE: Dienststelle für Externe Kommunikation
  • RO: Centrul de Cooperări Internaționale
   DE: Zentrum für Internationale Kooperation
  • RO: Biroul Mobilități, Studenți Internaționali, Programe Comunitare
   DE: Dienststelle für Mobilitäten, Internationale Studierende und Gemeinschaftliche Pogramme
  • RO: Biroul Acorduri Interuniversitare
   DE: Zentrum für Interuniversitäre Abkommen
  • RO: Biroul ERASMUS +
   DE: ERASMUS + Büro
  • RO: Biroul Protocol
   DE: Protokollstelle
  • RO: Direcția Patrimoniu Cultural Universitar
   DE: Direktion für Kulturerbe an der BBU
  • RO: Serviciul Arhivă 
   DE: Archivdienststelle
  • RO: Serviciul Muzee
   DE: Dienststelle für Museen
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-culturală)
   DE: Rat der BBU für die Beziehungen zur Gesellschaft (sozial-wirtschaftliche Komponente)
  • RO: Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți
   DE: Dienststelle für Unterstützung und Entwicklung der Studierenden
  • RO: Centrul de Învățare ”STUDHUB”
   DE: Zentrum für Studien “STUDHUB”
  • RO: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni
   DE: Zentrum für Karriere, Berufsorientierung und Alumni
  • RO: Centrul de Consiliere ”Student Expert”
   DE: Beratungszentrum “Student Expert”
  • RO: Biroul pentru Voluntariat
   DE: Büro für Freiwilligenarbeit
  • RO: Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
   DE: Büro für Studierenden mit Behinderungen
  • RO: Consiliul Științific U.B.B.
   DE: Wissenschaftlicher Rat der BBU
  • RO: Alte unități C.D.I. din subordinea Rectoratului 
   DE: Andere FE-Dienststellen des Rektorats
  • RO: Serviciul Multiplicare
   DE: Dienststelle für Vervielfältigung
  • RO: Biroul ”Editura Presa Universitară Clujeană”
   DE: Büro des Universitätsverlags
  • RO: Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice
   DE: Zentrum für Wissenschaftliches Forschungsmanagement
  • RO: Biroul ”Revistele Studia Universitatis Babeș-Bolyai”
   DE: Die Studia Universitatis Babeș-Bolyai-Zeitschriften
  • RO: Director .C.S.U.D
   DE: Leiter/in des Instituts für Promotionsstudien
  • RO: Serviciul Secretariat al ICD       
   DE: Sekretariat des Instituts für Promotionsstudien
  • RO: Extensiile U.B.B.
   DE: Außenstellen der BBU
  • RO: Centrul Universitar U.B.B. Reșița
   DE: BBU-Universitätszentrum Reschitza
  • RO: Directorul Centrului Universitar U.B.B. Reșița 
   DE: Leiter/in des BBU-Universitätszentrums Reschitza
  • RO: Director General Adjunct 1
   DE: Stellvertretende Generaldirektor/in 1
  • RO: Director General Adjunct 2
   DE: Stellvertretende Generaldirektor/in 2
  • RO: Director General Adjunct 3
   DE: Stellvertretende Generaldirektor/in 3
  • RO: Serviciul Intern de Protecție și Pază
   DE: Interne Dienstelle für Schutz und Bewachung
  • RO: Biroul Control Intern de Gestiune
   DE: Interne Buchprüfungsstelle
  • RO: Serviciul Social
   DE: Sozialdienst
  • RO: Casa Universitarilor
   DE: Casa Universitarilor-Anlage
  • RO: Structura Didactic-Auxiliară de Deservire a Activităților Academice ale Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   DE: Didaktische Aushilfsstelle für die Lehrtätigkeiten des BBU-Universitätszentrums Reschitza
  • RO: Structura Administrativă a Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   DE: Verwaltungsstelle des BBU-Universitätszentrums Reschitza
  • RO: Direcția Financiar-Contabilă
   DE: Dienststelle für Finanzen und Buchhaltung
  • RO: Direcția Juridică și Achiziții Publice
   DE: Juristischer Dienst und Öffentliche Ankäufe
  • RO: Direcția Tehnică
   DE: Technische Direktion
  • RO: Direcția Administrativă
   DE: Verwaltungsdirektion
  • RO: Direcția Resurse Umane
   DE: Direktion für Humanressourcen
  •   RO: Serviciul Contabilitate
   DE: Buchführungs-Dienststelle
  • RO: Serviciul Financiar
   DE: Finanzdienststelle
  • RO: Biroul Juridic
   DE: Büro für Rechtsberatung
  • RO: Serviciul Achiziții Publice
   DE: Dienststelle für Öffentliche Ankäufe
  • RO: Serviciul Investiții
   DE: Dienststelle für Investitionen
  • RO: Serviciul Reparații și Întreținere
   DE: Dienststelle für Reparaturen und Instandhaltung
  • RO: Serviciul Parc Auto
   DE: Dienststelle des Fuhrparks
  • RO: Serviciul Administrativ
   DE: Verwaltungsdienst
  • RO: Serviciul Pază
   DE: Wachdienst
  • RO: Serviciul Parc Complex ”I.H.”
   DE: Sportparkanlage “I.H.”
  • RO: Serviciul Complex ”Arcalia”
   DE: Verwaltungsstelle des Komplexes “Arcalia”
  • RO: Serviciul Restaurante și Cafeterii
   DE: Dienststelle für Restaurants und Cafeterias
  • RO: Serviciul Resurse Umane
   DE: Dienststelle für Humanressourcen
  • RO: Serviciul Salarizare
   DE: Dienststelle für Lohnabrechnung
  • RO: Biroul Financiar-Contabil C.U.U.B.B.R
   DE: Finanz- und Bucchaltungsdirektion des Universitätszentrums Reschitza
  • RO: Biroul Contabilitate Granturi
   DE: Buchhaltung der Förderprojekte
  • RO: Biroul Fonduri Europene
   DE: Dienststelle für EU-Fonds
  • RO: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
   DE: Beschaffungsstelle für Produkte, Dienstleistungen und Aufträge
  • RO: Biroul Aprovizionare
   DE: Beschaffungsstelle
  • RO: Biroul Conducători Auto
   DE: Büro der Fahrer des Fuhrparks
  • RO: Biroul Spații Verzi
   DE: Verwaltung der Grünareale
  • RO: Biroul Spații Cazare
   DE: Verwaltung der Unterkünfte
  • RO: Biroul Bază Natație
   DE: Büro des Schwimmkomplexes

  RO: LEGENDĂ
  DE: ERKLÄRUNG DER ZEICHEN

  RO: Relații instituționale conform reglementărilor legale
  DE: Institutionelle Beziehungen gemäß der Gesetze

  RO: Relații de subordonare direct
  DE: Untergeordnete Stellen

  RO: Relații de coordonare
  DE: Koordinierte Stellen

   

 1.