BBTE Organogram

Organigrama UBB

JELMAGYARÁZAT AZ ORGANIGRAMHOZ

 

  • RO: SENAT
   HU: SZENÁTUS
  • RO: RECTOR
   HU: REKTOR
  • RO: Consiliul de Administrație
   HU: Igazgatótanács
  • RO: Centrul de Strategie Universitară
   HU: Egyetemi Stratégiai Központ
  • RO: Biroul Audit Public Intern
   HU: Nyilvános belső könyvvizsgálói iroda
  • RO: Centrul U.B.B. de Industrii Creative    
   HU: BBTE Kreatív Iparágak Központja     
  • RO: Institutul STAR U.B.B.    
   HU: STAR U.B.B. Intézet
  • RO: Colegiul Terțiar Nonuniversitar ”E.M.” C.U.U.B.B.R
   HU: „E. M.” C.U.U.B.B.R Főiskolai Kollégium
  • RO: Grădina Botanică ”A.B.” 
   HU: „A. B.” Botanikus Kert    
  • RO: Institute/Centre Culturale 
   HU: Intézetek/Kulturális központok
  • RO: Institutul “E.R.” pt. Studierea Vieții în Condiții Extreme
   HU: A Szélsőséges Körülmények Közötti Életet Tanulmányozó „E. R.” Intézet
  • RO: Laborator Ecotoxicologie
   HU: Ökotoxikológiai Laboratórium
  • RO: Laborator I.A.S.
   HU: I. A. S. Laboratórium
  • RO: Centrul Bioetică
   HU: Bioetikai Központ
  • RO: Centrul Studii Biblice
   HU: Bibliai Tanulmányok Központja
  • RO: I.C.C. ”R.R.”
   HU: „R. R.” Kémiai Kutatóintézet
  • RO: I.C.D.I.Ș.N.A
   HU: I. C .D. I. Ș. N. A
  • RO: I.C.I.Bio-Nano-Științe
   HU: Interdiszciplináris Bio-Nano Tudományok Kutatóintézete
  • RO: Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile 
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile 
  • Facultățile
  • Facultățile
  • HU: Karok   
  • Karok
  • Karok
  • Karok
  • Karok
  • Karok
  • Karok
  • Karok
  • Karok
  •   RO: PRORECTOR 1 
  •   PRORECTOR 2 
  •   PRORECTOR 3    
  •   PRORECTOR 4
  •   PRORECTOR 5
  •   PRORECTOR 6
  •   PRORECTOR 7
  •   PRORECTOR 8
  •   PRORECTOR 9
  •   HU: REKTORHELYETTES 1
  •   REKTORHELYETTES 2 
  •   REKTORHELYETTES 3 
  •   REKTORHELYETTES 4 
  •   REKTORHELYETTES 5
  •   REKTORHELYETTES 6
  •   REKTORHELYETTES 7 
  •   REKTORHELYETTES 8 
  •   REKTORHELYETTES 9
  • RO: Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă
   HU: Folyamatos Képzési, Távoktatási és Csökkentett Látogatású Képzési Központ
  • RO: Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă
   HU: Biodiverzitás és Fenntartható Fejlődés Bizottság
  • RO: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
   HU: Egyetemfejlesztési és Minőségbiztosítási Bizottság
  • RO: Centrul QUALITAS
   HU: QUALITAS Központ
  • RO: Consiliul Didactic U.B.B.
   HU: BBTE Oktatói Tanács
  • RO: Biroul Curriculum
   HU: Curriculum Iroda
  • RO: Serviciul Acte de Studii
   HU: Tanulmányi Okiratok Ügyosztálya
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-economică)
   HU: A BBTE Társadalommal való Kapcsolatokért felelős Tanács (szocioökonómiai komponens)
  • RO: Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv
   HU: Menedzsment és Tudástranszfer, Kognitív Transzfer Központ
  • RO: Secretariatul General
   HU: Egyetemi Főtitkárság
  • RO: Secretar General
   HU: Főtitkár
  • RO: Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații
   HU: Információtechnológiai és Kommunikációs Ügyosztály
  • RO: Centrul Programelor Europene
   HU: Európai Programok Központja
  • RO: Centrul de Comunicații de Date 
   HU: Adatkommunikációs Ügyosztály
  • RO: Centrul de Sisteme Informatice 
   HU: Informatikai Rendszerek Ügyosztálya
  • RO: Direcția General Administrativă
   HU: Adminisztratív Főigazgatóság
  • RO: Director General Administrativ
   HU: Adminisztratív Főigazgató       
  • RO: Direcția Comunicare și Relații Publice
   HU: Kommunikációs és Közkapcsolati Ügyosztály
  • RO: Serviciul Comunicare Internă
   HU: Belső Kommunikációs Ügyosztály
  • RO: Serviciul Comunicare Externă 
   HU: Külső Kommunikációs Ügyosztály
  • RO: Centrul de Cooperări Internaționale
   HU: Nemzetközi Együttműködési Központ
  • RO: Biroul Mobilități, Studenți Internaționali, Programe Comunitare
   HU: Mobilitás, Nemzetközi Hallgatók és Közösségi Programok Irodája
  • RO: Biroul Acorduri Interuniversitare
   HU: Egyetemközi Egyezmények Központja
  • RO: Biroul ERASMUS +
   HU: ERASMUS + Iroda
  • RO: Biroul Protocol
   HU: Protokoll Iroda
  • RO: Direcția Patrimoniu Cultural Universitar
   HU: Egyetemi Kulturális Örökség Ügyosztálya
  • RO: Serviciul Arhivă 
   HU: Irattári Ügyosztály
  • RO: Serviciul Muzee
   HU: Múzeumi Ügyosztály
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-culturală)
   HU: A BBTE Társadalommal való Kapcsolatokért felelős Tanács (szociokulturális komponens)
  • RO: Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți
   HU: Hallgatói Támogatási és Fejlesztési Egység      
  • RO: Centrul de Învățare ”STUDHUB”
   HU: „STUDHUB” Tanulmányi Központ
  • RO: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni
   HU: Karrierközpont, Alumni és Pályaorientációs Központ
  • RO: Centrul de Consiliere ”Student Expert”
   HU: „Student Expert” Tanácsadói Központ
  • RO: Biroul pentru Voluntariat
   HU: Önkéntességi Iroda
  • RO: Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
   HU: Fogyatékkal élő Hallgatók Irodája
  • RO: Consiliul Științific U.B.B.
   HU: BBTE Tudományos Tanács
  • RO: Alte unități C.D.I. din subordinea Rectoratului 
   HU: A Rektori Hivatalhoz tartozó egyéb C.D.I. Egységek
  • RO: Serviciul Multiplicare
   HU: Sokszorosítási Ügyosztály
  • RO: Biroul ”Editura Presa Universitară Clujeană”
   HU: Kolozsvári Egyetemi Kiadó   Irodája
  • RO: Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice
   HU: Tudományos Kutatásmenedzsment Központ
  • RO: Biroul ”Revistele Studia Universitatis Babeș-Bolyai”
   HU: „Studia Universitatis Babeș–Bolyai” Iroda
  • RO: Director .C.S.U.D
   HU: C.S.U.D Igazgató
  • RO: Serviciul Secretariat al ICD   
   HU: A Doktori Tanulmányok Intézetének Titkársági Ügyosztálya
  • RO: Extensiile U.B.B.
   HU: BBTE Kihelyezett Tagozatok
  • RO: Centrul Universitar U.B.B. Reșița
   HU: BBTE Resicabányai Egyetemi Központ
  • RO: Directorul Centrului Universitar U.B.B. Reșița 
   HU: BBTE Resicabányai Egyetemi Központ Igazgatója
  • RO: Director General Adjunct 1
   HU: Főigazgató-helyettes 1
  • RO: Director General Adjunct 2
   HU: Főigazgató-helyettes 2
  • RO: Director General Adjunct 3
   HU: Főigazgató-helyettes 3
  • RO: Serviciul Intern de Protecție și Pază
   HU: Megelőzési és Védelmi Belső Ügyosztály
  • RO: Biroul Control Intern de Gestiune
   HU: Belső Könyvvizsgálói Iroda
  • RO: Serviciul Social
   HU: Szociális Ügyosztály
  • RO: Casa Universitarilor
   HU: Egyetemiek Háza
  • RO: Structura Didactic-Auxiliară de Deservire a Activităților Academice ale Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   HU: A BBTE Resicabányai Egyetemi Központ Akadémiai Tevékenységeit szolgáló Oktatói-Segédszemélyzeti Struktúra
  • RO: Structura Administrativă a Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   HU: A BBTE Resicabányai Egyetemi Központ Adminisztratív Struktúrája
  • RO: Direcția Financiar-Contabilă
   HU: Pénzügyi és Könyvelési Igazgatóság
  • RO: Direcția Juridică și Achiziții Publice
   HU: Jogi és Közbeszerzési Ügyosztály
  • RO: Direcția Tehnică
   HU: Műszaki Igazgatóság
  • RO: Direcția Administrativă
   HU: Adminisztratív Igazgatóság
  • RO: Direcția Resurse Umane
   HU: Humánerőforrás Igazgatóság
  •   RO: Serviciul Contabilitate
   HU: Könyvelési Osztály
  • RO: Serviciul Financiar
   HU: Pénzügyi Osztály
  • RO: Biroul Juridic
   HU: Jogtanácsosi Iroda
  • RO: Serviciul Achiziții Publice
   HU: Közbeszerzési Ügyosztály
  • RO: Serviciul Investiții
   HU: Beruházási Ügyosztály
  • RO: Serviciul Reparații și Întreținere
   HU: Javítási és Karbantartási Ügyosztály
  • RO: Serviciul Parc Auto
   HU: Járműpark Ügyosztály
  • RO: Serviciul Administrativ
   HU: Adminisztratív Igazgatóság
  • RO: Serviciul Pază
   HU: Kapuőrség
  • RO: Serviciul Parc Complex ”I.H.”
   HU: „I. H.” Sportkomplexum Ügyosztály
  • RO: Serviciul Complex ”Arcalia”
   HU: Árokaljai Komplexum Ügyosztálya
  • RO: Serviciul Restaurante și Cafeterii
   HU: Éttermek és Kávézók Ügyosztály
  • RO: Serviciul Resurse Umane
   HU: Humánerőforrás Ügyosztály
  • RO: Serviciul Salarizare
   HU: Bérezési Ügyosztály
  • RO: Biroul Financiar-Contabil C.U.U.B.B.R
   HU: C.U.U.B.B.R Pénzügyi és Könyvelési Iroda
  • RO: Biroul Contabilitate Granturi
   HU: Grantok Könyvelőségi Irodája
  • RO: Biroul Fonduri Europene
   HU: Európai Alapok Iroda
  • RO: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
   HU: Termékek és Szolgáltatások Beszerzésének Irodája
  • RO: Biroul Aprovizionare
   HU: Anyagellátási Iroda
  • RO: Biroul Conducători Auto
   HU: Járművezetői Iroda
  • RO: Biroul Spații Verzi
   HU: Zöldövezetek Irodája
  • RO: Biroul Spații Cazare
   HU: Egyetemi Szálláshelyek Irodája
  • RO: Biroul Bază Natație
   HU: Egyetemi Uszoda Irodája

  RO: LEGENDĂ
  HU: JELMAGYARÁZAT

  RO: Relații instituționale conform reglementărilor legale
  HU: Intézményes kapcsolatok a törvényes szabályozások szerint

  RO: Relații de subordonare direct
  HU: Közvetlen alárendelő kapcsolatok

  RO: Relații de coordonare
  HU: Mellérendelő kapcsolatok

   

 1.