Organisational Chart of BBU

Organisational Chart of BBU

ORGANISATIONAL CHART'S LEGEND

 

  • RO: SENAT
   ENG: SENATE
  • RO: RECTOR
   ENG: RECTOR
  • RO: Consiliul de Administrație
   ENG: Administrative Council
  • RO: Centrul de Strategie Universitară
   ENG: The Centre for University Strategy
  • RO: Biroul Audit Public Intern
   ENG: Internal Public Audit Office
  • RO: Centrul U.B.B. de Industrii Creative
   ENG: U.B.B. Centre for Creative Industries
  • RO: Institutul STAR U.B.B.
   ENG: STAR U.B.B. Institute
  • RO: Colegiul Terțiar Nonuniversitar ”E.M.” C.U.U.B.B.R
   ENG: U.B.B.U.C.R. ”E.M.” Tertiary Non-Traditional College
  • RO: Grădina Botanică ”A.B.”
   ENG: ”A.B.” Botanical Garden
  • RO: Institute/Centre Culturale
   ENG: Cultural Institutes/Centres
  • RO: Institutul “E.R.” pt. Studierea Vieții în Condiții Extreme
   ENG: “E.R.” Institute for the Study of Life in Extreme Conditions
  • RO: Laborator Ecotoxicologie
   ENG: Laboratory for Ecotoxicology
  • RO: Laborator I.A.S.
   ENG: P.C. Laboratory for W.S.
  • RO: Centrul Bioetică
   ENG: The Centre for Bioethics
  • RO: Centrul Studii Biblice
   ENG: Centre for Biblical Studies
  • RO: I.C.C. ”R.R.”
   ENG: “R.R.” I.R.C.
  • RO: I.C.D.I.Ș.N.A
   ENG: I.R.D.I.A.N.S.
  • RO: I.C.I.Bio-Nano-Științe
   ENG: I.R.I. Bio-Nano-Sciences
  • RO: Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • Facultățile
  • ENG: Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • Faculties
  • RO: PRORECTOR 1
  • PRORECTOR 2
  • PRORECTOR 3
  • PRORECTOR 4
  • PRORECTOR 5
  • PRORECTOR 6
  • PRORECTOR 7
  • PRORECTOR 8
  • PRORECTOR 9
  • ENG: VICE-RECTOR 1
  • VICE-RECTOR 2
  • VICE-RECTOR 3
  • VICE-RECTOR 4
  • VICE-RECTOR 5
  • VICE-RECTOR 6
  • VICE-RECTOR 7
  • VICE-RECTOR 8
  • VICE-RECTOR 9
  • RO: Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă
   ENG: Centre for Lifelong Learning, Distance Learning and Part-Time Learning
  • RO: Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă
   ENG: Committee for Biodiversity and Sustainable Development
  • RO: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
   ENG: Quality Assurance and Evaluation Committee
  • RO: Centrul QUALITAS
   ENG: QUALITAS Centre
  • RO: Consiliul Didactic U.B.B.
   ENG: U.B.B. Didactic Council
  • RO: Biroul Curriculum
   ENG: Curriculum Office
  • RO: Serviciul Acte de Studii
   ENG: Documents of Studies Office
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-economică)
   ENG: U.B.B. Council for the Relationship with the Society (the social economic component)
  • RO: Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv
   ENG: Centre for Management and Technological and Cognitive Transfer
  • RO: Secretariatul General
   ENG: General Secretariat
  • RO: Secretar General
   ENG: Registrar in Chief
  • RO: Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații
   ENG: Information Technology and Communications Directorate
  • RO: Centrul Programelor Europene
   ENG: Centre for European Programmes
  • RO: Centrul de Comunicații de Date
   ENG: Centre for Data Communication
  • RO: Centrul de Sisteme Informatice
   ENG: Centre for Information Systems
  • RO: Direcția General Administrativă
   ENG: General Administrative Directorate
  • RO: Director General Administrativ
   ENG: General Administrative Director
  • RO: Direcția Comunicare și Relații Publice
   ENG: Communication and Public Relations Directorate
  • RO: Serviciul Comunicare Internă
   ENG: Internal Communication Service
  • RO: Serviciul Comunicare Externă
   ENG: The External Communication Service
  • RO: Centrul de Cooperări Internaționale
   ENG: Centre for International Cooperation
  • RO: Biroul Mobilități, Studenți Internaționali, Programe Comunitare
   ENG: Office for Mobilities and International Students
  • RO: Biroul Acorduri Interuniversitare
   ENG: Office for Inter-University Agreements
  • RO: Biroul ERASMUS +
   ENG: ERASMUS + Office
  • RO: Biroul Protocol
   ENG: Office for Protocol
  • RO: Direcția Patrimoniu Cultural Universitar
   ENG: Directorate for University Cultural Patrimony
  • RO: Serviciul Arhivă
   ENG: Archives Service
  • RO: Serviciul Muzee
   ENG: Museums Service
  • RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-culturală)
   ENG: U.B.B. Council for the Relationship with Society (the social cultural component)
  • RO: Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți
   ENG: Unit for Student Support and Development
  • RO: Centrul de Învățare ”STUDHUB”
   ENG: ”STUDHUB” Study Centre
  • RO: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni
   ENG: Centre for Career, Professional Counselling and Alumni
  • RO: Centrul de Consiliere ”Student Expert”
   ENG: ”Student Expert” Counselling Centre
  • RO: Biroul pentru Voluntariat
   ENG: Office for Voluntary Participation
  • RO: Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
   ENG: Office for Students with Disabilities
  • RO: Consiliul Științific U.B.B.
   ENG: U.B.B. Scientific Council
  • RO: Alte unități C.D.I. din subordinea Rectoratului
   ENG: Other R.D.I. units in reporting relationship to the Rector’s Office
  • RO: Serviciul Multiplicare
   ENG: Copying and Printing Service
  • RO: Biroul ”Editura Presa Universitară Clujeană”
   ENG: Cluj University Press Publishing House
  • RO: Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice
   ENG: Centre for the Management of Scientific Research
  • RO: Biroul ”Revistele Studia Universitatis Babeș-Bolyai”
   ENG: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Journals
  • RO: Director .C.S.U.D
   ENG: C.D.S. Director
  • RO: Serviciul Secretariat al ICD
   ENG: Secretarial Office of the I.D.S.
  • RO: Extensiile U.B.B.
   ENG: U.B.B. Extensions
  • RO: Centrul Universitar U.B.B. Reșița
   ENG: U.B.B. University Centre in Reșița
  • RO: Directorul Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   ENG: Director of U.B.B. University Centre in Reșița
  • RO: Director General Adjunct 1
   ENG: Deputy General Director 1
  • RO: Director General Adjunct 2
   ENG: Deputy General Director 2
  • RO: Director General Adjunct 3
   ENG: Deputy General Director 3
  • RO: Serviciul Intern de Protecție și Pază
   ENG: Internal Service for Protection and Prevention
  • RO: Biroul Control Intern de Gestiune
   ENG: Internal Management Control Office
  • RO: Serviciul Social
   ENG: Social Service
  • RO: Casa Universitarilor
   ENG: Casa Universitarilor - Restaurant
  • RO: Structura Didactic-Auxiliară de Deservire a Activităților Academice ale Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   ENG: The U.B.B.U.C.R. didactic-auxiliary structure for academic activities
  • RO: Structura Administrativă a Centrului Universitar U.B.B. Reșița
   ENG: The U.B.B.U.C.R. adminitrative structure
  • RO: Direcția Financiar-Contabilă
   ENG: Financial Accounting Directorate
  • RO: Direcția Juridică și Achiziții Publice
   ENG: Legal Division and Public Procurement
  • RO: Direcția Tehnică
   ENG: Technical Directorate
  • RO: Direcția Administrativă
   ENG: Administrative Directorate
  • RO: Direcția Resurse Umane
   ENG: Human Resources Directorate
  • RO: Serviciul Contabilitate
   ENG: Accounting Service
  • RO: Serviciul Financiar
   ENG: Financial Service
  • RO: Biroul Juridic
   ENG: Legal Office
  • RO: Serviciul Achiziții Publice
   ENG: Public Procurement Service
  • RO: Serviciul Investiții
   ENG: Investments Service
  • RO: Serviciul Reparații și Întreținere
   ENG: Service and Maintenance
  • RO: Serviciul Parc Auto
   ENG: Auto Park
  • RO: Serviciul Administrativ
   ENG: Administrative Service
  • RO: Serviciul Pază
   ENG: Security Service
  • RO: Serviciul Parc Complex ”I.H.”
   ENG: ”I.H.” Sports Park Complex
  • RO: Serviciul Complex ”Arcalia”
   ENG: ”Arcalia” Complex
  • RO: Serviciul Restaurante și Cafeterii
   ENG: Student Restaurants and Cafeterias Service
  • RO: Serviciul Resurse Umane
   ENG: Human Resources Service
  • RO: Serviciul Salarizare
   ENG: Payroll Service
  • RO: Biroul Financiar-Contabil C.U.U.B.B.R
   ENG: The U.B.B.U.C.R. financial accounting service
  • RO: Biroul Contabilitate Granturi
   ENG: Grants Accounting Service
  • RO: Biroul Fonduri Europene
   ENG: Office for European Funds
  • RO: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
   ENG: Procurement, Services and Maintenance Office
  • RO: Biroul Aprovizionare
   ENG: Procurement Office
  • RO: Biroul Conducători Auto
   ENG: Drivers’ Office
  • RO: Biroul Spații Verzi
   ENG: Office for Green Areas
  • RO: Biroul Spații Cazare
   ENG: Office for Accommodations
  • RO: Biroul Bază Natație
   ENG: Office for the Swimming Complex

RO: LEGENDĂ
ENG: LEGEND

RO: Relații instituționale conform reglementărilor legale
ENG: Institutional relationships in compliance with the legal regulations

RO: Relații de subordonare direct
ENG: Direct reporting relationship

RO: Relații de coordonare
ENG: Coordination relationship