Organisational Chart of BBU

Organisational Chart of BBU

ORGANISATIONAL CHART'S LEGEND

 

1 *       RO: SENAT
            ENG: SENATE

2 *       RO: RECTOR
            ENG: RECTOR

    *      RO: Consiliul de Administrație
            ENG: Administrative Council

3    *    RO: Centrul de Strategie Universitară
            ENG: The Centre for University Strategy          

    *      RO: Biroul Audit Public Intern
            ENG: Internal Public Audit Office

4 *      RO: Centrul U.B.B. de Industrii Creative    
           ENG: U.B.B. Centre for Creative Industries    

*        RO: Institutul STAR U.B.B.    
          ENG: STAR U.B.B. Institute

*       RO: Colegiul Terțiar Nonuniversitar ”E.M.” C.U.U.B.B.R
         ENG: U.B.B.U.C.R. ”E.M.” Tertiary Non-Traditional College

*       RO: Grădina Botanică ”A.B.” 
         ENG: ”A.B.” Botanical Garden

*       RO: Institute/Centre Culturale 
         ENG: Cultural Institutes/Centres

 *      RO: Institutul “E.R.” pt. Studierea Vieții în Condiții Extreme
         ENG: “E.R.” Institute for the Study of Life in Extreme Conditions

         RO: Laborator Ecotoxicologie
         ENG: Laboratory for Ecotoxicology

*        RO: Laborator I.A.S.
          ENG: P.C. Laboratory for W.S.

*        RO: Centrul Bioetică
          ENG: The Centre for Bioethics

 *       RO: Centrul Studii Biblice
          ENG: Centre for Biblical Studies

*        RO: I.C.C. ”R.R.”
          ENG: “R.R.” I.R.C.

*        RO: I.C.D.I.Ș.N.A
          ENG: I.R.D.I.A.N.S.

*        RO: I.C.I.Bio-Nano-Științe
          ENG: I.R.I. Bio-Nano-Sciences

5. *      RO: Facultățile             * Facultățile                 * Facultățile                 * Facultățile                
* Facultățile                 * Facultățile                 * Facultățile                 * Facultățile
* Facultățile

ENG: Faculties             * Faculties                    * Faculties                    * Faculties
* Faculties                    * Faculties                    * Faculties                    * Faculties
* Faculties

6. *      RO: PRORECTOR 1    *  PRORECTOR 2                    *  PRORECTOR 3                   
*  PRORECTOR 4                    *  PRORECTOR 5                    *  PRORECTOR 6
*  PRORECTOR 7                    *  PRORECTOR 8                    *  PRORECTOR 9

ENG: VICE-RECTOR 1                       * VICE-RECTOR 2                  * VICE-RECTOR 3
* VICE-RECTOR 4                  * VICE-RECTOR 5                  * VICE-RECTOR 6
* VICE-RECTOR 7                  * VICE-RECTOR 8                  * VICE-RECTOR 9

7. *    RO: Centrul de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă
          ENG: Centre for Lifelong Learning, Distance Learning and Part-Time Learning

*        RO: Comisia de Biodiversitate și Dezvoltare Sustenabilă
          ENG: Committee for Biodiversity and Sustainable Development

*        RO: Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității
          ENG: Quality Assurance and Evaluation Committee

*        RO: Centrul QUALITAS
          ENG: QUALITAS Centre

*        RO: Consiliul Didactic U.B.B.
          ENG: U.B.B. Didactic Council

*        RO: Biroul Curriculum
          ENG: Curriculum Office

*         RO: Serviciul Acte de Studii    
           ENG: Documents of Studies Office

*         RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-economică)
           ENG: U.B.B. Council for the Relationship with the Society (the social economic component)

*         RO: Centrul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv
           ENG: Centre for Management and Technological and Cognitive Transfer

*        RO: Secretariatul General
          ENG: General Secretariat

*         RO: Secretar General
           ENG: Registrar in Chief

*        RO: Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații           
          ENG: Information Technology and Communications Directorate    

*        RO: Centrul Programelor Europene
          ENG: Centre for European Programmes

*        RO: Centrul de Comunicații de Date
          ENG: Centre for Data Communication

          RO: Centrul de Sisteme Informatice 
          ENG: Centre for Information Systems

*        RO: Direcția General Administrativă
          ENG: General Administrative Directorate

*        RO: Director General Administrativ
          ENG: General Administrative Director

*        RO: Direcția Comunicare și Relații Publice  
          ENG: Communication and Public Relations Directorate

*        RO: Serviciul Comunicare Internă
          ENG: Internal Communication Service

*        RO: Serviciul Comunicare Externă   
          ENG: The External Communication Service

*        RO: Centrul de Cooperări Internaționale
          ENG: Centre for International Cooperation

*        RO: Biroul Mobilități, Studenți Internaționali, Programe Comunitare
          ENG: Office for Mobilities and International Students

*        RO: Biroul Acorduri Interuniversitare
          ENG: Office for Inter-University Agreements

*        RO: Biroul ERASMUS +
          ENG: ERASMUS + Office

*        RO: Biroul Protocol
          ENG: Office for Protocol

*        RO: Direcția Patrimoniu Cultural Universitar
          ENG: Directorate for University Cultural Patrimony

*        RO: Serviciul Arhivă
          ENG: Archives Service

*        RO: Serviciul Muzee
          ENG: Museums Service

*        RO: Consiliul U.B.B. pentru Relația cu Societatea (componenta socio-culturală)
          ENG: U.B.B. Council for the Relationship with Society (the social cultural component)

*        RO: Unitatea de Suport și Dezvoltare pentru Studenți         
          ENG: Unit for Student Support and Development

*        RO: Centrul de Învățare ”STUDHUB”
          ENG: ”STUDHUB” Study Centre

*        RO: Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni
          ENG: Centre for Career, Professional Counselling and Alumni

*        RO: Centrul de Consiliere ”Student Expert”
          ENG: ”Student Expert” Counselling Centre

*        RO: Biroul pentru Voluntariat
          ENG: Office for Voluntary Participation

*        RO: Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
          ENG: Office for Students with Disabilities

*        RO: Consiliul Științific U.B.B.
          ENG: U.B.B. Scientific Council

*        RO: Alte unități C.D.I. din subordinea Rectoratului 
          ENG: Other R.D.I. units in reporting relationship to the Rector’s Office    

*        RO: Serviciul Multiplicare
          ENG: Copying and Printing Service

*        RO: Birou”Editura Presa Universitară Clujeană”
          ENG: Cluj University Press Publishing House

*        RO: Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice
          ENG: Centre for the Management of Scientific Research

*        RO: Birou ”Revistele Studia Universitatis Babeș-Bolyai”
          ENG: Studia Universitatis Babeș-Bolyai Journals

*        RO: Director .C.S.U.D
          ENG: C.D.S. Director

*        RO: Serviciul Secretariat al ICD       
          ENG: Secretarial Office of the I.D.S.

8. *    RO: Extensiile U.B.B.
          ENG: U.B.B. Extensions

*        RO: Centrul Universitar U.B.B. Reșița
          ENG: U.B.B. University Centre in Reșița

*        RO: Directorul Centrului Universitar U.B.B. Reșița 
          ENG: Director of U.B.B. University Centre in Reșița

*        RO: Director General Adjunct 1
          ENG: Deputy General Director 1

*        RO: Director General Adjunct 2
          ENG: Deputy General Director 2

*        RO: Director General Adjunct 3
          ENG: Deputy General Director 3

*        RO: Serviciul Intern de Protecție și Pază
          ENG: Internal Service for Protection and Prevention

*        RO: Biroul Control Intern de Gestiune
          ENG: Internal Management Control Office

*        RO: Serviciul Social
          ENG: Social Service

*        RO: Casa Universitarilor
          ENG: Casa Universitarilor - Restaurant        

9. *    RO: Structura Didactic-Auxiliară de Deservire a Activităților Academice ale Centrului Universitar U.B.B. Reșița **
          ENG: The U.B.B.U.C.R. didactic-auxiliary structure for academic activities

*        RO: Structura Administrativă a Centrului Universitar U.B.B. Reșița*
          ENG: The U.B.B.U.C.R. adminitrative structure

*        RO: Direcția Financiar-Contabilă
          ENG: Financial Accounting Directorate

*        RO: Direcția Juridică și Achiziții Publice
          ENG: Legal Division and Public Procurement

*        RO: Direcția Tehnică
          ENG: Technical Directorate

*        RO: Direcția Administrativă
          ENG: Administrative Directorate

          RO: Direcția Resurse Umane
          ENG: Human Resources Directorate

10. *   RO: Serviciul Contabilitate
           ENG: Accounting Service

*         RO: Serviciul Financiar
           ENG: Financial Service

*        RO: Biroul Juridic
          ENG: Legal Office

*        RO: Serviciul Achiziții Publice
          ENG: Public Procurement Service

*         RO: Serviciul Investiții
           ENG: Investments Service

*        RO: Serviciul Reparații și Întreținere
          ENG: Service and Maintenance

*        RO: Serviciul Parc Auto
          ENG: Auto Park

*        RO: Serviciul Administrativ
          ENG: Administrative Service

*        RO: Serviciul Pază
          ENG: Security Service

*        RO: Serviciul Parc Complex ”I.H.”
          ENG: ”I.H.” Sports Park Complex    

*        RO: Serviciul Complex ”Arcalia”
          ENG: ”Arcalia” Complex

*        RO: Serviciul Restaurante și Cafeterii
          ENG: Student Restaurants and Cafeterias Service

*        RO: Serviciul Resurse Umane
          ENG: Human Resources Service

         RO: Serviciul Salarizare
         ENG: Payroll Service

11.     RO: Biroul Financiar-Contabil C.U.U.B.B.R
          ENG: The U.B.B.U.C.R. financial accounting service

*         RO: Biroul Contabilitate Granturi
          ENG: Grants Accounting Service

*        RO: Biroul Fonduri Europene           
          ENG: Office for European Funds

*        RO: Biroul Achiziții de Produse, Servicii și Lucrări
          ENG: Procurement, Services and Maintenance Office

*        RO: Biroul Aprovizionare     
           ENG: Procurement Office     

*        RO: Biroul Conducători Auto
          ENG: Drivers’ Office

*         RO: Biroul Spații Verzi
          ENG: Office for Green Areas

*        RO: Biroul Spații Cazare
           ENG: Office for Accommodations

*         RO: Biroul Bază Natație
          ENG: Office for the Swimming Complex

RO: LEGENDĂ
ENG: LEGEND

RO: Relații instituționale conform reglementărilor legale
ENG: Institutional relationships in compliance with the legal regulations

RO: Relații de subordonare direct
ENG: Direct reporting relationship

RO: Relații de coordonare
ENG: Coordination relationship